Jump to content
Dogomania

CHRCYNNO-schronisko w lesie k/Serocka. Kto pojedzie? Zwrot kosztów.


emilia2280
 Share

Recommended Posts

Mimiś ;-) Po wizycie zamieściłam ogłoszenia na olx:

http://olx.pl/oferta/suczka-ruda-dlugowlosa-schronisko-chrcynno-CID103-ID8sF2Z.html

http://olx.pl/oferta/jasny-pies-z-rozowym-noskiem-schronisko-chrcynno-CID103-ID8tD0P.html

http://olx.pl/oferta/jasny-sredniej-wielkosci-psiak-schronisko-chrcynno-CID103-ID8sFJ3.html

 

A psów jest 130 i każdy inny. Są duże i małe, dorosłe i młode, o przeróżnym umaszczeniu i wszystkie smutne.

Kilka postów wyżej pytałam czy przydadzą się jakieś zdjęcia, ale nikt nie odpowiedział. Pojechałam nieprzygotowana, bo nie to było celem mojej wizyty - stąd też słaba jakość zdjęć.

 

 

O Boże, co jest z łapkami psiaka na drugim zdjęciu?!

Link to comment
Share on other sites

Byłam rano u lekarza - dostałam leki.... zaczyna się sezon :-(

 

walczę - Ziutka jest właśnie u lekarza - ja chora w pracy od 7 - czekam na info od Florentyny czy będziemy mogły jutro pojechać

 

ja nawet chora się zwlekę i pojadę jeśli tylko Flo będzie mogła - chyba że ktoś inny jeszcze się zdecyduje?to ja mogę potowarzyszyć - kto chętny?

Link to comment
Share on other sites

Treść skargi jaka poszła do Głównego Lekarza Weterynarii w dniu 24 czerwca 2014r. Do dnia dzisiajeszgo nie ma odpowiedzi mimo że wystosowaliśmy skargę na milczenie GLW do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi który tylko upomniał głownego...

 

 

 

 

                                   GŁÓWNY  INSPEKTORAT WETERYNARII

                                   WARSZAWA

 

 

 

S K A R G A

na działalność Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, związaną z niewłaściwym nadzorowaniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim w zakresie ochrony praw zwierząt

 

 

          W związku z wyjątkowo nietypowym i budzącym wątpliwości sposobem funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chrcynnie, prowadzonego przez Fundację ,,C.O.Ś. z siedzibą w Nasielski, przejawiającym się w:

-  permanentnym niedopuszczaniu wolontariuszy do pomocy w jego prowadzeniu,

- odmawianiu organizacjom społecznym dostępu do dokumentacji zwierząt bezdomnych odłowionych w następstwie umów podpisanych z organami gmin,

- zawieraniu umów przez władze schroniska z ponad dwudziestoma organami gmin w sytuacji gdy schronisko to dysponuje wyłącznie 150 miejscami dla zwierząt,

- ogromnej liczbie wykazywanych adopcji, przy jednoczesnym braku jakiejkolwiek zewnętrznej polityki informacyjnej oraz permanentnej odmowie weryfikacji zdarzeń adopcyjnych,

- znacznej liczbie zwierząt kwalifikowanych jako: padłe, zbiegłe oraz poddane eutanazji,

nasza Fundacja podjęła decyzję o dokonaniu szczegółowej analizy działań w/wym. podmiotu oraz ich weryfikacji przez organy państwowe - pod kątem sprawdzenia przestrzegania praw zwierząt.

W następstwie tego, w oparciu o pozyskane materiały dokonano następujących ustaleń dotyczących potencjalnych nieprawidłowości związanych z wypełnianiem ustawowych obowiązków przez organy podległe Głównemu Lekarzowi Weterynarii:

 

 

I/ Ustalenia dotyczące nieprawidłowości w zakresie aktywności Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Siedlcach.

