Jump to content
Dogomania

Straż dla zwierząt- poszukiwani chętni do pracy !!!!! KRAKÓW


Recommended Posts

Poszukujemy osób chętnych do pracy w charakterze STRAŻNIKA DLA ZWIERZĄT NA TERENIE KRAKOWA.
Chętni proszeni są o kontakt pod nr tel. 012-358-30-30 lub e-mail [email][email protected][/email]


Uprawnienia Straży dla Zwierząt

1. Straż dla Zwierząt ma prawo współdziałać z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz przepisach wykonawczych do ustawy.

2. Straż dla Zwierząt ma prawo wykonywać prawa pokrzywdzonego tj. uczestniczyć w postępowaniach przygotowawczych oraz występować przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy lub powód cywilny, a przed sądem grodzkim ds. wykroczeń jako oskarżyciel publiczny.

3. Straż dla Zwierząt może składać wniosek o odebranie zwierzęcia na okres czasowy w przypadku gdy zwierzę jest rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane.

4. Straż dla Zwierząt w przypadkach nie cierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawienie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu, może odebrać mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

5. Straż dla Zwierząt w przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia w celu zakończenia cierpień zwierzęcia ma prawo stwierdzić potrzebę jego uśmiercenia. Strażnik ma bezwzględny obowiązek we wszystkich swoich działaniach, kierować się zasadami wynikającymi z postanowień statutu Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami w Polsce

[URL="http://www.strazdlazwierzat.com.pl/"][COLOR=#055733]http://www.strazdlazwierzat.com.pl/[/COLOR][/URL]

Pod tym linkiem znajdziecie potrzebne informacje dotyczące pracy.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 77
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Yolencia napisz może jakie są stawiane wymagania dla przyszłych strażników. Z tego co mi wiadomo to kandydaci muszą ukończyć kurs i zdać egzamin.

Może ktoś ma więcej informacji co to za kurs, gdzie się odbywa, ile kosztuje, itp.

Link to post
Share on other sites

Tak zgadza się masz rację efra-husky. Potrzebne jest szkolenie na SdZ. Na takie właśnie szkolenie przyjeżdża szef jednostki z Warszawy. Szkolenie odbedzie się po zebraniu 30 chętnych kandydatów (narazie zdeklarowanych chętnych jest dopiero 5 osób-więc zdecydowanie za mało). Koszt szkolenia około 60 zł/osobaPoszukujemy zootechników, weterynarzy oraz osób mających doświadczenie w pracy ze zwierzętami.Zależy nam zwłaszcza na zootechnikach i chętnych do pracy weterynarzach. Takich chętnych narazie nie mamy. Praca na początek wolontaryjna. Kto się sprawdzi zostanie zatrudniony.

Link to post
Share on other sites

"Straż dla Zwierząt w przypadkach nie cierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawienie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu, może odebrać mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta). "

Podstawa prawna dla takiego działania? :crazyeye:

Link to post
Share on other sites

[FONT=Tahoma][COLOR=#333333]Witam[/COLOR][/FONT]
[FONT=Tahoma][COLOR=#333333]Polecam lektórę Ustawy o ochronie zwierząt umieszczonej na stronie;[/COLOR][/FONT]
[FONT=Tahoma][COLOR=#333333][/COLOR][/FONT]
[URL="http://www.strazdlazwierzat.com.pl/"]http://www.strazdlazwierzat.com.pl/[/URL] pod nazwą "PRAWA ZWIERZĄT"
[FONT=Tahoma][COLOR=#333333][/COLOR][/FONT]
[FONT=Tahoma][COLOR=#333333]Artykuł 7.
1. (1) Zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust. 2 może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta) i przekazane do schroniska dla zwierząt albo pod opiekę innej osoby lub instytucji. Decyzja podejmowana jest z urzędu lub na wniosek Policji, lekarza weterynarii albo inspektora Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub upoważnionego przedstawiciela innej organizacji społecznej o podobnym statutowym celu działania.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
2a. (2) Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo wniesienia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji. Samorządowe kolegium odwoławcze rozpoznaje odwołanie w terminie 7 dni.
3. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu, policjant, a także inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub upoważniony przedstawiciel innej organizacji społecznej o podobnym statutowym celu działania może odebrać mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), celem podjęcia przez ten organ decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia obciąża się jego dotychczasowego właściciela lub opiekuna.
5. Do należności z tytułu kosztów określonych w ust. 4 stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.[/COLOR][/FONT]

