Jump to content
Dogomania

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Uzupełniam Malgoskę zmieściłam w S bez bąbelków, stąd nadpłata. U majowej będzie to samo, chyba że zdąży przeczytać korektę w PW. A Poker nadpłaciła z własnej inicjatywy
 3. KURS DLA OSÓB, CHCĄCYCH PROFESJONALNIE ZAJMOWAĆ SIĘ SZKOLENIEM PSÓW. WKRÓTCE PODAMY TERMINY ZJAZDÓW. STARTUJEMY WE WRZEŚNIU 2019! Mamy wielką ambicję, by absolwenci naszych kursów, byli najlepiej wykwalifikowaną kadrą w Polsce. Chcemy by wykonywali zawód instruktora szkolenia psów, wyróżniając się najwyższymi kompetencjami, najlepszymi umiejętnościami oraz wysokimi standardami pracy. Chcemy również udzielić kursantom wsparcia w zaistnieniu na rynku, tak by ich usługi cieszyły się popularnością. POSTARAJ SIĘ MOCNO I ZOSTAŃ INSTRUKTOREM SZKOLENIA PSÓW. KURS INSTRUKTORA SZKOLENIA PSÓW organizowany przez Szkołę Psiego Eksperta wyróżnia: · Jest oparty o najnowszą wiedzę. · Teoria i praktyka są tak skonstruowane, by odpowiadać na oczekiwania współczesnego klienta. · Praktyczne zajęcia z psami budują, umiejętność płynnego szkolenia psów. · Uczestnicy asystują w komercyjnych szkoleniach, co daje im możliwość zdobycia cennego doświadczenia. · Uczestnicy potrafią zorganizować szkolenia grupowe dla psów dorosłych i szczeniaków · Uczestnicy potrafią szkolić psy indywidualnie i prowadzić konsultację z psami problemowymi. · Kursanci nabierają własnej praktyki w szkoleniu psa- potrafią płynnie szkolić psy, znają techniki, potrafią nauczyć komend i pracować nad zmianą problemowych zachowań · Kursanci otrzymują wykaz komend i zachowań ważnych do nauczenia psa na rożnym etapie życia. Kursanci potrafią nauczyć psy i opiekunów. · Kursanci otrzymują wskazówki dotyczące prowadzenia psiego biznesu. · Udzielamy poradnictwa w zakresie prowadzenie biznesu. Po ukończeniu kursu dajemy również możliwość dodatkowo odpłatnego wsparcia wsparcie przy rozpoczęciu własnego biznesu, utworzeniu bazy klientów, strony internetowej, planu biznesowego, itd. PLAN KURSU: 1. Cztery zjazdy teoretyczne, weekendowe. Odbywają się bez psów w godzinach 9:00 – 16:00. W sumie 56 godzin. 2. Cztery zjazdy praktyczne, weekendowe z psami. Pracujemy w godzinach 13:00 – 15:00. W sumie 16 godzin. 3. Asystentura na weekendowych szkoleniach komercyjnych dla szczeniaków i dorosłych psów. Asystentura odbywa się w weekendy w godzinach 8.30-13:00 Kursanci mają do zaliczenia minimum dwie asystentury, czyli jeden weekend lub osobno dwa dni. Asystentura odbywa się bez swojego psa. W sumie około 5 godzin. 4. Studium przypadku- indywidualne spotkania w celu omówienia wcześniej wybranych i opracowanych przypadków. Rozmowa na Skype lub osobiście około 2, 5 godziny. Daty ustalane są indywidualnie. W sumie 5 godzin. OSOBY, KTÓRE UKOŃCZĄ KURS OTRZYMUJĄ: · LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA SZKOLENIA PSÓW ZE ZDJĘCIEM. · DYPLOM INSTRUKTORA SZKOLENIA PSÓW ZE ZDJĘCIEM. · ŚWIADECTWO Z OCENAMI I SZCZEGÓŁOWYM OPISEM · LISTY REKOMENDUJĄCE WSPÓŁPRACĘ DO WETERYNARZY I HODOWCÓW. INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ, ZDOBĄDŹ PRZYSZŁOŚCIOWY ZAWÓD. WYRÓŻNIAJ SIĘ KOMPETENCJĄ I DOŚWIADCZENIEM. DOWIEDZ SIĘ JAK ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ SWÓJ BIZNES. · Koszt kursu to 4.500 zł · Rezerwacja miejsca, po wpłacie zaliczki w wysokości 1000 zł · Płatność za kurs jest podzielony na raty. Płatność w całości uwzględnia 5% zniżki. · Koszt kursu obejmuje przerwę kawową i ciasteczka i napoje. · Zakwaterowanie nie jest wliczone w cenę kursu. · Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie Krakowa. OPIS KURSU: ZAJĘCIA TEORETYCZNE · 4 weekendy, 8 dni, zajęcia odbywać się będą w godzinach 9:00 -16:00, w tym godzinna przerwa. Kawa i ciasteczka będą do dyspozycji kursantów w trakcie zajęć. Tematy poszczególnych modułów rozpisane są poniżej. