Jump to content
Dogomania

Akcja kastracja - Przyjaciele Czterech Łap


Recommended Posts

Uznając kastrację za najlepszą formę kontroli urodzin wśród zwierząt, a tym samym czynne zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt w Polsce, Fundacja Przyjaciele Czterech Łap, w ramach swojej działalności statutowej, rozpoczyna permanentną i nieprzerwaną [B]Akcję - Kastracja[/B].
Jest to wątek założony z inicjatywy członków Fundacji Przyjaciele Czterech Łap.
Głównym jej administratorem są uczestnicy forum oraz Fundacja Przyjaciele Czterech Łap (także uczestnik forum), która udostępnia swoje konto bankowe, prowadzi całą buchalterię i edycję wątku. W imieniu fundacji na forum występuje Justyna Klimek.
Celem AKCJI – KASTRACJA jest ograniczenie populacji niechcianych zwierząt – psów i kotów – poprzez finansowanie zabiegów sterylizacji.
Fundacja oraz Uczestnicy forum będą wspólnie starać się zbierać środki finansowe na ten cel.

[URL="http://img855.imageshack.us/i/logo2he.png/"][IMG]http://img855.imageshack.us/img855/2116/logo2he.png[/IMG][/URL][B]ZGŁOSZENIA I SPOSÓB FINANSOWANIA[/B]
1. Do sfinansowania zabiegu sterylizacji przyjmujemy zgłoszenia suczek lub kotek:
a) przebywających w bezpłatnych Domach Tymczasowych
b) zamieszkujących gospodarstwo wiejskie, których opiekunów nie stać na zabieg
c) bezdomnych lub wolno żyjących

2. Pierwszeństwo mają suczki lub kotki w ciąży lub chore, u których zabieg jest pilny.

3. Jeśli nie ma przypadków z punktu 2, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

4. Kwoty dofinansowań:
- suczka - 150zł
- kotka - 80zł

5. Płatności dokonujemy po otrzymaniu faktury, najlepiej bezpośrednio na konto zakładu weterynaryjnego.

[B]Dane do faktury:
Fundacja Przyjaciele Czterech Łap
Rokitno 2
74-304 Nowogródek Pomorski
NIP 597-169-91-69[/B]

Najlepiej wziąć fakturę przelewową z terminem płatności 14 dni i przesłać ją pocztą.
Robimy przelew dla weta od razu po otrzymaniu faktury.

6. Zgłoszenia przyjmujemy na wątku " Akcja Kastracja ".

7. Zabiegi finansujemy w miarę posiadanych środków finansowych.[COLOR=Red][COLOR=Black]

[/COLOR][/COLOR][B]Proszę, aby w zgłoszeniach przesyłać zdjęcia zgłaszanych zwierzaków, a także dokładny opis sytuacji (gdzie przebywa, w jakim jest wieku, etc.) lub przynajmniej link do wątku na dogomanii.

[/B]Powyższe informacje i zdjęcia będę archiwizować w celu rzetelnego rozliczenia z pozyskanych funduszy.

[COLOR=#FF8C00][B][SIZE=4]W zamian za dofinansowanie zabiegu oczekujemy jedynie "reklamy", tzn. zamieszczenia informacji na stronach internetowych, blogach lub wątkach, że sterylizacja została sfinansowana/dofinansowana w ramach Akcji Kastracja prowadzonej przez Fundację Przyjaciele Czterech Łap.[/SIZE][/B][/COLOR]

Spis treści:
Post nr - treść:
1. Informacje ogólne, zasady
2. Wpływy na konto Akcji Kastaracja od uczestników forum Dogomania
4. Kandydatki do dofinansowania, info o przyznanym dofinansowaniu
5. Lista zapłaconych faktur

Edited by Justyna Klimek
Link to post
Share on other sites
 • Replies 886
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

[LEFT]Na dobry początek podaję numer konta, na który można dokonywać wpłat z dopiskiem [B]akcja-kastracja:
[/B]
[B]76 1240 3581 1111 0010 2180 8561[/B]
Fundacja Przyjaciele Czterech Łap
Rokitno 2
74-304 Nowogródek Pomorski
NIP 597-169-91-69

Aby wesprzeć akcję, można:
1. Dokonać dobrowolną wpłatę na konto Fundacji Przyjaciele Czterech Łap (z dopiskiem "[B]akcja-kastracja"[/B]) w postaci:
a) zadeklarowanej comiesięcznej kwoty
b) wpłaty / wpłat jednorazowych
2. Organizowanie bazarków na rzecz akcji

[B]Deklaracje comiesięczne:

[COLOR=#008000]1. Agata69 - 10zł - [/COLOR][COLOR=#ee82ee]wpłynęło: VI[/COLOR]

Wpłaty na Akcję-Kastracja:[/B]

[COLOR=#b22222]1. missieek -[B]30zł
[/B]2. mamanabank bazarek[B] - 50zł

[/B][/COLOR]:multi::multi::multi::multi::multi:

[/LEFT]

Edited by Justyna Klimek
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
 • 2 weeks later...

