Jump to content
Dogomania

ABC ADOPCJI PRZEZ DOGO, w zarysie!VADEMECUM ADOPCYJNE jak ustrzec sie przed bledami


pixie

Recommended Posts

Temat jest bardzo ważny . Mamy wśród nas dużą liczbę młodych ludzi dlatego warto wiele spraw odnowić dla dobra przeprowadzanych adopcji i adoptowanych psów.
Prowadząc "Akcję adopcyjną w Siedlcach" wiele rzeczy gromadziłam, niektóre zostały opracowane przy wydatnej pomocy życzliwych osób.
Postanowiłam coś zamieścić tutaj , aby można było z tego korzystać, lub żeby stało się inspiracją do opracowania czegoś lepszego.
Jeżeli coś będzie się powtarzać, to post wykasuję

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 199
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Jako pierwsze wklejam
[SIZE=3][U][B]ANKIETA PRZEDADOPCYJNA (PIES)[/B][/U][/SIZE]

1. Czy mieszkacie Państwo w domu czy w mieszkaniu?
2. Czy obecnie w Państwa domu mieszkają jakieś zwierzęta i jakie?
3. Czy w Państwa rodzinie były wcześniej zwierzęta i jakie były ich losy?
4. W jakim wieku są dzieci (jeśli są)?
5. Czy wszyscy członkowie rodziny akceptują fakt adopcji psa i godzą się na nowego domownika?
5. Co się będzie działo z psem w czasie Państwa wyjazdów, wakacji itp.?
6. Pies może żyć kilkanaście lat. Czy przewidziane jest miejsce dla psa w życiu Państwa rodziny na tak długo?
7. Psy porzucone są często po przejściach, mogą odczuwać lęk, w nowym miejscu być zestresowane nawet przez dłuższy czas, mogą nie wiedzieć, że załatwia się na dworze, posiusiać się nie tam, gdzie trzeba, może coś zniszczyć itd. Czy jesteście Państwo gotowi to znieść?
8. Czy w domu Państwa są osoby z alergią na sierść lub ślinę psa?
9. Psy chorują - tak jak ludzie - i leczenie czasem jest kosztowne. Czy jesteście Państwo na to przygotowani?
Posiadanie psa wiąże się także zawsze z koniecznością szczepień, odrobaczeń, profilaktyki przeciw kleszczowej itp. Czy jesteście Państwo gotowi ponosić te wydatki?
10. Czy planują Państwo wydatki związane z zakupem akcesoriów dla psa?
11. Jaki jest Państwa stosunek do kastracji/sterylizacji zwierząt?
12. Czy jesteście Państwo gotowi podpisać umowę adopcyjną, w której ważnym punktem będzie deklaracja, że pies NIGDY nie trafi na ulicę albo do schroniska – a w razie, gdybyście Państwo jednak nie mogli go zatrzymać, oddacie go Państwo wyłącznie przedstawicielowi wolontariatu?
13. Czym zamierzacie Państwo żywić psa?
14. Czy pies będzie miał możliwość wychodzenia na zewnątrz bez opieki?
15. Czy zgodzą się Państwo na wizytę przedstawiciela wolontariatu w Państwa domu po adopcji (to także punkt umowy) ?


[B]Może ktoś ma propozycje, aby coś jeszcze dopisać?[/B]

Link to comment
Share on other sites

[B][COLOR=red]Wanda [/COLOR][/B]bardzo dziekuje!

Uderzam z prosbami do Moderatora o [B]przeklejenie tego watku na Psy w potrzebie bo tam jest najwiecej wlasnie problemow przedaopcyjnych.[/B]


moze ponownie zaprosze osoby ktore sie juz tutaj wypowiadaly, by reaktywowac ten watek pod katem [B][COLOR=red]opracowania wskazowek i zalecen przy adopcji za posrednictwem Dogomanii[/COLOR][/B]
[B][COLOR=red][/COLOR][/B]

Link to comment
Share on other sites

[COLOR=#8b0000][SIZE=3][B]Pies/Suka przed lub po kastracji[/B][/SIZE][/COLOR]
Cytat:


[FONT=Times New Roman, serif][B]......................................, dnia.............................[/B]
[/FONT]


[CENTER]


[FONT=Times New Roman, serif][B]KARTA ADOPCYJNA PSA[/B]
[/FONT]

[/CENTER]

