Jump to content
Dogomania

Budowa schroniska


wer95ka
 Share

Recommended Posts

Witam, 

Poszukuję osoby kliku osób, które pomogą mi otworzyć schronisko dla zwierząt. Będzie to schronisko gminne :)

Jest to moje największe marzenie, a sytuacja życiowa jest na tyle dobra, że mogę w pełni skupić się na realizacji tego projektu.

Chciałabym, żeby ktoś pomógł mi to wszystko ogarnąć, jak wiadomo w kupie siła:)

Link to comment
Share on other sites

Wer95ka - na początek zapoznaj się z tym:

 

Rozporządzenie ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z dnia 12 lipca 2004 r.)
Link to comment
Share on other sites

ok i co dalej :)

 

Dalej najlepiej udać się do Gminy i tam w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska porozmawiać o projekcie. Każda gmina ma ustawowy obowiązek posiadania schroniska dla zwierząt. Jeśli jest to duża gmina miejska, to zwykle ma własne schronisko. Mniejsze gminy jednoczą siły i partycypują w kosztach utrzymania schroniska służącego kilku gminom. Tak więc obecnie nie może być gminy, która nie miałaby schroniska dla zwierząt - na własnym terenie, lub u sąsiadów. Korzystanie przez gminę z prywatnego schroniska jest możliwe, ale wszystko musi mieć "wyraz urzędowy", czyli poprzez odpowiednią uchwałę Rady Gminy. Tak więc sprawę należy zacząć przede wszystkim od wizyty w urzędzie.

Link to comment
Share on other sites

Witam
 

Chętnię podzielę się z Tobą wiedzą dotyczącą zakładania schroniska dla zwierząt ponieważ sam jestem w trakcie jego zakładania.

Nie wiem jednak jakie informacje mam Ci dokładnie przekazać ponieważ nie napisałaś zbyt wiele szczegółów.Napisałaś że schronisko ma być gminne,czy znaczy to że grunt wskazują władze gminy i nie będziesz stała przed problemem ustalenia bądź zmiany warunków zabudowy?Czy gminne to znaczy że ma być własnością gminy czy przyjmować bezdomne psy z danej gminy?Domyślam się że nie chodzi o przyjmowanie psów z jednej gminy,no chyba że ma to być bardzo małe schronisko.Tylko czy wtedy inwestorowi będzie opłacało się budować zespół pomieszczeń do stworzenia których zobowiązuje ustawa.Musisz napisać więcej szczegółów to chętnie powiem co wiem.Coś już tam pewnie wiem bo od przeszło roku zajmuje się tą sprawą.Ta ustawa którą wskazał Ryss jest rzeczywiście podstawowym zespołem przepisów którymi należy się na początku zainteresować.Później pojawią się kolejne zespoły przepisów przez które będziesz musiała przejść ale jakie dokładnie to zależy od Twojej indywidualnej sytuacji.Ryss dobrze wskazuje że należy najpierw udać się do urzędu gminy.Pierwszy krok jaki zrobiłem był w stronę gminy tyle tylko że nie poszedłem do nich porozmawiać tylko odrazu wysłałem informację o zamiarze budowy schroniska.Myślę że jeżeli z nimi na początku porozmawiasz to będzie to nawet taktowniejsze od mojego posunięcia.Na początku wszystko wydaje się być bardzo skomplikowane ale przynajmniej jeżeli o mnie chodzi to jak na razie daje się to wszystko przejść.

Link to comment
Share on other sites

Fifik - to pierwsze wynika z tego drugiego, no bo gdzieś te wyłapane na terenie gminy psy trzeba umieścić, prawda? Więc - jak już mówiłem - bezdomne psy trafiają albo do własnego gminnego schroniska, albo do schroniska w innej gminie, na podstawie odpowiedniej umowy międzygminnej. Sprawy o które pytasz, reguluje Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, wraz z późniejszymi zmianami:

 

Art. 11.
1. Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.
2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt.
3. Zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na podstawie uchwały rady gminy, o której mowa w art. 11a.
4. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zapewniać bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt, w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego.
Art. 11a.
1. Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2. Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8-) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
3. Program, o którym mowa w ust. 1, może obejmować plan znakowania zwierząt w gminie.
4. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 3–6, może zostać powierzona podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt.
5. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina.
6. Projekt programu, o którym mowa w ust. 1, przygotowuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).
7. Projekt programu, o którym mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania:
1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;

2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy;
3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
8. Podmioty, o których mowa w ust. 7, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, o którym mowa w ust. 1, wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.