[B][U]A ten post rezerwuję na listę kandydatek do sfinansowania/dofinansowania zabiegu[/U] od dnia 10 kwietnia 2012r.:[/B]

[B][COLOR=#ee82ee]1. Pięć suczek na BDT - missieek [/COLOR][/B]- 5x150zł=[B]750zł[/B] -[COLOR=#008000] przyznane[/COLOR] [COLOR=#ee82ee][B]- zapłacone [/B][/COLOR][COLOR=#ee82ee][B]750zł[/B][/COLOR]
[B][COLOR=#ee82ee]2. Suczka ze Szczudłowa - sylwiaso[/COLOR][/B] - [B]150zł[/B] - [COLOR=#008000]przyznane[/COLOR] [B][COLOR=#ee82ee]i zapłacone[/COLOR][/B]
3. Dwie kotki (?) - 2x80zł=[B]160z[/B]ł - [COLOR=#008000]przyznane[/COLOR]
[B][COLOR=#ee82ee]4. Kotka od Viris[/COLOR] [/B]- [B]80zł[/B] - [COLOR=#008000]przyznane [/COLOR][B][COLOR=#ee82ee]i zapłacone[/COLOR][/B]
[COLOR=#ee82ee][B]5. Suczka ze skansenu - sylwiaso[/B][/COLOR] - [B]150zł[/B] - [COLOR=#008000]przyznane[/COLOR] [B][COLOR=#ee82ee]i zapłacone[/COLOR][/B]
[B][COLOR=#ee82ee]6. Zoie - UMilki[/COLOR][/B] - [B]150zł[/B] - [COLOR=#008000]przyznane[/COLOR] [B][COLOR=#ee82ee]i zapłacone[/COLOR][/B]
7. Suczka ze wsi - Kasiaprzystał - [B]150zł[/B] - [COLOR=#008000]przyznane[/COLOR] [B][COLOR=#ee82ee]i zapłacone[/COLOR][/B]
[B][COLOR=#ee82ee]8. Lady - Pola17[/COLOR] [/B]- [B]150zł[/B] - [COLOR=#008000]przyznane[/COLOR] [B][COLOR=#ee82ee]i zapłacone[/COLOR][/B]
[B][COLOR=#ee82ee]9. Kira - Pola17[/COLOR][/B] - [B]150zł[/B] - [COLOR=#008000]przyznane[/COLOR] - [B][COLOR=#ee82ee]zapłacone[/COLOR][/B] [COLOR=#ff0000][U][B]162zł[/B][/U][/COLOR]
10. Rottweilerka - Togaa - [B]150zł[/B] - [COLOR=#008000]przyznane [/COLOR][B][COLOR=#ee82ee]i zapłacone[/COLOR][/B][COLOR=#008000]
[/COLOR]11. Suczka Lara - Kociara82 - [B]150zł[/B] -[COLOR=#008000] przyznane [/COLOR][B][COLOR=#ee82ee]i zapłacone[/COLOR][/B][COLOR=#008000]
[/COLOR][COLOR=#ee82ee][B]12. Diana - Maciek777[/B][/COLOR] - [B]150zł[/B] -[COLOR=#008000] przyznane - [/COLOR][B][COLOR=#ee82ee]zapłacone[/COLOR][U][COLOR=#800080] 100zł[/COLOR][/U][/B][COLOR=#008000]
[/COLOR][B][COLOR=#ee82ee]13. Zumi - missieek[/COLOR][/B][COLOR=#008000] - [/COLOR][B]150zł - [/B][COLOR=#008000]przyznane [/COLOR][B][COLOR=#ee82ee]i zapłacone
14.Kotka ze wsi - Pola17[/COLOR][/B] - [B]80zł[COLOR=#008000]- [/COLOR][/B][COLOR=#008000]przyznane[/COLOR][B][COLOR=#ee82ee] - zapłacone[/COLOR][COLOR=#ff0000] [U]86,40zł[/U][/COLOR][COLOR=#ee82ee]
[/COLOR][COLOR=#ee82ee]15. Sześc wiejskich suczek - Pipi [/COLOR][/B]-6x150zł=[B]900zł - [/B][COLOR=#006400]przyznane [/COLOR][COLOR=#ee82ee][B]i zapłacone[/B][/COLOR][COLOR=#006400]
[/COLOR][B][COLOR=#ee82ee]16. Dwie wiejskie sunie - Pola17 [/COLOR][/B]- 2x150zł=[B]300zł[/B][COLOR=#006400] - przyznane - [/COLOR][B][COLOR=#ee82ee]zapłacone [/COLOR][/B][COLOR=#ff0000][U][B]324zł[/B][/U][/COLOR][COLOR=#006400]