[FONT=Times New Roman, serif][B]Dane nowego opiekuna/opiekunki( zwanego dalej Adoptującym):[/B]
Imię i nazwisko.......................................... ..................................................
Adres............................................. .................................................. [/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]nr telefonu/e-mail……………………….[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]PESEL:[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif][B]Dane osoby wydającej psa ( zwanego dalej Właścicielem)[/B]:[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Imię i Nazwisko……………………………………………………………………[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Adres …………………………………………………………………………….[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Nr telefonu/ E-mail:…………………………………….[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]PESEL:
[B]Dane psa:[/B]
Imię.............................................. ........................ Płeć.............................................. [/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Maść.......................
Wiek/data urodzenia......................................... ... Rasa.............................................. [/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Ja Adoptujący:
Zobowiązuję się do otoczenia psa rzetelną opieką, najlepszą, jaką będę w stanie mu zapewnić, oraz do odpowiedzialnego postępowania względem niego, w tym:
1. Jeśli pies ucieknie, zobowiązuję się powiadomić Właścicela psa, jak też podjąć wszelkie możliwe kroki zmierzające do odnalezienia go.
2. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zrezygnuję z posiadania psa, odwiozę go do Właściciela lub zapewnię opiekę nowego, troskliwego i odpowiedzialnego opiekuna ( który zostanie pozytywnie zweryfikowany przez Właściciela psa) [/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]3. Pies będzie miał obrożę z telefonem i/lub adresem.
4. Pies będzie pod opieką weterynaryjną, będzie regularnie szczepiony i odrobaczany, a w razie choroby leczony z należytą troską.
5. Pies nie będzie trzymany na łańcuchu, nie będzie miał kopiowanych uszu ani ogona (chyba, że względy zdrowotne będą tego bezwzględnie wymagały), ani nie będzie traktowany niezgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt.
6. Pies nie zostanie sprzedany. Przygarniam go z potrzeby serca, a nie dla zysku.
7. Pies nie jest przeznaczony do rozrodu - zostanie poddany zabiegowi kastracji/sterylizacji .[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]8. Jednocześnie Właściciel psa prosi o przekazywanie mu przez Adoptującego informacji o psie, zwłaszcza w okresie aklimatyzacji, droga najbardziej dogodną dla Adoptującego (poczta elektroniczna/telefon/list) – szczególnie o ewentualnych problemach z ich przystosowaniem w nowym miejscu.[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Jeżeli wystąpiłyby takie problemy z adaptacja psa, lub z innych względów nie byłby możliwy jego dalszy pobyt w domu Adoptującego, Właściciel psa zastrzega sobie prawo pierwszeństwa - przyjęcia psa z powrotem do siebie na takich samych warunkach (nieodpłatność) na jakich nastąpiła adopcja lub weryfikacji kolejnego Adoptującego, do którego pies miałby trafić.[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]9. Pod żadnym warunkiem Adoptującemu nie wolno porzucić psa, źle traktować psa, oddać lub odsprzedać do sklepów zoologicznych, schronisk dla zwierząt lub laboratoriów badawczych.[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]10. W razie śmierci, zaginięcia lub poważnej choroby/urazu psa, Adoptujący powiadomi Właściciela o zaistniałym zdarzeniu jak najszybciej. A Właściciel ze swojej strony zapewnia Adoptującego , ze poinformuje go o zmianie numeru tel lub adresu tak aby osoba Adoptująca psa miała zawsze aktualne dane w razie potrzeby skontaktowania się. [/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]11. . Umowa adopcyjna psa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Właściciela i Adoptującego.[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]
[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]
[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif][B]Uwagi, zalecenia[/B]: .................................................. .................................................. .................................................. .[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]
[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif].................................................. .................................................. .................................................. .[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]
[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif].................................................. .................................................. .................................................. .[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]
[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif].................................................. .................................................. .................................................. .[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]
[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif].................................................. .................................................. .................................................. .[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]
[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]W razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy
o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. a umowa ulega rozwiązaniu.[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]
[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Data ………………….[/FONT]


[FONT=Times New Roman, serif].................................................. .................................................. .. ..[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Podpis Adoptującego Podpis Właściciela[/FONT]

Link to comment
Share on other sites

[U]NIEKTÓRE MOJE UMOWY[/U], można je modyfikować i uzupełniać wedle potrzeby. Brzmią podobnie, ale wstawiłam wszystkie, które mam na tym dysku. Mam też wersje na szczeniaki, ale na innym laptopie, jak by kto potrzebował, to skopiuję.


[CENTER][FONT=Times New Roman][SIZE=5]UMOWA ADOPCYJNA[/SIZE][/FONT]

[B][FONT=Times New Roman]Umowa podpisana w lutym 2007 roku w __________________, pomiędzy _____________[/FONT][/B][/CENTER]

[B][FONT=Times New Roman]__________________ a Fundacją Pro Equo, reprezentowaną przez Sandrę Koćmiel.[/FONT][/B]

[B][FONT=Times New Roman][SIZE=3]Umowa dotyczy suki husky w wieku ok 1.5 roku, biało – szaro – srebrnej, z błękitnymi oczami, sterylizowanej i czipowanej. W momencie przekazania, suka ma aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Zaświadczenie o szczepieniu, książeczka zdrowia i faktura za pobór w/w zwierzęcia ze szczecińskiego schroniska, zostają przekazane wraz z w/w zwierzęciem.[/SIZE][/FONT][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]Nowy opiekun _________________ ________________ , zobowiązuje się:[/FONT][/SIZE][/B]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]szczepić ją raz do roku przeciwko wściekliźnie[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]regularnie odrobaczać[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]utrzymywać luzem, bez uwiązywania na łańcuchu[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]zapewniać wodę i pożywienie w odpowiedniej ilości[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]zapewniać dach nad głową[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]nie stosować przemocy, ani innych form dręczenia[/SIZE][/B][/FONT]