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z PSEM · ZAJĘCIA PRAKTYCZNE TO 3 WEEKENDY INTENSYWNEJ PRACY Z PSEM W GODZINACH 9.00 – 14. 00 1. Zajęcia praktyczne oparte są na szkoleniu swojego psa podczas kursu grupowego lub szkoleniu psa uczestnika bądź użyczonego na potrzebę kursu. Rasa, wiek psa- nie ma znaczenia. 2. Pies, który bierze udział w zajęciach musi być łagodny do psów i do ludzi- to warunek uczestnictwa w kursie. 3. W trakcie zajęć ćwiczenia praktyczne będą przeplatane z omawianiem technik szkolenia – to będzie czas na odpoczynek dla psów. 4. Jeśli uczestnicy przyjadą na kurs samochodem – warto przystosować go dla psa tak, by mógł w nim się zdrzemnąć, (jeśli już wcześniej odpoczywał w samochodzie) W innym wypadku warto wziąć na zajęcia posłanie, kocyk psa, tak by w trakcie zajęć odpoczął na znanym dla siebie miejscu. ASYSTENTURA · Asystentura odbywa się w trakcie komercyjnego szkolenia grupowego dla szczeniaków (PSIE PRZEDSZKOLE) i na szkoleniu dla dorosłych psów (GRUPA FIT lub KULTURA OSOBISTA) · Poniżej podajemy minimalną ilość odbytych praktyk. Każdy uczestnik kursu ma możliwość skorzystania bezpłatnie z dodatkowej ilości praktyk. · Minimalna ilość asystentury to : 2 weekendy lub 4 dni weekendu 9.00- 13.00 – praktyka, 13.00 – 14.00 omówienie. Dni asystowania są indywidualne ustalane. Na grupie maksymalnie 3 kursanci. · Asystentura ma być zaliczona do końca Czerwca 2019. · INSTRUKTOR prowadzący szkolenie decyduje o zaliczeniu asystentury. Asystentura na kursie obejmuje: 1. Obserwacja i ocenę mowy ciała psów i interakcji z opiekunami i otoczeniem. Notatki z obserwacji omawiane są z INSTRUKTOREM prowadzącym szkolenie. 2. Wspieranie w pracy INSTRUKTORA, zgodnie z jego wskazówkami. 3. Pomoc uczestnikom kursu w wykonywaniu ćwiczeń. Współprowadzenie szkolenia Psie Przedszkole i Grupy dla nastolatków i dorosłych psów – zgodnie z programem i zaleceniami INSTRUKTORA prowadzącego STUDIUM PRZYPADKU · Uczestnik kursu w trakcie jego trwania zgłasza do zatwierdzenia jednemu z prowadzących dwa przypadki problemowych psów, nad którymi chciałby popracować. · Opracowanie przypadku ma zawierać: wywiad, opisaną obserwację, hipotezę źródła zachowań problemowych, zalecenia i plan pracy. · Opracowanie jest przedstawiane ustnie w trakcie rozmowy z prowadzącym. O zaliczeniu opracowania decyduje prowadzący. · Dwa opracowania studium przypadku należy omówić z prowadzącym do końca Czerwca 2019. MODUŁY TEMATYCZNE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH O PSIE · Ewolucja ras psów. · Podział ze względu na typy psa. Przeznaczenie typów ras i możliwość doradzania oraz dobierania ras do oczekiwań. · Pies współcześnie i jego możliwości adaptacyjne do warunków i oczekiwań. · Rasy psów i ich predyspozycje do szkolenia. · Psie zmysły. Podstawy anatomii i fizjologii psów. · Typowe zachowania psie i problemy, które wynikają z niemożności ich realizacji. · Codzienne potrzeby psa i metody ich spełnienia. · Etapy rozwoju psa, wyzwania, obowiązki i