 

1/ Rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność PIW w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, poprzez:

 

a/ Nieprofesjonalne rozpatrzenie skargi Fundacji ,,Pro Animalks – Na Pomoc Zwierzętom” (z dn. 04.06.2014r.) oraz skargi Pani Iwony Raczkiewicz z dnia (6.08.2014r.), poprzez ograniczenie się w pismach: z dn. 07.07.2014r. nr WIW-KA-I-1410.3.2014.PW (odpowiedź na skargę Fundacji Pro Animals) i z dnia 19.08.2014r nr WIW-ZOZ_I.1410.6.2014.AK (odpowiedź na skargę Pani Iwony Raczkiewicz), że są one zasadne, przy jednoczesnym  zaniechaniu wskazania merytorycznego sposobu załatwienia tych skarg oraz określenia działań mających na celu wyeliminowanie podniesionych uchybień w przyszłości;

 

b/ Bezzasadne odrzucenie wniosku Fundacji ,,Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom” z dn. 10.06.2014r., dotyczącego przeprowadzenia kontroli schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chrcynnie – przy udziale wolontariuszy oraz umotywowanie tej decyzji (pismo nr WIW-KA-1-1411-2.1014.PW z dn. 11.07.2014r.) niezrozumiałym z punktu widzenia logiki sformułowaniem: ,,Uwzględniając sposób załatwienia skargi, w której oceniono większość postawionych zarzutów jako zasadne, nie uznaję za celowe i konieczne przeprowadzenie kolejnej kontroli schroniska”, podczas gdy w toku postępowania skargowego żadnej kontroli nie zrealizowano;

 

c/ znaczna opieszałość w rozpatrzeniu skargi p. Agaty Kalemby z dn. 07.12.2012r., wniesionej do MWLW, która nie została rozpatrzona przez adresata lecz przekierowana dopiero w dn. 11.04.2013r. do PLW  w Nowym Dworze Maz. – celem rozpoznania.

 

2/ Brak nadzoru w zakresie weryfikacji treści pism kierowanych do wiadomości MWLW przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, związanych z działalnością schroniska w Chrcynnie:

 

a/ Brak reakcji na przekazaną (do wiadomości) przez PLW w Nowym Dworze Maz. pisemną odpowiedź na skargę wolontariuszki I. Raczkiewicz, rozpatrywaną przez PIW w Nowym Dworze Maz., w której to odpowiedzi w sposób skandaliczny usprawiedliwiono niewłaściwe zachowanie jednego z lekarzy weterynarii w odniesieniu do wym. wolontariuszki oraz usankcjonowano zaniechanie przeprowadzenia analizy wskazanej dokumentacji schroniska w Chrcynnie za lata 2012-2013, ograniczając się wyłącznie do roku 2014 - co do którego strona skarżąca w ogóle nie zgłaszała zastrzeżeń (sic!);

 

b) Brak reakcji na przekazanie (do wiadomości) przez PLW w Nowym Dworze Maz. pisma nr PIWet.N4711/26/2014 z dnia 29.05.2014r. skierowanego do wolontariuszki naszej Fundacji, do którego załączono kopie skarg dot. schroniska w Chrcynnie – bez anonimizacji danych autorów skarg, przy jednoczesnym zaniechaniu dostarczenia pełnego zestawu złożonych skarg - pomimo tego rodzaju żądania złożonego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;

 

c/ Brak reakcji na przekazywanie (za pośrednictwem MWLW) nieprawdziwych informacji na kierunku PIW-GIW, poprzez wyekspediowanie przez PIW do GIW pisemnego sprawozdania z dn. 22.03.2012r. nr PIWet.N.4711/14/2012 dot. ustaleń poczynionych w schronisku w Chrcynnie, pomimo, że dokument ten zawierał całkowicie odmienne dane w stosunku do tych, które poczyniono podczas oględzin tego obiektu w dn. 21.03.2012r. (negatywne ustalenia opisane zostały np. w decyzji WIW z dnia 27 kwietnia 2012r. znak WIW.OZZ.I.9020.3.2012) oraz w sprawozdaniu z kontroli dokonanej w dniu następnym – tj.  22.03.2012r. (WIW.ZOZ.V.1410.4.2012).