[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]Nowy opiekun _________________ ________________ , zobowiązuje się:[/FONT][/SIZE][/B]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]powiadomić natychmiast Fundację Pro Equo reprezentowaną przez Sandrę Koćmiel o zaginięciu, lub zranieniu w/w zwierzęcia[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]w przypadku zachorowania, lub zranienia, bezzwłocznie zawieźć do weterynarza[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]powiadomić w ciągu 24 godzin o śmierci w/w zwierzęcia, podając jej przyczyny i ewentualne zaświadczenie od lekarza, w przypadku eutanazji[/SIZE][/B][/FONT]

[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]Nowy opiekun _________________ ________________ , podpisuje oświadczenie, że [/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]w przypadku jakichkolwiek kłopotów, lub chęci oddania w/w zwierzęcia, zgłosi się do Fundacji Pro Equo reprezentowanej przez Sandrę Koćmiel. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że:[/FONT][/SIZE][/B]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]nie może suki sprzedać, ani oddać jej osobą trzecim[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]nie może nie zawiadomić o jej chorobie, zniknięciu, bądź śmierci[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]ma obowiązek wpuścić na teren posesji osobę wytypowaną przez Fundację Pro Equo, która będzie chciała skontrolować warunki utrzymywania suki[/SIZE][/B][/FONT]

[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]Fundacja Pro Equo reprezentowana przez Sandrę Koćmiel, zobowiązuje się:[/FONT][/SIZE][/B]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]kontrolować warunki utrzymania w/w zwierzęcia[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]zabrać je z powrotem do siebie i nie wyciągać konsekwencji wobec ____________[/SIZE][/B][/FONT]
[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]________________ jeśli oddaje w/w zwierzę z przyczyn obiektywnych i w dobrej kondycji[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]Dane osobowe nowego opiekuna _________________ ____________________ :[/FONT][/SIZE][/B]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]nr dowodu osobistego ______________________[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]adres posesji, na której będzie mieszkać w/w zwierzę: _____________________________________________________________________[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]nr telefonu (domowy i komórkowy) ______________________________________[/SIZE][/B][/FONT]
[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]Fundacja Pro Equo Nowy opiekun _____________[/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]reprezentowana przez Sandrę Koćmiel _____________________ [/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]............................................ ..............................................[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]Kontakt z Fundacją Pro Equo:[/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]- tel. 502 309 385[/FONT][/SIZE][/B]
[B][FONT=Times New Roman][SIZE=3]- mail [/SIZE][/FONT][EMAIL="[email protected]"][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=#0000ff][email protected][/COLOR][/SIZE][/FONT][/EMAIL][/B]
[B][FONT=Times New Roman][SIZE=3]- strona [/SIZE][/FONT][URL="http://www.proequo.pl/"][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=#800080]www.proequo.pl[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]Nr konta: [B]97 1030 0019 0109 8518 0228 8549[/B][/FONT][/SIZE][/B]


[SIZE=3][FONT=Times New Roman]
[CENTER][B][FONT=Times New Roman][SIZE=5][/SIZE][/FONT][/B]
[B][FONT=Times New Roman][SIZE=5]UMOWA ADOPCYJNA[/SIZE][/FONT][/B]
[/CENTER]

[B][CENTER][B][FONT=Times New Roman][/FONT][/B]
[B][FONT=Times New Roman]Umowa podpisana w grudniu 2006 roku w Chwarszczanach, pomiędzy _____________[/FONT][/B][/B][/CENTER]
[B]
[B][FONT=Times New Roman]__________________ a Fundacją Pro Equo, reprezentowaną przez Sandrę Koćmiel.[/FONT][/B]

[FONT=Times New Roman][SIZE=3][B]Umowa dotyczy suczki - szczeniaka ok. 3 mies., płowej z czarną maską o imieniu Foxi[/B][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Times New Roman][SIZE=3](imię zmienione na Koka).[/SIZE][/FONT][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]_________________ ________________ , zobowiązuje się:[/FONT][/SIZE][/B]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]szczepić ją raz do roku przeciwko wściekliźnie[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]regularnie odrobaczać[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]utrzymywać luzem, bez uwiązywania na łańcuchu[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]zapewniać wodę i pożywienie w odpowiedniej ilości[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]zapewniać dach nad głową[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]nie stosować przemocy, ani innych form dręczenia[/SIZE][/B][/FONT]

[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]____________________ _________________ , ma świadomość, iż:[/FONT][/SIZE][/B]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]suka prawnie stanowi dożywotnio własność Fundacji Pro Equo[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]Fundacja Pro Equo ma prawo odebrać w/w zwierzę w przypadku, gdy opiekun łamie zasady umowy[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]zwierzę może zostać odebrane przy współdziałaniu z TOZem i policją[/SIZE][/B][/FONT]

