Jump to content
Dogomania

Klara odeszła za TM. Żegnaj sunieczko. Klara po prawie trzech latach znalazła dom. Bardzo dziękujemy za pomoc. Naprawdę wychodzę????? Nie żartujecie???? I mam imię Klara ????


Jo37

Recommended Posts

Zakładam wątek zamojskiej suni, którą wypatrzyłyśmy na zdjęciach z Grażka123 . 

Ona pojedzie na nasze miejsce u Murki.

Na razie nic o niej nie wiemy. Może tylko to, że jest już starszą suczką i ma chyba długi staż w schronisku. 

IMGP0641.JPG

Sunia nie ma nic. Mamy nadzieję, że na dogo zyska przyjaciół, którzy pomogą w znalezieniu DS.

 

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Stan konta w ZEA: 0,00 - 06.02

                                  0,00 - 07.03

150,00   

118,00 - spadek po Abrze

zapłacone 268,00 zł hotelowanie  za I  .......... 06.02 

150,00 -  Grażka123 

150,00 - Jo37

zapłacone 300,00zł hotelowanie za II   .......... 07.03

150,00 - Grażka123

Stan konta  :     1082,68     - 01.02                                          

                            1099,20       -  20.02

                            1168,20      - 21.02

                            1276,84      - 20.03

                            1389,84      - 03.04

                            1482,49     - 07.04

                            1277,49     - 09.04

                            1432,17     - 17.04

                            1452,17     - 26.04

                            1462,17     - 27.04 

                            1287,17     - 10.05

                            1327,17     - 30.05

                            1347,17     - 06.06 

                            1355,17     - 14.06

                            1365,17     - 21.06

                            1200,17     - 03.07

                            1526, 52   - 25.07

                            1409,97    - 11.09

                            1419,97    - 27.09

                            1505,33    - 17.10

                            1318,33    - 08.12.18

                            1502,78   - 03.01.19

                            1313,28   - 04.02.19

                            1015,28 - 05.03.19

                               958,28 - 08.04.19

                               422,68 - 02.05.19

                               344,38 - 10.06.19

                               394,38 - 26.06.19

                                 34,38 - 07.07.19

                               221,78 - 27.07.19

                               241,78 - 02.08.19

                            -    11,82 - 24.09.19

                            -  167,82 - 07.10.19

                            -  127,82 - 20.10.19

                                  64,34 - 27.11.19

                                  89,34 - 17.12.19

                            -  267,66 - 06.01.20

                            -  177,28 - 12.02.20

                                  32,72 - 22.02.20

                                 139,94 - 07.03.20

                                 424,23 - 03.04.20

                                 

                                        

Deklaracje stałe :                                                                 

helli - 30,00 - I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, X,XI,XII,I, III,IV,V,VI, VII, VIII,IX,X,XI                                                                 

mgog - 10,00 - I,II,III ,IV,V,VI,VII, VIII,IX,X,XI,XII,I,II,,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI

Anula - 10,00 - IV,V,VI,VII,VIII, IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI, VII,VIII,IX,X,XI( od IV na 6 miesięcy),

malti i mama malti ( Iwona K ) - 35,00 ( bezpośrednio do Murki) od IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX  

Jolanta08 - 10,00 - III,IV,V,VI , VII,VIII,IX,X,XI,XII,I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII,IX,X,XI                                                                                  

 

Deklaracje jednorazowe :

P.Irena -  30,00 zł - wpłacone 3.01

Kejciu - 30,00 zł - wpłacone 13.06

Fundacja ZEA - koszty weterynaryjne - 180 zł  - bardzo dziękujemy.

 

Wpłaty:

p.Irena - 30,00 - 3.01

Jo37 - 932,68 - spadek po Abrze - 20.01.18

mgog - 10,00 - 15.01.18

elik -bb - 100,00 - spadek po Teosiu - 30.01.18

mgog - 10,00 - 01.02

........

helli - 30,00 - 09.02

Tianku - bazarek - 48,00 -12.02

agat21 - 40,00 - 14.02

Jo37 - bazarek - 174,72 - 20.02

Nadziejka - bazarek - 69,00 zł 21.02 

mgog - 10,00 - 02.03

helli - 30,00 - 09.03

Jolanta08  10,00 - 19.03

Jo37 - bazarek - 58,64 zł - 20.03.18

mgog - 10,00 - 30.03.18

Anula - 10,00 - 03.04.18

Alaskan malamutte - bazarek - 93,00 - 03.04.18

Jo37 bazarek- 92,65  - 7.04.18 

helli - 30,00 - 11.04.18

Jo37  bazarek - 124,68 - 17.04.18

Jolanta08 - 10,00 (IV) - 19.04

mgog - 10,00 (V) - 26.04

Anula - 10,00 (V) - 27.04

...........

helli - 30,00 (V) - 11.05

Jolanta08 - 10,00 (V) - 17.05

........