charakterystyka. ( Szczeniaki, młodzież, dorośli, seniorzy) · Socjalizacja szczeniaka, resocjalizacja nastolatka i dorosłego psa. · Podstawy neurochemii mózgu. · Podstawy psychologii psów. KOMUNIKACJA PSA · Komunikacja werbalna. · Komunikacja poza werbalna. · Mowa ciała. · Jak podjąć rozmowę z psem. · Komunikacja, do której nie mamy dostępu. NOWOCZESNE I BEZPIECZNE METODY SZKOLENIA PSA · Współczesne, bezpieczne i poparte naukowo metody szkolenia psów, a tradycyjne. · Metoda szkolenia wg Psiego Eksperta. · Metody szkolenia psów: kształtowanie, wyłapywanie, naprowadzanie, naśladownictwo. · Podstawowe komendy – jak ich nauczyć, trening z klikerem i innymi markerami · Motywacja do pracy · Manipulacja nagrodami · Komunikacja psa – wykorzystanie w szkoleniu · Podejście systemowe do pracy ze zwierzęciem i jego rodziną · Komendy dla szczeniaka, nastolatka i dorosłego psa · Kształtowanie, wyłapywanie, naprowadzania, naśladownictwo – krok po kroku w praktyce · Nauka i praca z psem – najczęstsze sytuacje problemowe. · Najczęstsze tematy, poruszane na konsultacjach indywidualnych. · Popularne, błędne i szkodliwe porady na temat szkolenia psów – kontrargumenty. · Psie sporty ZARZĄDZANIE ZACHOWANIEM PSA · Hunting Chain Games w zależności od etapu rozwoju: szczeniaki, młodzież, dorośli, seniorzy. · Brain Work – jak organizować psu czas. Jak pracować z psem by go stymulować psycho – fizycznie i by rozwiązać problemy z zachowaniem. WSPÓŁCZEŚNIE PROBLEMY Z ZACHOWANIEM PSA I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA. TERAPIA ZACHOWAŃ. · Ważne pojęcia i przykłady: nauczanie, desensytyzacja, przekierowywanie, przerywanie, wzmacnianie, wygaszanie, warunkowanie, przeciw-warunkowanie, B.A.T · Przygotowanie psa na przyjście na świat dziecka. · Przygotowanie psa na: przeprowadzkę, kolejnego psa, długą podróż, kota · Tworzenie planu pracy z psem. · Terapia zachowań. · Preparaty, suplementy i akcesoria pomocne w terapii zachowań. · Praca z relacją człowiek- pies. Kiedy pogłębiać, kiedy rozluźniać relację. · Zarządzanie poziomem stresu- stymulacja stresem i odstresowywanie. Omówienie najpopularniejszych problemów z zachowaniem psa i sposobów ich rozwiązania: 1. Lęk separacyjny. 2. Kłopotliwe zachowania podczas nieobecności opiekuna. 3. Reaktywność smyczowa. 4. Reaktywność. 5. Szczekliwość 6. Kompleks napoleona. 7. Lękliwość. 8. Agresja w stosunku do psów. 9. Agresja w stosunku do ludzi. 10. Nadwrażliwość – hałas, bodźce specyficzne. 11. Apatia, depresja, żałoba. 12. Zachowania rywalizacyjne 13. Bronienie zasobów 14. Nadwrażliwość sensoryczna (np. dotyk) 15. Trudne relacje z mieszkańcami (psem kotem, człowiekiem) 16. Inne zaburzenia zachowania. SZKOLENIA GRUPOWE · Zasady organizacji i prowadzenia zajęć grupowych. · Szkolenia grupowe – dla jakich psów są dedykowane. · Jak przeprowadzić grupę resocjalizacyjną dla psich nastolatków i dorosłych psów. · Jak zorganizować psie przedszkole. · Akcesoria i przygotowanie do przeprowadzenia szkolenia grupowego. · Zasady bezpieczeństwa w czasie szkolenia psów. SZKOLENIE INDYWIDUALNE · Zasady organizacji i prowadzenia zajęć indywidualnych. · Konsultacja indywidualna – dla kogo jest dedykowana. · Najczęstsze problemy behawioralne u psów. · Akcesoria i przygotowanie do przeprowadzenia szkolenia indywidualnego. · Wywiad – arkusz do pracy indywidualnej. · Organizacja pracy i budowanie relacji z klientem. · Dobieranie celów i metod szkoleniowych