[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]_________________ ________________ , zobowiązuje się:[/FONT][/SIZE][/B]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]powiadomić w ciągu godziny Fundację Pro Equo reprezentowaną przez Sandrę Koćmiel o zaginięciu, lub zranieniu w/w zwierzęcia[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]w przypadku zachorowania, lub zranienia, natychmiast zawieźć do weterynarza[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]powiadomić w ciągu 24 godzin o śmierci w/w zwierzęcia, podając jej przyczyny i ewentualne zaświadczenie od lekarza, w przypadku eutanazji[/SIZE][/B][/FONT]

[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]_________________ ________________ , podpisuje oświadczenie, że w przypadku jakichkolwiek kłopotów, lub chęci oddania w/w zwierzęcia, zgłosi się do Fundacji Pro Equo reprezentowanej przez Sandrę Koćmiel. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że:[/FONT][/SIZE][/B]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]nie może suki sprzedać[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]nie może jej oddać osobą trzecim[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]nie może nie zawiadomić o jej chorobie, zniknięciu, bądź śmierci[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]nie może dopuścić do rozmnożenia suki i musi wysterylizować ją po pierwszej, a przed drugą cieczką[/SIZE][/B][/FONT]

[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]Fundacja Pro Equo reprezentowana przez Sandrę Koćmiel, zobowiązuje się:[/FONT][/SIZE][/B]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]kontrolować warunki utrzymania w/w zwierzęcia[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]zabrać je z powrotem do siebie i nie wyciągać konsekwencji wobec ____________[/SIZE][/B][/FONT]
[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]________________ jeśli oddaje w/w zwierzę z przyczyn obiektywnych[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]Dane _________________ ____________________ :[/FONT][/SIZE][/B]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]nr dowodu osobistego ______________________[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]adres zamieszkania ____________________________________________________[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]nr telefonu ________________________[/SIZE][/B][/FONT]
[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]Fundacja Pro Equo Nowy opiekun _____________[/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]reprezentowana przez Sandrę Koćmiel _____________________ [/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]............................................ ..............................................[/FONT][/SIZE][/B]


[SIZE=3][FONT=Times New Roman]
[CENTER][B][FONT=Times New Roman][SIZE=5][/SIZE][/FONT][/B]
[B][FONT=Times New Roman][SIZE=5]UMOWA ADOPCYJNA[/SIZE][/FONT][/B]
[/CENTER]
[B]
[B][FONT=Times New Roman][/FONT][/B]
[B][FONT=Times New Roman]Umowa podpisana w lutym 2007 roku w Szczecinie, pomiędzy _________________[/FONT][/B]
[B][FONT=Times New Roman]__________________ a Fundacją Pro Equo, reprezentowaną przez Sandrę Koćmiel.[/FONT][/B]

[B][FONT=Times New Roman][SIZE=3]Umowa dotyczy psa rottweilera o imieniu WULKAN. Pies jest wykastrowany, około 1.5 roczny, szkolony (zna podstawowe komendy). Pies posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.[/SIZE][/FONT][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]Nowy opiekun _________________ ________________ , zobowiązuje się:[/FONT][/SIZE][/B]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]szczepić psa raz do roku przeciwko wściekliźnie[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]regularnie odrobaczać[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]zaczipować w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]utrzymywać luzem, bez uwiązywania na łańcuchu[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]zapewniać wodę i pożywienie w odpowiedniej ilości[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]zapewniać dach nad głową[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]nie stosować przemocy, ani innych form dręczenia[/SIZE][/B][/FONT]

[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]Nowy opiekun _________________ ________________ , zobowiązuje się:[/FONT][/SIZE][/B]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]powiadomić natychmiast Fundację Pro Equo reprezentowaną przez Sandrę Koćmiel o zaginięciu, lub zranieniu w/w zwierzęcia[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]w przypadku zachorowania, lub zranienia, bezzwłocznie zawieźć do weterynarza[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]powiadomić w ciągu 24 godzin o śmierci w/w zwierzęcia, podając jej przyczyny i ewentualne zaświadczenie od lekarza, w przypadku eutanazji[/SIZE][/B][/FONT]

[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]Nowy opiekun _________________ ________________ , podpisuje oświadczenie, że [/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]w przypadku jakichkolwiek kłopotów, lub chęci oddania w/w zwierzęcia, zgłosi się do Fundacji Pro Equo reprezentowanej przez Sandrę Koćmiel. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że:[/FONT][/SIZE][/B]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]nie może psa sprzedać, ani oddać go osobą trzecim[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]nie może nie zawiadomić o jego chorobie, zniknięciu, bądź śmierci[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]ma obowiązek wpuścić na teren posesji osobę wytypowaną przez Fundację Pro Equo, która będzie chciała skontrolować warunki utrzymywania psa[/SIZE][/B][/FONT]

