Jump to content
Dogomania
elik

ZAKOŃCZONY. Serdecznie zapraszm na bazarek wszystkiego po trochu do 14.07.2019 godz. 22:00

Recommended Posts

Dochód z tego bazarku zostanie podzielony pomiędzy pięć  psiaków:

 •     Laki 30 %

d772483d3b2c8fa5med.jpg

Wątek Lakiego

 •    Beza 30 %

S5.jpg

Wątek Bezy

 •    Fabia 30 %

image.png.dc998306c248d596e3fec67c346cf3d5.png

Wątek Fabii

 •    Alexander 10 %

9a6114aa06134.jpg

Wątek Alexandra

 

Dochód z fantów od nr 64 do 79 jest przeznaczony na operację usunięcia guzów z listwy mlecznej Bonity. Należność za fanty wpłacana będzie bezpośrednio na konto themagda i od Niej będzie wysyłka.

DSCF3338.JPG.820bb82c5ce45ef12361be3b6528eec0.JPG

Wątek psów themagda

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zasady bazarku

 1. Bazarek ma formę licytacji. Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest "przebicie" aktualnej kwoty co najmniej o 1,00 zł.
 2. Podczas licytacji należy podać konkretną proponowana kwotę. Licytacja typu - przebijam o 2 zł, nie będzie brana pod uwagę.
 3. W każdej chwili możliwa jest opcja K.T. Wówczas cena fantu, to aktualnie obowiązująca kwota + 100 %. Wybierając opcję K.T. należy to zaznaczyć.
 4. Bazarek trwa do 14 lipca 2019 r. do godz. 21:00.
 5. Koszt opakowania i wysyłki pokrywa kupujący wg cennika Poczty Polskiej. Fanty wysyłane są przesyłką rejestrowaną. Prośbę o przesyłkę nie rejestrowaną należy napisać na wątku (nie w PW).
 6. Na wpłaty czekamy do 7 dni po zakończeniu bazarku. Po tym terminie decyzję w sprawie fantu podejmuje organizator bazarku.  Dopuszcza się możliwość indywidualnego uzgodnienia terminu wpłaty.
 7. Dla opcji K.T.  możliwa jest wysyłka fantów przed zakończeniem bazarku. Nastąpi to do 2 dni  po otrzymaniu należności. 

Fanty podarowały:

anica nr 1 - 50,

jaguska nr 51 - 63,

themagda nr 64 - 79 na operację usunięcia guza z listwy mlecznej Bonity. Należność za fanty wpłacana będzie bezpośrednio na konto themagda i od niej będzie wysyłka. Możliwość odbioru w Warszawie.

Anna G-R  nr 81 - 100,

ewu nr 101 - 112,

Negra & Anna nr 113 - 117,

ja wraz z moimi Znajomymi z dogo i z poza dogo  nr 118 - 145.

 

Jeśli wśród fantów nie ma nic, co mogłoby Ci się spodobać, przydać,

to bardzo proszę podaruj psiakom serduszko za dowolną kwotę.

One bardzo tego potrzebują.

 
gif%252520%2525C5%25259Ble%252520serdudz595d2e5aa25df_serce8.gif.b07565c97db0f01bd3680e30d9d66058.gif595d2e5aa25df_serce8.gif.b07565c97db0f01bd3680e30d9d66058.gif
 

UWAGA.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (dalej zwanym RODO) wchodzącym w życie z dniem 25 maja 2018, każdy przystępujący do licytacji i zakupu licytowanych fantów oświadcza, że :

1.         Przystępując do licytacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora bazarku, w celach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania bazarku, rozliczenia go oraz organizacji wysyłek.

2.         Uczestniczący w bazarku podają dane osobowe dobrowolnie.

3.         Uczestnik bazarku zapoznał się z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania i usunięcia.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zestawienie

Nr zakup.   .               Nabywca..    . .Należn.... .Opłata..  Razem        Wpłata... ..    .Nad-.    .Dla.       Potw.
fantów..........      ...      . .                    za fanty..  ..poczt................    data .   kwota.   płata     psów..   dbioru
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2                                themagda            10,00         0,00       10,00     24.07.     10,00.      - - -    10,00 wysłane 25.07.
12                              Radek                     5,00         8,49       13,49     17.07.     20,00.    6,51     11,51   wysłane 19.07.
29, 31                       cytryna miau       34,00         9,99       43,99       3.07.     45,00.    1,01     35,01    jest
33, 121                       caryca26           13,00       12,50       25,50     18.07.     30,00.    4,50     17,50   jest
39                                ludwa                 20,00         8,49       28,49       8.07.     30,00.    1,51     21,51    jest
44, 87, 88                   Nesiowata         17,80         8,49       26,29     16.07.     27,00.    0,71     18,51   jest
45, 46, 105, 143         Figunia              24,00         8,49       32,49     16.07.     35,00.    2,51     26,51   jest
51 A, 54 A,     Aldona z Sosnowca     54,00         9,99       63,99     16.07.     70,00.    6,01     60,01   jest
57 A, 58 B, 63 B
51B, 52A-B, 53A-B,    Ewa Marta        80,00       18,00       98,00       9.07.   105,00.    7,00     87,00   jest
55A-B,  94
54 B, 61 A                   yucca                 17,00       12,50       29,50     18.07.     30,00.    0,50     17,50   jest
58 A, 89, 98, 127        betka                 15,00         8,49       23,49     17.07.     35,0011,51     26,51   jest
59A, 60A, 61B, 62A    Nadziejka         25,00         9,99       34,99     26.07.     35,00.    0,01     25,01   jest
60 B                              mdk8                   5,00         8,49       13,49    17.07.     15,00.     1,51       6,51   jest
80, 135, 142                guccio               59.00       28,00       87,00    23.07.     87,00.      - - -     59,00   jest
z tej kwoty  40,00 zł jest dla Fabii
82,  128                        b-b                     10,00         0,00       10,00     19.07.     10,00.      - - -    10,00    fanty zostają do następnego bazarku
116                               ona03                10,00      12,50       22,50    16.07.     30,00.    7,20     17,20   jest
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = 358,80 zł = = = = = = = = = = = = == = = =   449,29 zł

Serduszka 

...   . .. . . .                             .Deklaracja... .                           . .                                                     .  Wpłata            .

                                                                                                                                                        .Data . ...     Kwota

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Havanka                               15,00 zł            1942184704_serce9bijce.gif.70149ed567e94ce7cbdbaaeb3ac45615.gif                                                       18.07.          15,00        

Mela Jakimiuk                    20,00 zł            1942184704_serce9bijce.gif.70149ed567e94ce7cbdbaaeb3ac45615.gif                                                        8.07.           20,00

b-d                                           50,00 zł            1942184704_serce9bijce.gif.70149ed567e94ce7cbdbaaeb3ac45615.gif                                                       18.07.          50,00

themagda                                                       1942184704_serce9bijce.gif.70149ed567e94ce7cbdbaaeb3ac45615.gif                                                       24.07.          10,00

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= == =  = = = = = = = 85,00 zł= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   = = 95,00 zł
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   =       449,29 zł
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = =   544,29 zł
 

Fanty od themagda - wpłata na Jej konto

69                             cytryna miau        20,00      13,00       33,00     5.07.     33,00.      - - -    20,00   jest.
71                             Jo37                       60,00   odbiór osobisty    25.07.     60,00.      - - -    60,00   jest.
72                             Malachit                55,00      13,00       68,00   19.07.   103,0035,00   90,00   jest.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = 135,00 zł  = = = = = = = = = = = = == = = = 170,00 zł
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  544,29 zł
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = =  714,29 zł 
 
    714,29 zł  -  całkowity dochód z bazarku
-   170,00 zł  -  część przeznaczona dla suczki Bonita (przesyłana na konto themagda)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
    544,29 zł 
 -    40,00 zł  -  dochód z licytacji fantu przeznaczonego dla Fabii
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
    504,29 zł  -  do podziału:
 
30%  - 151,29 zł  -  Laki   przelew na kwotę 152,00 zł wysłano dnia  29.07.2019 r.  -  potwierdzenie
 
30%  - 151,29 zł  -  Beza   przelew na kwotę 152,00 zł wysłano dnia  28.07.2019 r.  -  potwierdzenie
 
30%  - 151,29 + 40,00 = 191,29 zł  -  Fabia  przelew na kwotę 192,00 zł wysłano dnia  26.07.2019 r.  -  potwierdzenie
 
10%  -   50,43 zł  -  Alex  przelew na kwotę 51,00 zł wysłano dnia  26.07.2019 r.  -  potwierdzenie
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fanty podarowane przez anica

1.  Bluzeczka Mohito.  Rozmiar M 
      C.W.  -  7,00 zł  

      1.jpeg.4323d663c17446faec7e1b8840ad7812.jpeg

 

2.  Ubranko dla pieska w drobną panterkę. Rozmiar 35 są wymiary A 44 cm, B 40 cm, C 38 cm

      C.W.  -  10,00 zł

        10,00 zł  -  licytuje themagda

      2.jpg.5ba25341885ca35cdaf78d876bf21c27.jpg

      2a.JPG.016f4896786dd4af5ea5174c21921680.JPG

 

3.  Plastykowy durszlak średnica 25 cm.

      C.W.  -  4,00 zł

     350545141_3.JPG.7ab3218e23507d6bf3df8132240873de.JPG

 

4.  Sztućce do grilla  – 2 szt.

      C.W.  -  2,00 zł

      1641364807_4.JPG.ab3be6d21faa71e161fa207f8b48a442.JPG

 

5.  Biwakowy seledynowy komplet do napoi – 7 części: dzbanek, kubeczki i miseczki.

      C.W.  -  10,00 zł

      5.JPG.3ac4df26558e4d527ca27ae385bfdc25.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

6.  Prawie komplet seledynowych talerzy plastykowych – 4 płytkie i 6 głębokich.

       C.W.  -  7,00 zł

      1966368555_6.JPG.08d8fd24ecb8ff47315cc4409f4a35f1.JPG

 

7.  Biwakowy komplet sztućców 6 os. (24 szt.)

       C.W.  -  12,00 zł

      192397084_7.JPG.85d8b7f6ce660edc1005fa0f0a5d23b1.JPG

 

8.  Ręczny przelewowy, ekspresik do kawy (filterek używany, jako gratis, przydaje się jak nie ma filtrów)

       C.W.  -  3,00 zł

       8.JPG.d222da780672a6de69c2303e0869b5b7.JPG

 

9.  Komplet do kawy dla 6 osób z melaminy, bardzo dobrej jakości, filiżanki śr. 8 cm.

      C.W.  -  20,00 zł    

      9.JPG.9816a1320331cc4199eec19ea6f96ec2.JPG

 

10.  4 plastykowe, niebieskie kubeczki.

