Jump to content
Dogomania

Układy w konkursach Młodego Prezentera?


pawelg

Recommended Posts

[quote name='labcio_neo'][B]Muszę przyznać, że jestem naprawdę zielona jeśli chodzi o wystawianie i nie chciałabym by osoby "lepsze" obgadywały mnie za plecami gdy ja po prostu chcę się uczyć.[/B] Oprócz tego jak Kisses zauważyła MP staje się coraz droższe co także nie za bardzo zachęca :( Jestem także poruszona niesprawiedliwością ZKwP.[/QUOTE]

Dokładnie, przecież nie każdy od razu był najlepszy, prawda? ;) Według mnie to jest takie hmm głupie i trochę dziecinne obgadywanie kogoś, bo jest początkujący i "nie wyszło".

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

jeśli petycja powstanie dajcie znać, chętnie podpiszę.
ZKwP istnieje dla nas i dzięki nam, a nie dla Zarządu czy nielicznych "person"... takie zachowania my jako członkowie powinniśmy piętnować i robić wszystko by takie rzeczy się nie powtórzyły.

Link to comment
Share on other sites

Rozmawiałem z wieloma osobami na ten temat i wszyscy są tego samego zdania delikatnie mówiąc "nie ładnie się zkwp zachował...":angryy:
Również czekam na aktualne informacje w tym temacie...
Może P. Zakrzewska lub ktoś w jej imieniu nam powie co w sprawie się dzieje?

Link to comment
Share on other sites

ciag dalszy sprawy, wklejam na prosbe p. Zakrzewskiej:

Odebrałam telefon w środę, 9 listopada. Przedstawiła się osoba, która w imieniu 3 –osobowego zespołu próbowała mnie nakłonić do przyjazdu do Kielc, żeby w niedzielę po BIS- ach przeprowadzić ze mną rozmowę wyjaśniającą. Sprawa jest poważna, jak się dowiedziałam, bo „godzę w dobre imię Związku”, więc muszę przyjechać i zabrać ze sobą dokumentację Tosi również z ubiegłego roku.

Zastanawia mnie:
1. Na plenum Zarządu Głównego 29.10 zebrani dowiedzieli się tylko tyle, że sprawa p Zakrzewskiej jest w toku. Nie wybierano żadnej komisji/zespołu. Kiedy więc powstało to ciało? I kto je powołał?
2. Dlaczego w skład tego zespołu wchodzi vice-przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej? Co ma wspólnego Główna Komisja Rewizyjna z konkursem Junior Handling?
3. Dlaczego nie otrzymałam pisemnego zaproszenia z wyjaśnieniem czego ma dotyczyć ta rozmowa (przesłuchanie)?
4. Skąd mam wiedzieć, że taka komisja rzeczywiście powstała i kto mi zwróci pieniądze za benzynę? Z Poznania do Kielc jest ok. 350 km!

Hmmm...nadal nie wiem, o co tu chodzi?

------------------------------------------

Wiadomość z dnia dzisiejszego:

Otrzymałam pismo z dnia 24.11.2011, L.dz2544/11

"ZGZKwP uprzejmie informuje, iż upoważnił Vivę Marię Soleckyj-Szpunar, Tomasza Borkowskiego i Marka Trębalę do zbadania wszystkich okoliczności związanych z podaniem nieprawdziwych danych co do wyników uzyskanych przez Pani córkę Antoninę Zakrzewską biorącą udział w konkursie Młodego Prezentera. Wyżej wymienieni są upoważnieni również do reprezentowania Zarządu Głównego w rozmowach z Panią i przyjecie od niej wszelkich informacji i wyjaśnień, jeśli zechce Pani takowe złożyć. Przewodniczący Zarządu Głównego Andrzej Mania"

Moja odpowiedź z dnia 25.11.2011
"Uprzejmie informuję, iż z zadowoleniem przyjęłam informację o wyznaczeniu osób upoważnionych do zbadania wszystkich okoliczności związanych z niedopuszczeniem mojej córki Antoniny Zakrzewskiej do Mistrzostw Polski 2011 w konkurencji Młody Prezenter. Jestem gotowa niezwłocznie udzielić wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących tej przykrej sprawy. Proszę o zadawanie pytań w formie pisemnej. Nadal oczekuję na ustosunkowanie się ZG do moich pism z dnia 18.10.2011, 20.10.2011 oraz 27.10.2011. M. Zakrzewska"

Minął ponad miesiąc i.....cisza. Żadnej odpowiedzi, żadnego telefonu, żadnego pytania, żadnego zainteresowania.....:(

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

[quote name='Kisses']Nie rozumiem, czemu słowo 'lepsze' jest w cudzysłowie, bo ja przez to zdanie rozumie tak, ze te osoby nie są lepsze tylko za takie się uważają :P[/QUOTE]

Nie chciałam nikogo urazić. Masz rację, tego nie powinno tam być ale miałam na myśli coś innego ale to jest chyba źle odbierane :oops: . Zaraz to poprawię...