 

3/ Brak rzetelnej analizy treści pism pochodzących od Powiatowego Lekarza Weterynarii, uzyskiwanych bezpośrednio, dotyczących funkcjonowania schroniska w Chrcynnie:

 

a/ Bezkrytyczne przyjmowanie poniższych informacji – nie znajdujących pokrycia w rzeczywistości i sprzecznych z prawdą a nadto rozmijających się z żądaniem autorki - zawartych w piśmie PIWet.N.4711/19/2013 z dnia 22.04.2013r., sporządzonym w wyniku skargi p. Agaty Kalemba z dn. 07.12.2012r. :

- przeprowadzenie kontroli obejmującej kilka miesięcy 2013r., podczas gdy z treści (a także daty sporządzenia skargi) wynikało, że jej autorka żąda weryfikacji dokumentacji odnoszącej się do 2012r.,

- nierzetelne stwierdzenie, z którego wynika, że ,,zmalała też ilość zbiegów”, w sytuacji, gdy w porównywanych okresach tj. 01.01.2012r.-22.04.2012r.   oraz 01.01.2013r.-22.04.2012r., liczba zbiegów była identyczna i wynosiła 1.

- zmanipulowane stwierdzenie, odnoszące się do 2013r., z którego wynika, że w schronisku w Chrcynnie „wykonują zabiegi kastracji i sterylizacji oraz prowadzą leczenie”, podczas gdy zapis ten nie oddaje pełnej i skonkretyzowanej wiedzy w zakresie tego rodzaju działań medycznych (sformułowanie nie wskazuje czy zabiegi obejmują wszystkie zwierzęta) jakie miały miejsce np. w 2012r., kiedy to wymienione (obligatoryjne) zabiegi objęły mniej niż  15% przyjętych w skali roku bezdomnych zwierząt (Patrz. Decyzja MWLW znak: WIW.ZOZ.I.912.1.22.2012

- mylne wskazanie, że „W roku 2012 przez schronisko przeszło 313 psów”, podczas gdy w rzeczywistości takich zwierząt było 331,

- mylne wskazanie, że ,,10 psów poddano eutanazji”, podczas gdy rzeczywistości takich zwierząt było 20,

- nielogiczne i krzywdzące wyrażenie poglądu bagatelizującego  fakt konsekwentnego odmawiania wolontariuszom dostępu do schroniska w Chrcynnie, poprzez zamieszczenie następującej konstatacji: Pytanie czy obecność wolontariuszy poprawiłaby byt zwierząt jest rzeczą do rozważenia, na pewno nie mogłyby pracować osoby z góry uprzedzone do schroniska w Chrcynnie czy też liczące na profity bo tych na pewno nie uzyskają”,

- zawarcie niesprawdzonego twierdzenia, że schronisko ,,posiada stronę internetową”, podczas gdy jej analiza wskazuje na to, że ma ono wyłącznie stronę typu face-book, której aktualizacje następują bardzo rzadko i nie spełniają żadnej roli promocyjnej,

- zamieszczenie budzącego ogromne wątpliwości sformułowania o pozytywnym systemie żywienia zwierząt, z którego wynika, że  ,,Psy jedzą skwarę pozostałą po wytopie tłuszczu mieszaną z suchą karmą”, w sytuacji gdy tego rodzaju karmienie zwierząt było przedmiotem słusznych zastrzeżeń wyrażonych w następstwie kontroli schroniska w Chrcynnie w 2010r. (k. 41 pisma GIW Bk 0911p.1.9/2010 z dn. 16.08.2010r.), a w konsekwencji wymagało szczegółowego ustosunkowania się do proporcji sporządzania tego rodzaju (niespecyficznego przecież) pokarmu – w celu potwierdzenia/zaprzeczenia notoryjności zjawiska,