      C.W.  -  4,00 zł

      1085837934_10.JPG.b409d4832793927e688d08f15663d3dd.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

11. Plastykowy kieliszek do jajek.

      C.W.  -  1,00 zł

     125921480_11.JPG.efcadd6a0f533d98f1100c04b5d62f6e.JPG

 

12. Turystyczna, składana miska dla psa śr. 15 cm.

       C.W.  -  5,00 zł

        5,00 zł  -  licytuje Radek

      1034778261_12.JPG.69a6332048380af0f8d542e23a915709.JPG      12.JPG.abbc11be969a286007ed4dd89577226f.JPG

 

13. Plastykowa, biwakowa cukierniczka z łyżeczką, biała z czarnym maczkiem.

      C.W.  -  4,00 zł

      564172407_13.JPG.773ad40fbeb674b9a873042d305e5a70.JPG      13.JPG.6efeb45d5e0186351591709dcf5b0334.JPG

    

14. Plastykowa, biwakowa cukierniczka, kwiatek z łyżeczką.

      C.W.  -  5,00 zł

      1058682284_14.JPG.ad0e76d0ced27374349f916bb97ec9a1.JPG      14.JPG.917311e3fd9d1819d54751b1b48db887.JPG

 

15. Plastykowy talerzyk w owoce, śr. 21 cm (3 pękły w transporcie, ale może na cóś się przydadzą, płacisz tylko za jeden) 

      Wycofane - wszystkie są uszkodzone.

      C.W.  -  4,00 zł  

       15.JPG.920318609b07dd0e44228e2e58eb8a73.JPG

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

16. Plastykowy, biwakowy talerzyk na jajka średnica 24 cm.

       C.W.  -  5,00 zł 

     16.JPG.7a2e95b3f9546fb3fe660fb0a55f9b15.JPG

 

17. Plastykowa łyżka długość 28 cm.

       C.W.  -  2,00 zł 

     17.JPG.4f5ed9450a4ee17d6e93559749209932.JPG

 

18. Biwakowy półmisek z melaminy długość 33 cm.

       C.W.  -  4,00 zł 

      863408681_18.JPG.29729a6e11f8e6b296b2a7d155ca32a6.JPG

 

19. Talerze z melaminy 6 szt. śr.22 cm.

       C.W.  -  6,00 zł 

      1453455990_19.JPG.00a890593195ad34b3495cb826222c92.JPG

 

20. Termiczne opakowanie na butelkę, może być winko?  lub mineralna?  Długość 33 cm.

       C.W.  -  2,00 zł 

      1032966947_20.JPG.caadb17213526e417413d5deb6482dcf.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

21. Strój idealny do opalania S ale L też wejdzie, mocno rozciągliwy materiał  :)

       opaśnica długość 60 cm,   figi w biodrach 32 cm.

        C.W.  -  5,00 zł

        21.JPG.278c68b7be41bf832432c016816e8704.JPG

 

22. Bluza niebiesko-szara Reebok.   Rozmiar L

      szer. ramiona 54 cm   szer. p/pach.  59 cm     dł. rękawa 62 cm    dł. całkowita 56 cm.

        C.W.  -  10,00 zł       

       22.JPG.5278c592ff93b37593ad47e64a46ab61.JPG

 

23. Ciepła żółta bluza na chłodny wieczór XXL

       szer. ramiona 60 cm   szer. p/pach.  64 cm     dł. rękawa 63 cm     dł. całkowita 70 cm.

        C.W.  -  7,00 zł

       1162699608_23.JPG.8b3199ded998e087afd97f9a8182d44c.JPG

         

24. Spodnie z elastycznej bawełny, beżowe.

      szer. w pasie 31 cm    szer. biodra 42 cm    dł. od kroku 68 cm   dł. całkowita 98 cm.

        C.W.  -  10,00 zł

       24.JPG.ce5d916c541f994724d09520380f4ee5.JPG    2139428832_24.JPG.71f161a55c99249afcc783572b9b5702.JPG

 

25. Czarna mini spódniczka Morgan (łączenie jakby zamszu z elastyczną gumą)

      szer. w pasie 34 cm   szer. na dole 57 cm    dł. 40 cm.

        C.W.  -  10,00 zł

         25.JPG.a87f129b5c3f39bb66ad9ef42e64d67f.JPG

 

25 A. Ciepły  brązowy sweter półgolf, zamek od wzoru do samej góry.   Rozm.XL

          szer.w ram. -   44 cm                                    szer. p/pach.- 50 cm

          szer. na dole   - 50 cm                                   dł.- 78 cm    dł.rękaw 63 cm

            C.W.  -  6,00 zł

 

          766530073_10.thumb.JPG.b8e11e5d8d0c0511240691582b0472f9.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

26. Biustonosz oliwkowy 36 D.   Opaśnica 70 cm.

        C.W.  -  10,00 zł

         1858576963_26.JPG.f8be07dd7451da522093330701ba8625.JPG

         

27. Bluza szaro-gołębia BIG STAR.   Rozmiar L

      szer. ramiona 46 cm       szer. p/pach. 55 cm    dł. rękaw 57 cm   dł. całkowita 72 cm.

        C.W.  -  10,00 zł

        1178860150_27.JPG.14ed99687507f6d127f04c4fb89d1dcd.JPG

    

28. Duże letnie spodnie męskie, szare. Pas 104 cm    długość 102 cm.

        C.W.  -  10,00 zł

         667093808_28.JPG.e425ace4d70e5ac5fc48e19bef662eb7.JPG     28.JPG.f8db18287183848ca52f71af0e2fcfd7.JPG

        

29. Turkusowo- zielona bluza z kapturem.

       szer. ramiona 41cm   szer. p/pach. 54cm    dł. rękawa 54 cm   dł. całkowita 70 cm.

        C.W.  -  10,00 zł

         20,00 zł  -  K.T.   cytryna miau

        1959890553_30.JPG.4768f4d01a465c49584b915e05a9449a.JPG       30.JPG.14eb321b74644b0a1c2d20fbe175ab5e.JPG

      

30.  Chabrowo-niebieska bluza z kapturem na zamek, gruba bawełna. Rozmiar M.

      szer. ramiona 46 cm       szer. p/pach. 55 cm   dł. rękawa 52 cm  dł .całkowita 57 cm.

        C.W.  -  7,00 zł

       295600935_29.JPG.bfb32ceda0543d08414a4352560b8dee.JPG   29.JPG.73547645cb33ab80c323dd994afb9b36.JPG

 

30 A. Fajny dżinsowy bezrękawnik, miękki materiał taki na piątkę i za piątkę  :)  Rozm. L

         szer. w ram. -   40 cm                                       szer. p/pach.- 50 cm

         szer. na dole   - 50 cm                                       dł.- 63 cm

          C.W.  -  5,00 zł

 

        1788260004_3.thumb.JPG.41d8f852777c679723146c705ed69a35.JPG    3.JPG.a64745aa5c1c4deeaf5706ca4a294402.JPG

       

Share this post


Link to post
Share on other sites

31. Bordowa bluza z kapturem, bawełna, nałapała w praniu kulek (można usunąć np. nożykiem do golenia).

      szer. ramiona 40 cm   szer. p/pach. 55 cm   dł. rękawa 57 cm   dł. całkowita 70 cm.

       C.W.  -  7,00 zł

        14,00 zł  -  K.T.   cytryna miau

       31.JPG.091e8607c51ead2f1d22dabfd9122c36.JPG

 

32. Duże plastykowe talerze średnica 26 cm.

       C.W.  -  6,00 zł

       820555342_32.JPG.178b73dd344a85649750f62ad87668e3.JPG

    

33. Letnia sukienka w panterkę, dobry jakościowo materiał, ładnie się układa. Rozmiar 42.

      szer. pas 40 cm   szer. p/pach. 45 cm      dł. całkowita 98 cm.

       C.W.  -  10,00 zł

       10,00 zł  -  licytuje caryca26

      1755981256_33.JPG.03aacdcd81d6dde5103a76808ef9fc17.JPG

     

34. Ciepły, oliwkowy męski półgolf Cherokee.  Rozmiar XL  Zamek z lewej strony od szyi do pachy.

      szer. ramiona 50 cm     szer. p/pach. 59 cm   dł. rękawa 65 cm   dł. całkowita 72 cm.

       C.W.  -  10,00 zł

      34.JPG.251506b09ee0df3e886ea7c7c0622fac.JPG

 

35. Czarna bluza z czerwonym obszyciem.  BadoMad  Rozmiar X.

      szer. ramiona 53cm     szer. p/pach. 62cm    dł. rękawa 57 cm    dł. całkowita 69 cm.