Anula - 10,00 (VI) - 04.06

mgog - 10,00 (VI) - 04.06

.................

helli - 30,00 (VI) - 11.06

Kejciu - 30,00 - 13.06

...........

Jolanta08 - 10,00 (VI) - 19.06

............

mgog - 10,00 (VII) - 02.07

...….

Anula - 10,00 (VII) - 09.07

helli - 30,00 - 11.07

Jolanta08 - 10,00 - 19.07

Jo37 bazarek - 144,45 - 25.07

Jo37 bazarek - 131,90 - 25.07

……….

mgog - 10,00 - 27.07

Anula - 10,00 (VIII) - 01.08

helli - 30,00 - 10.08

Jolanta08 - 10,00(VIII) -17.08

mgog - 10,00 (IX) - 28.08

Anula - 10,00 (IX) - 03.09

agat21 - 25,00 - 10.09

helli - 30,00 - 11.09

Jo37 bazarek  - 73,45  - 11.09  

……...

Jolanta08 - 10,00 - 19.09

…..

mgog - 10,00 - 01.10

Anula - 10,00 - 02.10

helli - 30,00 - 11.10

…...

Jo37 bazarek - 162,36 - 17.10

…….

Jolanta08 - 10,00 - 18.10

mgog - 10,00 - 02.11

Anula - 10,00 - 02.11

helli - 30,00 - 09.11

Jolanta08- 10,00 - 19.11

Anula - 10,00 - 03.12

mgog - 10,00 - 03.12

………..

helli - 30,00 - 11.12

Jolanta08 - 10,00 - 19.12

mgog - 10,00 - 27.12

Anula - 10,00 - 02.01

Jo37 bazarek - 124,45 - 03.01

……………...

helli - 30,00 - 11.01

Jolanta08 - 10,00 - 17.01

Anula - 10,00 - 02.02

………...

Jolanta08 - 10,00 - 19.02

mgog - 10,00 - 28.02

Anula - 10,00 - 04.03

…….

helli - 30,00 - 11.03

Jolanta08 - 10,00 - 19.03

mgog - 10,00 (IV) - 28.03

Anula - 10,00 - 02.04

…...

helli - 30,00 - 11.04

Jolanta 08 - 10,00 - 18.04

Anula - 10,00(V) - 30.04

…….

mgog - 10,00 - 07.05

helli - 30,00 - 10.05

Jolanta08 - 10,00 - 17.05

Anula - 10,00 - 04.06

mgog - 10,00 - 05.06

…….

helli - 30,00 - 11.06

Jolanta08 - 10,00 - 18.06

mgog - 10,00 - 26.06

…...

Anula - 10,00 - 02.07

helli - 30,00 - 11.07

Jolanta 08 - 10,00 - 18.07

Jo37 bazarek - 137,40 - 27.07

…...

mgog - 10,00 (VIII) - 30.07

Anula - 10,00 - 02.08

…….

helli - 30,00 - 09.08

Jolanta08 - 10,00 19.08

mgog - 10,00 - 02.09

Anula - 10,00 - 02.09

helli - 30,00 - 11.09

Jolanta08 - 10,00 - 19.09

…….

mgog - 10,00 - 27.09

Anula - 10,00 - 01.10

…….

helli - 30,00 - 11.10

Jolanta08 - 10,00 - 17.10

…..

mgog - 10,00 - 28.10

Anula - 10,00 - 04.11

helli - 30,00 - 08.11

Jolanta08 - 10,00 - 19.11

mgog - 10,00 - 26.11

Jo37 z bazarku - 185,46 - 27.11

……..

Anula - 10,00 (XII) - 3.12

helli - 30,00 - 11.12

……...

Jolanta08 - 10,00 - 19.12

mgog - 10,00 (I) - 27.12

Anula - 10,00 ((I) - 02.01.20

……...

helli - 30,00 - 10.01

Jo37 z bazarku - 122,88 - 11.01

Jo37 z bazarku - 6,00 zł - 12.01

Jolanta08 -10,00 -17.01

mgog - 10,00 - 29.01

Anula - 10,00 - 05.02

helli -  30,00 - 11.02 

……...

Jolanta08 - 10,00 - 19.02

Maciek777 - 200,00 - 20.02 ( spadek po Klusi i Pandusi )

…….

mgog - 10,00 - 27.02

anula - 10,00 - 02.03

…….

Jo37 z bazarku - 87,22 - 07.03

……..

Alaskan malamutte - 443,29 - 09.03 ( spadek po Maksie )

helli - 30,00 - 11.03

Jolanta08 - 10,00 - 19.03

mgog - 10,00 (IV) - 30.03

Anula - 10,00 (IV) - 02.04

…...