[/COLOR]17. Cztery wiejskie sunie - _bubu_ - 4x150zł=[B]600zł[/B][COLOR=#006400] - przyznane - [/COLOR][B][COLOR=#ee82ee]zapłacone 600zł[/COLOR][/B][COLOR=#006400]
[/COLOR][B][COLOR=#ee82ee]18. Kruszyna - hugulaśny[/COLOR][/B] - [B]150zł[/B] -[COLOR=#006400] przyznane [/COLOR][B][COLOR=#ee82ee]i zapłacone[/COLOR][/B][COLOR=#006400]
[/COLOR][COLOR=#ee82ee][B]19. Mika - Bazyliszek[/B][/COLOR] - [B]150zł[/B] -[COLOR=#006400] przyznane - [/COLOR][B][COLOR=#ee82ee]zapłacone [/COLOR][COLOR=#ff0000][U]162zł[/U][/COLOR][/B][COLOR=#006400]
[/COLOR]20. Sunia spod Szydłowca - Kama210 - [B]150zł[/B] -[COLOR=#006400] przyznane [/COLOR][B][COLOR=#ee82ee]i zapłacone[/COLOR][/B][COLOR=#006400]
[/COLOR][COLOR=#ee82ee][B]21. Sunia z podłowickiej wsi - mamanabank[/B][/COLOR] - [B]150zł[/B] -[COLOR=#006400] przyznane [/COLOR][B][COLOR=#ee82ee]i zapłacone[/COLOR][/B][COLOR=#006400]
[/COLOR][B][COLOR=#ee82ee]22. Kotki z Włocławka - Agata69 [/COLOR][/B]-10x80zł=[B]800zł[/B][COLOR=#006400] - przyznane [/COLOR][B][COLOR=#ee82ee]i zapłacone 870zł[/COLOR][/B][COLOR=#006400]
[/COLOR]23. Sunia z Włocławka - Agata69 - [B]150zł[/B][COLOR=#006400] - przyznane [/COLOR][B][COLOR=#ee82ee]i zapłacone[/COLOR][/B][COLOR=#006400]
[/COLOR]24. Lusia - Lupi - [B]150zł[/B] -[COLOR=#006400] przyznane - [/COLOR][B][COLOR=#ee82ee]i zapłacone[/COLOR][/B][COLOR=#006400]
[/COLOR]25. Dwie staruszki - Cudak - 2x150zł=[B]300zł[/B] -[COLOR=#006400] przyznane
[/COLOR][COLOR=#ee82ee][B]26. Perełka - [email protected][/B][/COLOR] - [B]150zł[/B] -[COLOR=#006400] przyznane [/COLOR][B][COLOR=#ee82ee]i zapłacone[/COLOR][/B][COLOR=#006400]
[/COLOR][COLOR=#ee82ee][B]27. Sunia - Pola17 [/B][/COLOR]- [B]150zł [/B]-[COLOR=#006400] przyznane [/COLOR][COLOR=#ee82ee][B]i zapłacone[/B][/COLOR][COLOR=#006400]
[/COLOR][COLOR=#ee82ee][B]28. Trzy kotki - Pola17[/B][/COLOR] - 3x80zł=[B]240zł[/B] -[COLOR=#006400] przyznane [/COLOR][COLOR=#ee82ee][B]i zapłacone[/B][/COLOR][COLOR=#006400]
[/COLOR]29. Osiem suczek na BDT - missieek - 8x150zł=[B]1200zł[/B] -[COLOR=#006400] przyznane [/COLOR][B][COLOR=#ee82ee]- zapłacone 1200zł[/COLOR][/B][COLOR=#006400]
[/COLOR]30. Betina - Andzike - [B]150zł[/B] -[COLOR=#006400] przyznane [/COLOR][B][COLOR=#ee82ee]i zapłacone[/COLOR][/B][COLOR=#006400]
[/COLOR]31. Mała sunia - Puma08 - [B]150zł [/B]-[COLOR=#006400] przyznane [/COLOR][B][COLOR=#ee82ee]i zapłacone[/COLOR][/B][COLOR=#006400]
[/COLOR]32. Trzy suczki - esperanza - 3x150zł=[B]450zł[/B] - [COLOR=#008000]przyznane[/COLOR] [B][COLOR=#ee82ee]i zapłacone [/COLOR][U][COLOR=#800080]421,20zł[/COLOR][/U][/B]
33. Cztery suczki na BDT - missieek - 4x150zł=[B]600zł[/B][COLOR=#006400] - przyznane
[/COLOR]34. Terrierko-beagielka - Andzike - [B]150zł [/B]-[COLOR=#006400] przyznane
[/COLOR][COLOR=#006400]