Link to post
Share on other sites

A według mnie to są pobożne życzenia, żeby straż działała tak jak na zachodzie. Organizacja pozarządowa nie dostanie takich uprawnień jak SM. Nie ma tez prawnych możliwości odebrania zwierzęcia włascicielowi. Nawet TOZ ma z tym kłopot. To wszystko są tylko marzenia i mrzonki. A straz będzie działała jeśli znajdą sie chetni na finansowanie.

Link to post
Share on other sites

Nalezy zebrać 30 chętnych osób, spisać ich dane i napisac pismo z prosbą o utworzenie oddziału terenowego. Resztę formalności załatwia "Warszawa", czyli pan Mateusz Janda. więcej onformacji na stronce [URL="http://www.strazdlazwierzat.com.pl/"]http://www.strazdlazwierzat.com.pl/[/URL]

[SIZE=5][COLOR=red]Łodzianie, gdzie jesteście?![/COLOR][/SIZE]

Link to post
Share on other sites

We czwartek 23 marca na terenie Miedzyszkolnego Basenu Pływackiego ul Fr Nullo 23 w Krakowie w godzinach 17.30-18.10 odbedzie się spotkanie kandydatów na Straznika dla Zwierząt. Wszystkich zainteresowanych pracą wolontaryjną w straży zapraszam do przybycia na to spotkanie. Potrzebny będzie dokument tożsamości w postaci dowodu osobistego. Bliższe informacje pod nr tel 012-358-30-30.

Link to post
Share on other sites

[quote name='yolencia']
4. Straż dla Zwierząt w przypadkach nie cierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawienie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu, [B]może odebrać mu zwierzę[/B], zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
[/quote]

[B]CZASOWO, CZASOWO[/B].Czy mozecie przestac ludziom robic 'wode z mogu'. NIkt wyzej 'nie podskoczy' niz ustawa przewiduje.

I zamiast wstawiac tu te '*******y' wstawcie[B][U] STATUT[/U][/B] organizacji. TO JEST podstawa dla kazdego, kto mysli o przystapieniu do JAKIEJKOLWIEK organizacji. I moze SKLAD przynajmniej osobowy ZARZADU podajcie-co kto i jak. Organizacja spoleczna to chyba nie jedna osoba, prawda?
Aby byla zarejestrowana conajmniej musialo byc 15 osob wiec....

Link to post
Share on other sites

[quote name='yolencia']5..... [B]Strażnik ma bezwzględny obowiązek we wszystkich swoich działaniach, kierować się zasadami wynikającymi z postanowień [U]statutu[/U][/B] Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami w Polsce
[/quote]

No to gdzie ten statut jest???

Link to post
Share on other sites

Arka!
Zupełnie nie rozumiem, czemu się tak denerwujesz. Straz jest organizacją "raczkującą", działającą od miesiąca. Jesli jesteś zainteresowany bardzo proszę [URL="http://www.strazdlazwierzat.com.pl/"]http://www.strazdlazwierzat.com.pl/[/URL] a telefon do założyciela mogę Ci także podac na priv. Wszyscy dobrze wiem, jak bardzo Straz jest potrzebna, więc jesli ktoś nie ma zamiaru pomóc, to niech chociaż nie przeszkadza.

Link to post
Share on other sites

Zgadzam się z Oliwią. Straż dla Zwierząt dopiero rozpoczyna działalnośc. Z biegiem czasu uprawnienia bedą coraz większe. Trzeba tylko aby powstały jednostki terenowe, aby wszystkie nowe uprawnienia weszły w życie.
Mam jednak wrażenie że ARKA stara się szukać dziury w całym. Nie wiem kim jesteś ARKA i mnie to nie interesuje. Myślę że masz jakiś cel w swoim działaniu. Ale niepotrzebnie się starasz. Większe miasta w całej Polsce ruszają z akcją Straży dla Zwierząt.
Może z czasem także "nastawimy" troszkę prawo??

