Jump to content
Dogomania
Sign in to follow this  
ZEMAT

Podróżowanie Psów A Prawo

Recommended Posts

[CENTER][SIZE=5]PRZEMIESZCZANIE W CELACH NIEHANDLOWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH TOWARZYSZĄCYCH PODRÓŻNYM[/SIZE][/CENTER]
[SIZE=5]Od 1 października 2004 r., w zakresie przemieszczania w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, obowiązują przepisy rozporządzenia (WE)
[URL="http://www.wetgiw.gov.pl/przywoz/przemieszczanie/akty_prawne/998_2003.pdf"][COLOR=Black] Nr 998/2003[/COLOR][/URL] Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych
o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 92/65/EWG.
Krajowe przepisy w tym zakresie zostały wprowadzone ustawą z dnia 7 stycznia 2005 r.
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 69 poz. 625 z późn. zm.). Wymagania weterynaryjne przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym oraz zasady identyfikacji tych zwierząt zostały zawarte[URL="http://www.dogomania.pl/forum/"][COLOR=Black] w [/COLOR][/URL][COLOR=Black][URL="http://www.wetgiw.gov.pl/przepisy_wet/ochrona_zdrowia_zwierzat_oraz_zwalczanie_chorob/D20040625.pdf"] Rozdziale 4a[/URL][/COLOR][/SIZE][COLOR=Black] [SIZE=5]powyższej ustawy.[/SIZE][/COLOR]
[SIZE=5]
UWAGA!!! Jeżeli przemieszczane zwierzę towarzyszące (pies, kot, fretka) jest identyfikowane za pomocą mikroczipu – w przypadku gdy zastosowany mikroczip nie spełnia wymogów Normy ISO 11 784 lub aneksu A do Normy ISO 11 785, właściciel zwierzęcia lub osoba odpowiedzialna za zwierzę w trakcie przemieszczania, musi zapewnić możliwość odczytania numeru identyfikacyjnego zwierzęcia podczas kontroli, tj. musi dysponować odpowiednim czytnikiem. [/SIZE]
[SIZE=5]UWAGA !!!

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli, iż zwierzę towarzyszące nie spełnia wymagań zawartych w rozporządzeniu (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 92/65/EWG, kompetentne władze państwa członkowskiego w porozumieniu
z urzędowym lekarzem weterynarii podejmują decyzję o:
a. zawróceniu zwierzęcia do państwa pochodzenia;
b. izolowaniu zwierzęcia pod urzędową kontrolą do czasu, aż zwierze będzie spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu, na koszt właściciela lub osoby za nie odpowiedzialnej, lub;
c. w ostateczności o uśpieniu zwierzęcia bez rekompensaty finansowej, jeżeli niemożliwa jest izolacja zwierzęcia lub jego zawrócenie do kraju pochodzenia

[COLOR=Black]
[URL="http://www.wetgiw.gov.pl/przywoz/przemieszczanie/panstwa/panstwa.html"]Przepisy obowiązujące przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym z Polski do państw członkowskich UE:[/URL]


[URL="http://www.wetgiw.gov.pl/przywoz/przemieszczanie/UE_Polska.zip"]Przepisy obowiązujące przy przemieszczaniu zwierząt towarzyszących (psów, kotów i fretek) w celach niekomercyjnych z państw Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:[/URL][URL="http://www.wetgiw.gov.pl/przywoz/przemieszczanie/Z_panstw_%20trzecich%20do%20Polski.zip"]Przepisy obowiązujące przy przemieszczaniu zwierząt towarzyszących (psów, kotów i fretek) w celach niekomercyjnych z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:[/URL]


[URL="http://www.wetgiw.gov.pl/przywoz/przemieszczanie/panstwa/panstwa_pozaue.html"] Przepisy obowiązujące przy przemieszczaniu zwierząt towarzyszących (psów, kotów i fretek) w celach niekomercyjnych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich:[/URL]


[URL="http://www.wetgiw.gov.pl/przywoz/przemieszczanie/Akty_prawne.html"]Akty prawne UE[/URL]


[URL="http://www.wetgiw.gov.pl/przywoz/przemieszczanie/ATT00070.zip"]Kiedy chcesz ze swoim psem lub kotem wyjechać do innych krajów Uni Europejskiej[/URL][/COLOR] [/SIZE]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Witam to mój pierwszy i mam nadzieję nie ostatni post na Dogomani :cool3: moje pytanie jakie dokumenty potrzebne są aby spokojnie zabrać ze sobą psa do kraju nie należącego do Unii??? :oops:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rico-jeżeli pies ma kopiowany ogon albo uszy,to się dowiedz w ambasadzie czy go w ogóle wpuszczą
Tanitka-książeczka zdrowia+wścieklizna,ewent.chip+paszport+wścieklizna
Papierek od powiatowego wet.potrzebny może być tam i dla naszych celników przy powrocie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tanitka,byłam z psem na wyst. we Lwowie.W konsulacie mi powiedzieli,że trzeba chip,tylko,że tam nikt nie wie nawet jak czytnik wygląda.Miałam od powiatowego wet.papierek,tyle,że na wystawie i tak nikt na niego nie popatrzył,tylko wszystkich skasowali równo za "badanie wet"(wet siedział za ladą i psów nie widział).To była mała kwota,ale jednak.A papierek od powiat.wet.najważniejszy jest przy powrocie,bo psy spoza Unii muszą mieć badania na przeciwciała i jak pogubisz psie papierki to spędzisz z pół roku na Ukrainie