Link to comment
Share on other sites

Sprawa Tosi cd...

L.dz.77.2012
Warszawa 16.01.2012

Pani Małgorzata Zakrzewska

Uprzejmie informujemy, że komisja powołana przez Zarząd Główny w sprawie nieprawidłowości punktacji Młodego prezentera wyznaczyła spotkanie na 25 stycznia 2012 roku o godz. 14.00 w biurze Zarządu Głównego (Warszawa, Al. Jerozolimskie 30 lok. 11, III piętro)
Zgodnie ze statutem ZKwP ma Pani prawo być obecna podczas w/w spotkania. Nieobecność Pani nie wstrzymuje rozpatrywania sprawy.

Sekretarz Zarządu Głównego
Marek Trębala

Poznań dnia 22.01.2012

Związek Kynologiczny w Polsce
Zarząd Główny

Uprzejmie informuję, że z powodów zawodowych i rodzinnych nie będę mogła przyjechać do Warszawy w dniu 25 stycznia 2012.

Proszę Komisję, rozpatrującą sprawę niedopuszczenia Tosi do Mistrzostw Polski 2011 w konkurencji Młody Prezenter, o ustosunkowanie się do następującego faktu:

Po ukazaniu się na oficjalnej stronie ZKwP komunikatu informującego, że ostatecznie zakończono podliczanie punktów na podstawie nadesłanych kart ocen, w tabeli rankingowej w rubryce "Nitra" przy nazwisku Antoniny Zakrzewskiej widnieje 10 pkt, czyli po 5 pkt wg polskiej punktacji za każdy dzień dwudniowej wystawy. Gdyby, przed zakończeniem weryfikacji zdobytych punktów, na karcie oceny Tosi z Nitry rzeczywiście było zaznaczone II miejsce z obu dni, w tabeli powinno być 26 pkt, a nie 10 ! (5 + 8 za II miejsce x 2 dni)

Wniosek jest oczywisty: osoba odpowiedzialna za tworzenie tabeli rankingowej widziała kartę oceny taką, jaką widziałam ja, osobiście wkładając oryginały wszystkich kart ocen do koperty przed nadaniem listem poleconym do Biura ZG ZKwP.
Mam nadzieję, że Komisja weźmie ten fakt pod uwagę podczas obrad i wyjaśni, kto miał dostęp do oryginałów kart ocen mojej córki.

Decyzja Zarządu Głównego o skreśleniu Tosi z listy uczestników finału MP wzbudziła we mnie uczucie głębokiego rozżalenia. Wydano werdykt i wykonano wyrok, nie umożliwiono udzielenia istotnych wyjaśnień. Pominięto zasadę domniemania niewinności.

Na wszystkie pytania, mające na celu wyjaśnienie sprawy, jestem gotowa udzielić odpowiedzi drogą mailową

Małgorzata Zakrzewska

W załączeniu: tabela z ostatecznymi wynikami punktacji konkursu Młody Prezentar 2011

Do wiadomości
Członkowie Komisji:
Viva Maria Soleckyj-Szpunar
Tomasz Borkowski
Marek Trębala

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 1 month later...

Sprawa Tosi cd...
Warszawa 18.04.2012
L.dz.960/12
Pani Małgorzata [URL="http://www.facebook.com/profile.php?id=1514240654"]Zakrzewska[/URL]
Zarząd Główny uprzejmie informuje, że z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w przekazywaniu informacji o wynikach uzyskanych w ramach konkursu Młody Prezenter uznano, że Pani córka Antonina Zakrzewska nie może uczestniczyć w roku bieżącym w takich konkursach organizowanych przez nasz Związek i organizacje kynologiczne uznane przez FCI.
Sekretarz Zarządu Głównego Marek Trębala

Link to comment
Share on other sites

[quote name='Shetanka']To już jest paranoja, kiedy ktoś kto chodzi na MP z psem który przy wymianie psów gryzie innych młodych prezenterów i ani sędzia ani nikt na to nie reaguje a ktoś za [U]rzekome[/U] oszustwa nie może startować![/QUOTE]

Dokładnie, brak słów na to co się w Polsce dzieje...

