Jump to content
Dogomania

REANIMACJA PSA- uratuj życie


Angelika_Roser

Recommended Posts

[CENTER][B][SIZE=4][COLOR=DarkRed][B][FONT=Comic Sans MS]Reanimacja - uratuj życie swojemu psu[/FONT][/B][/COLOR][/SIZE][/B]


[B][FONT=Comic Sans MS][/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS][B]Ważne: podczas reanimacji zwierzęcia zachowaj spokój. Zwierzęta potrafią wyczuć twoje zdenerwowanie, nie rozumieją co się dzieje a Ty nie możesz im tego wyjaśnić. [/B][/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS][B] Bardzo ważny jest język Twojego ciała. Bądź spokojny ale zdecydowany w swoich działaniach. [/B][/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS][B]Jeśli udało Ci się poprawić stan zwierzęcia lub nie jesteś w stanie tego zrobić, powinieneś jak najszybciej udać się do najbliższej kliniki weterynaryjnej. [/B][/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS][B]Zawiadom klinikę weterynaryjną, do której się udajesz, informując o stanie zwierzęcia: zatrzymanie oddychania spowodowane ciałem obcym i/lub zatrzymanie akcji serca. [/B][/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS][B]Jeśli możesz, podaj następujące dane: [/B][/FONT][/B]

[LIST]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Twoje imię i nazwisko [/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Czas, w którym spodziewasz się dotrzeć do kliniki [/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Podjęte kroki pierwszej pomocy [/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Rasa/Waga (pies/kot) [/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Jeśli to możliwe - opis ciała obcego utrudniającego (uniemożliwiającego) oddychanie [/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Czy zwierzę zjadło lekarstwo, truciznę, itp. [/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Przyczynę wypadku (potrącenie przez pojazd, itd.) [/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Historię chorób zwierzęcia [/FONT][/B]
[/LIST]
[B][FONT=Comic Sans MS][B] [SIZE=4][COLOR=DarkRed]A.[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkRed] Drogi oddechowe [/COLOR][/SIZE][/B][/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS][B]Pierwszym krokiem podczas reanimacji zwierząt (tak jak i ludzi) po upewnieniu się, że zwierzę nie reaguje na bodźce zewnętrzne jest udrożnienie dróg oddechowych. Dopóki nie zostanie to osiągnięte nie należy przechodzić do następnego punktu ! [/B][/FONT][/B]

[LIST=1]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Aby udrożnić drogi oddechowe należy ostrożnie wyciągnąć język zwierzęcia z pyska.
[B]UWAGA:[/B] nawet niereagujące na bodźce zewnętrzne zwierzę może instynktownie ugryźć. [/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Ułożyć głowę zwierzęcia tak, aby tworzyła z jego szyją linię prostą.
[B]UWAGA:[/B] W przypadku wystąpienia uszkodzeń głowy lub szyi nie należy zbyt mocno prostować szyi zwierzęcia. [/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Wykonać dwa wdechy ratunkowe, zamykając zwierzęciu pysk i wtłaczając powietrze ustami przez jego nos (oddychanie usta-nos). Jeśli wdechy powiodły się (powietrze dotarło do płuc) przejdź do sekcji B. Oddychanie.

[IMG]http://www.ziz.psy24.pl/zdrowie/pierwsza_pom/dogcpr_5.jpg[/IMG]
[/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Jeśli wdechy nie powiodły się należy zmienić położenie głowy/szyi i wykonać ponownie krok 3. [/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Zaglądając do gardła zwierzęcia sprawdzić czy żadne z obcych ciał nie blokuje przepływu powietrza. Inaczej niż w przypadku ludzi, ratujący może usunąć widoczne ciała obce blokujące drogi oddechowe zwierzęcia. [/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Jeśli nadal drogi oddechowe nie są drożne przejdź do uścisku Heimlicha. [/FONT][/B]
[/LIST]
[B][FONT=Comic Sans MS][B] [SIZE=4][COLOR=DarkRed]A.[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkRed] Uścisk Heimlicha[/COLOR][/SIZE][/B][/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS][B]Jeśli udrożnienie dróg oddechowych nie było możliwe należy wykonać uścisk Heimlicha. [/B][/FONT][/B]

[LIST=1]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Unieść zwierzę głową do dołu tak, aby koniec jego grzbietu przylegał do klatki piersiowej ratującego. [/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Trzymając jedną dłonią drugą dłoń złożoną w pięść (patrz rysunek) obejmij zwierzę tuż nad żebrami (u kotów wystarczy ścisnąć jedna dłonią w tym samym miejscu).