Bardzo serdecznie dziękuję za wpłaty.

Wypłaty:

276,20 - 6.02.18 - hotelowanie za I

205,00 - 09.04.18 - hotelowanie za III

175,00 - 10.05.18 - hotelowania za IV

   52,00 - 10.06.18 - hotelowanie za V

175,00  - 03.07.18 - hotelowanie za VI 

325,00 - 03.08.18 - hotelowanie za VII

     0,00 -10.09.18 - hotelowanie za VIII ( za hotel opłacono z wpłat do ZEA)

127,00 - 17.10.18 - hotelowanie za IX

  75,00 - 06.11.18 - hotelowanie za X

202,00 - 03.12.18 - hotelowanie za XI 

     0,00 - 03.01.19 - hotelowanie za XII ( opłacone z wpłat do Murki i ZEA )

239,50 - 04.02.19 - hotelowanie za I

328,00 - 05.03.19 - hotelowanie za II

117,00 - 08.04.19 - hotelowanie za III

585,60 - 02.05.19 - hotelowanie za IV

148,30 - 10.06.19 - hotelowanie za V

360,00 - 07.07.19 - hotelowanie za VI

     0,00 - 02.08.19 - hotelowanie za VII ( zapłacone z wpłat do ZEA )

353,60 - 13.09.19 - hotelowanie za VIII

176,00 - 07.10.19 - hotelowanie za IX

     3,30 - 06.11.19 - hotelowanie za X 

  15,00 - 17.12.19 - hotelowanie za XI

387,00 - 06.01.20 - hotelowanie za XII

128,50 - 06.02.20 - hotelowanie za I

    0,00  - 03.03.20 - hotelowanie za II pokryte z wpłat do ZEA

219,00  - 03.04.20 - hotelowanie za III

Link to comment
Share on other sites

11 godzin temu, helli napisał:

Chyba niewiele dobrego ją spotkało w życiu, zapisuję wątek

Witaj i dziękuję.

11 godzin temu, ania75 napisał:

Jestem i ja u Klary 

Miło, że jesteś.

10 godzin temu, Alaskan malamutte napisał:

Sunia już długo w schronisku....Jest zrezygnowana...kiedyś jeszcze podchodziła do siatki....To zdjęcie z września...

 

Może szybko otworzy się na ludzi.

10 godzin temu, b-b napisał:

Zgłaszam się u suni.

Witamy.

7 godzin temu, Tyś(ka) napisał:

Wow, ma szczęście że ja wypatrzylyscie.

Wiadomo, kiedy wyjdzie?

Tysiu, zauważyłyśmy ją przed Abrą. Chciałyśmy, żeby zimą już nie marzła. Wychodzi w przyszłym tygodniu.

4 godziny temu, Nesiowata napisał:

Jestem i ja.

Witaj Nesiowata.

2 godziny temu, malagos napisał:

Najbardziej żal tych starszych psów, mają małe szanse na wyjście ze schroniska. A tu, proszę, jaka niespodzianka :)

Gdy mam wybór, zawsze zabiorę właśnie starszaka, niż szczeniaka ...

Małgosiu, mamy taki plan z Grażyną Grażka123 aby pomagać tym starszym i większym.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Jestem u Klary, bardzo, bardzo się cieszę, bo Klara to sunia, która potrzebuje natychmiastowej pomocy.

Bardzo zmarniała od września, teraz nawet nie wychodziła z boksu.

Jo37, Grażka123 - ogromne podziękowaniahttp://pu.i.wp.pl/k,ODQwNjkzOTQsNTExOTQwOTQ=,f,031_hC_orig.gif

Imię bardzo mi się podoba, bardzo pasuje do suni:)

 

Link to comment
Share on other sites

25 minut temu, Alaskan malamutte napisał:

Ja ją pamietam od "zawsze"..przewija się na wszystkich zdjęcich...Ona też ma ponad 8 lat...a jest cudowna z charakteru....

To cudowna sunia, zawsze pierwsza biegnie do siatki, czeka, błaga wzrokiem o pomoc. Wygląda jak siostra Hany...

Na pewno wiele lat w schronie.

Serce pęka, ale co robić?

 W tym boksie jest jeszcze 2 takie starsze suczki, o cudownych charakterach, koleżanki Klary, tez z paroletnim stażem w schronie

IMGP0204.jpg

IMGP0203.jpg

IMGP0202.jpg

IMGP0211.jpg

IMGP0214.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • Jo37 changed the title to Klara odeszła za TM. Żegnaj sunieczko. Klara po prawie trzech latach znalazła dom. Bardzo dziękujemy za pomoc. Naprawdę wychodzę????? Nie żartujecie???? I mam imię Klara ????

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...