Jump to content
Dogomania

Nowa obroża przeciwkleszczowa Bayera- Foresto


Misia&Ruby
 Share

Recommended Posts

skopiuję co by szybciej sie czytało:
. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Substancje czynne:

Jedna obroża o długości 38 cm (12,5 g) zawiera imidaklopryd w dawce 1,25 g oraz flumetrynę w dawce 0,56 g jako substancje czynne.

Substancje pomocnicze:

Tytanu dwutlenek (E 171)
Żelaza tlenek czarny (E 172)
Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Obroża.
Obroża w kolorze szarym, bezzapachowa.


4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Docelowe gatunki zwierząt

Koty, psy (o masie ciała ≤ 8 kg)
W przypadku psów o masie ciała > 8 kg należy stosować obrożę Foresto 4,50 g + 2,03 g dla psów o masie ciała > 8 kg (patrz punkt 4.9)

4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Koty:
W celu leczenia i zapobiegania infestacji pcheł (Ctenocephalides felis) przez okres 7 do 8 miesięcy. Skuteczność przeciwpchelna zostaje osiągnięta natychmiast po założeniu obroży.
W celu ochrony bezpośredniego otoczenia zwierzęcia przed rozwojem larw pcheł przez okres 10 tygodni.
Foresto może być stosowane jako element strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).

Produkt wykazuje długotrwałą skuteczność roztoczobójczą (zabija kleszcze) (Ixodes ricinus, Rhipicephalus turanicus) i odstraszającą (zapobiega żerowaniu pasożytów) w przypadku infestacji kleszczy (Ixodes ricinus) przez okres 8 miesięcy. Produkt wykazuje skuteczne działanie przeciwko larwom, nimfom i dorosłym osobnikom kleszczy.
W przypadku uprzedniego występowania kleszczy u kota przed rozpoczęciem leczenia, założenie obroży może w ciągu 48 godzin nie spowodować śmierci pajęczaków; kleszcze mogą pozostać wczepione i widoczne. Dlatego też, zaleca się usunięcie kleszczy występujących już na zwierzęciu w momencie zakładania obroży. Działanie zapobiegające infestacji nowych kleszczy rozpoczyna się w ciągu 2 dni po założeniu obroży.

Najlepiej gdy obroża jest zakładana przed początkiem sezonu występowania pcheł lub kleszczy.

Psy:
W celu leczenia i zapobiegania infestacji pcheł (Ctenocephalides felis) przez okres 7 do 8 miesięcy. Skuteczność przeciwpchelna zostaje osiągnięta natychmiast po założeniu obroży.
W celu ochrony bezpośredniego otoczenia zwierzęcia przed rozwojem larw pcheł przez 8 miesięcy.
Foresto może być stosowane jako element strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).

Produkt wykazuje długotrwałą skuteczność roztoczobójczą (zabija kleszcze) w przypadku infestacji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) oraz odstraszającą (zapobiega żerowaniu) przy infestacji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) przez okres 8 miesięcy. Produkt wykazuje skuteczne działanie przeciwko larwom, nimfom i dorosłym osobnikom kleszczy.
W przypadku uprzedniego występowania kleszczy u psa przed rozpoczęciem leczenia, założenie obroży może w ciągu 48 godzin nie spowodować śmierci pajęczaków; kleszcze mogą pozostać wczepione i widoczne. Dlatego też, zaleca się usunięcie kleszczy występujących już na zwierzęciu w momencie zakładania obroży. Działanie zapobiegające infestacji nowych kleszczy rozpoczyna się w ciągu 2 dni po założeniu obroży.

W celu leczenia infestacji wszołów (Trichodectes canis).

Najlepiej gdy obroża jest zakładana przed początkiem sezonu występowania pcheł lub kleszczy.