[IMG]http://www.ziz.psy24.pl/zdrowie/pierwsza_pom/dogcpr_4.jpg[/IMG]
[/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Wykonać 5 szybkich uciśnięć brzucha obydwoma rękami. Każde uciśnięcie należy wykonywać z jednakową siłą tak, jakby to ono miało wydalić ciało obce z dróg oddechowych zwierzęcia. [/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Wstrzymaj uciskanie, sprawdź czy ciało obce jest widoczne w gardle zwierzęcia, jeśli jest - usuń je i wykonaj dwa wdechy usta-nos. Jeśli wdechy nie są skuteczne przejdź z powrotem do punktu 1. [/FONT][/B]
[/LIST]
[B][FONT=Comic Sans MS][B]WAŻNE:[/B] Nie należy kontynuować reanimacji nawet, jeśli u zwierzęcia nastąpi wstrzymanie akcji serca. Drogi oddechowe zwierzęcia [B]muszą[/B] być drożne. [/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS][B] [SIZE=4][COLOR=DarkRed]B.[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkRed] Oddychanie[/COLOR][/SIZE][/B][/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS][B]Po udrożnieniu dróg oddechowych należy sprawdzić czy zwierzę oddycha samodzielnie czy oddech jest prawidłowy: [/B][/FONT][/B]

[LIST=1]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Aby udrożnić drogi oddechowe należy ostrożnie wyciągnąć język zwierzęcia z pyska.
[B]UWAGA:[/B] nawet niereagujące na bodźce zewnętrzne zwierzę może instynktownie ugryźć. [/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Ułożyć głowę zwierzęcia tak, aby tworzyła z jego szyją linię prostą.
[B]UWAGA:[/B] W przypadku wystąpienia uszkodzeń głowy lub szyi nie należy zbyt mocno prostować szyi zwierzęcia.

[IMG]http://www.ziz.psy24.pl/zdrowie/pierwsza_pom/dogcpr_5.jpg[/IMG]
[/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Wdmuchuj powietrze w nozdrza zwierzęcia 12 razy na minutę (1 oddech, co 5 sekund).
Z każdym oddechem klatka piersiowa zwierzęcia powinna się unieść (nie należy wdmuchiwać zbyt dużo powietrza, szczególnie w przypadku niewielkiego zwierzęcia).
[B]WAŻNE:[/B] Jeśli coś uniemożliwia wtłoczenie powietrza do płuc zwierzęcia przerwij działania i powróć do punktu A. Drogi oddechowe.[/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Przejdź do C. Cyrkulacja kontynuując wspomaganie oddychania zwierzęcia, jeśli jest to potrzebne. [/FONT][/B]
[/LIST]
[B][FONT=Comic Sans MS][B] [SIZE=4][COLOR=DarkRed]C.[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=DarkRed] Cyrkulacja [/COLOR][/SIZE][/B][/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS][B]Jest to ostatni krok reanimacji i wolno przystąpić do niego jedynie, gdy drogi oddechowe są drożne i wspomaganie oddychania jest możliwe. [/B][/FONT][/B]

[LIST=1]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Należy upewnić się, że nie ma żadnych dużych ran krwawiących (obfite krwawienia, tryskająca krew). W przeciwnym przypadku kontrolować krwawienie uciskając dłonią w odpowiednim miejscu. [/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Sprawdzić puls w pachwinie zwierzęcia (należy robić to ostrożnie, gdy zwierzę jest przytomne!).

[IMG]http://www.ziz.psy24.pl/zdrowie/pierwsza_pom/dogcpr_3.jpg[/IMG]
[/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Położyć zwierzę na prawym boku. [/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Ręce należy ułożyć w miejscu, w którym lewy łokieć zwierzęcia dotyka jego klatki piersiowej, jest to mniej więcej środek klatki żebrowej (u kotów należy ściskać jedną dłonią).