Link to post
Share on other sites

[quote name='oliwia2005']Arka!
Zupełnie nie rozumiem, czemu się tak denerwujesz.[/quote]
Na tym forum (i nie tylko zresztą tu) wystepuje tendencja do wypisywania bzdur na temat obowiazujacego prawa (oczywiście obok bardzo trafnych i cennych opinii) - podejrzewam, że to dlatego Arka się denerwuje (choć bywały tu już dużo lepsze "kwiatki").

[quote name='oliwia2005'] Straz jest organizacją "raczkującą", działającą od miesiąca. Jesli jesteś zainteresowany bardzo proszę [URL="http://www.strazdlazwierzat.com.pl/"]http://www.strazdlazwierzat.com.pl/[/URL] [...]. Wszyscy dobrze wiem, jak bardzo Straz jest potrzebna, więc jesli ktoś nie ma zamiaru pomóc, to niech chociaż nie przeszkadza.[/quote]
Nie mogłem tam dostrzec tekstu statutu - wskaż mi go proszę jeśli patrzyłem niedokładnie

No coż - nie wiem czy wytknięcie niedociągnięc jest równoznaczne z przeszkadzaniem. Moim zdaniem takie zachowanie oczywiście może przeszkodzić, ale w budowaniu atmosfery pospolitego ruszenia, ewentualnie kreowaniu dobrego wrażenia. Przy rzeczowej pracy wytknięcie każdego błedu jest cenne, gdyż pozwala lepiej robić to co się planuje, chyba że się coś robi dla picu, lub chaotycznie i bezmyślnie na "jakoś to będzie" - wtedy krytyka przeszkadza.

Link to post
Share on other sites

[quote name='oliwia2005']Arka!
Zupełnie nie rozumiem, czemu się tak denerwujesz. Straz jest organizacją "raczkującą", działającą od miesiąca. Jesli jesteś zainteresowany bardzo proszę [URL="http://www.strazdlazwierzat.com.pl/"]http://www.strazdlazwierzat.com.pl/[/URL] a telefon do założyciela mogę Ci także podac na priv. Wszyscy dobrze wiem, jak bardzo Straz jest potrzebna, więc jesli ktoś nie ma zamiaru pomóc, to niech chociaż nie przeszkadza.[/quote]

oliwia2005. Z p.Janda mam kontakt i ideaa jest szlachetna i sluszna tylko, osoby, ktore, za to sie zabieraja, w terenie, widac ze robia to od poczatku 'po lepkach'. To jak bedzie pozniej, jak trzeba bedzie podjac interwencje??Jaka bedzie znajomosc prawa, jesli podajesz teksty, ktorych sama dokladnie nie czytasz? Nie podajesz materialow, ktore tworza calosc?

Nie podawaj mi linku, strone znam. Mozesz mi wskazac gdzie jest tam statut?

Link to post
Share on other sites

Arka, ja narazie Łodź jest na etapie szukania chętnych osób i pierwszego spotkania. Nie zarzucaj mnie pytaniami, na które odpowiedź zna Pan Janda, a nie ja. Podałam link do strony, która nie zwiera, choć powinna Statutu, bo tylko taka strona istnieje. A może Ty masz jakieś informacje, którymi mogłabyś się z nami podzielić?

Link to post
Share on other sites

[quote name='yolencia']Zgadzam się z Oliwią. Straż dla Zwierząt dopiero rozpoczyna działalnośc. Z biegiem czasu uprawnienia bedą coraz większe[/quote]

Wieksze niz ustawa przewiduje?;)

[quote]
Trzeba tylko aby powstały jednostki terenowe, aby wszystkie nowe uprawnienia weszły w życie[/quote]

???