4.3 Przeciwwskazania

Nie stosować u kociąt w wieku poniżej 10 tygodni.
Nie stosować u szczeniąt w wieku poniżej 7 tygodni.
Nie stosować w przypadku potwierdzonej nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

4.4 Specjalne ostrzeżenia <dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt>

Ogółem, w ciągu 24 do 48 godzin po infestacji produkt spowoduje śmierć kleszczy i ich odpadanie od żywiciela, bez możliwości uprzedniego pożywienia się krwią. Nie można wykluczyć ryzyka wczepienia się pojedynczych kleszczy po zastosowaniu leczenia. Dlatego też, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych przez kleszcze, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków.
Tak jak w przypadku wszystkich produktów do długotrwałego stosowania miejscowego, okresy nadmiernego sezonowego zrzucania sierści mogą prowadzić do tymczasowego niewielkiego zmniejszenia skuteczności leczenia w wyniku utraty tej części dawki substancji czynnych, która została rozprowadzona na sierści. Uzupełnienie dawki substancji czynnych z obroży rozpoczyna się natychmiast, dzięki czemu pełna skuteczność zostaje ponownie osiągnięta bez konieczności stosowania dodatkowego leczenia lub wymiany obroży.
Dla uzyskania optymalnego efektu eliminacji pcheł przy silnej inwazji w pomieszczeniach domowych, może być konieczne zastosowanie w środowisku odpowiedniego środka insektobójczego.

4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt jest wodoodporny; jego skuteczność pozostaje niezmieniona w przypadku zmoczenia zwierzęcia. Jednakże, należy unikać długotrwałej, intensywnej ekspozycji na działanie wody lub nadmiernego stosowania szamponu, gdyż może to spowodować skrócenie czasu działania produktu. Badania wykazują, że comiesięczne mycie szamponem lub zanurzanie w wodzie nie powoduje znaczącego skrócenia 8-miesięcznego okresu skuteczności przeciwkleszczowej po rozprzestrzenieniu się substancji czynnej w okrywie włosowej, podczas gdy skuteczność przeciwpchelna produktu stopniowo ulega zmniejszeniu, począwszy od 5 miesiąca.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Torebkę zawierającą obrożę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym do momentu zastosowania produktu.
Tak jak w przypadku wszystkich produktów leczniczych weterynaryjnych, należy uniemożliwić małym dzieciom zabawę obrożą oraz wkładanie jej do ust. Nie powinno się zezwalać zwierzętom noszącym obrożę na spanie w tym samym łóżku co właściciele, a zwłaszcza dzieci.
Osoby, u których występuje nadwrażliwość na składniki obroży powinny unikać kontaktu z produktem.
Należy natychmiast usunąć pozostałości lub odcięte fragmenty obroży (patrz punkt 4.9).
Po założeniu obroży należy umyć ręce zimną wodą.

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Sporadycznie, w ciągu pierwszych kilku dni po założeniu obroży może wystąpić niewielki świąd i/lub rumień u zwierząt, które nie są przyzwyczajone do noszenia obroży. Należy upewnić się, że obroża nie została założona zbyt ciasno.
Może wystąpić niewielka utrata sierści i reakcje skórne o łagodnym stopniu nasilenia w miejscu zastosowania produktu leczniczego weterynaryjnego. Zazwyczaj objawy te ustępują w ciągu 1 do 2 tygodni bez konieczności zdejmowania obroży. W pojedynczych przypadkach może być zalecane tymczasowe zdjęcie obroży do momentu ustąpienia objawów.
U kotów, początkowo, w rzadkich przypadkach, mogą wystąpić lekkie i przemijające objawy takie jak obniżenie nastroju, zmiana apetytu, ślinienie, wymioty i biegunka. Tak jak w przypadku innych produktów podawanych zewnętrznie, u zwierząt, u których występuje nadwrażliwość może pojawić się kontaktowe, alergiczne zapalenie skóry.