[IMG]http://www.ziz.psy24.pl/zdrowie/pierwsza_pom/dogcpr_2.jpg[/IMG]
[/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]Wykonać 15 ucisków klatki piersiowej, następnie dwa wdechy ratunkowe (3 uciski co 2 sekundy)
Głębokość ucisku: [/FONT][/B]
[LIST]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]ok. 12 mm (1/2 cala) - małe psy i koty [/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]ok. 25 mm (1 cal) - średnie psy [/FONT][/B]
[*][B][FONT=Comic Sans MS]ok. 37 mm (1 1/2) - duże psy [/FONT][/B]
[/LIST]

[*][B][FONT=Comic Sans MS]Powtarzać krok 5 tyle razy ile będzie to potrzebne. [/FONT][/B]
[/LIST]
[/CENTER]

Link to comment
Share on other sites

[CENTER][B] [COLOR=DarkRed][B][FONT=Comic Sans MS][SIZE=3]ZATRZYMANIE ODDYCHANIA[/SIZE][/FONT][/B][/COLOR][/B]
[/CENTER]
[B][COLOR=DarkRed][B][FONT=Comic Sans MS] [/FONT][/B][/COLOR][/B]
[CENTER]
[B][FONT=Comic Sans MS] Jeżeli Twój pies przestał oddychać, musisz działać bardzo szybko...[/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS][B]Przede wszystkim należy sprawdzić czy przepływ powietrza nie został zatamowany przez ciało obce. [/B][/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS][B]Jak usunąć tego typu przeszkodę? [/B][/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS]Jeżeli pies jest mały możesz unieść go za tylne nogi do góry i potrząsnąć nim kilka razy. [/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS]Jeżeli pies jest duży połóż go na boku i postaraj się usunąć ciało obce używając np. długich szczypiec. [/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS]Jeśli ciało obce nie jest przyczyną zatrzymania oddychania należy zastosować [/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS][B]Sztuczne oddychanie metodą usta - nos [/B][/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS]• połóż psa na prawym boku, z głową odchyloną do tyłu i zamkniętym pyskiem[/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS]• wdmuchnij w nos psa powietrze sześć razy. Pamiętaj aby siłę wdmuchnięć dostosować do wielkości psa. [/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS]• jeśli oddech powrócił, uważnie obserwuj stan psa. [/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS]• jeżeli nie doszło do przywrócenia oddychania, zastosuj metodę usta - nos z częstotliwością 1wdech co 3 sekundy, czyli 20 wdechów na minutę. [/FONT][/B]

[B][FONT=Comic Sans MS]• jeżeli oddychanie nie zostanie przywrócone w ciągu 10 minut, dziąsła i język są sine, źrenice rozszerzone i brak odruchu mrugania, można przyjąć że pies jest martwy. [/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS]
[/FONT][/B]
[SIZE=3][COLOR=DarkRed][B][FONT=Comic Sans MS]ZATRZYMANIE AKCJI SERCA[/FONT][/B][/COLOR][/SIZE]
[B][FONT=Comic Sans MS]• połóż psa na prawym boku [/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS]• jeżeli udzielasz pomocy dużemu psu; połóż nadgarstek dłoni za lewym łokciem psa, między trzecim, a szóstym żebrem [/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS]• jeśli pies jest mały: kciuk ręki umieść po prawej stronie klatki piersiowej, a palce pozostałe oprzyj po przeciwnej stronie, między trzecim, a szóstym żebrem, zaraz za lewym łokciem. [/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS]• wykonaj 10 szybkich ucisków [/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS]• jeżeli doszło do odnowienia akcji serca obserwuj stan psa.[/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS]• w przypadku gdy akcja serca nie powróciła kontynuuj masaż serca z częstotliwością 10 ucisków co 6 sekund. [/FONT][/B]

[B][FONT=Comic Sans MS]• jeżeli w ciągu 10 minut akcja serca nie powróci, dziąsła i język są sine, źrenice rozszerzone i brak odruchu mrugania, można przyjąć, że pies jest martwy.
[/FONT][/B]

[SIZE=3][COLOR=DarkRed][B][FONT=Comic Sans MS]ZATRZYMANIE ODDECHU I AKCJI SERCA.[/FONT][/B][/COLOR][/SIZE]

[B][FONT=Comic Sans MS]Należy wykonać zarówno masaż serca jak i sztuczne oddychanie metodą usta - nos: [/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS]• zrób 10 szybkich ucisków na serce, a następnie 2 wdechy do nosa. Zabieg ten należy powtarzać z częstotliwością 10 razy na minutę. [/FONT][/B][/CENTER]

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Moze to nie dotyczy AKIT, ale ogolnie psów,ciekawy Filmik.