[/COLOR][COLOR=#008000][B]SUMA PRZYZNANE: 9610zł [/B][/COLOR][COLOR=#ee82ee][B]Z TEGO ZAPŁACONE: 8745,6zł[/B][/COLOR]

Edited by Justyna Klimek
Link to post
Share on other sites

[COLOR=#008000][B]Faktury opłacone w ramach Akcji-Kastracja począwszy od dnia 10 kwietnia 2012:
[/B]
1. Trzy kotki (missieek) 14.04.2012 - [B]275,98zł[/B][/COLOR]
[COLOR=#008000]2. Kotka Krówka (Viris) 20.04.2012 - [B]80,00zł
[/B]3. Dwie suczki (missieek) 09.05.2012 - [B]300zł[/B]
3. Suczka Zumi (missieek) 09.05.2012 - [B]150zł
[/B]4. Wiejska sunia (_bubu_) 11.05.2012[B] - 150zł
[/B]5. Kira i kotka z Obrzycka (Pola17) 18.05.2012 - [B]248,40zł
[/B]6. Zoie (UMilki) 21.05.2012 - [B]150zł
[/B]7. Lady (Pola17) 21.05.2012 - [B]150zł
[/B]8. Lala (missieek) 30.05.2012 -[B] 150zł
[/B]9. Kulka i Maja (Pola17) 06.06.2012 -[B] 324zł
[/B]10. Mami (missieek) 06.06.2012 - [B]150zł
[/B]11. Sześć wiejskich suczek (Pipi) 08.06.2012 -[B] 900zł
[/B]12. Trzy suczki (sylwiaso i mamanabank) 12.06.2012 -[B] 450zł
[/B]13. Mika (Bazyliszek) 20.06.2012 -[B] 162zł
[/B]14. Diana (Maciek777) 25.06.2012 -[B] 100zł
[/B]15. Lena (missieek) 25.06.2012 - [B]150zł
[/B]16. Kruszyna (hulgulaśny) 27.06.2012 -[B] 150zł
[/B]17. Trzy suczki p. Romana (esperanza) 09.07.2012 -[B] 437,40zł
[/B]18. Włocławskie koty (Agata69) 16.07.2012[B] - 870zł
[/B]19. Perełka ([email protected]) 17.07.2012[B] - 150zł
[/B]20. Malwinka (Missieek) 17.07.2012[B] - 150zł
[/B]21. Trzy kotki i sunia (Pola17) 24.07.2012[B] - 390zł
[/B]22. Cztery wiejskie sunie (bubu) 06.08.2012[B] - 600zł
[/B]23. Dwie sunie (missieek) 06.08.2012[B] - 300zł
[/B]24. Pies spod Włocławka (agata69) 09.08.2012 -[B] 150zł
[/B]25. Przych. Wet. Fauna (Tychy) 06.08.2012 - [B]150zł
[/B]26. Trzy suczki (esperanza) 09.08.2012[B] - 421,2zł
[/B]27. Trzy suczki (missieek) 20.08.2012 -[B] 450zł
[/B]28. Beti 30.08.2012[B] - 149,04zł
[/B]29. Dwie suczki (missieek) 30.08.2012 -[B] 300zł
[/B]30. Kotka (zerduszko) 10.09.2012[B] - 80zł
[/B]31. MEDVET plus Bielsko Biala 10.09.2012[B] - 150zł
[/B]32. "Pankracy" Radom 10.09.2012[B] - 150zł
[/B]33. [/COLOR][COLOR=#008000][COLOR=#008000]"Pankracy" Radom 04.10.2012 - [B]150,66zł
[/B]34. Wiejska suczka (Pola17) 16.10.2012[B] - 149,04zł[/B]
[/COLOR][B]
SUMA 9237,72
[/B][/COLOR]

Edited by Justyna Klimek
Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...