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Poznań, dnia 16.10.2012

Zarząd Główny ZKwP

Żądam wydania odpisu dokumentacji wytworzonej przez komisję w składzie: Viva Maria Soleckyj-Szpunar, Tomasz Borkowski, Marek Trębala, upoważnionej przez Zarząd Główny ZKwP do wyjaśnienia wszystkich okoliczności w sprawie nieprawidłowości dokumentacji konkurencji Młody Prezenter, a dotyczące Antoniny Zakrzewskiej.

Nadto wnoszę o wyjaśnienie jakie struktury Związku i w jakim trybie podjęły decyzję o niedopuszczeniu Antoniny Zakrzewskiej do udziału w konkurencji Młody Prezenter w Poznaniu 22/23.10.2011r.

Dwukrotne użycie sformułowania: "zmuszeni jesteśmy", "jesteśmy zmuszeni" w piśmie L.dz 2275/2011 z dnia 18.10.2011 nie informuje kto i w jakim trybie, więc wnoszę jak na wstępie.

Stanisław Zakrzewski (ojciec Antoniny Zakrzewskiej)

Warszawa 30.10.2012

Pan Stanisław Zakrzewski

Zarząd Główny zgodnie ze statutem powołuje komisję do stałej współpracy z Zarządem Głównym i komisje na okoliczność zbadania sprawy.

Taką komisją była komisja ds. zbadania dokumentacji Młodego Prezentera.
Protokół tej komisji jest do wglądu tylko członków władz naczelnych Związku i w związku z tym nie udostępnimy Panu tej dokumentacji.

Uchwałę o niedopuszczeniu Pani Antoniny Zakrzewskiej podjęło Prezydium Zarządu Głównego.

Z poważaniem
sekretarz Zarządu Głównego Joanna Szczepańska-Korpetta

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

ciag dalszy...

Poznań, dnia 9 listopada 2012

Sekretarz Zarządu Głównego
Związku Kynologicznego w Polsce
Joanna Szczepańska-Korpetta

Szanowna Pani Sekretarz,

W piśmie L.Dz.2290 z dnia 30.10.2012 w sprawie Antoniny Zakrzewskiej odmówiła Pani ojcu wglądu do protokółu komisji rozpatrującej sprawę mojej córki wskazując równocześnie, że protokół ten jest do wglądu dla członków władz naczelnych Związku.

Stwierdzić należy, że stanowisko Pani w tej sprawie jest sprzeczne z § 19 ust 3 Statutu Związku oraz obowiązującymi przepisami.

Odmowa udostępnienia protokółu osobie, której sprawa dotyczy ma miejsce tylko w przypadku materiałów objętych ochroną tajemnicy państwowej, dlatego też ponownie żądam umożliwienia zapoznania się z protokółem komisji oraz sporządzenia z niego odpisu. Mam do tego prawo, które ograniczyć może jedynie ustawodawca.

Szanowna Pani Sekretarz, protokół sporządzony przez komisję powołaną przez Zarząd Główny do wyjaśnienia wszystkich okoliczności w sprawie nieprawidłowości dokumentacji konkursu Młodego Prezentera dotyczy mojej córki – nieletniej Antoniny Zakrzewskiej.

Na podstawie swobodnego uznania informuje mnie Pani, że z treścią owego dokumentu mogą zapoznać się członkowie władz naczelnych, ale nie jej ojciec. To bardzo ciekawa interpretacja prawa.

Wspomniany protokół to istotny dokument, w oparciu o który podjęto bezpodstawną decyzję o czasowym pozbawieniu Antoniny Zakrzewskiej prawa udziału w konkursach Młody Prezenter w 2012.

Stanisław Zakrzewski

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Warszawa 30.11.2012
Pan Stanisław Zakrzewski
W odpowiedzi na Pana pismo przesyłam w załączeniu wyciąg z protokółu posiedzenia Plenum Zarządu Głównego z dnia 29.10.2011 r.
Pozostałe dokumenty są do wglądu w biurze Zarządu Głównego w godz. 11.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.
Z poważaniem
Sekretarz Zarządu Głównego Joanna Szczepańska-Korpetta
WYCIĄG
z protokółu z posiedzenia Plenum Zarządu Głównego z dnia 29.10.2011
" - Młody Prezenter - z powodu ujawnienia podania nieprawdziwych informacji o osiągnięciach na wystawach zagranicznych Prezydium podjęło decyzję o skreśleniu z listy uczestników rozgrywki finałowej w Poznaniu - Antoniny Zakrzewskiej. Matka zawodniczki kol. Małgorzata Zakrzewska w sposób niekulturalny sugerowała sfałszowanie dokumentacji przez biuro ZG i próbowała wymusić zmianę decyzji"
Za zgodność z oryginałem (pieczęć Zarządu Głównego Warszawa)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...