       C.W.  -  7,00 zł

Fant wycofany

      35.JPG.c69fcce8b339fa9c53313d8fb8b481f3.JPG

 

35 A. Kremowy sweterek, miły w dotyku, dobrej jakości dzianina, rozciągliwy rozm, 36/38

         szer.w ram. -  50 cm                                        szer. p/pach. - 55 cm

         szer. na dole   - 40 cm                                       dł. - 63 cm  rękaw 58 cm

          C.W.  -  4,00 zł

  

           1234319284_2.thumb.JPG.b8e6e57b8c235a4431552976fd103310.JPG   2.JPG.c7710159f59568754a8d31665633f2b2.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

36. Bordowa bawełniana bluza NIKE. Rozmiar L.

      szer. ramiona 56 cm    szer.  p/pach. 63 cm   dł. rękawa 57 cm   dł. całkowita 70 cm.

       C.W.  -  10,00 zł

       1926373464_36.JPG.5045fb76adf34da84fb3b34100db4f1a.JPG

    

37. Kurtka młodzieżowa z bawełny NIKE. Rozmiar M (raczej L)

      szer. ramiona 56 cm    szer. p/pach. 63cm    dł. rękawa 59 cm    dł. całkowita 70 cm.

       C.W.  -  10,00 zł

       37.JPG.090ccb6c975d5b68a89eb2718b480128.JPG     951326385_37.JPG.85001be9f5ce1f56d07a9436da8e5714.JPG

 

38. Szare spodnie Alladynki.  Rozmiar L.

      pas 35 cm     biodra 56 cm    dł. od kroku 77 cm     dł. całkowita 102 cm.

       C.W.  -  7,00 zł

      878871684_38.JPG.cf90b2581e815ab687f1aad5e1e6e4a3.JPG   38.JPG.4741f40574b8b13c1274f01bd91439f0.JPG

   

 39. Elastyczne spodnie do kolana, niebiesko-szare PIMKE.  Rozmiar L.

      pas 35 cm    biodra 40 cm    dł.  68 cm.

       C.W.  -  10,00 zł

        10,00 zł  -  licytuje caryca26

         20,00 zł  -  K.T.   ludwa

       39.JPG.eec10ffe4692df3db0f08ddcfdfb088b.JPG

 

40. Krótkie elastyczne, czarne spodenki.  Rozmiar L.

      pas 30 cm       biodra 42 cm.

       C.W.  -  7,00 zł

      1521927028_40.JPG.b5e05de8bec168afab745c39fbbc172b.JPG

     

Share this post


Link to post
Share on other sites

41. Ciepła, polarowa bluza ADIDAS.  Rozmiar XL

      szer. ramiona 56cm    szer. p/pach. 65 cm   dł. rękawa 64 cm   dł. całkowita 72 cm.

       C.W.  -  7,00 zł

      1544294919_41.JPG.ef2e1ccef8cc5ad27aee113a70d88a39.JPG

 

 42. Bordowa bluza z grubej bawełny HOUSEE  rozm M

    szer. ramiona 46cm     szer. p/pach. 56 cm   dł. rękawa 57 cm   dł. całkowita 66 cm.

       C.W.  -  10,00 zł

        42.JPG.ee29e423897bb47d35e8270319f9fbff.JPG

 

 

42 A. Sportowa kurtka Camel Active.    Rozm. XXL

          szer.w ram. -   55 cm                                   szer. p/pach. 66 cm

          szer. na dole  - regulowana                        dł. 77cm. rękaw 66 cm

           C.W.   -  7,00 zł

   

           1833750511_1.thumb.JPG.3eb23e697805efbc24ca5b1e8a475010.JPG    

 

43. Dziewięć kolorowych, plastykowych szklaneczek na biwak, na działeczkę również.

       C.W.  -  9,00 zł

       1127743820_43.JPG.b4e29d3c25957c79070abab5f3c11daa.JPG

  

44. Mięciutka włóczka moherowa.

       Piękny gołębi kolor 11 dkg,    popiel z niebieskim 48 dkg..

        C.W.  -  10,00 zł

          10,00 zł  -  licytuje Nesiowata

       1891619784_44.JPG.1e01cb0c6fecfc3490f6fc7208cef75c.JPG

 

45. Termometr na 2-ch przyssawkach śr. 14,50 cm.

       C.W.  -  4,00 zł

         4,00 zł  -  licytuje Figunia

       751016618_45.JPG.07517f6cfadd8d30c5054d37b6c886de.JPG

  

Share this post


Link to post
Share on other sites

46. Ciepła, wełniana mięciutka czarna tunika.  Rozmiar M.

      szer. ramiona 34 cm    szer. p/pach. 45 cm   dł. rękawa 59 cm    dł. całkowita 69 cm.

       C.W.  -  7,00 zł   

         7,00 zł  -  licytuje Figunia   

       46.JPG.4ab91ae7592ee17077e115f6270f76e7.JPG

 

47. Bawełniana bordowa bluzeczka H#M.  Rozmiar M.

      szer. ramiona 35 cm       szer. p/pach. 42 cm        dł. całkowita 58 cm.

       C.W.  -  5,00 zł

       47.JPG.a07aaa17e7ba71d87a4657ad9527db37.JPG

 

48. Czerwony Topik RESERVED.  Rozmiar M.   

       szer. p/pach. 35 cm     dł. całkowita 40 cm.

       C.W.  -  5,00 zł

       48.JPG.e9035829e98042023a07459e0e3b688c.JPG

 

49. Elastyczne, jasne z wzorem dżinsy, biodrówki SOLIVIER.   Rozmiar L.

      w pasie 42 cm     w biodrach 50 cm   dł. od kroku 63 cm    dł. całkowita 84 cm.

       C.W.  -  7,00 zł

      1837968938_49.JPG.6517d69e051d966919029510febad1d8.JPG

    

 50. Turkusowa, bawełniana tunika REPORTER.  Rozmiar L.

      szer. ramiona 33 cm       szer. p/pach. 39 cm       dł. całkowita 62 cm.

      C.W.  -  5,00 zł  

       50.JPG.658f137bbb217f235e7a8bd2e95b547e.JPG 

 

  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fanty podarowane przez jaguska

51.                                A.  Odpłata                                                   B.  Stalker

                                     C.W.  A -  5,00 zł                                                C.W.  B -  5,00 zł

      A .   10,00 zł - K.T.  Aldona z Sosnowca                        B.    10,00 zł  -  K.T.   Ewa Marta

    20190624_144809.jpg.1441137e937ac44ff895de6fb867d5d7.jpg

Odpłata

Siódma część cyklu z Tonym Hillem i Carol Jordan.

Tony Hill miał dobrą passę. Razem z detektyw Carol Jordan doprowadził do ujęcia mnóstwa groźnych przestępców – i to w tempie, które budzi zazdrość kolegów po fachu. Jest jednak pewien seryjny morderca, który ukształtował kariery ich dwojga, wcielenie zła: Jacko Vance, socjopata, którego inteligencja oraz brak jakichkolwiek skrupułów niegdyś tak uderzyły Tony’ego. Teraz, po dziesięciu latach odsiadki, Jacko ucieka z więzienia – jeszcze bardziej psychicznie niestabilny i przebiegły niż wcześniej, a jego głównym celem jest zemsta na Tonym i Carol. Żadne z nich nie wie, kiedy i gdzie Jacko zaatakuje. Są pewni jedynie tego, że postara się, by wzbudzić w nich strach, jakiego nie zaznali nigdy przedtem…

Mrożąca krew w żyłach „Odpłata” stanowi doskonałe wprowadzenie albo ponowne zaproszenie do świata Tony’ego Hilla i Carol Jordan. To jedna z książek, o których nie sposób zapomnieć.

Stalker

Kiedy do policyjnej skrzynki mailowej trafia krótki film przedstawiający kobietę w oknie, wszyscy uznają to za dziwny żart, ale już kilka dni później nikomu nie jest do śmiechu. Kobieta z okna pada ofiarą brutalnego morderstwa, jakiego nie pamiętają nawet najbardziej doświadczeni śledczy. Po paru dniach sytuacja się powtarza. Ofiarę kolejnego mordu znajduje jej mąż, który pod wpływem szoku sprząta miejsce zbrodni, a żonę obmywa z krwi i układa do snu. Niewiele pamięta i nie jest w stanie złożyć zeznań. Policyjny psychiatra Erik Maria Bark postanawia wprowadzić go w stan hipnozy, żeby dotrzeć do jego wspomnień. Hipnotyzer nie jest jednak gotowy na to, czego się dowie. Teraz musi zacząć kłamać.

Policja jest bezsilna. Takie sprawy trafiały zawsze na biurko Joony Linny, jednak komisarz zaginął ponad rok temu i już dawno został uznany za zmarłego…

 

52.                                   A.  Mag                                      B.  Dziewczyna z pociągu

                                    C.W.  A -  5,00 zł                                           C.W.  B -  5,00 zł

       A .   10,00 zł  -  K.T.   Ewa Marta                            B.    10,00 zł  -  K.T.   Ewa Marta

20190624_144941.jpg.f867cb2631bc62867a6138a71a36fd37.jpg

        Mag

Akcja rozpoczyna się w prestiżowej szkole muzycznej w Nowym Jorku. Morderca, uciekając z miejsca zbrodni, zamyka się w jednej z klas. Kiedy rozlega się w niej krzyk, a potem strzał, policja wyważa drzwi. Klasa jest pusta. Lincoln Rhyme i Amelia Sachs postanawiają pomóc w śledztwie. Dla ambitnej Sachs jest to szansa na awans. Przykuty do wózka Rhyme wierzy, że jego protegowana wytropi diabolicznego mistrza iluzji, popełniającego coraz bardziej potworne morderstwa. Rhyme i Sachs muszą przedrzeć się przez dym i lustra, aby zapobiec potwornej zemście, która mogłaby się też okazać najbardziej spektakularnym zniknięciem, jakie widział świat.