w zależności od rasy i indywidualnych predyspozycji psa. · Ocenianie i uwzględnianie potrzeb psychicznych i fizyczne psów podczas ich szkolenia; · Zasady bezpieczeństwa w czasie szkolenia indywidualnego. METODYKA NAUCZANIA OPIEKUNÓW · Metodyka nauczania opiekunów na szkoleniu grupowym. · Metodyka nauczania opiekunów na szkoleniu indywidualnym. · Budowanie relacji z klientem. ETYKA PRACY · Etyka pracy. · Higiena pracy behawiorysty. · Feromony, mowa ciała, napięcia · Praca własna instruktora. DIETETYKA, ZDROWIE, PIELĘGNACJA, PIERWSZA POMOC · Zasady zdrowego żywienia psów. · Suplementacja. · Wpływ diety na zachowanie psa. Manipulacja dietą. · Wpływ diety na zdrowie psa. · Pielęgnacja psa w zależności od rasy i przeznaczenia. · Rozpoznawanie wpływu chorób psów na ich zachowanie. Odczytywanie i interpretowanie sygnałów wysyłanych przez psy. · Udzielanie pierwszej pomocy dla psa. · Co powinna zawierać domowa psia apteczka. WYSTAWY, HODOWLE · Hodowla, wystawy- zasady. · Związek Kynologiczny, pseudo hodowle. · Współpraca z hodowcami. · Współczesna wiedza, a porady hodowców. BIZNES · Budowanie psiego biznesu i tworzenie marki . · Pozyskiwanie klientów. · Współpraca z weterynarzami i hodowcami. · Dalsza współpraca z Psim Ekspertem. 8. Warunkiem uzyskania tytułu INSTRUKTORA SZKOLENIA PSÓW: · Zaliczenie praktyk. Prowadzący zajęcia praktyczne, decyduje o zaliczeniu praktyk. W sytuacji nie zaliczenia w pierwszym terminie, kursant otrzymuje wskazówki, co wymaga udoskonalenia, a następnie zdaje w kolejnym terminie. · Zaliczenie asystentury. Instruktor prowadzący szkolenia komercyjne, decyduje o zaliczeniu asystentury. W sytuacji nie zaliczenia w pierwszym terminie, kursant otrzymuje wskazówki, co wymaga udoskonalenia, a następnie zdaje w kolejnym terminie. · Przeprowadzenie dwóch studium przypadku, pod okiem prowadzącego, podczas indywidualnej konsultacji. Można korzystać z notatek, analiza powinna być wcześniej opracowana, a tematy zgłoszone do akceptacji prowadzącego. Do prawidłowego przeprowadzenia studium przypadku, kursant potrzebuje skorzystać z wszystkich, modułów teoretycznych. · W sytuacji nie zaliczenia w pierwszym terminie, kursant otrzymuje wskazówki, co wymaga udoskonalenia, a następnie zdaje w kolejnym terminie. 11. Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy: [email protected] Warunki uczestnictwa znajdziesz na stronie www.psi-ekspert.pl
 4. odebrałam dziękuję
 5. KURS DLA OSÓB, CHCĄCYCH PROFESJONALNIE ZAJMOWAĆ SIĘ SZKOLENIEM PSÓW. WKRÓTCE PODAMY TERMINY ZJAZDÓW. STARTUJEMY WE WRZEŚNIU 2019! Mamy wielką ambicję, by absolwenci naszych kursów, byli najlepiej wykwalifikowaną kadrą w Polsce. Chcemy by wykonywali zawód instruktora szkolenia psów, wyróżniając się najwyższymi kompetencjami, najlepszymi umiejętnościami oraz wysokimi standardami pracy. Chcemy również udzielić kursantom wsparcia w zaistnieniu na rynku, tak by ich usługi cieszyły się popularnością. POSTARAJ SIĘ MOCNO I ZOSTAŃ INSTRUKTOREM SZKOLENIA PSÓW. KURS INSTRUKTORA SZKOLENIA PSÓW organizowany przez Szkołę Psiego Eksperta wyróżnia: · Jest oparty o najnowszą wiedzę. · Teoria i praktyka są tak skonstruowane, by odpowiadać na oczekiwania współczesnego klienta. · Praktyczne zajęcia z psami budują, umiejętność płynnego szkolenia psów. · Uczestnicy asystują w komercyjnych szkoleniach, co daje im możliwość zdobycia cennego doświadczenia. · Uczestnicy potrafią zorganizować szkolenia grupowe