Link to comment
Share on other sites

Chodzi mi dokładnie o schronisko prywatne, które będzie miało podpisane umowy o przyjmowanie zwierząt z kilku ościennych gmin. Co do miejsca chodzi mi o taką okolice, gdzie jest deficyt takich miejsc i gminy mają problem z bezdomnością zwierzaków. Czy znacie może takie okolice?

Link to comment
Share on other sites

Wer95ka - rozumiem, że chodzi Ci po prostu o uruchomienie schroniskowego biznesu - zarabianiu na przyjmowaniu od gminnych hycli (lub usługa łączona - schron+hycel) wyłapywanych psów i miejsce tego biznesu nie ma dla Ciebie znaczenia, byle zapotrzebowanie na usługę było? Ale w tym to Ci akurat nie mogę pomóc. Zarabianie na krzywdzie zwierząt budzi we mnie negatywne emocje.

Link to comment
Share on other sites

Nie wiem jak jest naprawdę,ale pamiętam sytuację gdy w okolicy mojego domu na wsi ktoś wyrzucił psiaka.Dokarmiałam i poiłam psiaka ale niestety nie miałam możliwości w tym czasie go przygarnąć.Ponieważ obawiałam się o jego życie bo pies biegał po drodze krajowej zadzwoniłam do schronu.Okazało się,że schronisko nie jest upoważnione do zabrania psa ponieważ wioska podlega pod gminę gdzie nie ma schronu.

Pomogła mi kobieta z fundacji,która powiedziała,że łatwo nie będzie bo burmistrz z racji tego,że schroniska nie ma płaci spore pieniądze schronisku z innej gminy za to,że z jego terenu psa zabierze.

Przepraszam,że coś napiszę.Ktoś kto na forum zwierzęcym zakłada temat,że chce otworzyć schronisko i pyta "co dalej" zamiast poważnie się sprawą zainteresować,poczytać co nieco,odwiedzić urzędy jest dla mnie niepoważny i mało wiarygodny.

Wystarczy umieć korzystać z wujka google i już wiadomo gdzie ze sprawą pójść i co załatwić.

Nie rozumiem jak w czasie gdy w wszystko w necie można znaleźć,gdy w urzędzie gminy o wszystkim poinformują można sobie takie jaja robić i podobny temat zakładać.

Link to comment
Share on other sites

Kurcze chyba trochę źle to zabrzmiało. Skierowałam się w pierwszej kolejności tutaj, ponieważ wiem, że znajdują się tutaj osoby, które mogą mieć doświadczenie w podobnych sprawach. Jednocześnie na bierząco przeglądam internet i sięgam po radę z innych źródeł. Jest to na razie mój pierwszy krok i od czegoś trzeba zacząć. I to w żadnym wypadku nie są jaja. 

     Ryss moim marzeniem jest pomaganie zwierzętom. Chcąc realnie patrzeć na sytuacje otworzenie schroniska tam gdzie go nie ma, nie jest niczym złym. Chcę pomóc tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Schronisko musi się z czegoś utrzymymać, a samo pozyskiwanie sponsorów i zakładnie od siebie nie pomoże. 

Link to comment
Share on other sites

Wystarczy umieć korzystać z wujka google i już wiadomo gdzie ze sprawą pójść i co załatwić.

Nie rozumiem jak w czasie gdy w wszystko w necie można znaleźć,gdy w urzędzie gminy o wszystkim poinformują można sobie takie jaja robić i podobny temat zakładać.

 

Gojka - nie bądź taka cwana... Gdyby ludziom wystarczył do szczęścia Googiel, to wszystkie fora (plus umierający Usenet) byłyby niepotrzebne - no bo wszystko jest w internecie i wszystko można wyszukać googlając tylko, a jak czegoś nie mozna wyszukać w internecie, to znaczy, że to nie istnieje. Prawda jakie to proste? Ale niektórym ludziom (poza Tobą, ma się rozumieć) potrzebny jest jeszcze do szczęścia - prócz kontaktu z Twoim "wujkiem Google" - kontakt z żywym człowiekiem. Nawet w postaci wirtualnej.