- bagatelizowanie  niezwykle sugestywnej informacji o przyjmowaniu przez schronisko zwierząt martwych które uległy wypadkom komunikacyjnym, zostały dostarczone do schroniska i przeszły przez jego dokumentacje”, w sytuacji gdy tego rodzaju zjawiska miały być bezwzględnie eliminowane – zgodnie z zapewnieniami zawartymi np. w piśmie nr WIW.OZZ.4051/18-2/10 z dnia 25 czerwca 2010r. a także w piśmie (WIW.OZZ.4051/18-5/10 z dnia 29 lipca 2010r.);

 

b/ Zaniechanie podjęcia stosownych działań (przewidzianych w regulacjach określających sposób prowadzenia kontroli w schroniskach dla zwierząt) w stosunku do Prezesa Fundacji „COŚ” Pana Krzysztofa Łukaszewicza, mających na celu wyciągnięcie konsekwencji z jego skandalicznego zachowania wobec osób przeprowadzających kontrolę z ramienia PLW w Nowym Dworze Maz. (oświadczenie lek. wet. S. Chrzanowskiego z dn. 29.10.2012r. złożone podczas rozpatrywania odwołania Fundacji „COŚ” z dnia 27.10.2014r od decyzji 138/2012 PLW  z dnia 17 października 2012r znak: PIWet.N.621d/138/2012,

 

4/ Nie przestrzeganie zasad kpa w ramach procedowania, związanego z wydawaniem decyzji administracyjnych:

 

a/ Sporządzenie mało precyzyjnej decyzji z dn. 27.04.2012r. nr WIW.OZZ.I.9020.3.2012, na mocy której umorzono postępowanie w sprawie licznych i istotnych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli schroniska w Chrcynnie, przeprowadzonej w dn. 21.03.2012r., przy powołaniu w jej uzasadnieniu nieistniejących faktów (,,liczne skargi i donosy na PWL” – k.2) oraz kuriozalnych przesłanek sprzyjających umorzeniu (wyniki kontroli z dn. 19.04.2012r. wykazującej, że ,,podmiot podjął szereg działań skutkujących wyeliminowaniem…”), podczas gdy szereg nieprawidłowości ujawnionych i wytkniętych podczas kontroli miała charakter trwały (np. w zakresie dokumentacji) i nie mogła być w żaden sposób konwalidowana, co znalazło zresztą potwierdzenie w późniejszej decyzji nr WIW.ZOZ.I.912.1.22.2012 z dnia 12.12.2012r.

 

b/ Uwzględnienie odwołania złożonego bezpośrednio do WIW przez Fundację C.O.Ś. na decyzję PWL z dn. 18.04.2014r. nr PIWet.N621d/52/2014, z pominięciem trybu wskazanego w art. 129 par. 1 kpa, czyli bez przekazania wym. środka odwoławczego do organu I instancji, w celu rozważenia możliwości skorzystania z trybu przewidzianego w art. 132 kpa oraz (pomimo tego) uwzględnienie wym. odwołania,

 

c) Wydanie niezwykle problematycznej i budzącej ogromne wątpliwości decyzji nr WIW-ZOZ-I.912.1.22.2012 z dn. 12.12.2012, (którą sporządzono po uprzednim przejęciu do własnego prowadzenia sprawy od PLW w Nowym Dworze Maz.), na podstawie której umożliwiono dalsze funkcjonowanie schroniska w Chrcynnie, (pomimo stwierdzenia w nim po raz kolejny szeregu nieprawidłowości zagrażających zdrowiu i życiu zwierząt) oraz przyznano mu nadzwyczajnie długie terminy dla realizacji zaleceń, które potem przedłużono,  

 

d) Zaniechania uchylenia (z urzędu) własnej decyzji z dnia 06.06.2014 znak WIW-ZOZ-I.912.1.8.2014AK, pomimo okoliczności, że zawarta w niej argumentacja – będąca podstawą rozstrzygnięcia, okazała się niezasadna i mylna, co znalazło formalne odzwierciedlenie w stanowisku wyrażonym przez MWLW z dn.  07.07.2014r. nr WIW-KA-I.1410.3.2014.PW uwzględniającym skargę   Fundacji Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom.