dla psów dorosłych i szczeniaków · Uczestnicy potrafią szkolić psy indywidualnie i prowadzić konsultację z psami problemowymi. · Kursanci nabierają własnej praktyki w szkoleniu psa- potrafią płynnie szkolić psy, znają techniki, potrafią nauczyć komend i pracować nad zmianą problemowych zachowań · Kursanci otrzymują wykaz komend i zachowań ważnych do nauczenia psa na rożnym etapie życia. Kursanci potrafią nauczyć psy i opiekunów. · Kursanci otrzymują wskazówki dotyczące prowadzenia psiego biznesu. · Udzielamy poradnictwa w zakresie prowadzenie biznesu. Po ukończeniu kursu dajemy również możliwość dodatkowo odpłatnego wsparcia wsparcie przy rozpoczęciu własnego biznesu, utworzeniu bazy klientów, strony internetowej, planu biznesowego, itd. PLAN KURSU: 1. Cztery zjazdy teoretyczne, weekendowe. Odbywają się bez psów w godzinach 9:00 – 16:00. W sumie 56 godzin. 2. Cztery zjazdy praktyczne, weekendowe z psami. Pracujemy w godzinach 13:00 – 15:00. W sumie 16 godzin. 3. Asystentura na weekendowych szkoleniach komercyjnych dla szczeniaków i dorosłych psów. Asystentura odbywa się w weekendy w godzinach 8.30-13:00 Kursanci mają do zaliczenia minimum dwie asystentury, czyli jeden weekend lub osobno dwa dni. Asystentura odbywa się bez swojego psa. W sumie około 5 godzin. 4. Studium przypadku- indywidualne spotkania w celu omówienia wcześniej wybranych i opracowanych przypadków. Rozmowa na Skype lub osobiście około 2, 5 godziny. Daty ustalane są indywidualnie. W sumie 5 godzin. OSOBY, KTÓRE UKOŃCZĄ KURS OTRZYMUJĄ: · LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA SZKOLENIA PSÓW ZE ZDJĘCIEM. · DYPLOM INSTRUKTORA SZKOLENIA PSÓW ZE ZDJĘCIEM. · ŚWIADECTWO Z OCENAMI I SZCZEGÓŁOWYM OPISEM · LISTY REKOMENDUJĄCE WSPÓŁPRACĘ DO WETERYNARZY I HODOWCÓW. INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ, ZDOBĄDŹ PRZYSZŁOŚCIOWY ZAWÓD. WYRÓŻNIAJ SIĘ KOMPETENCJĄ I DOŚWIADCZENIEM. DOWIEDZ SIĘ JAK ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ SWÓJ BIZNES. · Koszt kursu to 4.500 zł · Rezerwacja miejsca, po wpłacie zaliczki w wysokości 1000 zł · Płatność za kurs jest podzielony na raty. Płatność w całości uwzględnia 5% zniżki. · Koszt kursu obejmuje przerwę kawową i ciasteczka i napoje. · Zakwaterowanie nie jest wliczone w cenę kursu. · Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie Krakowa. OPIS KURSU: ZAJĘCIA TEORETYCZNE · 4 weekendy, 8 dni, zajęcia odbywać się będą w godzinach 9:00 -16:00, w tym godzinna przerwa. Kawa i ciasteczka będą do dyspozycji kursantów w trakcie zajęć. Tematy poszczególnych modułów rozpisane są poniżej. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z PSEM · ZAJĘCIA PRAKTYCZNE TO 3 WEEKENDY INTENSYWNEJ PRACY Z PSEM W GODZINACH 9.00 – 14. 00 1. Zajęcia praktyczne oparte są na szkoleniu swojego psa podczas kursu grupowego lub szkoleniu psa uczestnika bądź użyczonego na potrzebę kursu. Rasa, wiek psa- nie ma znaczenia. 2. Pies, który bierze udział w zajęciach musi być łagodny do psów i do ludzi- to warunek uczestnictwa w kursie. 