Link to comment
Share on other sites

A co ja dalej napisałam? Zacytowałeś wszak: "gdy w urzędzie gminy o wszystkim poinformują".Tam kontakt z żywym człowiekiem w postaci realnej gwarantowany.

Zakładałam własną firmę i niewiele wiedziałam.Wszystkiego dowiedziałam się w urzędzie miasta;gdzie pójść i w jakiej kolejności.

Link to comment
Share on other sites

Ryss moim marzeniem jest pomaganie zwierzętom. Chcąc realnie patrzeć na sytuacje otworzenie schroniska tam gdzie go nie ma, nie jest niczym złym. Chcę pomóc tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

 

Niech będzie, że masz dobre intencje i chęci. Jeśli miejsce dla realizacji Twoich chęci nie gra roli, to polecam Jordanów w województwie małopolskim. Gmina nie posiada własnego schroniska, a bezdomne psy - których okoliczni mieszkańcy nie zdążyli przerobić na psi smalec - odstawiane są do schronu w Nowym Targu, oddalonego 40 km od Jordanowa. Jest tam grupa osób, którym leży na sercu jordanowski psi los. Jeśli będziesz zainteresowana, to na priv dam namiary na te osoby. Aha, gdy interesujesz się literaturą, to na terenie gminy leży wieś Naprawa - utrwalona w powieści Jalu Kurka Grypa szaleje w Naprawie.

Link to comment
Share on other sites

Nie oceniałbym wer95ka zbyt pochopnie.Prywatne schronisko może być dużo lepsze od państwowego.Dobrze także zastanowić się co takiego się pisze.Kiedy ponad dwa lata temu udało mi się pozyskać inwestora na budowę schroniska dla zwierząt wszystko wyglądało całkiem dobrze,nieruchomość gotowa do przekazania,przygotowana była pierwsza transza pieniędzy,umowa że behawiorysta miał mieć bardzo dużo do powiedzenia a ja jedynie miałem pilnować aby go oraz wolontariuszy wyobraźnia nie poniosła i nie doszło do bankructwa schroniska.Jednak po jakimś czasie inwestor zaczął mieć różne pytania i powoli zaczął odsuwać się od projektu,opóźnić jego realizację inwestując swój czas i środki w inne przedsięwzięcia a nawet zastanawiać się nad odstąpieniem od inwestycji.W końcu poprosiłem o poważną rozmowę i zapytałem o co chodzi.Inwestor stwierdził że im bardziej interesuje się "psimi środowiskami" szczególnie czytając psie fora tym bardziej dochodzi do wniosku że inwestowanie w schronisko dla zwierząt może być nierozsądną inwestycją.Odnosił wrażenie że wielu ludzi z naszego środowiska często bywa problematycznymi i dokonują szybkich,pozbawionych wnikliwości ocen.W związku z tym twierdził że kontakt z wolontariuszami którzy mieli być poważną siłą schroniska będzie dużo mniej owocny niż zakładał na początku.Niektóre wypowiedzi z psich for wpłynęły na niego tak mocno że zdecydował podjąć się współpracę dopiero około roku później jednocześnie zastrzegając że pieniądze na inwestycje wpływać będą dwa razy wolniej niż zakładaliśmy na początku,zakładane środki na behawiorystę zostały ograniczone do zera a ja będę musiał informować szczegółowo o każdym wydatku związanym z działalnością schroniska.

Dlatego proponowałbym aby nie wypowiadać się zbyt pochopnie o wer95ka,czas pokaże czy poważnie podchodzi do sprawy i czy kupiła sobie mercedesa i ładny domek czy inwestuje w psy.No chyba że odetnie się od świata tak aby nikt nie wiedział co dzieje się w jej schronisku ale z tego co na razie widać to otwiera się na świat w przeciwieństwie dużej ilości schronisk.

Link to comment
Share on other sites

"W związku z tym twierdził że kontakt z wolontariuszami którzy mieli być poważną siłą schroniska będzie dużo mniej owocny niż zakładał na początku."

 

 

Jakiś przytomny gość. :-)

Ten światek naprawdę nie poddaje się prawom logiki :-) i zazwyczaj ludzie najrozsądniejsi zbierają największe bęcki.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...