4.7 Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Badania laboratoryjne dotyczące flumetryny lub imidakloprydu przeprowadzone na szczurach i królikach nie wykazały żadnego szkodliwego działania na płodność lub zdolności rozrodcze, jak również nie wykazały żadnych działań teratogennych lub toksycznych dla płodu. Jednakże, nie określono bezpieczeństwa stosowania omawianego produktu leczniczego weterynaryjnego u docelowego gatunku zwierząt w okresie ciąży i laktacji. Dlatego też, w związku z brakiem danych na ten temat, nie zaleca się stosowania produktu u suk lub kotek w ciąży i w okresie laktacji.

4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.9 Dawkowanie i droga(-i) podawania

Do stosowania na skórę. Jedna obroża do założenia wokół szyi zwierzęcia.
U kotów i małych psów o masie ciała do 8 kg stosuje się jedną obrożę o długości 38 cm.
U psów o masie ciała powyżej 8 kg należy stosować obrożę Foresto dla psów o masie ciała > 8 kg o długości 70 cm.
Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Należy wyjąć obrożę z torebki ochronnej bezpośrednio przed zastosowaniem. Należy rozwinąć obrożę i upewnić się, że na jej wewnętrznej stronie nie ma żadnych pozostałości plastikowych łączeń. Należy założyć obrożę na szyję zwierzęcia i dostosować jej długość nie zaciskając zbyt mocno (wskazówka: powinno być możliwe wsunięcie dwóch palców pomiędzy obrożę a szyję zwierzęcia). Należy przeciągnąć wolną końcówkę obroży przez szlufkę i odciąć niepotrzebny odcinek na długości 2 cm.


Zwierzę powinno nosić obrożę nieprzerwanie w celu zapewnienia 8-miesięcznego okresu ochrony. Obrożę należy zdjąć po upływie okresu leczenia. Należy okresowo sprawdzać i dostosowywać zamocowanie obroży, jeżeli będzie to konieczne, w szczególności w okresie szybkiego rozwoju kociąt/szczeniąt.

Obroża została wyposażona w mechanizm zamknięcia zabezpieczającego przed niepożądanym otwarciem. W przypadku zaczepienia obroży o jakiś przedmiot (choć wystąpienie takiego zdarzenia jest mało prawdopodobne), kot będzie w stanie samodzielnie poszerzyć obrożę wystarczająco, aby móc szybko się uwolnić.

4.10 Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli niezbędne

Charakter produktu sprawia, że prawdopodobieństwo przedawkowania jest niewielkie i nie oczekuje się wystąpienia objawów przedawkowania.
Zbadano przedawkowanie produktu w wyniku założenia 5 obroży u dorosłych kotów i psów na okres 8 miesięcy oraz u 10-tygodniowych kociąt i 7-tygodniowych szczeniąt na okres 6 miesięcy i nie stwierdzono żadnych innych działań niepożądanych niż te opisane wcześniej w punkcie 4.6.
W przypadku zjedzenia obroży przez zwierzę (choć wystąpienie takiego zdarzenia jest mało prawdopodobne), mogą wystąpić objawy żołądkowo-jelitowe o łagodnym stopniu nasilenia (np. luźne stolce).

4.11 Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty przeciwko pasożytom zewnętrznym, preparaty owadobójcze i repelenty, pyretryny i pyretroidy
Kod ATCvet: QP53AC55 Preparaty skojarzone zawierające flumetrynę