[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]Fundacja Pro Equo reprezentowana przez Sandrę Koćmiel, zobowiązuje się:[/FONT][/SIZE][/B]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]kontrolować warunki utrzymania w/w zwierzęcia[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]zabrać je z powrotem do siebie i nie wyciągać konsekwencji wobec ____________[/SIZE][/B][/FONT]
[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]________________ jeśli oddaje w/w zwierzę z przyczyn obiektywnych i w dobrej kondycji[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]Dane osobowe nowego opiekuna _________________ ____________________ :[/FONT][/SIZE][/B]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]nr dowodu osobistego ______________________[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]adres posesji, na której będzie mieszkać w/w zwierzę: _____________________________________________________________________[/SIZE][/B][/FONT]
[FONT=Times New Roman][B][SIZE=3]-[/SIZE] [/B][B][SIZE=3]nr telefonu (domowy i komórkowy) ______________________________________[/SIZE][/B][/FONT]
[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]Fundacja Pro Equo Nowy opiekun _____________[/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]reprezentowana przez Sandrę Koćmiel _____________________ [/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]............................................ ..............................................[/FONT][/SIZE][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]Kontakt z Fundacją Pro Equo:[/FONT][/SIZE][/B]
[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]- tel. 502 309 385[/FONT][/SIZE][/B]
[B][FONT=Times New Roman][SIZE=3]- mail [/SIZE][/FONT][EMAIL="[email protected]"][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=#0000ff][email protected][/COLOR][/SIZE][/FONT][/EMAIL][/B]
[B][FONT=Times New Roman][SIZE=3]- strona [/SIZE][/FONT][URL="http://www.proequo.pl/"][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=#800080]www.proequo.pl[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][/B]

[B][SIZE=3][FONT=Times New Roman]Nr konta: [B]97 1030 0019 0109 8518 0228 8549[/B][/FONT][/SIZE][/B][/B][/FONT][/SIZE][/B][/FONT][/SIZE]

Link to comment
Share on other sites

Myślę, że to też się przyda

[COLOR=#000000][SIZE=3][B]MINIMUM POŻĄDANYCH WARUNKÓW , W JAKICH ZA HUMANITARNE MOŻNA UWAŻAĆ HODOWANIE PSA STRAŻNICZEGO [/B][/SIZE][/COLOR]
( tzw . PODWÓRZOWEGO ).


[LIST]
[*][COLOR=#000000][SIZE=3]Wymiary dostosowane do wielkości psa (wysokość wewnątrz umożliwiającą zwierzęciu postawę stojącą; zbyt obszerne budy dla psów niewielkich są niewskazane jako nie gwarantujące odpowiedniej temperatury zimą ).[/SIZE][/COLOR]
[*][COLOR=#000000][SIZE=3]Osadzenie na podmurówce , względnie blach , nie za wysokie .[/SIZE][/COLOR]
[*][COLOR=#000000][SIZE=3]Ściany i podłoga wykonane jako dwuwarstwowe z desek podłogowych , pasowanych „na pióro” z wypełnieniem przestrzeni między warstwami izolacją ocieplającą ( papa, trociny, mech , miał torfowy itp.).[/SIZE][/COLOR]
[*][COLOR=#000000][SIZE=3]Dach – jednospadowy z nachyleniem ku tylnej ścianie szczytowej z szczelnie przylegających desek , kryty podwójną warstwą papy corocznie smarowanej smołowcem , tworzący po stronie ściany szczytowej okap o odsadzie minimum 50 cm dla zabezpieczenia otworu włazowego od odpadów .[/SIZE][/COLOR]
[*][COLOR=#000000][SIZE=3]Przed otworem włazowym próg z szerokiej deski zabezpieczający psa i budę od zabłocenia .[/SIZE][/COLOR]
[*][COLOR=#000000][SIZE=3]Otwór włazowy w zimie zasłaniany kawałkiem chodnika przytwierdzonym do góry co najmniej 6-10 m² , by pies mógł spełniać swoje zadanie bez potrzeby więzienia na łańcuchu .[/SIZE][/COLOR]
[/LIST]

[B]Ściółka [/B]

[B]- ze słomy codziennie rozruszanej i w miarę potrzeby uzupełnianej .[/B][SIZE=3][COLOR=#000000][B]Łańcuch[/B] ( gdy nie można urządzić wybiegu ).[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=3][COLOR=#000000]- długość 1,5 – 2 m. z mocnych , cienkich ogniw , zabezpieczający psa od plątania się , [B]lekki [/B], aby go nie obciążał , przyczepiony do [B]skórzanej obroży[/B] obrotowym ogniwem, co nie pozwala na skręcanie łańcucha ,[/COLOR][/SIZE]
[COLOR=#000000][SIZE=3]- jeśli warunki terenowe pozwalają , przy budzie należy zainstalować napięty drut długości 5 -15 m. z dość dużym kółkiem ślizgowym . Kółko powinno być okręcone najlepiej gumą względnie skórą , aby zabezpieczyć od hałasu przesuwającego się po drucie kółka .[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#000000][SIZE=3]- na łańcuch wolno brać psy dopiero w 8 miesiącu życia,[/SIZE][/COLOR]
[LIST]
[*][COLOR=#000000][SIZE=3]przy łańcuchu mocowanym na stałe do budy pies powinien być spuszczany z niego przynajmniej 2 razy dziennie , przy łańcuchu instalowanym z kółkiem ślizgowym na napiętym drucie – przynajmniej raz dziennie .[/SIZE][/COLOR]
[/LIST] [B]Żywienie [/B]