[url]http://www.youtube.com/watch?v=_QQQAVNKIPE&feature=player_embedded#at=231[/url]
[B]Przy szkoleniu Bokser stracil przytomnosc, instruktor wkracza do akcji... ciekawe to.[/B]

( tylko ta glosna rozpacz wlascicielki moze denerwowac, wiec lepiej wylaczcie glosniki);)

Ciekawe czy w Polsce sa takie szkoly Resuscytacji Psow?:roll: przydalo by sie wiedziec nieco na temat pierwszej pomocy w przypadku psow...

Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Wydaje mi się, że gdzieś już o tym wspominano, ale żeby było wszystko w jednym wątku:
(przeklejam za marchewdragon z Forum Rottweiler)

"Jak należy reanimować psa?

Przyczyną większości wypadków z udziałem psów jest niewłaściwe lub brak wychowania czworonoga.

Jeżeli jednak już jesteśmy zmuszeni sytuacją do udzielenia pierwszej pomocy własnemu czy też obcemu psu pamiętajmy, że obolałe i ranne, i zestresowane, zwierzę może nas ugryźć przy próbie ruszenia go z miejsca.

W przypadku gdy pies jest przytomny to należy go, o ile jest to możliwe, uwiązać, ponieważ nawet ciężko ranny pies może usiłować uciec z miejsca wypadku.
Następnie należy zbadać czy drogi oddechowe nie są zablokowane przez wymiociny, język, skrzep krwi lub ciało obce. Krwotok z tętnic likwiduje się przez ucisk palcem lub założenie opatrunku uciskowego, w przypadku krwawienia z żyły wystarczy ciasne założenie zwykłego opatrunku.

W przypadku gdy pies nie oddycha należy przystąpić do reanimacji metodą usta-nos i masażem serca. Należy wtedy położyć psa na jego prawym boku, z głową odchyloną do tyłu i zamkniętym pyskiem. Uprzednio należy dokładnie sprawdzić, czy w pysku i nosie nie ma żadnych obcych ciał, które mogą hamować przepływ powietrza. Na nos psa można położyć (względy głównie estetyczne) kawałek materiału (np. chusteczkę do nosa). Następnie należy wziąć nos psa w usta i szybko wdmuchnąć weń powietrze 5-6 razy. Jeżeli reanimujemy szczenię, nasze wydechy powinny być krótkie i płytkie, w przypadku dorosłego psa - dłuższe i głębsze. Metodę usta-nos stosujemy z częstotliwością 1 wydech co 3 sekundy, czyli 20 na minutę - co stanowi częstotliwość oddechu psa średniej wielkości - aż do skutku, czyli do przywrócenia oddechu u psa.

W przypadku zatrzymania akcji serca należy wykonać masaż. Również kładziemy psa na prawy bok. Jeżeli pomoc udzielamy szczenięciu kciuk jednej ręki umieszczamy po jednej stronie klatki piersiowej, a pozostałe palce opieramy po drugiej, w obszarze między 3 a 6 żebrem, zaraz za lewym łokciem psa. Jeżeli pomoc udzielamy dorosłemu psu, należy nadgarstek dłoni położyć za lewym łokciem, również na wysokości 3 -6 żebra. Siłę nacisku musimy dostosować do wielkości psa - im mniejszy tym mniejszy ucisk. Masaż, czyli uciski na klatkę, wykonujemy w cyklu 10 ucisków na 6 sekund, aż do odnowienia pracy serca i tętna.

Należy mieć świadomość że jeżeli w ciągu 10 minut nie nastąpi wznowienie akcji serca i/lub samodzielne oddychanie, dziąsła i język staną się sine, a źrenice będą rozszerzone to dalszy wysiłek nie ma już niestety sensu.