 

 II/ Ustalenia dotyczące nieprawidłowości w zakresie aktywności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Maz.

 

1/ Rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność Fundacji Centrum Ochrony Środowiska w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami:

 

a/ Wprowadzanie w błąd opinii publicznej poprzez podawanie nieprawdziwych informacji - jako odpowiedzi na wnioski wysłane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej:

 

- W odpowiedzi na wniosek p. I. Raczkiewicz dot. schroniska dla zwierząt w Józefowie, sporządzono odpowiedź nr PIWet.N.0005/17/2014 z dnia 11.08.2014r., w której stwierdzono, że   „schronisko dla bezdomnych zwierząt w Józefowie nie może przyjmować nowych zwierząt z dniem 4.03.2014r., podczas gdy   w piśmie WIW.ZOZ.1.912.2.14.2013 z dnia 2 maja 2013r  Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (lek. wet. Paweł Dominik Meyer) wskazał, iż przedmiotowy zakaz zaczął obowiązywać od dn. 02.09.2011r.

(W naszej ocenie, takie ,,pomylenie” dat wynika z chęci ukrycia faktu, że pomimo obowiązywania zakazu przyjmowania zwierząt do tego schroniska, były one tam umieszczane, co działo się za wiedzą i zgodą PLW w Nowym Dworze Maz.).

 

- W odpowiedzi na wniosek p. I. Raczkiewicz dot. nadesłania kopii notatki z kontroli interwencyjnej, sporządzono odpowiedź nr PIWet.N4711/29/2014 z dnia 20.05.2014r., w której

stwierdzono, że ,,nie natrafiono na rzeczony dokument”, podczas gdy dokładnie przeciwny wniosek wynika z treści innego dokumentu, a mianowicie pisma PLW z dnia 2.07.2012r PIW.et.4711/21/2012.

(W naszej ocenie wskazana ,,niechęć” organu wynikała z zupełnie innych przyczyn – pragnienia ograniczenia za wszelką cenę udostępniania ustaleń, które mogły negatywnie rzutować na wizerunek schroniska w Chrcynnie).

 

- W odpowiedzi na wniosek p. Agaty Skrzeczyńskiej dot. nadesłania kopii notatki z kontroli interwencyjnej, sporządzono odpowiedź z dn. 02.07.2012r. nr  PIW.et.4711/21/2012, w której zawarto nieprawdziwe stwierdzenie „Zwierzę , które ulegnie wypadkowi, lub zostaje przez pracownika schroniska podjęte z ulicy już martwe zgodnie z obowiązującymi przepisami musi przejść przez ewidencję schroniska. Taka sytuacja dotyczy wszystkich schronisk”, które pozostaje w sprzeczności m.inn. z dyrektywami MWLW zawartymi w pismach nr WIW.OZZ.4051/18-2/10 z dnia 25 czerwca 2010r. gdzie jednoznacznie wskazano, że  „Kontrola dokumentacji wykazała przypadki, w których zwierzęta, które po odłowieniu padły w trakcie transportu do zakładu leczniczego, zostały wprowadzone do schroniska, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 