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Imidaklopryd jest preparatem przeciwko pasożytom zewnętrznym, należącym do grupy związków o nazwie chloronikotynyle. Ze względu na właściwości chemiczne związek ten można sklasyfikować jako nitroguanidynę chloronikotynylu. Imidaklopryd wykazuje aktywne działanie przeciwko larwom pcheł we wszystkich stadiach rozwoju, jak również przeciwko dorosłym osobnikom pcheł oraz wszy i wszołów. Aktywność przeciwpchelna zostaje osiągnięta natychmiast po założeniu obroży, co w konsekwencji zmniejsza ryzyko transmisji chorób przenoszonych wektorowo (np. bartonelozy i zakażeń tasiemcem psim Dipylidium caninum). Oprócz wskazań leczniczych wymienionych w punkcie 4.2 stwierdzono, że produkt wykazuje działanie przeciwko pchłom z gatunku Ctenocephalides canis i Pulex irritans.
Imidaklopryd charakteryzuje się wysokim powinowactwem do nikotynergicznych receptorów acetylocholiny w postsynaptycznym obszarze ośrodkowego układu nerwowego (OUN) pchły. Następujące w konsekwencji zahamowanie przewodnictwa cholinergicznego u owadów prowadzi do ich paraliżu i śmierci. Z powodu słabej interakcji z nikotynergicznymi receptorami u ssaków oraz postulowanego niewielkiego stopnia przenikania substancji czynnej przez barierę krew-mózg u ssaków, preparat nie wykazuje praktycznie żadnego wpływu na OUN u ssaków. Imidaklopryd wykazuje minimalną aktywność farmakologiczną u ssaków.

Flumetryna jest preparatem przeciwko pasożytom zewnętrznym, należącym do grupy syntetycznych pyretroidów. Zgodnie ze stanem obecnej wiedzy, syntetyczne pyretroidy zakłócają działanie kanałów sodowych błony komórkowej neuronu, prowadząc do opóźnienia repolaryzacji neuronu i w konsekwencji – śmierci pasożyta. W badaniach dotyczących zależności pomiędzy budową a aktywnością związku chemicznego zaobserwowano kilka przypadków zakłócenia przez pyretroidy aktywności receptorów o określonej strukturze chiralnej, powodujących w konsekwencji wybiórcze działanie tych preparatów na ektopasożyty. W przypadku omawianej grupy związków chemicznych nie zaobserwowano działania przeciwcholinesterazowego. Flumetryna jest odpowiedzialna za roztoczobójcze właściwości omawianego produktu leczniczego weterynaryjnego.
Produkt wykazuje działanie odstraszające (zapobiegające żerowaniu) w przypadku wymienionych kleszczy, uniemożliwiając pasożytom żywienie się krwią, co w konsekwencji pośrednio pomaga zmniejszyć ryzyko transmisji chorób przenoszonych wektorowo.
Oprócz wskazań leczniczych wymienionych w punkcie 4.2 stwierdzono, że preparat wykazuje u kotów działanie przeciwko kleszczom z gatunku Ixodes hexagonus i niewystępującego w Europie gatunku Amblyomma americanum, natomiast u psów – przeciwko kleszczom z gatunku I. hexagonus i I. scapularis oraz przeciwko niewystępującemu w Europie gatunkowi kleszcza Dermacentor variabilis i australijskiemu gatunkowi kleszcza I. holocyclus, który powoduje paraliż.
Stosowanie obroży spowodowało zmniejszenie stopnia infestacji przez świerzbowca ludzkiego Sarcoptes scabiei u uprzednio zarażonych psów, prowadząc następnie do całkowitego wyleczenia po trzech miesiącach.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Obydwie substancje czynne są w sposób powolny i ciągły uwalnianie z macierzy polimerowej obroży na skórę zwierzęcia. Obydwie substancje są obecne w sierści kota lub psa w stężeniach zapewniających roztoczobójcze/owadobójcze działanie przez cały okres skuteczności produktu. Substancje czynne ulegają rozprowadzeniu z miejsca bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą na całą powierzchnię skóry zwierzęcia. Badania dotyczące przedawkowania i oceniające parametry kinetyczne w surowicy krwi w docelowej grupie zwierząt wykazały, że imidaklopryd pojawiał się w krążeniu ustrojowym jedynie krótkotrwale podczas gdy flumetryna była głównie niemierzalna. Wchłanianie doustne nie ma znaczenia dla skuteczności klinicznej.