Jeżeli zaś udało się psa reanimować, to czym prędzej należy przewieźć go do kliniki weterynaryjnej. Psa najlepiej jest położyć na kocu lub na twardej podkładce (deska) w przypadku podejrzenia uszkodzenia kręgosłupa. Nawet jeśli po wypadku nie widać żadnych urazów zewnętrznych to i tak niezwłocznie należy udać się z psem do weterynarza.

Pamiętaj:
- częstotliwość oddechu u psa wielkości owczarka niemieckiego wynosi 20 oddechów na minutę
- serce psa bije z częstotliwością 80-120 uderzeń na minutę
- tętno można wyszukać na wewnętrznej powierzchni uda, zaś uderzenia serca da się wyczuć po lewej stronie klatki piersiowej na wysokości stawu łokciowego."


"Ważne: podczas reanimacji zwierzęcia zachowaj spokój. Zwierzęta potrafią wyczuć twoje zdenerwowanie, nie rozumieją co się dzieje a Ty nie możesz im tego wyjaśnić.
Bardzo ważny jest język Twojego ciała. Bądź spokojny ale zdecydowany w swoich działaniach.
Jeśli udało Ci się poprawić stan zwierzęcia lub nie jesteś w stanie tego zrobić, powinieneś jak najszybciej udać się do najbliższej kliniki weterynaryjnej.
Zawiadom klinikę weterynaryjną, do której się udajesz, informując o stanie zwierzęcia: zatrzymanie oddychania spowodowane ciałem obcym i/lub zatrzymanie akcji serca.
Jeśli możesz, podaj następujące dane:

* Twoje imię i nazwisko
* Czas, w którym spodziewasz się dotrzeć do kliniki
* Podjęte kroki pierwszej pomocy
* Rasa/Waga (pies/kot)
* Jeśli to możliwe - opis ciała obcego utrudniającego (uniemożliwiającego) oddychanie
* Czy zwierzę zjadło lekarstwo, truciznę, itp.
* Przyczynę wypadku (potrącenie przez pojazd, itd.)
* Historię chorób zwierzęcia

A. Drogi oddechowe
Pierwszym krokiem podczas reanimacji zwierząt (tak jak i ludzi) po upewnieniu się, że zwierzę nie reaguje na bodźce zewnętrzne jest udrożnienie dróg oddechowych. Dopóki nie zostanie to osiągnięte nie należy przechodzić do następnego punktu !

1. Aby udrożnić drogi oddechowe należy ostrożnie wyciągnąć język zwierzęcia z pyska.
UWAGA: nawet niereagujące na bodźce zewnętrzne zwierzę może instynktownie ugryźć.
2. Ułożyć głowę zwierzęcia tak, aby tworzyła z jego szyją linię prostą.
UWAGA: W przypadku wystąpienia uszkodzeń głowy lub szyi nie należy zbyt mocno prostować szyi zwierzęcia.
3. Wykonać dwa wdechy ratunkowe, zamykając zwierzęciu pysk i wtłaczając powietrze ustami przez jego nos (oddychanie usta-nos). Jeśli wdechy powiodły się (powietrze dotarło do płuc) przejdź do sekcji B. Oddychanie.
4. Jeśli wdechy nie powiodły się należy zmienić położenie głowy/szyi i wykonać ponownie krok 3.
5. Zaglądając do gardła zwierzęcia sprawdzić czy żadne z obcych ciał nie blokuje przepływu powietrza. Inaczej niż w przypadku ludzi, ratujący może usunąć widoczne ciała obce blokujące drogi oddechowe zwierzęcia.
6. Jeśli nadal drogi oddechowe nie są drożne przejdź do uścisku Heimlicha.

Uścisk Heimlicha
Jeśli udrożnienie dróg oddechowych nie było możliwe należy wykonać uścisk Heimlicha.