Powieści Deavera cechuje niesamowita szybkość akcji, której mogą mu pozazdrościć mistrzowie thrillera, połączona z rzetelnym dedukcyjnym śledztwem, którego nie powstydziliby się autorzy klasycznych powieści kryminalnych. Jego bohater Rhyme, choć sam mówi o sobie, że jest kryminalistykiem, to detektyw z prawdziwego zdarzenia. Jest nie tylko obdarzony niezwykle przenikliwym umysłem i doskonale kojarzy fakty, ale także ma o wiele szerszą wiedzę, specjalizuje się w historii Nowego Jorku, jest przyzwoicie wykształconym chemikiem, a przede wszystkim wierzy w naukę z bezgranicznym, XIX-wiecznym zapałem. Pod piórem Deavera powieść kryminalna osiąga swoje szczyty.

Dziewczyna z pociągu

Rachel każdego ranka dojeżdża do pracy tym samym pociągiem. Wie, że pociąg zawsze zatrzymuje się przed tym samym semaforem, dokładnie naprzeciwko szeregu domów.

Zaczyna się jej nawet wydawać, że zna ludzi, którzy mieszkają w jednym z nich. Uważa, że prowadzą doskonałe życie. Gdyby tylko mogła być tak szczęśliwa jak oni.

I nagle widzi coś wstrząsającego. Widzi tylko przez chwilę, bo pociąg rusza, ale to wystarcza.

Wszystko się zmienia. Rachel ma teraz okazję stać się częścią życia ludzi, których widywała jedynie z daleka. Teraz się przekonają, że jest kimś więcej niż tylko dziewczyną z pociągu.

 

53.                                  A.  Pan Żniw                                   B.  Ostatnie miejsce

                                        C.W.  A -  6,00 zł                                                 C.W.  B -  6,00 zł

       A .   12,00 zł  -  K.T.   Ewa Marta                           B.    12,00 zł  -  K.T.   Ewa Marta

1466404654_panniw.jpg.63af982df4122c0aa8fd35ced57c49c2.jpg     1525020968_Ostatniemiejsce.jpg.719561d1a3df6b6fe28fdb1f14a2a3c6.jpg

            Pan Żniw

Wydawało się, że czas omija Cornwall Coombe. Sielska wieś zagubiona wśród lasów, starannie utrzymane domy w stylu kolonialnym, kościół z białą, strzelistą wieżą – wszystko niczym z dawnej epoki. Zmęczeni nowojorskim życiem Ned i Beth Constantine’owie o takiej właśnie przystani marzyli. Gdy okazało się, że mogą się tutaj osiedlić, nie posiadali się ze szczęścia. Ale… mieszkańcy wsi mieli swoje mroczne tajemnice. Dla Neda i jego rodziny Cornwall Coombe miało stać się źródłem najgorszych koszmarów…

Znakomite studium zamkniętej społeczności napisane przez wytrawnego znawcę ludzkiej psychiki. Gęstniejąca atmosfera niepokoju, tajemnicy i osamotnienia.

Ostatnie miejsce

Pozornie nic nie łączy pięciu niewyjaśnionych zabójstw popełnionych w Baltimore w ostatnich pięciu latach. Policja uznała te sprawy za zamknięte. Teraz rodzina jednej z ofiar zleca śledztwo Tess Monaghan. Zagłębiając się w przeszłość zamordowanych kobiet, Tess natrafia na coś zastanawiającego: wkrótce przed śmiercią wszystkie się zaręczyły. Ale jeszcze bardziej szokujące jest kolejne odkrycie: morderstwo popełnił ktoś, kto obsesyjnie szuka kobiety idealnej... takiej jak Tess

 

54.                         A.  Ostatni świadek                                     B.  Identyfikacja

                                    C.W.  A -  6,00 zł                                            C.W.  B -  7,00 zł

      A .   12,00 zł - K.T.  Aldona z Sosnowca                B.   7,00 zł  -  licytuje yucca

930522168_Ostatniwiadek.jpg.451e7088c85c094cd480c25810d09b7c.jpg     identyfikacja.jpg.bc5c6710d0731e3df15a1ec66691c634.jpg

            Ostatni świadek

Giną policjanci. Ktoś ich tropi podczas patroli i brutalnie morduje. Prowadzącemu śledztwo agentowi Falconettiemu wydaje się, że chodzi o powiązania ofiar z handlem narkotykami. Tymczasem popularna pani prokurator C.J. Townsend, wsławiona osądzeniem innego seryjnego mordercy (sprawa opisana w "Odwecie") zaczyna być nękana nocnymi telefonami. To ona nabiera podejrzeń, że chodzi o coś innego. Coś czego nie może wyjawić ze względu na własne bezpieczeństwo...

Identyfikacja

Naładowany akcją oparty na faktach thriller światowej sławy eksperta medycyny sądowej, autora Smaku śmierci. Przed nim zmarli niczego nie ukryją...

To, co Simon Beckett znał ze stażu dziennikarskiego na Trupiej Farmie, profesor Tsokos zna z praktyki. Jest światowym autorytetem w dziedzinie nadzwyczajnych przypadków kryminalnych. Jego specjalność to najbardziej bestialskie zbrodnie. Ekstremalne. Opisywał je w bestsellerach numer 1 literatury faktu, które zaszokowały Niemcy.

Doktor Fred Abel, wybitny ekspert medycyny sądowej, pracuje nad tajemniczym przypadkiem. Niewielkie nakłucie pod kolanem zmarłego mówi mu, że jeden z najniebezpieczniejszych seryjnych morderców jest wciąż na wolności…

Lecz zanim Abel go powstrzyma, zostaje wysłany z delikatną misją do kraju wschodnioeuropejskiego. Ma zidentyfikować dwie ofiary zabójstwa, których ciała, wrzucone do kontenera z wapnem, uległy niemal całkowitemu rozkładowi. I trafia w sam środek politycznego spisku. Podczas szaleńczej ucieczki musi wykorzystać wszystkie swoje niezwykłe umiejętności patologa i byłego żołnierza, by ujść z życiem.

W tym samym czasie w Niemczech kolejna ofiara psychopatycznego mordercy walczy w piwnicy o swoje życie…

 

55.                   A.  Stokrotka w kajdanach                                B.  Grzechot kości

                                    C.W.  A -  5,00 zł                                               C.W.  B -  5,00 zł

       A .   10,00 zł  -  K.T.   Ewa Marta                              B.    10,00 zł  -  K.T.   Ewa Marta

1600621400_stokrotkawkajdanach.jpg.a83ffaad8d2e91dcebbd9b90fe834410.jpg   455518239_grzechotkocik.jpg.6d830733d6f0e6cfbd32d04c5e2d703b.jpg

Stokrotka w kajdanach

Genialna prawniczka wyciąga morderców z więzienia, a potem opisuje ich zbrodnie w bestsellerach.

Seryjny morderca… z fanklubem wielbicielek.

Oboje podejmują grę. Przewrotną i przerażającą…

Maggie Rose wygrywa najtrudniejsze apelacje i pisze bestsellery o zbrodniach morderców, których broniła. Więcej nikt nic o niej nie wie. Nie udziela wywiadów, nie pozuje do zdjęć. Mieszka samotnie, nie ma rodziny ani przyjaciół.

Hamish Wolfe – młody, przystojny lekarz-celebryta. Ma setki wielbicielek. Codziennie dostaje od nich listy. Nawet w więzieniu, gdzie odsiaduje dożywocie za zamordowanie trzech kobiet.

Fanki wierzą, że jest niewinny. Niezbite dowody temu przeczą.

Hamish od miesięcy zasypuje Maggie prośbami, żeby go broniła. Zawsze odmawiała. Teraz się zgadza. Dlaczego?

Jest jeden powód: Stokrotka...

           Grzechot kości

Prowadzi dwa życia. W jednym z nich jest taki jak my. W drugim to kustorz rodzinnego muzeum makabry. Teraz chce dodać nowe eksponaty do kolekcji…

Kolekcjoner Kości wszystko dobrze zaplanował. Jest gotowy nasycić swoją obsesję. Jego celem jest dwoje bezbronnych, chorych dzieci...

Ett a Fitzroy, prowadząca śledztwo młoda detektyw, przed rokiem nie zdołała ocalić innego uprowadzonego dziecka... Teraz wpada na makabryczny trop… Razem z ojcem zaginionego chłopca rozpoczynają desperacki wyścig o życie dzieci…

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

56.                         A.  Kiedy Ciebie zabraknie                 B.  Sprawa leniwego kochanka

                                        C.W.  A -  6,00 zł                                        C.W.  B -  5,00 zł

1080815484_kiedyciebiezabraknie.jpg.16237b04ae0f6f2d5ab888b16f506be7.jpg                          1322367813_sprawaleniwegokochanka.jpg.e2dc563007eca2232eb8bae6afe217af.jpg

            Kiedy Ciebie zabraknie

Felix Brewer, dzięki lukratywnym, choć nielegalnym interesom, zapewniał swojej rodzinie dostatnie życie. Pewnego dnia jednak zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach.

Podejrzewano, że wiązało się to z jego kochanką, Julie – domysły te jednak rozwiały się, kiedy policja znalazła jej szczątki.

26 lat po śmierci Julie sprawę bada emerytowany detektyw, Roberto „Sandy” Sanchez. Sandy odkrywa, co łączyło pięć kobiet – kochankę, żonę i córki Brewera – i jest o krok od wyjaśnienia tajemnicy. Gdy zdoła do niej dotrzeć, nic już nie będzie takie jak kiedyś.