[COLOR=#000000][SIZE=3]dwa razy dziennie ciepłą i pożywną strawą , podawaną w czystym naczyniu ; w oddzielnym czystym naczyniu stale świeża woda . W mróz należy podawać psu co najmniej 2 razy dziennie wodę ocieploną.[/SIZE][/COLOR]
[B]Higiena[/B]

[COLOR=#000000][SIZE=3]przynajmniej raz na tydzień czyszczenie z brudu przez czesanie i usuwanie z pcheł ; w przypadku dostrzeżenia w odchodach pasożytów – odrobaczenie środkiem zalecanym przez lekarza weterynarii.[/SIZE][/COLOR]
[B]Stan zdrowia[/B]

[SIZE=3][COLOR=#000000]Przy wszelkich objawach chorobowych [B]należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii[/B] . Gdy pies będzie nieuleczalnie chory lub tak stary , że dalsze życie będzie dla niego męką należy [B]uśpić go w humanitarny sposób przez lekarza weterynarii[/B] , gdyż swoją wierną służbą [B]zasłużył[/B] na bezbolesną śmierć .[/COLOR][/SIZE]

Link to comment
Share on other sites

Ja swoją Figę wzięłam z domku tymczasowego.I tak sobie myślę ,że [B]z punktu [/B][B]widzenia osób adoptujących psa [/B]to najlepsze rozwiązanie .
Mogą zobaczyć zachowanie psa w normalnych domowych warunkach , dowiedzieć się o nim wiele od tymczasowicza.
Z uwagi na konieczność sprawdzenia stałego domu to także jest korzystne.
Super gdy jest możliwość pojśćia razem na spacer i zobaczenia jakie jest zachowanie potencjalnego właściciela.. ( np. czy bardzo denerwuje się jak pies nie przychodzi na pierwsze wołanie, czy boi sie innych psów, czy jest zdziwiony ,że pies może skoczyć brudnymi łapami na kurtkę itp.).
Zdaję sobie sprawę ,że czasem widziany tylko na zdjęciu psiak jedzie z drugiego końca Polski.. ale to właśnie stwarza pewne ryzyko . Nie twierdzę ,że takie przygarnięcia kończą się źle... ale na pewno są bardziej ryzykowne.
Jeśli potencjalny właściciel ma już psa to też mogłoby być dobrze gdyby psy się spotkały na neutralnym gruncie . jeśli nie zapałają do siebie sympatią to powoinien się włączyć dzwonek alarmowy.
No i jak pies już trochę traktuje potencjalnego właściciela jak znajomego to i przystosowanie się do nowej osoby jest łatwiejsze ( mniejszy szok myślę).
Tak mi się widzi na podstawie zachowania Fizi
Wiem ,że mówię o sytuacji komfortowej ale czasem komfortowe możliwości nie bywają wykorzystane,

Link to comment
Share on other sites

[quote name='Figa Bez Maku']Ja swoją Figę wzięłam z domku tymczasowego.I tak sobie myślę ,że [B]z punktu [/B][B]widzenia osób adoptujących psa [/B]to najlepsze rozwiązanie .
Mogą zobaczyć zachowanie psa w normalnych domowych warunkach , dowiedzieć się o nim wiele od tymczasowicza.
Z uwagi na konieczność sprawdzenia stałego domu to także jest korzystne.
Super gdy jest możliwość pojśćia razem na spacer i zobaczenia jakie jest zachowanie potencjalnego właściciela.. ( np. czy bardzo denerwuje się jak pies nie przychodzi na pierwsze wołanie, czy boi sie innych psów, czy jest zdziwiony ,że pies może skoczyć brudnymi łapami na kurtkę itp.).
Zdaję sobie sprawę ,że czasem widziany tylko na zdjęciu psiak jedzie z drugiego końca Polski.. ale to właśnie stwarza pewne ryzyko . Nie twierdzę ,że takie przygarnięcia kończą się źle... ale na pewno są bardziej ryzykowne.
Jeśli potencjalny właściciel ma już psa to też mogłoby być dobrze gdyby psy się spotkały na neutralnym gruncie . jeśli nie zapałają do siebie sympatią to powoinien się włączyć dzwonek alarmowy.
No i jak pies już trochę traktuje potencjalnego właściciela jak znajomego to i przystosowanie się do nowej osoby jest łatwiejsze ( mniejszy szok myślę).
Tak mi się widzi na podstawie zachowania Fizi
Wiem ,że mówię o sytuacji komfortowej ale czasem komfortowe możliwości nie bywają wykorzystane,[/quote]

Całkowicie się z Tobą zgadzam. Uważam, że priorytetem powinny być adopcje z DT. Jest za dużo wątków zakładanych dla piesków, które nie mają szansy na znalezienie domu , bo o piesku nic nie wiadomo oprócz tego co widać na zdjęciu (a zdjęcie też kiepskie). Nadmiar wątków stwarza bałagan na forum i hopanie (walka szczurów). Z adopcjami trudno więc nie liczmy na to, że znajdzie się ktoś, kto kupi kota w worku. Ile psów tak pojechało i co wiemy o ich dalszych losach?
Gdyby przykładowo przenieść to na platformę handlową (sprzedawca-kupiec) to jest to szukanie frajera i nabijanie go w butelkę. Jaki mądry , odpowiedzialny człowiek dokonał by takiego zakupu? Czy któraś z Was by to zrobiła?
A czy z naszej strony takie adopcje są uczciwe ?