1. Unieść zwierzę głową do dołu tak, aby koniec jego grzbietu przylegał do klatki piersiowej ratującego.
2. Trzymając jedną dłonią drugą dłoń złożoną w pięść (patrz rysunek) obejmij zwierzę tuż nad żebrami (u kotów wystarczy ścisnąć jedna dłonią w tym samym miejscu).
3. Wykonać 5 szybkich uciśnięć brzucha obydwoma rękami. Każde uciśnięcie należy wykonywać z jednakową siłą tak, jakby to ono miało wydalić ciało obce z dróg oddechowych zwierzęcia.
4. Wstrzymaj uciskanie, sprawdź czy ciało obce jest widoczne w gardle zwierzęcia, jeśli jest - usuń je i wykonaj dwa wdechy usta-nos. Jeśli wdechy nie są skuteczne przejdź z powrotem do punktu 1.
WAŻNE: Nie należy kontynuować reanimacji nawet, jeśli u zwierzęcia nastąpi wstrzymanie akcji serca. Drogi oddechowe zwierzęcia muszą być drożne.

B. Oddychanie
Po udrożnieniu dróg oddechowych należy sprawdzić czy zwierzę oddycha samodzielnie czy oddech jest prawidłowy:

1. Aby udrożnić drogi oddechowe należy ostrożnie wyciągnąć język zwierzęcia z pyska.
UWAGA: nawet niereagujące na bodźce zewnętrzne zwierzę może instynktownie ugryźć.
2. Ułożyć głowę zwierzęcia tak, aby tworzyła z jego szyją linię prostą.
UWAGA: W przypadku wystąpienia uszkodzeń głowy lub szyi nie należy zbyt mocno prostować szyi zwierzęcia.
3. Wdmuchuj powietrze w nozdrza zwierzęcia 12 razy na minutę (1 oddech, co 5 sekund).
Z każdym oddechem klatka piersiowa zwierzęcia powinna się unieść (nie należy wdmuchiwać zbyt dużo powietrza, szczególnie w przypadku niewielkiego zwierzęcia).
WAŻNE: Jeśli coś uniemożliwia wtłoczenie powietrza do płuc zwierzęcia przerwij działania i powróć do punktu A. Drogi oddechowe.
4. Przejdź do C. Cyrkulacja kontynuując wspomaganie oddychania zwierzęcia, jeśli jest to potrzebne.

C. Cyrkulacja
Jest to ostatni krok reanimacji i wolno przystąpić do niego jedynie, gdy drogi oddechowe są drożne i wspomaganie oddychania jest możliwe.

1. Należy upewnić się, że nie ma żadnych dużych ran krwawiących (obfite krwawienia, tryskająca krew). W przeciwnym przypadku kontrolować krwawienie uciskając dłonią w odpowiednim miejscu.
2. Sprawdzić puls w pachwinie zwierzęcia (należy robić to ostrożnie, gdy zwierzę jest przytomne!).
3. Położyć zwierzę na prawym boku.
4. Ręce należy ułożyć w miejscu, w którym lewy łokieć zwierzęcia dotyka jego klatki piersiowej, jest to mniej więcej środek klatki żebrowej (u kotów należy ściskać jedną dłonią).
5. Wykonać 15 ucisków klatki piersiowej, następnie dwa wdechy ratunkowe (3 uciski co 2 sekundy)
Głębokość ucisku:
* ok. 12 mm (1/2 cala) - małe psy i koty
* ok. 25 mm (1 cal) - średnie psy
* ok. 37 mm (1 1/2) - duże psy
6. Powtarzać krok 5 tyle razy ile będzie to potrzebne."


"Pierwsza Pomoc - Udar Cieplny (Pies)
Autor: Redakcja Animalia.pl, 2006-04-15
Udar cieplny to skutek przegrzania organizmu. Psy nie są w stanie tracić nadmiaru ciepła z potem tak jak ludzie. Nasze zwierzaki chłodzą swoje ciało ziejąc. Niestety poprzez ziajanie psy również wydzielają ciepło, gdyż ich mięśnie pracują. Gdy zwierzak znajdzie się w otoczeniu, w którym panuje zbyt wysoka temperatura nie jest w stanie ochłodzić swojego organizmu i dostaje udaru cieplnego.