b/ Bezpodstawna odmowa wyjaśnienia głośnej sprawy dot. psa ASTRO (z Gminy Nieporęt), pozostającego początkowo, przez okres 2 miesięcy pod opieką schroniska w Chrcynnie, a następnie (dn. 18.01.2013r.) adoptowanego w stanie znacznego wychudzenia i agresywnego, który to przypadek nie wywołał żadnego zainteresowania ze strony właściwego PLW, ograniczając jego aktywność do stwierdzenia w piśmie nr PIWet.N.4711/24/2014 z dnia 4.04.2014r., że Informacja o psie adoptowanym z schroniska w Chrcynnie dotarła do PLW już po adopcji psa”. Ponadto, mimo zapewnienia w tym piśmie, że ,,Wszelkie tego typu informacje są analizowane w celu wykorzystania ich w nadzorze nad schroniskiem”, PLW nie potrafił wykazać w jaki konkretnie sposób ma to zrealizować.

 

2/ Brak właściwych reakcji na notorycznie powtarzające się przypadki łamania bezwzględnie obowiązującej zasady zakazującej wydawania (do adopcji) zwierząt ze schroniska przed upływem kwarantanny poprzez świadome dopuszczenie do funkcjonowania niezwykle ogólnego zapisu, z którego wynika, że „w wyjątkowych wypadkach można dokonać adopcji  psa przed upływem kwarantanny, obwarowane jest to jednak zobowiązaniem, że jeżeli znajdzie się dawny właściciel to adoptujący musi oddać psa”  (Patrz. Pismo nr PIWet.N.0005/20/2013 z dn. 20.12.2013r.).

3/ Pozytywne opiniowanie projektów uchwał organów gmin w postaci „programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” dla gminy …..w latach 2012-2013, pomimo wskazywania w tych projektach schroniska dla bezdomnych zwierząt, którego działalność była zawieszona na skutek decyzji nr ,,,,,,,,wydanej przez ten sam organ opiniujący.

4/ Nie analizowanie corocznych Raportów z Wizytacji Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt sporządzanych w podległym Inspektoracie, odnoszących się do sytuacji w schronisku w Chrcynnie, a w konsekwencji zaniechanie właściwych reakcji na stwierdzone tam niepokojące zjawiska – np. przejawiające się w alarmującym stosunku liczby zwierząt (170:22) przyjętych do schroniska wobec zwierząt wysterylizowanych/kastrowanych. (np. RzWSdBZ 2012, k.1).

5/ Nie podejmowanie żadnych działań służbowych (kontrolnych lub innych) w stosunku do hycla p. Bartosza Gadziomskiego (prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BLLIZARD), w związku z otrzymanymi od p. Maryli Chojnackiej  dokumentami w dniach  2.07.2014r. i 4.07.2014r., z których wynika, że p. Gadziomski pobiera należności nie tylko za schwytanie ale również ,,adoptowanie zwierząt” przez siebie - z pominięciem schroniska.   

6/ Nie prowadzenie współpracy z organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną praw zwierząt oraz odmawianie udziału wolontariuszom w planowanych działaniach kontrolnych, pomimo ustawicznego zabiegania przedstawicieli tych organizacji o tego rodzaju aktywność.

Przykład: dn. 30.07.2014r. złożono wniosek o dopuszczenie pełnomocników  Fundacji ,,Pro Animals Na Pomoc Zwierzętom” do kontroli w Fundacji „Wzajemnie Pomocni”  (wraz z dokumentami wskazującymi na nieprawidłowości). Pomimo uznania celowości kontroli i jej przeprowadzenia w dn. 03.09.2014r., wnioskodawcy nie otrzymali w tej kwestii żadnej odpowiedzi.

7/ Wadliwe wyznaczanie zakresów kontroli przeprowadzanych w schroniskach, nie uwzględniających pełnego zakresu nieprawidłowości, wskazywanych przez organizacje społeczne posiadające wiedzę w tym zakresie. Przykład: Zakres kontroli zrealizowanej na wniosek Fundacji ,,Pro Animals Na Pomoc Zwierzętom” w dn. 11.04.2014r.