Sprawa leniwego kochanka

Z tekstu:

Mężczyzna tak potężny jak on mógłby unieść człowieka w górę i skręcić mu kark gołymi rękami. Nie chciałbym natknąć się na niego ciemną nocą w jakimś zaułku.Możemy mieć taką okazję, zanim się spostrzeżemy rzekł Mason. Pojawia się w tej sprawie jak dla mnie nazbyt często.Czego chce?-Mówi, że chce uzyskać oświadczenie Pleetwooda, które chroniłoby go w procesie sądowym. Mason opadł ponownie na oparcie siedzenia.

 

57.                          A.  Lustrzane odbicie                                B.  Klątwa mozaiki

                                        C.W.  A -  5,00 zł                                            C.W.  B -  5,00 zł

                 A.    5,00 zł  -  licytuje betka                           B. 

                     A .  10,00 zł - K.T.  Aldona z Sosnowca 

1650144379_Lustrzanaodbicie.jpg.2b2b7f4dacb01fea11ed6e6c952bee4a.jpg       1704424635_kltwamozaiki.jpg.3d97cb308780c88b4d1629d96eda0e40.jpg

Lustrzana odbicie

Inteligentny, dopracowany w każdym szczególe thriller o nietypowej, zaskakującej fabule.

Po wydarzeniach, które miały miejsce w trakcie Operacji Westalka, umęczona psychicznie Cassie Maddox przeszła z wydziału zabójstw do wydziału przemocy domowej. Przysięgała, że nigdy nie wróci do przeszłości… Ale przeszłość wraca do niej. Sam O’Neill prosi Cassie, by przyjechała do niewielkiego miasteczka kilkadziesiąt kilometrów od Dublina, gdzie znaleziono zwłoki kobiety. Na miejscu zbrodni Maddox staje oko w oko ze swoim sobowtórem. Ofiara do złudzenia ją przypomina, a z dokumentów wynika, że nazywa się Lexie Maddison – dokładnie tak samo, jak fikcyjne alter ego Cassie, stworzone w przeszłości celem inwigilacji siatki handlarzy narkotyków na Uniwersytecie Dublińskim. Do pytania „kto zabił” dołącza kolejne – „kim była ofiara”. Nie ma poszlak, nie ma śladów ani podejrzanych… Zostaje jeden sposób, by dowiedzieć się prawdy – udawać, ze Lexie Maddison umknęła śmierci. Cassie zna Lexie na wylot, wystarczy chwila, by weszła w dawną rolę… Ale co stanie się wtedy, gdy cudze życie okaże się bardziej fascynujące niż własne?

            Klątwa mozaiki

W jednym z florenckich klasztorów znaleziono zwłoki wybitnego mozaicysty. Wkrótce ginie kolejny człowiek, którego śmierć w tajemniczy sposób łączy się z symbolem pentagramu widniejącym na niedokończonej mozaice...

 

58.                  A.  Smilla w labiryntach śniegu                            B.  Dom śmierci

                                       C.W.  A -  5,00 zł                                           C.W.  B -  5,00 zł

               A.   5,00 zł  -  licytuje betka                                   B .   10,00 zł - K.T.  Aldona z Sosnowca 

    1947762276_smillawlabiryntachniego.jpg.49beca4126c5bbe4f2253d03d4d9a710.jpg        dom.jpg.70e0ec934d8eae8333f155c405e6d055.jpg

            Smilla w labiryntach śniegu

Smilla to specjalistka od lodu - jego kształtu, od unikalnych konstrukcji, które tworzy. Nie zna się na niczym innym. Jest też obcą w obcym kraju - Grenlandką, która przeprowadziła się do Danii. Wyalienowana w niechętnym jej społeczeństwie, coraz bardziej zamyka się w sobie. Do dnia, w którym poznaje Esajasa - współplemieńca, który staje się jej namiastką ojczyzny. Bliska więź tych dwojga...

            Dom śmierci

Hotel, który od dwudziestu lat stoi pusty.

Zbiegła zabójczyni.

Koszmar, który nie ma końca.

Podczas ekshumacji na innsbruckim cmentarzu dochodzi do makabrycznego odkrycia: w jednej z trumien znajdują się dwie głowy i cztery nogi. Śledczy szybko ustalają, że w trumnie ukryto części ciała zaginionego dwa lata wcześniej aktora. Wniosek nasuwa się sam – doszło do zabójstwa, a sprawcą może być tylko jedna osoba: Brünhilde Blum, właścicielka zakładu pogrzebowego, który dwa lata wcześniej organizował feralny pochówek. Lecz Blum znika…

 

59.                     A.  Księżniczka z lodu                             B.  Klątwa siedmiu kościołów

                                    C.W.  A -  5,00 zł                                                C.W.  B -  5,00 zł

                               A.   5,00 zł  -  licytuje Nadziejka     

306153018_ksiniczkazlodu.jpg.cb383852b79d579b0a65cd2a7e83079d.jpg     1991308806_kltwasiedmiukociow.jpg.7b4ee70cd167fe5a13170ae88e48dfa6.jpg

Księżniczka z lodu

W niewielkiej miejscowości na zachodnim wybrzeżu Szwecji, wśród małej, zamkniętej społeczności, gdzie wszyscy się znają i wszystko o sobie wiedzą – w jednym z domów odkryto zwłoki młodej kobiety. Początkowo wszystko wskazuje na samobójstwo, okazuje się jednak, że Alex została zamordowana. Prywatne śledztwo rozpoczyna Erika Falck – pisarka i przyjaciółka Alex z dzieciństwa, do której dołącza miejscowy policjant Patrik Hedström.

Księżniczka z lodu to doskonałe studium psychologii zbrodni. Jednak książka nie ogranicza się jedynie do intrygi kryminalnej. Jest to także powieść obyczajowa z ciekawie nakreślonymi postaciami i interesującym obrazem szwedzkiej prowincji. To mocna strona powieści, która oprócz Szwecji odniosła wielki sukces także we Francji, gdzie trwają przygotowania do produkcji filmu.

            Klątwa siedmiu kościołów

Siedem praskich kościołów, siedem okrutnych morderstw. Kończy się XX wiek. Mieszkańcami ponurej jesiennej Pragi wstrząsa seria tajemniczych morderstw. Podejrzenie pada na człowieka bez pracy i przyszłości, ale z osobliwym talentem, kochającego miasto, które ginie na jego oczach. Udręczony i rozbity, stanie się nowym Golemem, w którym można czytać jak w kryształowej kuli. Kto jest mordercą, a kto ofiarą. Kto zawinił, a kto tylko przymknął oko. Jak to się stało, że historia wypadła ze swych kolein, i kiedy w nie powróci. Klątwa siedmiu kościołów, horror rozgrywający się w magicznej Pradze, przynosi odpowiedzi na te pytania.

 

60.                            A.  Domek dla lalek                          B.  Ofiara w środku zimy

                                         C.W.  A -  5,00 zł                                        C.W.  B -  5,00 zł

                               A.   5,00 zł  -  licytuje yucca                    B.    5,00 zł  -  licytuje mdk8

                               A.   7,00 zł  -  licytuje Nadziejka   

1555799238_domekdlalalek.jpg.f3c943d77206c9eb4cbe02dc86429588.jpg   2021064588_ofiarawrodkuzimy.jpg.d49383ffe3465e45f6e49bccf8e625cd.jpg

            Domek dla lalek

Mroczna i nastrojowa powieść Davida Hewsona, znanego polskiemu czytelnikowi z rozgrywającej się w mglistej Kopenhadze serii Dochodzenie.

Tym razem rzecz dzieje się Amsterdamie, gdzie zaginęła Anneliese, szesnastoletnia córka policjanta Pietera Vosa.  Poszukiwania nie dały żadnych rezultatów. Ostatecznie porzucił on pracę w policji i zamieszkał na łodzi w Jordaanie, barwnej dzielnicy Amsterdamu. 

Zdruzgotany, regularnie wyprawia się do Rijksmuseum, gdzie godzinami wpatruje się w domek dla lalek – w tajemniczy sposób powiązany ze sprawą zniknięcia jego córki. Właśnie tutaj pewnego dnia spotyka się z Laurą Bakker, osobliwą policjantką z niewielkiego prowincjonalnego miasta, która powiadamia go o zaginięciu córki ważnego amsterdamskiego polityka. Okoliczności zniknięcia nastoletniej Kati Prins bardzo przypominają sprawę jego córki. Właczajac się w śledztwo ma nadzieję, że cudem znajdzie wskazówkę prowadzącą do wyjaśnienia sprawy córki.

Ofiara w środku zimy

Jest luty. Najzimniejszy do lat. Pewnej szczególnie mroźnej nocy wśród jałowych, chłostanych wiatrem równin Östergötland zostaje znalezione potwornie okaleczone ciało mężczyzny. Śledztwo prowadzi komisarz Malin Fors z policji w Linköping, samotna matka po przejściach, która pije za dużo tequili i uprawia za dużo ostrego seksu ze swoim kochankiem, dziennikarzem z miejscowej gazety. Śledztwo ma dać odpowiedź na pytanie, kto zabił i dlaczego zrobił to w tak okrutny sposób. Malin rusza tropem mordercy, a polowanie to prowadzi ją do najmroczniejszych zakątków ludzkiego serca...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

61.                            A.  Pasażer 23                                        B.  Zimowy morderca

                                         C.W.  A -  5,00 zł                                            C.W.  B -  6,00 zł

                          A .    10,00 zł  -  K.T.   yucca                                     B.   6,00 zł  -  licytuje Nadziejka

1067099787_Pasaer23.jpg.a1b9af125dc044026726ed5fae700919.jpg    zimowy-morderca.jpg.b59e2cc7bac08e46bc5b067e5c23d515.jpg

Pasażer 23

Zekranizowany w 2018 roku bestseller „Der Spiegel” – przez rok w czołówce niemieckich list

Martin Schwartz, policyjny detektyw i psycholog, żyje na dnie rozpaczy. Jego żona i synek popłynęli statkiem na wakacje i na pełnym morzu zaginęli…

Teraz Martin podejmuje się każdego, nawet najbardziej szaleńczego zadania, bo własne życie nie ma już dla niego żadnej wartości. Łamie wszelkie zasady i regulaminy, ale jest przerażająco skuteczny. Ściga zło…  Dowiaduje się, że na tym statku znikali również inni pasażerowie. Wśród nich była mała dziewczynka, która teraz się odnalazła. Miała ze sobą misia synka Martina. Ale dziewczynka milczy…

Zimowy morderca

Rok 1942, Kraków. Młoda dziewczyna zostaje wywieziona do Niemiec i zmuszona do pracy jako pokojówka w pewnej bogatej rodzinie.