Na udar cieplny właściciele czworonogów muszą być szczególnie wyczuleni w lecie podczas podróży samochodem, pociągiem, czy też podczas spacerów. Temperatura w letnie miesiące może być miejscowo bardzo wysoka, co szybko może doprowadzić do udaru słonecznego. Nie wszyscy wiedzą, że na pozór niezbyt wysoka temperatura 25 stopni Celsjusza może być już zabójcza dla psa.

W upalne dni temperatura ciała psa bardzo szybko wzrasta, gdy zwierze przebywa w nasłonecznionym, dusznym miejscu. Należy pamiętać aby NIGDY nie zostawiać nawet na 5 minut psa samego w samochodzie. Zamknięty samochód pozostawiony na parkingu nagrzewa się w zastraszającym tempie i może być śmiertelną pułapką dla naszego pupila. Szczególnie narażone na udar cieplny są psy, które mają obfity podszerstek.

Objawy udaru:
# pierwszym objawem udaru cieplnego jest gwałtowne ziajanie połączone ze ślinotokiem
# pies słabnie, traci przytomności
# występuje płytki i nieregularny oddech
# pojawia się szybki i słabo wyczuwalny puls
# sucha skóra warg
# wyraźny, ciemnoczerwony kolor języka i dziąseł
# wyraźnie wyczuwalna gorączka (wysoka temperatura ciała)
# mogą pojawić się biegunka i wymioty

Należy JAK NAJSZYBCIEJ UDAĆ SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM DO LEKARZA WETERYNARII.

Działania, które powinien podjąć właściciel zwierzęcia:
# jak najszybciej przenieść czworonoga w chłodne miejsce
# oczyścić pysk ze śliny i pocierać głowę szmatką bądź gąbką zmoczoną chłodną wodą
# sprawdzać częstotliwość oddechów i puls
# ułożyć zwierzę w ten sposób, aby miało ono łatwy dostęp do świeżego powietrza
# należy rozpocząć ochładzanie organizmu. W tym celu można obłożyć łapy zwierzęcia namoczonymi w chłodnej, ale nie lodowatej wodzie szmatkami, lub delikatnie spryskując wodą. Lodowata woda może doprowadzić do szoku i w konsekwencji do pogorszenia się stanu zdrowia psa
# dajemy psu wody aby mógł pić do woli.

Zapobieganie udarowi cieplnemu:
# nigdy nie zostawiamy psa samego w samochodzie, nawet gdy ten zaparkowany jest w cieniu i ma uchylone okno.
# nigdy nie pozostawiajmy zwierząt w upalne dni na powietrzu bez dostępu do wody i bez miejsca cienia gdzie mogłyby się schować przed prażącymi promieniami słonecznymi
# w upalne i słoneczne dni nie wychodzimy z psem na długie męczące spacery
# należy pamiętać, że zwierzęta młode i stare, zwierzęta chore na serce, takie które mają problemy z płucami są bardziej wrażliwe na wysoką temperaturę niż inne i na nie trzeba zwracać szczególną uwagę.
# niektóre rasy psów o krótkich nosach takie jak pekińczyk, buldog, itp. są bardziej podatne na udar cieplne niż psy o dłuższych pyszczkach, którym łatwiej jest oddychać.
# podczas każdego dłuższego spaceru mamy ze sobą wodę do picia dla psa i miskę, z której może się napić. Poręczną miskę wraz z butelką produkuje firma Trixie. Możemy również zaopatrzyć się w wygodną składaną podróżną miskę, którą można bez problemu schować do kieszeni."


Od siebie dodam, że w przypadku hipotermii reanimacja powinna być prowadzona jak najdłużej - nie wiem jak u psów, ale u ludzi zaleca się nawet 2-godzinną akcję.

Link to comment
Share on other sites

Akamaru, revii dzięki za ciekawy post. Nie wiem jak inni, ale mi brakowało praktyczniej wiedzy na temat pierwszej pomocy u psów - szkolenie w zakresie pomocy ludziom przeszłam, ale o psach jakoś nikt nie pomyślał :)
Prowadzenie akcji reanimacyjnej przy hipotermii lub przy "utonięciu" można prowadzić tak długo gdyż wtedy najczęściej reakcje organizmu są spowolnione. A więc nawet po dwóch godzinach jest szansa na uratowanie komuś życia.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
  • 5 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...