8/ Niespójne procedowanie obejmujące dokonywanie ustaleń kontrolnych różniących się od zapisów zamieszczanych następnie w decyzjach administracyjnych (i tworzenie w ten sposób swoistych furtek umożliwiających skuteczne kwestionowanie takich decyzji przez skarżącego (p. Łukaszewicza). Przykład: protokół kontroli z dn. 11.04.2014r. nr 1/20140411 oraz decyzja z dn. 18.04.2014r. nr 52/2014.

9/ Niezasadne odmawianie udostępnienia dokumentacji lekarskiej dot. wytypowanych zwierząt, co do których zachodziły bardzo poważne wątpliwości (związane z opieką medyczną nad nimi w schronisku w Chrcynnie), pomimo występowania o tego rodzaju materiały w trybie dostępu do informacji publicznej (przez Radę Gminy w Serocku oraz przez Fundację ,,Pro Animals Na Pomoc Zwierzętom”. W naszej ocenie, zasłanianie się w takich przypadkach tajemnicą lekarską nie jest uzasadnione, ponieważ zwierzęta będące w naszym zainteresowaniu stanowią własność gminy a nie schroniska.

10/ Brak adekwatnych działań mających na celu dokładne zbadanie spraw dotyczących postrzeleń psów, ujawnionych podczas analizy dokumentacji w schronisku w Chrcynnie, których przeprowadzenie mogłoby mieć istotny wpływ na ujawnienie okoliczności w jakich doszło do tych zdarzeń.

Dokonując ustaleń, PLW, ograniczył się jedynie do odebrania ustnych oświadczeń od najbardziej zainteresowanej osoby – właściciela schroniska a pominął informacje wiarygodne – chociażby pochodzące od Lasów Państwowych – dot. wykazów imprez strzeleckich organizowanych na terenach dzierżawionych przez Fundację C.O.Ś. (Materiały posiadane przez naszą Fundację).

 

            Mając na uwadze powyższe, odnosząc się do działalności wskazanych wyżej organów Służby Weterynaryjnej, podkreślić należy, iż kontrola przeprowadzona w 2010r. przez przedstawicieli Głównego Lekarza Weterynarii obnażyła mechanizm pobłażania i kunktatorskiego nadzoru nad schroniskiem w Chrcynnie. Bezpośrednio potem, niepokojące zjawiska w tym zakresie nie zostały niestety zahamowane.

Pomimo dokonanych (głównie przez lek. wet. S. Chrzanowskiego w okresie 2012r.) kilku rzetelnych kontroli, ich efekty nie zostały wykorzystane. Co znamienne, zachowanie kierownictwa PIW w Nowym Dworze Maz. oraz WIW w Siedlcach, skłania do wniosku, że organom tym nie zależy na wyjaśnieniu ,,fenomenu” wym. schroniska, które posiadając 150 miejsc dla zwierząt podpisało umowy z ponad 20 gminami oraz wysyła oferty do kolejnych miejscowości. Na domiar złego, wzmiankowane organy nie potrafią zadać sobie logicznych pytań odnoszących się do niezwykle rozbudowanego ,,systemu adopcji”, którego kontrola ogranicza się jedynie do ,,wglądu” do dokumentacji przedstawionej przez p. Łukaszewicza – bez możliwości jej skopiowania lub wypożyczenia…

Link to comment
Share on other sites

Nie miałam internetu - przez spalony most w Warszawie poszły jakieś łącza mojego operatora i nie mam internetu w domu a teraz jestem w pracy i też nie mogę za bardzo korzystać.

 

Ziutka chora na lekach - ja też się rozłożyłam ale na moje zapytanie czy ktoś pojedzie ze mną nie było niestety chętnych i nikt się nie zgłosił bo byłam gotowa o czym wielokrotnie pisałam jechać nawet z chorobą.

 

Florentyna nie mogła coś jej wypadło więc sama nie pojechałam z wiadomych względów.