[quote]
Mam jednak wrażenie że ARKA stara się szukać dziury w całym. Nie wiem kim jesteś ARKA i mnie to nie interesuje. Myślę że masz jakiś cel w swoim działaniu. Ale niepotrzebnie się starasz. Większe miasta w całej Polsce ruszają z akcją Straży dla Zwierząt.
Może z czasem także "nastawimy" troszkę prawo[/quote]

To juz mateuniop napisal, co mam na mysli. Na wszystkich forach te same 'scenariusze', wrzucanie bez ladu i skladu info. To naprawde wazne sprawy sa, a nie 'dozo' lepsze 'kwiatki' [B];)[/B]

A prawo nastawimy, jak poslowie nam je naprostuja, przy pomocy dobrych prawnikow, licze na mateuniop. I sedziowie beda 'czuli' ustawe i wyroki beda adekwatne do czynu a nie ciagle..."mala szkodliwosc spoleczna':-(

Link to post
Share on other sites

[quote name='yolencia']Zgadzam się z Oliwią. Straż dla Zwierząt dopiero rozpoczyna działalnośc. Z biegiem czasu uprawnienia bedą coraz większe. Trzeba tylko aby powstały jednostki terenowe, aby wszystkie nowe uprawnienia weszły w życie.
[/quote]
Czy są jakiekolwiek racjonalne przesłanki, że uprawnienia SdZ będą większe, czy jest to myślenie życzeniowe a może czcze gadanie? I jaki jest związekprzyczynowy między powstaniem jednostek terenowych a poszerzeniem uprawnień?

[quote name='yolencia']
Mam jednak wrażenie że ARKA stara się szukać dziury w całym. Nie wiem kim jesteś ARKA i mnie to nie interesuje. Myślę że masz jakiś cel w swoim działaniu. Ale niepotrzebnie się starasz.
[/quote]

TAK!! Zachowajmy czujność socjalistyczną, bo wróg nie śpi!! My jedyni sprawiedliwi a wokół nas sami wrogowie. Każdy kto ma wątpliwości jest wrogiem!! Ani kroku w tył !!

A tak na marginesie to chyba każdy w swoim działaniu ma jakiś cel :)


[quote name='yolencia']
Może z czasem także "nastawimy" troszkę prawo??
[/quote]

Tu się zgodzę, z tym jednak zastrzeżeniem, że ingerencja "władcza" w życie obywateli powonna być jak najmniejsza ze strony organizacji społecznych a w głównej mierze skupiona w rękach państwa. Postulat zwiększenia ochrony zwierząt przed okrucieństwem ze strony ludzi popieram jak najbardziej.

Link to post
Share on other sites

[quote name='oliwia2005']Arka, ja narazie Łodź jest na etapie szukania chętnych osób i pierwszego spotkania. Nie zarzucaj mnie pytaniami, na które odpowiedź zna Pan Janda, a nie ja. Podałam link do strony, która nie zwiera, choć powinna Statutu, bo tylko taka strona istnieje. A może Ty masz jakieś informacje, którymi mogłabyś się z nami podzielić?[/quote]

Ale jesli ludzie maja przyjsc, sa chetni i dobrze, ale kazdy zadaje wlasnie to pytanie-statut.To przed przyjsciem na spotkanie, to oczywiste, musza 'odrobic prace domowa', zapoznac sie poprostu ze statutem. Ja nie znam, ani nie mam statutu SDZ.

Link to post
Share on other sites

Trafne spostrzeżenia mateuniop. Masz sporo racji. Jest w nas trochę zacietrzewienia, ale wydaje mi się że zdrowego. Skorzystam ze wskazówek przed zebaniem we czwartek, abym mogła odpowiedzieć na to frapujące sporo osób pytanie o statut.
Znalazłam na stronie jego cześć na stronie SdZ
kopiuję poniżej.


<B><FONT face=Arial color=#ff0000 size=3>Celem działania Stowarzyszenia, określonym w statucie, jest między innymi:

Link to post
Share on other sites

Acha niestety się nie skopiowało. Trudno. W każdym razie jest na stronie SdZ w dziale Histora. Niestety nie jest to cały statut stowarzyszenia tylko kilka punktów. Reszty dogrzebię się w inny sposób
Dziękuję za trafne wskazówki. Napewno z nich skorzystam jescze przed zebraniem.
I za odrobinę humoru...
mateuniop sprawa uprawnień i ich rozszerzenia jest narazie pobożnym życzeniem, choć nie zupełnie. Pierwszy odebrany przez straż dla zwierząt pies jest już na Allegro. Jest to chyba dobry przykład na to że coś ta Straż może zrobić.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Announcements


×
×
  • Create New...