Link to comment
Share on other sites

Witam i przepraszam,że piszę akurat do Ciebie.Pisałem na pod-fora "kundelki",ale było jakoś brak zainteresowania.Dlatego wszedłem na stronę "psy w potrzebie".Mam sunię,19 miesięcy,lubi sporty,probowała agility i z powodzeniem,ze względów bardzo osobistych muszę ją oddać,ale w dobre ręce.Do kogoś,kto będzie ją kochał,tak jak ja!!!Ona je tylko Eukanubę,zobowiązuję się dostarczać co miesiąc zapas.A jestem zmuszony szukać pomocy u Was,ponieważ przynajmniej 2 razy w roku muszę wyjeżdżać i ciężko znależć mi opiekuna.Ona jest bardzo "naładowana" energią-u mnie w bloku nie ma najlepiej,chociaż chodzę z nią regularnie na codzienne spacery.Pomożesz?????Dzięki i bardzo sorry=Andrzej Foks

Link to comment
Share on other sites

[COLOR=Red][B]Nie wiem co myślicie o takim regulaminie? Może warto go dopracować i stosować?[/B][/COLOR][CENTER][B][COLOR=#000000][SIZE=4]REGULAMIN ADOPCYJNY[/SIZE][/COLOR][/B] [/CENTER]


[SIZE=3][COLOR=#000000][B]1. [/B]Wstępna rozmowa wolontariusza z osobą chętną do zaadoptowania zwierzęcia w celu poznania motywów , jakimi kieruje się przy adopcji danego zwierzęcia oraz zakresu posiadanej przez nią wiedzy na temat zwierząt domowych ( w szczególności psów i kotów ) .[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=3][COLOR=#000000][B]2. [/B]Poznanie warunków domowych :[/COLOR][/SIZE][LIST=1]
[*][SIZE=3][COLOR=#000000]w przypadku niewystarczających warunkówdo posiadania zwierzęcia wolontariusz może wstrzymać adopcję ,[/COLOR][/SIZE]
[*][COLOR=#000000][SIZE=3]w razie jakichkolwiek wątpliwości wolontariusza zwierzę może zostać umieszczone u potencjalnego właściciela warunkowo tzn. , że w przypadku nie dostosowania się do zaleceń , zwierzę może zostać odebrane . [/SIZE][/COLOR][/LIST][SIZE=3][COLOR=#000000][B]3.[/B] Wizyta kontrolna wolontariusza po zaadoptowaniu zwierzęcia (po adopcyjna).[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=3][COLOR=#000000][B]4.[/B] Właściciel zobowiązany jest do posiadania książeczki zdrowia zwierzęcia lub zaświadczenia o szczepieniu i okazania ich na prośbę wolontariusza .[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=3][COLOR=#000000][B]5.[/B] Wolontariusz zapewnia pomoc w zakresie sterylizacji adoptowanego zwierzęcia i służy informacją odnośnie jego pielęgnacji , wychowania i żywienia .[/COLOR][/SIZE]
[COLOR=#000000] [SIZE=3][B]a ) [/B]w przypadku suk trafiających do gospodarstw wiejskich, psów rasowych powinny one obowiązkowo być sterylizowane.[/SIZE][/COLOR]


[COLOR=#000000][SIZE=3]
[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#000000][SIZE=3] OŚWIADCZENIE [/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#000000][SIZE=3]Oświadczam , że zapoznałe(a)m się z treścią Regulaminu Adopcyjnego i akceptuję go .[/SIZE][/COLOR]


[COLOR=#000000][SIZE=3]Imię i nazwisko......................................................................................................[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#000000][SIZE=3]Adres......................................................................................................................[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#000000][SIZE=3]Nr dow. osob. .......................................wydany przez...........................................[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#000000][SIZE=3]................................................................... Nr telefonu..........................................[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#000000][SIZE=3]......................................................... ..................................................[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#000000] [SIZE=3]miejscowość i data podpis osoby adoptującej

Proszę o opinie i sugestie.
[/SIZE][/COLOR]

Link to comment
Share on other sites

Ja Was bardzo proszę: [COLOR="Red"]pytania, które należy zadać
potencjalnym chetnym nich nie będą umieszczone na forum!!![/COLOR]

Jest to instrukcja dla ludzi o nieuczciwych zamiarach jak
mają rozmawiać z nami, o co będziemy pytać.
Bardzo proszę, żeby dla dobra psów, nie było to upublicznione dla każdego!!!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

hej hej :) ja do regulaminu adopcyjnego dodalabym jeszcze jakis przepis.. cos w stylu ze gdyby pies byl traktowany w niewlasciwy sposob to zostanie wszczete postepowanie karne na podstawie art.... trzebaby poszukac kilku przepisow i wstawic ich numerki. a poza tym mysle ze umowa jest dobra:) sama mam jedno psiko ze schroniska wiec mniej wiecej wiem czego mi brakowalo przy mojej sprawie:)

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 5 weeks later...