Obrazy nowe już są. Zapraszam do obejrzenia.
Ale dobry pomysł mam dla organizacji prozwierzęcych: nasz bank postanowił wpłacać wszelkie malutkie kwoty pochodzące z odsetek od oszczędności zgromadzonych na już zlikwidowanych kontach na konto naszej fundacji. Kwoty są malutkie od 1grosza do 2,45zł (to nasz rekord), ale podsumowując dłuższy okres - uzbiera się :)
Pomysł polega na tym, żeby namówić własny bank na takie działanie!
Małe, a cieszy! A gdyby namówić na podobne działanie większą liczbę banków...

Link to post
Share on other sites
 • 2 months later...
 • 2 months later...
 • 1 month later...
 • 1 month later...
 • 1 year later...

Wznawiam temat, ponieważ dostaliśmy sporą sumę pieniędzy od pewnej Pani o dobrym sercu.

Chcemy ją w całości przeznaczyć na kastrację suk i kotek.
Proszę o zgłoszenia.

[U]1. Komu refundujemy kastrację[/U]:
Sukom i kotkom bezdomnym, przebywającym w schroniskach i domach tymczasowych
Sukom przebywającym pod opieką ludzi biednych lub w środowiskach patologicznych

[U]2. Na jakich zasadach:[/U]
1) Maksymalna suma refundacji za jeden zabieg kastracji wynosi 150zł
2) Refundacja następuje po przesłaniu Fundacji rachunku od weterynarza
3) Decyzja o refundacji podejmowana jest przez nas na podstawie przeanalizowania zgłoszeń pod względem "pilności" dokonania zabiegu

[B]Prosimy, aby w zgłoszeniach przesyłać zdjęcia zwierzaków, którym potrzebna jest kastracja, a także dokładny opis sytuacji (gdzie przebywa, w jakim jest wieku, etc.) lub przynajmniej link do wątku na dogomanii [/B]

[B]Akcja potrwa do wyczerpania środków finansowych[/B]

Link to post
Share on other sites

Jak długo czeka się na podjęcie przez Was decyzji?
Co jeśli, ktoś zgłosi się później a przypadek będzie 'pilniejszy'? Faktura musi iść na Waszą Fundację, więc ciężko to zmienić.
Nie uważacie, że w schroniskach wszystkie suki powinny być sterylizowane?
Bierzecie pod uwagę suki z rodzin biednych lub patologicznych?

Link to post
Share on other sites

Na decyzję czeka się max 1 dobę.
Jeśli ktoś zgłosi się później, a środki finansowe zostaną wyczerpane, to bez względu na "pilność", nic nie poradzimy. Raz obiecane dofinansowanie nie może zostać cofnięte.
Uważamy, że WSZYSTKIE suki w schroniskach powinny być wysterylizowane i dość często, jeśli tylko mamy środki, płacimy z a takie sterylki.
W tej akcji, którą ogłaszamy na dogomanii, nie bierzemy pod uwagę suk z rodzin biednych i patologicznych, a jedynie te ze schronisk i domów tymczasowych, ze względu na ograniczony budżet.

Link to post
Share on other sites

to sobie zapiszę. Fakt na wsiach ale nie tylko jest gro psiaków, które mają dom, jednak o kastracji czy sterylizacji można pomarzyć. Są także osoby, które przygarniają psiaki - nierzadko starsze osoby, utrzymujące się jedynie z jakiś tam głodowych zasiłków czy rent i dla nich koszt sterylizacji czy kastracji stanowi nie lada wyzwanie.
To tylko propozycja z mojej strony - wzięcie pod uwagę zabiegi dla psiaków z terenów wiejskich / bo z tych terenów de facto pochodzi największa liczba bezdomnych psiaków/.