5.3 Wpływ na środowisko

Patrz punkt 6.6.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Skład jakościowy substancji pomocniczych

Tytanu dwutlenek (E 171)
Żelaza tlenek czarny (E 172)
Di-n-butylu adypinian
Glikolu propylenowego dikaprylokapronian
Olej sojowy epoksydowany
Kwas stearynowy
Polichlorek winylu

6.2 Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3 Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 30 miesięcy.

6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5 Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów, z których je wykonano

Pudełko zawierające jedną obrożę o długości 38 cm, wykonaną z polichlorku winylu i opakowaną w torebkę z PETP/PE.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Produkt ten nie powinien się przedostawać do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla ryb i innych zwierząt wodnych.


ja nie kupowałam ale skład ma ciekawy,myślę że skuteczn a no i mozna u kotów

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

[quote name='Diora']Od Kiltixa rożni się przede wszystkim tym, że jest wodoodporna. Ja zamówiłam na próbę :)[/QUOTE]
to raz; dwa, z tego co pamiętam kiltix strasznie śmierdział (przynajmniej dla mnie) natomiast foresto jest podobno bezzapachowa; tez zamowilam 3 sztuki - mam nadzieje, ze sie sprawdza na wakacjach nad morzem bo owczarka mam chyba spokrewnionego z wodołazem... :cool3:

Link to comment
Share on other sites

[quote name='kakadu']to raz; dwa, z tego co pamiętam kiltix strasznie śmierdział (przynajmniej dla mnie) natomiast foresto jest podobno bezzapachowa; tez zamowilam 3 sztuki - mam nadzieje, ze sie sprawdza na wakacjach nad morzem bo owczarka mam chyba spokrewnionego z wodołazem... :cool3:[/QUOTE]

Dziwi mnie to, że Foresto ma tylko dwie wielkości obróżek do 8 kg i powyżej 8 kg. Tymczasem np. 9kg pies a pies 50 kg to już duża różnica - czy to ma prawo zadziałać??

Bardzo proszę o Wasze opinie, gdy już trochę z tych obróżek pokorzystacie. :)

Link to comment
Share on other sites

Obroża ma 75 cm DŁUGOŚCI... Starczy i na corgi i na doga niemieckiego.... Należy ją założyć tak, aby wchodziły dwa palce między nią a szyją psa. Obwód szyi psa jest wprost proporcjonalny do potrzeb. Uniknęli niepotrzebnego mieszania w głowach. Kup sobie, dotnij, resztę wyrzuć...

Link to comment
Share on other sites

[quote name='kakadu']to raz; dwa, z tego co pamiętam kiltix strasznie śmierdział (przynajmniej dla mnie) natomiast foresto jest podobno bezzapachowa; tez zamowilam 3 sztuki - mam nadzieje, ze sie sprawdza na wakacjach nad morzem bo owczarka mam chyba spokrewnionego z wodołazem... :cool3:[/QUOTE]

Moja sunia ma już od jakiegoś tygodnia obróżkę (i pierwszego dnia zmoczyła ją w rzece. Mam nadzieję, że rzeczywiście jest wodoodporna).

Śmierdzi rzeczywiście mniej niż Kiltix, ale nie jest całkowicie bezzapachowa ;)

Link to comment
Share on other sites

[quote name='Misia&Ruby']Moja sunia ma już od jakiegoś tygodnia obróżkę (i pierwszego dnia zmoczyła ją w rzece. Mam nadzieję, że rzeczywiście jest wodoodporna).

Śmierdzi rzeczywiście mniej niż Kiltix, ale nie jest całkowicie bezzapachowa ;)[/QUOTE]
tak czułam, że to jakaś ściema z tą bezwonnością ;)

z innej beczki - znajoma powiedziała mi, że jej wetka odradziła jej fiprex bo kleszcze rzekomo uodporniły sie na niego; czyli, według mojejgo rozeznania w temacie musiały sie uodpornić na fipronil, a więc również frontline nie będzie juz skuteczny; czy słyszałyście coś na ten temat?