Sama dopiero mam zamiar adoptować pieska, ale uważam, że najlepszym sposobem byłoby kilkakrotne odwiedzenie osób które adoptowały pieska czy inne zwierzątko, przez wolnotariusza znającego je. Osoba która nie ma nic do ukrycia bez problemu przyjmie taką wizyte za coś dobrego, a wolnotariusz znający zwierze pozna czy z nim wszystko ok, czy nie jest za chude, czy zdrowe itp.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

[quote name='wanda szostek']Masz rację. Może to i byłoby dobre.
Czy ktoś taki punkt mógłby opracować?[/quote]

hmmm kilku prawnikow w mapie dogo mamy, poszukam i poprosze o wypowiedz
to samo dot. pytania Bonsai
wybaczcie, ze nie odzywalam sie tyle czasu, bo nadal klopoty z netem

Link to comment
Share on other sites

najpierw trzeba przeprowadzic wywiad, czy ktos ci w tym wiawiadzie pomaga
ze Slaska jest sporoosob w Mapie dogo ktore pomoga ci w przeprowadzeniu pierwszego rozeznania

lepiej bew psa; bo latwiej zawsze wyjsc jesli sie okaze ze nie jest to taki dom jaki sobie wyobrazalas, tak ja uwazam

czy pies jest Twoja wlasnoscia, czy Ty podpisywac bedziesz umowe adopcyjna, ewentualnie?

Link to comment
Share on other sites

Martynka, jeżeli masz możliwość pojechać z psem, to przecież nikt Cię nie zmusi, zebyś psa zostawiła.
Zobaczysz jak ludzie zachowują się do psa.
Ale koniecznie musisz miec możliwość odwiedzin psa potem.
I jak z kastarcją?

Link to comment
Share on other sites

to jest pies znaleziony ma tu swoj watek
[url]http://www.dogomania.pl/forum/showthread.php?p=5588661#post5588661[/url]


,ale ta osoba nie chce aby nawet ktos z dogo przyszedl do niej przed adopcja bo ona chce psa juz na jutro i wg niej moge przeprowadzic ta wizyte przedadopcyjna ale juz z psem bo jej zalezy na czasie,to jest odemnie spory kawalek wiec ja niemam mozliwosci a tak jak juz mowilam pytalam czy moze osoba z dogo przyjsc bo wiem ze tutaj napewno by ktos pomogl ale okazalo sie ze ja moge przyjechac ale z psem a jak nie to dziekuje mi
niewiem moze tylko dla mnie jest to dziwne

Link to comment
Share on other sites

w tej sytuacji zdecydowanie nie
juz dotarlam na ten watek w miedzyczasie, widze ze szczeniaczek znaleziony
takie powiedzenie zawsze mam w glowie, zwlaszcza w takim przypadku: co nagle to po diable
odradzam zdecydowanie, to jest zywe stworzenie, to jak adopcja dzieck....co to znaczy ze on chce miec jutro.

jesli ten ktos nie moze czekac to zawsze moze pojsc do schroniska i tam jest duuuuzo psow w potrzbie, ale moze tez i nieco sie boi ze tam wlasnie cos znajda na nie...u niego

widze ze sytuacje masz podbramkowa, jednak dla dobra psa odradzam taka wizyta przedadopcyjna ..bywaja dwie wizyty...kilka rozmopw , maili wyjasnien... albo jednawizyta ale np ida dwie osoby, kazda co innego zauwazy, czy zada pytanie klopotliwe dla adoptujacego

poza tym nalezy pamietac o tym, ze wszyscy domownicy, zwlaszcza dorosli utrzymujacy to gospodarstwo powinni razem byc przy tej wizycie przedadopcyjnej..;rozne przypadki juz byly na dogo, brali rodzice, a babcia sie zbuntowala i psa oddano po kilku dniach

jak dlugo moze jeszcze Maluszek byc u ciebie, czy podqlqs mu jaklis srodek na robaki?

pytam bo gdyby wchodzila w gre adopcja zagraniczna on nawet nie ma szczepien, a bez odrobaczenia szczepien nie bedzie....hmmmm
ile jeszcze maksymalnie mozesz przetrzymac psa w domu u siebie?

raczej ty podziekuj mu za te propozycje, bo przystac na jego warunki nie mozesz - dla dobra psa

zreszta najlepiej isc na taka wizyte jak juz pisalam w dwie osoby i to bez psa
potem z psem
a potem dopiero ew umowa maksymalnie obwarowana

Link to comment
Share on other sites

"ale ta osoba nie chce aby nawet ktos z dogo przyszedl do niej przed adopcja bo ona chce psa juz na jutro i wg niej moge przeprowadzic ta wizyte przedadopcyjna ale juz z psem bo jej zalezy na czasie"

Taka postawa bardzo źle rokuje.
:angryy:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...