Share this post


Link to post
Share on other sites
ło matko ma kopiowany ogon.. :angryy: ale raczej będzie zostawał z moimi rodzicami na te kilka dni :cool3:

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Rico']do Szwajcarii :)[/quote]

[CENTER][B][FONT=Times New Roman]Zasady obowiązujące przy przemieszczaniu psów i kotów na terytorium [U][COLOR=red]Szwajcarii[/COLOR][/U]:[/FONT][/B][/CENTER][B][FONT=Times New Roman][SIZE=3]Psy i koty pochodzące z państw, w których wścieklizna występuje endemicznie na terenach zurbanizowanych (w tym Polska) mogą być wprowadzane na terytorium Szwajcarii po uzyskaniu zezwolenia Federalnego Biura Weterynaryjnego w Szwajcarii.[/SIZE][/FONT][/B]

[FONT=Symbol][SIZE=3]·[/SIZE] [/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=3]Zwierzęta muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie zgodnie z obowiązującym prawem powinny być czytelnie zidentyfikowane (tatuaż lub microchip). Konieczne jest także wykonanie badania w kierunku efektywności szczepienia przeciwko wściekliźnie. Próbki krwi do badania muszą być pobrane od zwierzęcia nie wcześniej niż 30 dni po szczepieniu na wściekliznę i nie później niż 3 miesiące przed planowanym wjazdem na teren Szwajcarii. Miano przeciwciał neutralizujących w badanej surowicy nie może być niższe niż 0,5 IE/ml.[/SIZE][/FONT]
[FONT=Symbol][SIZE=3]·[/SIZE] [/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=3]Młode zwierzęta, które nie mogą spełnić powyższych warunków przed osiągnięciem [/SIZE][/FONT]
[SIZE=3][FONT=Times New Roman]7 miesiąca życia, w odniesieniu do szczepienia w kierunku wścieklizny przed ukończeniem przez zwierzę 3 miesiąca życia, nie będą rozpoznawane.[/FONT][/SIZE]
[FONT=Symbol][SIZE=3]·[/SIZE] [/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=3]Zwierzęta będą poddane weterynaryjnej kontroli granicznej, a w przypadku niespełniania przez zwierzę wymaganych warunków przywozowych, zostaną zawrócone do kraju pochodzenia.[/SIZE][/FONT]


[FONT=Times New Roman][SIZE=3]Wnioski o wydanie zezwolenia na przywóz psów lub kotów na terytorium Szwajcarii powinny zostać przesłane nie później niż 3 tygodnie przed planowanych wwozem zwierzęcia za pośrednictwem faxu pod numer: 0041 (0)31 323 85 22 lub drogą elektroniczną – e-mail: [/SIZE][/FONT][EMAIL="[email protected]"][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=#0000ff][email protected][/COLOR][/SIZE][/FONT][/EMAIL][SIZE=3][FONT=Times New Roman] lub na adres Federalnego Biura Weterynarii, BVET/OVF/UFV/FVO S[COLOR=black]chwarzenburgstrasse 161, CH-[/COLOR]3003 Berne.[/FONT][/SIZE]

[FONT=Times New Roman][SIZE=3]Szwajcaria nie przyjmuje na swoje terytorium psów, u których dokonano korekty uszu lub ogona. Wyjątek stanowią psy, będące własnością osób spoza Szwajcarii, przyjeżdżających na urlop do tego kraju lub psy przywiezione w związku z przeprowadzką właściciela do Szwajcarii.[/SIZE][/FONT]
[RIGHT][COLOR=black][SIZE=3][FONT=Times New Roman]12.2003, Federalne Biuro Weterynaryjne[/FONT][/SIZE][/COLOR][/RIGHT]


[COLOR=black][FONT=Times New Roman]BVET/OVF/UFV/FVO[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Times New Roman]Schwarzenburgstr. 161[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Times New Roman]CH-3003 Berne[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Wingdings]! [/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Times New Roman]+41(0)31 323 85 24 / Fax +41(0)31 323 85 22[/FONT][/COLOR]
[COLOR=red][FONT=Times New Roman]e-mail: [EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=blue][FONT=Times New Roman]www.bvet.admin.ch[/FONT][/COLOR]

Share this post


Link to post
Share on other sites
A jak wyglada sprawa zprowadzenia szczeniaka z Ukrainy do Polski? Jakie papierki itp maluch musi miec zebym go mogla spokojnie przywiezc do domku - ewentualnie gdzie sie moge dowiedziec co bedzie potrzebne