Link to comment
Share on other sites

[quote name='kakadu']tak czułam, że to jakaś ściema z tą bezwonnością ;)

z innej beczki - znajoma powiedziała mi, że jej wetka odradziła jej fiprex bo kleszcze rzekomo uodporniły sie na niego; czyli, według mojejgo rozeznania w temacie musiały sie uodpornić na fipronil, a więc również frontline nie będzie juz skuteczny; czy słyszałyście coś na ten temat?[/QUOTE]

Taaak, w W-wie już od dawna nie działa ani Fiprex, ani Frontline (oba produkty są de facto identyczne, Fiprex jest tańszą podróbą Frontline). O dziwo Fypryst też jest na bazie firponilu, a daje radę. Niestety jednego z moich psów jakiekolwiek inne kropelki uczulają, więc jestem skazana w jego przypadku na Fypryst.

Link to comment
Share on other sites

Ja z Warszawy jestem i już drugi rok na Fripexem moje psy zabezpieczam i ani jednego kleszcza nie miały, tak więc nie wydaje mi się żeby kleszcze mogły się uodpornić, może rzeczywiście albo za mało jest nakładanego preparatu na psa albo nie właściwie. Ja mojej kudłatej suni ważącej 10kg zawsze wylewam ten na od 15kg do iluś tam, krótkowłosa z kolei dostaje na swoją wagę odpowiedni i też nie miała problemu.

Link to comment
Share on other sites

[quote name='eliza_sk']Nie znam zapachu kiltixa, ale znam preventic - czy foresto to coś w tym tonie, czy zupełnie inne natężenie. Bardzo go czuć ?[/QUOTE]
Foresto ma bardzo słaby, niedrażniący zapach ;) (Lecz nie można powiedzieć, że jest bezzapachowy)
Nie miałam nigdy do czynienia z Preventicem, więc nie mogę porównać.

Link to comment
Share on other sites

[quote name='gryf80']preventic nie pachnie,moim zdaniem wszystkie w/w obroże nie pachna[/QUOTE]


Pisząc o zapachu nie miałam na myśli pozytywnego wydźwięku tego słowa, chodziło mi o ogólnie pojętą wyczuwalność. Asia i Ginger, zdaj nam relację z zakupu jak otrzymasz.

Link to comment
Share on other sites

Ja już jestem posiadaczką Foresto (a raczej moja psica :) ), więc powiem jakie są moje wrażenia. Dodam jeszcze, że Preventica i Kiltixa także używaliśmy w poprzednich latach.

- Foresto NIE jest bezzapachowa. Woń nie jest drażniąca ani intensywna, ale pomimo zapewnień producenta- jakaś tam jest! Zapach określiłabym jako "chemiczny". Mi to w ogóle nie przeszkadza. Pamiętam,że Kilitx oraz Preventic pachniały duuuuuużo mocniej.

- Ma jasno-szary kolor. Kiltix i Prevntic - żółty (piaskowy?).
Dla mnie jest to akurat zupełnie bez znaczenia (bo żaden z nich nie pasuje do naszej sierści ;) ), ale myślę, że właściciele np. sznaucerów (pieprz i sól) się ucieszą.

- O skuteczności na razie nie będę się wypowiadać. Poczekam jeszcze :)

- Wodoodporna

- Ma ładne metalowe opakowanie. Dodatkowo producent dorzuca trzy odblaskowe zawieszki do zatrzaśnięcia na obroży. Myslę, że to całkiem praktyczna rzecz dla psów, które nie noszą odblaskowych obroży na co dzień.

- Jest dość droga, ale podobno ma służyć przez 7-8 miesięcy. Jeżeli to prawda, to się opłaca.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...