Link to post
Share on other sites

Czy mogłabym prosić o pokrycie kosztów sterylki tej suni? : [URL]http://www.dogomania.pl/threads/200894-Roczna-czekoladowa-sunia-zabrana-z-ulicy-błaga-o-na-hotelik-300zł-mies[/URL].!!!
Sytuacja nieciekawa, sunia w hoteliku dominuje nad wszystkimi psami, a niektóre z nich są już starsze i po przejściach, tak dłużej nie może być :(

Link to post
Share on other sites

Zapisuję.Czy bierzecie pod uwagę suczki z wiejskich stodół i chałup...mamy w okolicy gospodarstwo gdzie są 3 suczki do sterylizacji,jedna urodziła gdzieś w balach ściętych drzew, inne mieszkają zamknięte,te 2 ostanie to mikrosuczki...w gospodarstwie jest łącznie 9 psów...ludzie przygarnęli te psy ale brak im świadomości...co powinnam zrobić,zeby wysterylizować choc jedną.PILNE!BARDZO PILNE!

Link to post
Share on other sites

[CENTER][IMG]http://schronisko.doskomp.lodz.pl/tmpimg_z/98744452.jpg[/IMG][/CENTER]
PŁEĆ: [IMG]http://schronisko.doskomp.lodz.pl/images/female.png[/IMG]
WIELKOŚĆ: średnia
MAŚĆ: czarna
SIERŚĆ: krótka
W OKOLICY: Łódź ulica Felsztyńskiego
DATA ZGŁOSZENIA: 2011-02-01
KONTAKT: 666085533 600009871

[CENTER]Witam suczka jest naprawdę piękna przybłąkała się do mnie jak byłam na spacerze z moją sunią ma około roku jest calutka czarna, nie mam możliwości trzymania dwóch psów więc proszę o pomoc w znalezieniu domku dla suni. potrzebna pomoc w sterylce sunia przebywa w łodzi
[/CENTER]

Link to post
Share on other sites

[quote name='Borówka16']Czy mogłabym prosić o pokrycie kosztów sterylki tej suni? : [URL]http://www.dogomania.pl/threads/200894-Roczna-czekoladowa-sunia-zabrana-z-ulicy-błaga-o-na-hotelik-300zł-mies[/URL].!!!
Sytuacja nieciekawa, sunia w hoteliku dominuje nad wszystkimi psami, a niektóre z nich są już starsze i po przejściach, tak dłużej nie może być :([/QUOTE]

Możemy opłacić zabieg Muszki, jeśli nie przekroczy 150zł.
Jeśli sterylka będzie droższa, możemy ją dofinansować właśnie w wysokości 150zł.
Konieczna jest faktura na fundację.
W razie pytań proszę dzwonić - 604449030 (Justyna)

Link to post
Share on other sites

[quote name='3 x']Justyna, bierzecie pod uwagę sunie przekazywane na sterylki przez fundacje?
szare bure kundelki z wiejskiej stodoły?[/QUOTE]

W tym wydaniu "Akcji - kastracji" postanowiliśmy zająć się bezdomniakami ze schronisk i dt.
Co do wiejskich psiaków, to, póki co, robimy porządek na własnym podwórku - sami mieszkamy na wsi i ogarniamy kudłaczki wiejskie z naszych okolic.
Mogę, jednak obiecać, że, jeśli zgromadzimy kolejne fundusze, rozszerzymy kryteria lub je ukierunkujemy właśnie na wiejskie psiaki.

Link to post
Share on other sites

[quote name='Romka']Zapisuję.Czy bierzecie pod uwagę suczki z wiejskich stodół i chałup...mamy w okolicy gospodarstwo gdzie są 3 suczki do sterylizacji,jedna urodziła gdzieś w balach ściętych drzew, inne mieszkają zamknięte,te 2 ostanie to mikrosuczki...w gospodarstwie jest łącznie 9 psów...ludzie przygarnęli te psy ale brak im świadomości...co powinnam zrobić,zeby wysterylizować choc jedną.PILNE!BARDZO PILNE![/QUOTE]
Czy mogłabym jeszcze raz zapytać jakie warunki muszę spełnić w tej opisanej wyżej sytuacji,zeby uzyskać pokrycie kosztów sterylizacji suczek?

Link to post
Share on other sites

[quote name='Justyna Klimek']W tym wydaniu "Akcji - kastracji" postanowiliśmy zająć się bezdomniakami ze schronisk i dt.
Co do wiejskich psiaków, to, póki co, robimy porządek na własnym podwórku - sami mieszkamy na wsi i ogarniamy kudłaczki wiejskie z naszych okolic.
Mogę, jednak obiecać, że, jeśli zgromadzimy kolejne fundusze, rozszerzymy kryteria lub je ukierunkujemy właśnie na wiejskie psiaki.[/QUOTE]
Dziękuję,już mam odpowiedz...

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Announcements


×
×
 • Create New...