Share this post


Link to post
Share on other sites
[B][FONT=Times New Roman][SIZE=3]Psy i koty pochodzące z państw, w których wścieklizna występuje endemicznie na terenach zurbanizowanych (w tym Polska) mogą być wprowadzane na terytorium Szwajcarii po uzyskaniu zezwolenia Federalnego Biura Weterynaryjnego w Szwajcarii.[/SIZE][/FONT][/B]


[FONT=Times New Roman][SIZE=3]Dzieki za podanie szczegółowych namiarów :lol:. Moją wątpliwość budzi tylko to wydawanie zezwoleń. Ogólnie dla psów wwożonych z UE wystarczy chip/paszport/szczepienie. Z tego, co ja się doczytałam, to indywidualne zezwolenie konieczne jest tylko w przypadku niemożliwości zaszczepienia zwierzęcia w ciągu podawanych terminów. Bardzo mi zależy na wyjeździe z psem, dlatego tak szczegółowo drążę ten temat. Czy rzeczywiście indywidualne zezwolenie konieczne jest dla [B]każdego[/B] psa? Będę wdzięczna za odpowiedź:lol:[/SIZE][/FONT]

[FONT=Times New Roman][SIZE=3]Aśka[/SIZE][/FONT]

Share this post


Link to post
Share on other sites
jakiei dokumenty i szczepienia potrzebne są aby wywieźć szczeniaka na Litwę ?
czy zmienia się coś w przepisach w związku z wejściem do strefy Schengen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='UTAAP']Niestety linki podane w pierwszym poscie tego tematu nie dzialaja :shake:[/quote]

dokładnie :( a czy ktoś z Was orientuje się jak to jest gdyby psa wieźć do Izraela?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Czy orientuje się ktoś czy Słowacja, Węgry oraz Chorwacja wymaga jakiś dodatkowych zaświadczeń, szczepienia???Czy sa jakieś problemy z wjezieniem psa do tych państw w celach rekreacyjnych???

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nie wymagaja
Slowacja i Wegry sa w Uni i potrzebny jest paszport z aktualnym szczepieniem na wscieklizne i badaniem klinicznym. Chorwacja w Uni nie jest ale uznaje jej dokumenty i wpuszcza psy na podstawie paszportow unijnych.

A czy ktos wie jak jest z Tunezja ?? Jesli dobrze czytam, to zeby wrocic z Tunezji potrzebne jest okreslenie miana przeciwcial p/wsciekliznie. A co jest potrzebne, zeby do Tunezji wjechac??

Share this post


Link to post
Share on other sites
9.06 ok g 11.00 wracałam z psem z ukrainy. Było chyba ze 30.st.C . ukraińska strona załatwiła sprawę w 20 min. , kazali jechać , bo żar z nieba się lał. Niestety na stronie polskiej już nie mogłam skorzystać z tego przywileju. W aucie było bardzo gorąco , ale nasi celnicy powiedzieli ,że pies to nie powód do szybszej odprawy pza kolejnością. polewaliśmy 75-cio kilogramowego mastifa wodą, kładliśmy mokre ręczniki na głowę psa , prosiliśmy o przyjście weterynarza - i nic... Powiedzieli ,że weterynarza nie ma /jechaliśmy 8 raz i zawsze był/? . ludzie głośno komentowali sytuację , wysiadł z samochdu Ukrainiec mówiąc , że jest weterynarzem - chciał nam pomóc - a celnicy???--nic. Walczyliśmy o odprawę przez blisko 2 godz. po czym celnik kazał wyjąć psa z samochodu i doprowadzić po gorącym asfalcie pod budynek , bo czytnik chipa jest na metrowym kablu!!
koszmar!!!
Moje pytanie brzmi - czy są przepisy regulujące odprawy celne poza kolejnością w przypadku przewozu żywych zwierząt? w UE do której podobno należymy?
Co z tymi ludźmi , czy oprócz przepisów nie ma w nich człowieczeństwa?
Przestrzegam przed pustotą celników na pzejści w Herbennem
__________________

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='[email protected]']Czy orientuje się ktoś czy Słowacja, Węgry oraz Chorwacja wymaga jakiś dodatkowych zaświadczeń, szczepienia???Czy sa jakieś problemy z wjezieniem psa do tych państw w celach rekreacyjnych???[/quote]

Wczoraj wróciłam z Węgier PRZEZ Słowację,CECHY ANI NA GRANICY WęGIERSKIEJ NIKT MI NIE sprawdził PASZPORTU PRZY GRANICY NIKOGO NIE było:lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Za 2 miesiące wyjezdzamy z naszym rodowodowym 7 mies papillonkiem do Szwajcarii, na dłuższy okres czasu bo do pracy.
Mały ma wszystkie szczeienia, pozostała jeszcze wścieklizna
posiada ksiażeczkę zdrowia, paszport, chip i tatuaż

Potrzebne bedzie jeszcze zaświadczenie od weta po miesiącu od szczepienia na wścieklizna na przeciwciała i coś jeszcze? Bo przyznam ze nieco gubię się w tych przepisach:roll:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

Announcements

×
×
  • Create New...