3. W trakcie zajęć ćwiczenia praktyczne będą przeplatane z omawianiem technik szkolenia – to będzie czas na odpoczynek dla psów. 4. Jeśli uczestnicy przyjadą na kurs samochodem – warto przystosować go dla psa tak, by mógł w nim się zdrzemnąć, (jeśli już wcześniej odpoczywał w samochodzie) W innym wypadku warto wziąć na zajęcia posłanie, kocyk psa, tak by w trakcie zajęć odpoczął na znanym dla siebie miejscu. ASYSTENTURA · Asystentura odbywa się w trakcie komercyjnego szkolenia grupowego dla szczeniaków (PSIE PRZEDSZKOLE) i na szkoleniu dla dorosłych psów (GRUPA FIT lub KULTURA OSOBISTA) · Poniżej podajemy minimalną ilość odbytych praktyk. Każdy uczestnik kursu ma możliwość skorzystania bezpłatnie z dodatkowej ilości praktyk. · Minimalna ilość asystentury to : 2 weekendy lub 4 dni weekendu 9.00- 13.00 – praktyka, 13.00 – 14.00 omówienie. Dni asystowania są indywidualne ustalane. Na grupie maksymalnie 3 kursanci. · Asystentura ma być zaliczona do końca Czerwca 2019. · INSTRUKTOR prowadzący szkolenie decyduje o zaliczeniu asystentury. Asystentura na kursie obejmuje: 1. Obserwacja i ocenę mowy ciała psów i interakcji z opiekunami i otoczeniem. Notatki z obserwacji omawiane są z INSTRUKTOREM prowadzącym szkolenie. 2. Wspieranie w pracy INSTRUKTORA, zgodnie z jego wskazówkami. 3. Pomoc uczestnikom kursu w wykonywaniu ćwiczeń. Współprowadzenie szkolenia Psie Przedszkole i Grupy dla nastolatków i dorosłych psów – zgodnie z programem i zaleceniami INSTRUKTORA prowadzącego STUDIUM PRZYPADKU · Uczestnik kursu w trakcie jego trwania zgłasza do zatwierdzenia jednemu z prowadzących dwa przypadki problemowych psów, nad którymi chciałby popracować. · Opracowanie przypadku ma zawierać: wywiad, opisaną obserwację, hipotezę źródła zachowań problemowych, zalecenia i plan pracy. · Opracowanie jest przedstawiane ustnie w trakcie rozmowy z prowadzącym. O zaliczeniu opracowania decyduje prowadzący. · Dwa opracowania studium przypadku należy omówić z prowadzącym do końca Czerwca 2019. MODUŁY TEMATYCZNE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH O PSIE · Ewolucja ras psów. · Podział ze względu na typy psa. Przeznaczenie typów ras i możliwość doradzania oraz dobierania ras do oczekiwań. · Pies współcześnie i jego możliwości adaptacyjne do warunków i oczekiwań. · Rasy psów i ich predyspozycje do szkolenia. · Psie zmysły. Podstawy anatomii i fizjologii psów. · Typowe zachowania psie i problemy, które wynikają z niemożności ich realizacji. · Codzienne potrzeby psa i metody ich spełnienia. · Etapy rozwoju psa, wyzwania, obowiązki i charakterystyka. ( Szczeniaki, młodzież, dorośli, seniorzy) · Socjalizacja szczeniaka, resocjalizacja nastolatka i dorosłego psa. · Podstawy neurochemii mózgu. · Podstawy psychologii psów. KOMUNIKACJA PSA · Komunikacja werbalna. · Komunikacja poza werbalna. · Mowa ciała. · Jak podjąć rozmowę z psem. · Komunikacja, do której nie mamy dostępu. NOWOCZESNE I BEZPIECZNE METODY SZKOLENIA PSA · Współczesne, bezpieczne i poparte naukowo metody szkolenia psów, a tradycyjne. · Metoda szkolenia wg Psiego Eksperta. · Metody szkolenia psów: kształtowanie, wyłapywanie, naprowadzanie, naśladownictwo. · Podstawowe komendy – jak ich nauczyć, trening z klikerem i innymi markerami · Motywacja do pracy · Manipulacja nagrodami · Komunikacja psa – wykorzystanie w szkoleniu · Podejście systemowe do pracy ze zwierzęciem i jego rodziną · Komendy dla szczeniaka, nastolatka i dorosłego psa · Kształtowanie, wyłapywanie, naprowadzania, naśladownictwo – krok po kroku w praktyce · Nauka i praca z psem – najczęstsze sytuacje problemowe. · Najczęstsze tematy, poruszane na konsultacjach indywidualnych. · Popularne, błędne i szkodliwe porady na temat szkolenia psów – kontrargumenty. · Psie sporty ZARZĄDZANIE ZACHOWANIEM PSA · Hunting Chain Games w zależności od etapu rozwoju: szczeniaki, młodzież, dorośli, seniorzy. · Brain Work – jak organizować psu czas. Jak pracować z psem by go stymulować psycho – fizycznie i by rozwiązać problemy z zachowaniem. WSPÓŁCZEŚNIE PROBLEMY Z ZACHOWANIEM PSA I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA. TERAPIA ZACHOWAŃ. · Ważne pojęcia i przykłady: nauczanie, desensytyzacja, przekierowywanie, przerywanie, wzmacnianie, wygaszanie, warunkowanie, przeciw-warunkowanie, B.A.T · Przygotowanie psa na przyjście na świat dziecka. · Przygotowanie psa na: przeprowadzkę, kolejnego psa, długą podróż, kota · Tworzenie planu pracy z psem. · Terapia zachowań. · Preparaty, suplementy i akcesoria pomocne w terapii zachowań. · Praca z relacją człowiek- pies. Kiedy pogłębiać, kiedy rozluźniać relację. · Zarządzanie poziomem stresu- stymulacja stresem i odstresowywanie. Omówienie najpopularniejszych problemów z zachowaniem psa i sposobów ich rozwiązania: 1. Lęk separacyjny. 2. Kłopotliwe zachowania podczas nieobecności opiekuna. 3. Reaktywność smyczowa. 4. Reaktywność. 5. Szczekliwość 6. Kompleks napoleona. 7. Lękliwość. 8. Agresja w stosunku do psów. 9. Agresja w stosunku do ludzi. 10. Nadwrażliwość – hałas, bodźce specyficzne. 11. Apatia, depresja, żałoba. 12. Zachowania rywalizacyjne 13. Bronienie zasobów 14. Nadwrażliwość sensoryczna (np. dotyk) 15. Trudne relacje z mieszkańcami (psem kotem, człowiekiem) 16. Inne zaburzenia zachowania. SZKOLENIA GRUPOWE · Zasady organizacji i prowadzenia zajęć grupowych. · Szkolenia grupowe – dla jakich psów są dedykowane. · Jak przeprowadzić grupę resocjalizacyjną dla psich nastolatków i dorosłych psów. · Jak zorganizować psie przedszkole. · Akcesoria i przygotowanie do przeprowadzenia szkolenia grupowego. · Zasady bezpieczeństwa w czasie szkolenia psów. SZKOLENIE INDYWIDUALNE · Zasady organizacji i prowadzenia zajęć indywidualnych. · Konsultacja indywidualna – dla kogo jest dedykowana. · Najczęstsze problemy behawioralne u psów. · Akcesoria i przygotowanie do przeprowadzenia szkolenia indywidualnego. · Wywiad – arkusz do pracy indywidualnej. · Organizacja pracy i budowanie relacji z klientem. · Dobieranie celów i metod szkoleniowych w zależności od rasy i indywidualnych predyspozycji psa. · Ocenianie i uwzględnianie potrzeb psychicznych i fizyczne psów podczas ich szkolenia; · Zasady bezpieczeństwa w czasie szkolenia indywidualnego. METODYKA NAUCZANIA OPIEKUNÓW · Metodyka nauczania opiekunów na szkoleniu grupowym. · Metodyka nauczania opiekunów na szkoleniu indywidualnym. · Budowanie relacji z klientem. ETYKA PRACY · Etyka pracy. · Higiena pracy behawiorysty. · Feromony, mowa ciała, napięcia · Praca własna instruktora. DIETETYKA, ZDROWIE, PIELĘGNACJA, PIERWSZA POMOC · Zasady zdrowego żywienia psów. · Suplementacja. · Wpływ diety na zachowanie psa. Manipulacja dietą. · Wpływ diety na zdrowie psa. · Pielęgnacja psa w zależności od rasy i przeznaczenia. · Rozpoznawanie wpływu chorób psów na ich zachowanie. Odczytywanie i interpretowanie sygnałów wysyłanych przez psy. · Udzielanie pierwszej pomocy dla psa. · Co powinna zawierać domowa psia apteczka. WYSTAWY, HODOWLE · Hodowla, wystawy- zasady. · Związek Kynologiczny, pseudo hodowle. · Współpraca z hodowcami. · Współczesna wiedza, a porady hodowców. BIZNES · Budowanie psiego biznesu i tworzenie marki . · Pozyskiwanie klientów. · Współpraca z weterynarzami i hodowcami. · Dalsza współpraca z Psim Ekspertem. 