Jump to content
Dogomania

Kopiowanie- stanowisko ZKwP


Recommended Posts

  • Replies 54
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

[quote name='lapiovra']ja mam pytanie, kiedy byl ten wywiad, nie wyłapałam daty,
[/QUOTE]
Na początku kwietnia tego roku,tak jak Karmi założyła ten wątek.
.
A tu sąsiednie stanowisko prokuratury w sprawie dyskutowanej z rzecznikiem,tez z dogo :
[quote name='Karmi'][B]Sylwia Rogala-Walczyńska- ,,Prawnokarna ochrona zwierząt"
Prokurator, 3-4/2009,str 88[/B]
[URL]http://lex.pl/czasopisma/prokurator/spt_3-4_09.html[/URL]

,,[I]Na marginesie prowadzonych rozważań warto przez chwilę zatrzymac się przy problematyce procederu obcinania (kopiowania) uszu i ogonów psom. [U]Należy przypomniec, iż ustawodawca zakazując znęcania się nad zwierzętami wyróżnił w art[/U]. [U]6 ust. 2 u.o.z. m.in. umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu (art.6 ust. 2 pkt. 1)[/U] oraz dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nie posiadające uprawnień bądź niezgodne z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec (art. 6 ust. 2 pkt. )
[U]Przepis art. 27 ust. 1 u.o.z. formułuje dwa podstawowe warunki dotyczące wszelkich zabiegów lekarsko – weterynaryjnych przeprowadzanych na zwierzętach, a mianowicie: wymagania dotyczące celu, którym może byc tylko: a) ratowanie życia lub[/U] [U]zdrowia zwierzęcia, b) konieczne ograniczenia populacji[/U] oraz wymagania dotyczące osoby prowadzącej zabieg, która może byc wyłącznie osoba uprawniona.
Natomiast ust. 2 art. 27 obejmuje trojakiego rodzaju zabiegi wykonywane na zwierzętach: lekarsko-weterynaryjne; zootechniczne; inne wynikające z technologii produkcji. A zatem ustanowione w tym przepisie wymagania obejmują, od strony osób wykonujących zabiegi, posiadanie kwalifikacji określonych w odrębnych przepisach i od strony sposobu wykonywania zabiegów zachowania koniecznej ostrożności, zapewniając ograniczenie cierpień i stresu zwierzęcia.
[U]Zabiegi lekarsko – weterynaryjne wykonywane na zwierzętach w sytuacji
niespełniania, któregokolwiek z wymienionych warunków uznawane są za zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, które nie stanowią zgodnego z prawem zabiegu.[/U] Naruszenie nakazów i zakazów ujętych w art. 27 zostało uznane za wykroczenie, za które przewidziano karę aresztu lub grzywny,a także (fakultatywnie) nawiązkę w wysokości 1000 zł na cele związane z ochroną zwierząt.
Analizując powyższe przepisy należy dodac, że art. 27 nie przedstawia w sposób jednoznaczny definicji zabiegów lekarsko – weterynaryjnych, zootechnicznych oraz innych zabiegów wynikających z technologii produkcji, jak również nie rozstrzyga w kategoryczny sposób problematyki obcinania (kopiowania) ogonów i uszu psom. Z uwagi na to stwierdzic trzeba, że [SIZE=2][COLOR=Red][B]kopiowanie uszu psom, skracanie im ogonów czy też pozbawienie możliwości wydawania głosu oraz usuwanie pazurów i zębów itp., co prawda ma charakter zabiegów chirurgicznych, jednakże są to zabiegi niezgodne z prawemi karalne na podstawie przepisów ustawy o ochronie zwierząt, ponieważ nie mają nic wspólnego z ratowaniem zdrowia lub życia zwierzęcia.[/B][/COLOR][/SIZE] Ich celem są jedynie względy estetyczne i interes finansowy właścicieli oraz lekarzy weterynarii."
[/I][/QUOTE]

Link to post
Share on other sites

tabaluga1;14999618]Na początku kwietnia tego roku,tak jak Karmi założyła ten wątek.

Bardzo dziękuję za odpowiedż, i nie powiem, ze nie jestem zaskoczona, wydawało mi sie, ze to "starszy" wywiad.
Z uwagą przeczytałam również powyższe pismo, z niego jasno wynika, co wolno a co jest zakazane.
.

Link to post
Share on other sites

[quote name='Karmi']Sylwia Rogala-Walczyńska-
,,Prawnokarna ochrona zwierząt"
Prokurator, 3-4/2009,str 88
[URL]http://lex.pl/czasopisma/prokurator/spt_3-4_09.html[/URL]
[/QUOTE]
[B]Wniosek :

[/B] [B]Obcinanie psom uszu, a także skracanie im ogonów to zabiegi niezgodne
z prawem i karalne na podstawie przepisów ustawy o ochronie zwierząt .[/B]

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Announcements


×
×
  • Create New...