 

Chciałabym publicznie oświadczyć że razem z Ziutką jak pojedziemy to nie wyrażamy zgody jeśli uda nam się zrobić jakieś zdjęcia - na WYKORZYSTYWANIE ICH PRZEZ INNYCH bez naszej zgody do innych celów niż OGŁASZANIE PSIAKÓW

 

Nie będziemy uczestniczyły w ŻADNYCH sporach pomiędzy innymi osobami trzecimi a Schroniskiem w Chrcynnie - NIE TAKI JEST NASZ CEL!!!!

 

Zależy nam na tym abyśmy miały możliwość zrobienia zdjęć pieskom i ogłaszaniu ich - funduszy na hotele nie mamy a mamy kilka zwierzaków pod swoją opieką więc JEDYNA nasza pomoc na obecny moment to pomoc w ogłoszeniach.

Jeśli ktoś tego nie będzie potrafił zrozumieć - zdjęcia nie będą pojawiały się na tym ani na żadnym innym wątku.

Link to comment
Share on other sites

Nie miałam internetu - przez spalony most w Warszawie poszły jakieś łącza mojego operatora i nie mam internetu w domu a teraz jestem w pracy i też nie mogę za bardzo korzystać.

 

Ziutka chora na lekach - ja też się rozłożyłam ale na moje zapytanie czy ktoś pojedzie ze mną nie było niestety chętnych i nikt się nie zgłosił bo byłam gotowa o czym wielokrotnie pisałam jechać nawet z chorobą.

 

Florentyna nie mogła coś jej wypadło więc sama nie pojechałam z wiadomych względów.

 

Chciałabym publicznie oświadczyć że razem z Ziutką jak pojedziemy to nie wyrażamy zgody jeśli uda nam się zrobić jakieś zdjęcia - na WYKORZYSTYWANIE ICH PRZEZ INNYCH bez naszej zgody do innych celów niż OGŁASZANIE PSIAKÓW

 

Nie będziemy uczestniczyły w ŻADNYCH sporach pomiędzy innymi osobami trzecimi a Schroniskiem w Chrcynnie - NIE TAKI JEST NASZ CEL!!!!

 

Zależy nam na tym abyśmy miały możliwość zrobienia zdjęć pieskom i ogłaszaniu ich - funduszy na hotele nie mamy a mamy kilka zwierzaków pod swoją opieką więc JEDYNA nasza pomoc na obecny moment to pomoc w ogłoszeniach.

Jeśli ktoś tego nie będzie potrafił zrozumieć - zdjęcia nie będą pojawiały się na tym ani na żadnym innym wątku.

To ja ze swojej strony moge napisać tylko tyle: lepiej sobie darować wyjazd do tego miesca w celu promocji poprzez robienie zdjęć tym psiakom bo właściciel tego SPA szybciej im znajdzie domy niż Wy.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

To ja ze swojej strony moge napisać tylko tyle: lepiej sobie darować wyjazd do tego miesca w celu promocji poprzez robienie zdjęć tym psiakom bo właściciel tego SPA szybciej im znajdzie domy niż Wy.

 

 

a ja jednak wierzę w swoje i Ziutki możliwości ogłoszeniowe i spróbujemy czy się to komuś podoba czy nie :-)

Link to comment
Share on other sites

Wy się narobicie a piesków juz nie będzie...I co wtedy?

Ale o co Ci teraz chodzi?

to chyba nasza decyzja czy mamy czas do poświęcenia czy też nie ? nie rozumiem Twojej postawy - jeśli masz jakieś ale wystarczy napisać że nie jesteśmy  mile widziane na tym wątku i grzecznie go opuścimy poprostu.

 

Dziękuję za troskę ale naprawdę jesteśmy już dorosłe i wiemy na co mamy poświęcić czas a na co nie :smile:

 

Jeśli nie mam możliwości innej pomocy niż ogłoszenia to robię ogłoszenia - proste - od czegoś trzeba zacząć

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...