Rok 2006, Frankfurt. Zimową nocą zostaje popełnione mrożące krew w żyłach morderstwo. Ofiarą jest Henrietta Winkler - nestorka rodu wpływowych przedsiębiorców. Dzień później zostaje uprowadzony jej prawnuk, a porywaczowi wcale nie chodzi o okup. Rozpoczyna się wyrafinowana gra z przestępcą. Jaką rolę w całej sprawie odegra krakowski policjant? Jakie sekrety zdradzą nieznane wcześniej rodzinne zdjęcia z czasów drugiej wojny światowej? Znana ze stalowych nerwów prokurator Miriam Singer będzie musiała zmierzyć się nie tylko z przestępcą, ale i mrocznymi tajemnicami przeszłości.

 

62.          A.  Odpowiedz, jeśli mnie słyszysz                       B.  Miedziana plaża

                                    C.W.  A -  5,00 zł                                       C.W.  B -  5,00 zł

                  A.   5,00 zł  -  licytuje betka                                 B.

                     A.   7,00 zł  -  licytuje Nadziejka

833884303_odpowiedzjeli....jpg.375d88b194b087276badbdc2ee50a13f.jpg            569538789_miedzianaplaa.jpg.3452a3832e57bf8d8844abf2fa70c8e8.jpg

Odpowiedz, jeśli mnie słyszysz

Realistyczna sensacyjna intryga rozwija się w zamkniętej społeczności, wśród wiarygodnych bohaterów – zwykłych ludzi, z których każdy kryje sekret, o którym wolałby zapomnieć. Październikowy ranek, lasy pod Hagfors. Podczas polowania pada strzał, od którego ginie jeden z myśliwych. Jego czternastoletnia córka, która była razem z nim, znika...Nieszczęśliwy wypadek czy morderstwo? Dwadzieścioro uczestników polowania staje się podejrzanymi. Wśród nich jest szefowa policji w Hagfors i ojciec młodej dziennikarki Magdaleny Hansson. I to właśnie Magdalena wpada na trop przeoczony przez policję. Jest na urlopie macierzyńskim, jej związek z mężczyzną jej życia przeżywa kryzys, a mimo to – a może właśnie dlatego? – angażuje się w śledztwo na własną rękę. I odkrywa, że zabity miał wiele sekretów i wielu wrogów. A każdy z nich miał motyw, żeby zabić – z zemsty, zawiści, rozpaczy…

            Miedziana plaża

Na stronach rzadkich starych ksiąg kryją się tajemnice świata, który nie podlega racjonalnym i naukowym prawom. Nadprzyrodzony dar Abby Radwell pozwolił jej stać się specjalistką w dziedzinie takich woluminów – i kilka razy zawiódł ją na bardzo niebezpieczne terytorium… Krążą plotki, że na czarnym rynku wypłynął legendarny manuskrypt. Czy to on jest powodem, że Abby dostaje anonimowe groźby? Przekonana, że potrzebuje pomocy, wynajmuje Sama Coppersmitha, prywatnego detektywa i eksperta od magicznych kryształów. Od pierwszej chwili ten tajemniczy mężczyzna rozpala jej zmysły, lecz Abby nie wie, że Sam ma własne powody, by szukać księgi. Tam, gdzie stawką jest bezcenna alchemiczna formuła, nie można ufać nikomu. A tam gdzie przeciwnikiem jest zabójca o nadnaturalnych zdolnościach, nikt nie jest bezpieczny...

 

63.            A.  Między tęsknotą lata, a chłodem zimy              B.  Cień wiatru                         

                                       C.W.  A -  6,00 zł                                       C.W.  B -  6,00 zł

                      A .                                                                      B.    12,00 zł - K.T.  Aldona z Sosnowca

1570321826_Midzytsknotlata.jpg.9e79d8b174155cf990e9c6e395b2b2ee.jpg            cień.jpg

            Między tęsknotą lata, a chłodem zimy

„Między tęsknotą lata a chłodem zimy” to pierwsza powieść trylogii dotycząca nierozwiązanej sprawy zabójstwa premiera w 1986 r. Zaczynając od śmierci nieznanego Amerykanina w Sztokholmie, Persson powoli odkrywa złożoną sieć międzynarodowego szpiegostwa, chciwości, zwykłej niekompetencji i słabości szwedzkiego wywiadu, która według niego doprowadziła do morderstwa premiera. To niezwykle wciągająca i bogata w fakty kombinacja satyry, thrillera, dramatu psychologicznego i powieści policyjnej o największym śledztwie kryminalnym we współczesnej historii Szwecji.

„Trylogia policyjna” Leifa GW Perssona, na którą składają się trzy powieści – „Między tęsknotą lata a chłodem zimy”, „W innym czasie, w innym życiu”, „Swobodny upadek jak we śnie” – wspólnie opowiada jedno z możliwych rozwiązań największego nierozwikłanego do dziś śledztwa we współczesnej Szwecji – morderstwa premiera Olofa Palmego, który zginął od kuli w Sztokholmie 28 lutego 1986 r. Mimo upływu ponad 20 lat to zabójstwo wciąż stanowi otwartą ranę w szwedzkim społeczeństwie. W śledztwie w tej sprawie wyprodukowano więcej dokumentów niż po zabójstwie prezydenta Kennedy’ego, ale ten gigantyczny wysiłek na razie przyniósł mierne efekty.

            Cień wiatru

Zauroczony powieścią i zafascynowany jej autorem Daniel usiłuje odnaleźć inne jego książki i odkryć tajemnicę pisarza, nie podejrzewając nawet, iż zaczyna się największa i najbardziej niebezpieczna przygoda jego życia, która da również początek niezwykłym opowieściom, wielkim namiętnościom, przeklętym i tragicznym miłościom rozgrywającym się w cudownej scenerii Barcelony gotyckiej i renesansowej, secesyjnej i powojennej.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fanty podarowane przez themagda

Należność za fanty nr 64 - 79 wpłacana będzie bezpośrednio na konto themagda i od niej będzie wysyłka. Możliwy odbiór w Warszawie.

Wszystkie ubrania są nowe, wykonane własnoręcznie przez themagda.

 

64. Spódnica z dzianiny z falbaną na podszewce z cienkiego batystu. Przewiewna. 

      biodra  101 cm    długość 83 cm.

       C.W.  -  75,00 zł

          20190624_145815.jpg.2668b529465b7e9d28a4df325cc78cae.jpg       20190624_145905.jpg.e1c51ba0a5bf4a695d1f7e1b427615f7.jpg

 

65. Spódnica z lnianej dzianiny. Na dole naszyte kolorowe ozdoby. 

      biodra  93 cm      długość  86 cm.

       C.W.  -  40,00 zł

         20190624_150005.jpg.ffb0d505ed3388b0deb727534a766ad6.jpg    20190624_150106.jpg.53a18c5aafe0d930cea9dda678b0d062.jpg

     

66. Spódnica z dzianiny (len)  naszyte stylizowane kwiaty, podszewka z cienkiego batystu.

       Kolor jak na manekinie, w realu ładniejsza.

      Biodra  112 cm, długość  83 cm,  w pasie guma.

       C.W.  -  55,00 zł  

         20190624_150217.jpg.1800d62f846a78c670034d0b01938495.jpg   20190624_150307.jpg.f54746e2e2bf509fecd9be6b36a34cd2.jpg

 

67. Tunika - jedwab z filcem.  Biust  97 cm,   biodra 100 cm.

       C.W.  -  40,00 zł

          20190624_150501.jpg.58d388aadeb4f18a7ea06e2b84ebdb6a.jpg

 

68. Narzutka z bardzo cienkiego jedwabiu margiliańskiego.

       C.W.  -  55,00 zł

          20190624_150631.jpg.7aaed62e654e9ad6eb36088b29be646e.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

69. Buty ze skóry. Rozmiar 39.  Nowe.

       C.W.  -  10,00 zł

     20,00 zł  -  K.T.   cytryna miau

     20190624_152242.jpg.d23079bf58407f7f9cfd3abe8dd5b959.jpg     20190624_152255.jpg.b52f4a938449cd218ff58a383505da55.jpg

      20190624_152306.jpg.2e06ef38b3b5a1aecb05fd921febe0e1.jpg

 

70. Kozaczki tylko jeden raz ubrane.  Rozmiar 39.

       C.W.  -  15,00 zł  

      20190624_152353.jpg.4f488a446be7f3300fff8873fd95ae5c.jpg    20190624_152424.jpg.4d16b3dae67d22cd3e5d1d7bf9008dfa.jpg

      20190624_152429.jpg.7f97138dffdfc0bdafced39312ab16d9.jpg

 

71. Krzemień pasiasty oprawiony w srebro próba 925.

       C.W.  -  60,00 zł

      60,00 zł  -  licytuje Jo37

   20190624_150821.jpg.6795566604f43a9a7e39f2cfa4a79c9a.jpg    20190624_150830.jpg.bf1c2770217075c9d65720c0527441d0.jpg

20190624_150903(0).jpg.95aab6089c156979a3883cf14580324d.jpg    20190626_142554.jpg.05cd0fe7cb1b42b282654ac4bf96044f.jpg

 

72. Tytanowy kryształ niebieski oprawiony w opalizowane srebro próby 925.

       Długość 7,5 cm,    szerokość 4,4 cm.