8. Warunkiem uzyskania tytułu INSTRUKTORA SZKOLENIA PSÓW: · Zaliczenie praktyk. Prowadzący zajęcia praktyczne, decyduje o zaliczeniu praktyk. W sytuacji nie zaliczenia w pierwszym terminie, kursant otrzymuje wskazówki, co wymaga udoskonalenia, a następnie zdaje w kolejnym terminie. · Zaliczenie asystentury. Instruktor prowadzący szkolenia komercyjne, decyduje o zaliczeniu asystentury. W sytuacji nie zaliczenia w pierwszym terminie, kursant otrzymuje wskazówki, co wymaga udoskonalenia, a następnie zdaje w kolejnym terminie. · Przeprowadzenie dwóch studium przypadku, pod okiem prowadzącego, podczas indywidualnej konsultacji. Można korzystać z notatek, analiza powinna być wcześniej opracowana, a tematy zgłoszone do akceptacji prowadzącego. Do prawidłowego przeprowadzenia studium przypadku, kursant potrzebuje skorzystać z wszystkich, modułów teoretycznych. · W sytuacji nie zaliczenia w pierwszym terminie, kursant otrzymuje wskazówki, co wymaga udoskonalenia, a następnie zdaje w kolejnym terminie. 11. Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy: [email protected] Warunki uczestnictwa znajdziesz na stronie https://psi-ekspert.pl/kurs-instruktora-szkolenia-psow/ Ewentualne pytania proszę kierować bezpośrednio na stronie www.psi-ekspert.pl
 6. Jagna popracuje z nią w najbliższych dniach. Ogłoszenia ruszą i tak po długim weekendzie, bo ja wyjeżdżam za granicę i nie bardzo chcę odbierać telefony. Trzeba się zebrać i ułożyć jakiś fajny tekst dla obu suniek. Na tym etapie powalczymy o wspólną adopcję. Dzięki wspaniałym ludziom mamy fundusze na ich utrzymanie, warto zaczekać trochę.
 7. Avona

  Klejenie uszu u amstaffa

  Cześć, Powoli przymierzam się do kupna amstaffa i zastanawia mnie kwestia uszu. Mimo, że kopiowanie jest zabronione dalej w większości hodowli widzę psy z ciętymi uszami. Przyznam szczere że takie uszy dodają tym psom elegancji (nie chodzi mi o groźny wygląd) i takie chciałabym uzyskać ale nie chcę okaleczać psa. Czytałam o stawianiu uszu na kleju/taśmach u innych ras ale u ASTów widziałam tylko na taśmie i w płatek róży. I tu moje pytanie- czy da się u psa tej rasy uzyskać uszy tak jak kopiowane ale na taśmie? Chciałbym uzyskać efekt jak na zdjęciu. Zdjęcia uszu postawionych na taśmie mile widziane. Uszy są psom bezsprzecznie potrzebne do wyrażania emocji tak samo jak ogon. image.webp
 8. Dopisane :) Sunie otrzymały cegiełki w kwocie 20zł od Aska7. Ślicznie dziękuję :)
 9. Dzień dobry :) Nie dostałam numeru konta do wpłaty i jeśli mam czekać - to oczywiście czekam, a jeśli gdzieś uciekło, to nieśmiało się przypominam :)
 10. Today
 11. Dziękuję za zaproszenie. Niestety mogę tylko czasem podrzucić.
 12. Pokazujemy się...................
 13. MALWA

  Ciasteczkowy na spłatę długu U Kwiaciarenki

  Pokazujemy się...................
 14. Pokerku, dopiero wczoraj wieczorem zaczęłam kilka krzyżyków... Ten obrazek na zdjęciu haftowała dziewczyna prowadząca bloga Dharma Crafting pod adresem crafting.pl
 15. Pokazujemy się...................
 16. Weszła wpłata od Zahra as-Sahra 41,00 i dzisiaj też wysłałam paczkę.
 17. Cudna paka? Ile godzin wyszywałaś?
 18. Dawaj Lolusiu buziolka, a nawet i dwa
 19. Wzór w krzyżykach 194 x 122, a kanwa ma 35 x 42 cm, gęstość 6,4 krzyżyka na 1 cm. Nie potrafię rozgryźć tego terierka na środku, co to za rasa ma być? Szkocki?
 1. Load more activity

Announcements

 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up
×