       C.W.  -  55,00 zł

         55,00 zł  -  licytuje Malachit

        20190626_142314.jpg.2c40fe4a21c5d4cc639b9d201fb1e9f0.jpg   20190626_142337.jpg.89dbe3a43681c9cb9983f8b304342587.jpg

 

 

Z poniższych kamieni themagda może wyczarować wisiorki oprawione np w srebro. Rodzaj oprawy do uzgodnienia. Po uzgodnieniach będzie podana cena.

 

73. Krzemień pasiasty - 3 sztuki.

 

       20190624_151125.jpg.b8eeaa36a94ea1a1a00c24f45d0093f0.jpg            

 

74. Ceramika - miniatura ręcznie malowana.  Owal 5x4 cm. Będzie oprawiona jako broszka

       C.W.  -  30,00 zł

       20190624_151110.jpg.b893580327b0ac138534dcc2d26e9d2d.jpg

 

75.  Krzemień pasiasty.

 

       20190624_151455.jpg.12d125977ddba124d223ab64d8b74cec.jpg 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

76. Krzemień pasiasty oprawiony w opalizowane srebro próby 925.

       Średnica 3,5 cm

        C.W.  -  60,00 zł

       20190630_194240.jpg.09f79104b588ef67170c4f467972365f.jpg

 

Książki tylko do odbioru osobistego w Warszawie. Inne fanty themagda także mogą być odebrane osobiście.

77.                        A.  Potworny regiment                          B.  Kod Leonarda da Vinci                        

                                        C.W.  A -  6,00 zł                                         C.W.  B -  6,00 zł

400092010_potwornyregiment.jpg.c6be5eead16ce47d01f12eae732717ab.jpg           1607538610_kodleonardada...jpg.05edd4ee56203c388cf4371523e4ab98.jpg

Potworny regiment

Wszystko zaczęło się od nagłego, dziwnego kaprysu. Polly Perks musiała szybko stać się chłopcem. ścięcie włosów i noszenie spodni było łatwe. Trudniej przyszło jej nauczyć się puszczać bąki i bekać w towarzystwie, a także chodzić jak małpa... Teraz zaciągnęła się do wojska i szuka zaginionego brata. Ale trwa wojna. zawsze trwa jakaś wojna. Polly i inni rekruci wpadają w jej wir bez żadnego przeszkolenia. I ściga ich nieprzyjaciel. Po swojej stronie mają najchytrzejszego sierżanta w całej armii oraz wampira dręczonego żądzą kawy. No... mają też pewien sekret. A kiedy uderzają w samo serce sił przeciwnika, muszą wykorzystać wszystkie zdolności potwornego regimentu.

Kod Leonadra da Vinci

W Luwrze zostaje popełnione morderstwo. Jego ofiarą jest kustosz. Zwłoki zostają znalezione w pozycji przypominającej sławny rysunek witruwiański, na którym renesansowy artysta przedstawił idealne proporcje ludzkiego ciała. W zbrodnię zamieszany jest - według policji - profesor z Harvardu, znawca symboliki religijnej. Sprawy komplikują się, gdyż umierający kustosz pozostawił szereg zagadek, które mają pomóc wskazać winnych tej zbrodni i trzech innych popełnionych tej nocy na wpływowych mieszkańcach Paryża. Ale mają też doprowadzić do czegoś znacznie bardziej istotnego.

 

78.                         A.  Zaginiony symbol                       B.  Księga przeznaczenia          

                                      C.W.  A -  6,00 zł                                       C.W.  B -  6,00 zł

2114257620_zaginionysymbol.jpg.3213b0965919d11619bb8931f10481d1.jpg        1730678903_ksigaprzeznaczenia.jpg.52a09ce59f6f6bd9e331bfffef65a0e6.jpg

Zaginiony symbol

Co zaginęło, zostanie odnalezione…

Waszyngton. Harvardzki specjalista od symboliki, Robert Langdon na prośbę swego przyjaciela i mentora, Petera Solomona, ma wygłosić wykład na Kapitolu. Kiedy dociera na miejsce, okazuje się, że ...  na wieczór nie zaplanowano żadnego odczytu, a po chwili na środku rotundy odkryte zostaje makabryczne znalezisko, niepokojąco naznaczone pięcioma tajemniczymi symbolami. Jego przesłanie jest dla Langdona oczywiste – to zaproszenie do dawno zaginionego świata skrywającego ezoteryczną mądrość. Kiedy okazuje się, że Peter Solomon, filantrop i prominentny członek loży masońskiej, został porwany, Langdon wie, że istnieje tylko jeden sposób, by ocalić przyjaciela: przyjąć tajemnicze zaproszenie i udać się tam, gdzie zaprowadzą go zaszyfrowane wskazówki. A poprowadzą go podziemnymi korytarzami do tajemnych komnat i świątyń ukrytych pod jednym z najpotężniejszych miast świata. Skrywa ono prastare sekrety loży masońskiej i odkrycia, których wielu wolałoby nie ujawniać. Rozpoczyna się szalona wędrówka i wyścig z czasem, bo Langdon ma zaledwie kilka godzin na dotarcie do celu. W przeciwnym wypadku jego przyjaciel zginie.

Zaginiony symbol to mistrzowsko skonstruowany thriller przesiąknięty historią, zagubiony w labiryncie symboli i enigmatycznych kodów. Pełen zagadek i trzymających w napięciu zwrotów akcji.

Księga przeznaczenia

W zamachu na urzędującego prezydenta USA Manninga ginie zastępca szefa sztabu Białego Domu, Ron Boyle, a jego sekretarz Wes Holloway zostaje ciężko ranny. 8 lat później podczas wizyty na Filipinach Wes natyka się niespodziewanie na odmienionego operacją chirurgiczną Boyla`a, którego pełen pompy pogrzeb transmitowały wszystkie media. Wietrząc spisek, spróbuje dojść do prawdy, czym naraża się FBI, CIA, tajnym służbom oraz zamachowcowi, któremu udało się ciec ze szpitala dla umysłowo chorych. Kto i dlaczego wyreżyserował zamach i rzekomą śmierć? Kim są członkowie grupy nazywanej Trójką i jaki jest ich udział w spisku?

 

79. Podręcznik diagnostyki i terapii. Drugie  wydanie polskie. Wygodne narzędzie dla lekarza diagnosty.

       C.W.  A -  15,00 zł    

         249831487_podrcznikdiagnostykipng.png.d0ece3d2b09eb03c7d8b03d066baa997.png   

         1332702039_podrcznik2.png.8fb4507e9c50c9ad795dad2fe6b27362.png

 

80. Czerwony jaspis oprawiony w srebro próby 925.

      Dochód z tego fantu themagda przeznacza w całości dla Fabii.

        C.W.  -  40,00 zł

          40,00 zł  -  licytuje guccio

       799452084_czerwonyjaspisisrebro925(2).jpg.2e91cee005bc7356d1e17acdc69d6dbe.jpg

        2033211871_czerwonyjaspisisrebro925(1).jpg.4a8ca13ac4a8516444a25252c17f9097.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fanty podarowane przez Anna G-R

81. Kupon grubego materiału typu drelich w kolorze khaki.  NOWY.

      Wymiary:  długość x szerokość  2,78 x 1,17 m

       C.W.  -  15,00 zł

      IMG_20190320_120756.jpg.41b55b5eaefe6a67795a11bdf253f45a.jpg

 

82. Zabawka dla dziecka, jak na zdjęciu,  do złożenia z elementów metalowych, plastikowych, gumowych.  NOWA.

       C.W.  -  8,00 zł

       8,00 zł  -  licytuje b-b

       IMG_20190320_121025.jpg.bb4e6ce4f07ad45ae49f8ecfc643a255.jpg

 

83. Ciepła czapka zimowa ręcznie robiona.

       wysokość   -   cm          obwód dołem -   cm 

       C.W.  -  3,00 zł

     

         20190102_104039.jpg.bb9c136c755223df76cf22c364b78d66.jpg

   

        

84. Granatowy żakiet damski.  Nie wiem czemu na zdjęciu jest zielony.

       szer. w ramionach -     cm                   szer. p/pachami-   cm

        długość  -   cm                                      długość rękawa   cm

        C.W.  -  6,00 zł

 

        20190102_104236.jpg.831f584c384382281d11864ac39eb4b3.jpg        20190102_104333.jpg.8c1b37b77a6e4442a6c009efb117ef02.jpg 

 

          20190102_104345.jpg.7d795738b81e92347103661952604580.jpg

 

 

85. Dziecięce spodnie dżinsowe w pasie po bokach gumka. Prawie nowe.  Rozmiar 122.

       Obwód w pasie: bez rozciągania gumy - 25x2 cm   po rozciągnięciu 30x2 cm.

       Długość nogawki: od pasa 69 cm   od kroku  51 cm.

       C.W.  -  5,00 zł

        20190102_104452.thumb.jpg.6ea7a980ddd87896dea177195257e1f6.jpg

         20190102_104809.jpg.20d3fc129a7c7b1b8190e3859b1e5569.jpg

         20190102_104633.jpg.39903bf176bf13b92ec91c1a0f30e884.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

86. Męski ciepły golf. Melanż popiel z bielą. W zaznaczonym miejscu nieznaczne jakby odbarwienie.

       C.W.  -  4,00 zł

IMG_20190320_151612.jpg.d886d477432517b4897d494f5ccb8e0a.jpg   IMG_20190320_151817.jpg.70bd9d0dec08ab813a1e02693b12ae23.jpg

 

87. Krem nawilżająco regenerujący do stóp.   Jest 14 szt. a 1,5 ml

         C.W.  1 szt. -  0,30 zł

         4,20 zł  -  licytuje Nesiowata  -  14 x 0,30

        IMG_20190320_151032.thumb.jpg.677c6ec63ecc72b358571edd2dbc3879.jpg

 

88. Krem regenerująco złuszczający do stóp.   Jest 12 szt. a 1,5 ml

         C.W.  1 szt. -  0,30 zł

         3,60 zł  -  licytuje Nesiowata  -  12 x 0,30

       IMG_20190320_151217.jpg.e25176ce6d14a2ce76a7d64e049978dc.jpg

 

89. Kamienna tabliczka o wymiarach 15x4,7x0,8 cm z wyrytym wierszykiem.

       Zakupione na Festiwalu Kultury Żydowskiej we Lwowiu :)

         C.W.  -  5,00 zł

         5,00 zł  -  licytuje betka

         IMG_20190320_124334.jpg.99cb85ca2e94bd19a215872ef2ed77e5.jpg

 

90. Zdjęcie kotków zakupione kilka lat temu w W-wie na wystawie zdjęć kotów znanych osób. Dochód z tej wystawy przeznaczono na sterylizacje kotów bezdomnych.

         C.W.  -  2,00 zł

        IMG_20190320_121802.jpg.5c789cfe7f815c4cbf4d876258e408ba.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

91. Film "Bałtyckie morświny".

         C.W.  -  2,00 zł

        IMG_20190320_122651.jpg.393d114205e2273520bb4d1b43995dcf.jpg

 

92.  Skórzane pudełeczko na różności.

           C.W.  -  3,00 zł  

           IMG_20190110_092311.jpg.2497a8c51b0a14fe53fdd19f7681b67e.jpg     IMG_20190110_092430.jpg.96875b0c5eaac9939f33d66a47cc1777.jpg

            IMG_20190110_092447.jpg.a7596e45a8e5ec75aca2da6e2f905a4c.jpg

 

93. Czarne spodnie typu getry na gumie. Kolor najbardziej zbliżony do pierwszego zdjęcia.

       szerokość  w pasie  -   37 - 41   cm 

       długość nogawki od pasa  -  110 cm       długość nogawki od kroku  -  94 cm

        C.W.  -  4,00 zł

 

        20190102_105319.jpg.10aacd73246aa9978c660cba709d172e.jpg      20190102_105355.jpg.fc7d6b1b9ec11f41f9facae45d9bdcad.jpg

 

       20190102_105549.jpg.9f4707026b1248b8c1a12e7a40461dc6.jpg

     

 

94. FANT  WYCOFANY Z LICYTACJI - NIE ODNALEZIONO

        szer. w ram. -     cm                           szer. p/pach.-   cm

        długość  -   cm                                    długość rękawa  -     cm

         C.W.  -  3,00 zł        

          6,00 zł  -  K.T.   Ewa Marta

 

         20190102_111159.jpg.286274ec34e30a3f3a4f2825b806d968.jpg    20190102_111217.jpg.2b96a6008517db36fd0c69366ef8decb.jpg

         20190102_111451.jpg.6390594cae22b152e54768f4f8103da4.jpg

        

95. Letnia chłopięca koszulka.

      szer.w ram. -    cm                                       szer. p/pach. -  cm

      szer. na dole   -   cm                                      długość  -  cm   

         C.W.  -  3,00 zł        

           20190102_111744.jpg.eea7645ff27105271a24d879a21e4a9e.jpg       20190102_111819.jpg.e1af84cee5828ef2ea18cf01106d6337.jpg

           20190102_111758.jpg.0f0002eac3b2d4a8978bad8e3b148992.jpg   20190102_111638.jpg.77bc11fe0889b56027c432e907d7ba8e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

96. Pastelowy żakiet damski.   Tył oryginalnie dopasowany.

      szer.w ram. -     cm                                       szer. p/pach.-   cm

      szer. na dole   -   cm                                      dł.- 77 cm    dł.rękaw   cm

                             Brakuje guzika

       C.W.  -  7,00 zł

        20190102_114147.jpg.9eedb37ef21cbfe12d970852293ddf8f.jpg         20190102_114956.jpg.bac958c938e72b7b9b1ee613222fcd09.jpg

             20190102_115002.jpg.16b0f1207933f1a762197e21ae31ee44.jpg    1490823552_20190102_114343-Kopia.jpg.5a09683b6e2a4685c3a5d3e94f2e8e3f.jpg

 

97. Żakiet damski melanż czarno-biały.  Materiał elastyczny. Ro0zmiar 42/44.

     szer.w ram. - 47  cm                     szer. p/pach.  -  57 cm

     długość  -  53  cm                         długość rękawa  -  61 cm

       C.W.  -  6,00 zł

      

       20190112_091942.jpg.e1590fc80f9897b960e95de0493b141f.jpg

 

 

98. Żel rozgrzewający.  Jest  6 szt. a 5 ml

         C.W.  1 szt. -  0,50 zł

       3,00 zł  -  licytuje Betka  -  6 x 0,50

    IMG_20190110_091729.jpg.56f499eb98685b1ae07063e2970c360e.jpg

 

 

99. Metalowy pojemnik na  coś :) np  na owoce.  

       C.W.  -  2,00 zł

     

       20190415_162607.jpg.066724f370e8ac1f95d644f3e18a7bd8.jpg   20190415_162626.jpg.b994d2bc233238f28dadf576babfccf6.jpg

 

 

100. Wszystko o kotach. Praktyczny poradnik niezbędny, by poznać swojego kota.

          C.W.   -  3,00 zł   

 

           20190105_141021.jpg.9dd707377224f0c9da51ca83a1bf1327.jpg   

   

          20190105_141126.jpg.9c167eb5b73b979f42e840e0bfdfa1ac.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fanty podarowane przez ewu

Wymiary konkretnych ubrań podam po otrzymaniu zapytania.

 

101. Przejściowa kurteczka na podszewce. Wyszczuplające cięcia, kieszonki na zamek.

        C.W.  -  6,00 zł

        20190325_091834.jpg.b411def42cf213358c6fbcfcaa403337.jpg  20190325_092015.jpg.41bcc649e45c34b718951b0d0cd900fa.jpg

       20190325_091856.jpg.cc5dfd14a7086529509b5cd42276ae20.jpg

 

102. Wizytowy żakiet na podszewce. Przydatny na uroczystości komunijne.

         C.W.  -  6,00 zł

         20190325_093657.jpg.0a82ff97d2e99fc7c2e40d7fb246c93b.jpg   20190325_093733.jpg.62bdcd6ac05b4e5e5ba8a1a0e965a81d.jpg

 

103. Wesołe wiosenne wdzianko bez podszewki. W reali wygląda znacznie ładniej niż na zdjęciu.

         C.W.  -  4,00 zł

         20190325_094043.jpg.5204b3c5f9eead8fd5cc550a4ca4fcef.jpg   20190325_094105.jpg.69c717d0ab63ba860254c2911e2cd879.jpg

 

104. Żakiet na podszewce. Z przodu i z tyłu wyszczuplające cięcia.

         C.W.  -  4,00 zł

          20190325_094553.jpg.0eace832d584c694d919b3cef4cf2659.jpg    20190325_094619.jpg.19b138033d66320c9c07b471ec66b627.jpg

 

105. Żakiet z dzianiny. 

        szer.w ram. - 43  cm                     szer. p/pach.  -  60 cm

        długość  -  64  cm                         długość rękawa  -  61 cm

         C.W.  -  5,00 zł

         20190325_085530.jpg.dc18cbb4a76ac87e8a1df5270c38fa6b.jpg       20190325_085538.jpg.bd2cc339192f1aed26bae133e4c175ff.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

106. Przejściowa kurteczka na podszewce w pepitko. 

         C.W.  -  6,00 zł

         20190325_090018.jpg.8b83dcee5a7a1f570f527cfbf733fecd.jpg    20190325_090407.jpg.e3b94d7518440b4eff1e8c83c5c3386a.jpg

         20190325_090434.jpg.fba041365bb23ed9d043ee4f8327f722.jpg

 

107. Wiosenno-jesienny czarny płaszcz damski.  Oryginalny fason.

         C.W.  -  7,00 zł

           20190325_091403.jpg.6038183871aa2a5be5ffc83c6e113967.jpg    20190325_091450.jpg.64eb2a7e0f7a20c654c0b3ddbe5dad25.jpg

 

108.  Wełniana kurteczka na podszewce. 

            C.W.  -  6,00 zł

           20190325_100156.jpg.2fc1924772ac7eab7b7f4e8223036174.jpg    20190325_100342.jpg.3d517d2487ab162fe16979e0942731b2.jpg

           20190325_100254.jpg.82e30c3ccdedcf4e736063b2d9e106f3.jpg

 

109. Damska marynarka z dzianiny. 

         C.W.  -  5,00 zł

         20190325_101611.jpg.42639a571fa0de5f218f81b639d427e0.jpg  20190325_101645.jpg.e951b1673790d9f96b2b99c5ac3019c7.jpg

 

       20190325_101619.jpg.41515e15cd5dd7ba581f49e19e12cc27.jpg

 

110. Letnia narzutka z cienkiego materiału bez zapięcia. Rozmiar 44. 

       Tło piękna głęboka czerń, wzór w kolorze ekru.

       Na lewym rękawa na wysokości łokcia maleńkie przetarcie. Niewidoczne.

       szer. w ramionach  -  45   cm                   szer. p/pachami  - 59  cm

        długość  - 79  cm                                      długość rękawa 7/8  - 50 cm

         C.W.  -  4,00 zł

         20190325_102114.jpg.6b474176ab58f12090f63ca5ba0a162a.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


Announcements

×
×
 • Create New...