Jump to content
Dogomania

Ranking wystawowy


bety
 Share

Recommended Posts

Spis treści:

1] Zasady rankingu
2] Podsumowanie 2008 roku
3] Ranking 2008
4] Podsumowanie 2009 roku
5] Ranking 2009
6] Aktualizacja zasad
7] Podsumowanie 2010 roku
8] Ranking 2010
9] Podsumowanie 2011 roku
10] Ranking 2011
11] Podsumowanie 2012 roku
12] Ranking 2012
13] Podsumowanie 2013 roku
14] Ranking 2013
15] Aktualizacja zasad

16] Podsumowanie 2014 roku

17] Ranking 2014

18] ...


Pzdr

Edited by bety
podlinkowanie na nowo
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 62
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

ZASADY RANKINGU

 

1) Do rankingu zaliczane są wystawy organizowane w Polsce i zagranicą (z udziałem polskich psów)

2) Punkty naliczane za:
- oceny doskonałe dla psów
- oceny doskonałe i bardzo dobre (bdb = 0,5 pkt bez względu na lokatę i ilość konkurentek) dla suk
- oceny wybitnie obiecujące dla szczeniąt
- za oceny poniżej doskonałej dla psów + poniżej bardzo dobrej dla suk + poniżej wybitnie obiecującej dla szczeniąt = 0 pkt. (wliczane do średniej)

3) Punkty przyznawane za lokaty w klasach są zmienne i zależne od ilości wystawionych konkurentów bez względu na rangę wystawy
- np: w klasie pośredniej zgłoszono 5 psów wystawiono tylko 3, wszystkie otrzymały ocenę dosk.: pies z pierwszej lokaty otrzymałby 3 pkt., z drugiej 2 pkt., z trzeciej 1 pkt.. W przypadku kiedy w klasie wystawiany jest jeden pies i otrzymałby oc. dosk = 1 pkt. W przypadku kiedy w klasie obecnych jest więcej psów niż 4 np: 6 i wszystkie otrzymają ocenę doskonałą to psy z lokat otrzymują odpowiednio: 1 lokata = 6 pkt., 2 lokata = 5 pkt., 3 lokata = 4 pkt., 4 lokata = 3 pkt., psy bez lokat a z oceną dosk. = 1 pkt.

4) Taka sama zasada jak w pkt. 3) dotyczy tytułów NDPwR/NDSwR, NJwR, NBwR, NSzwR, NWwR i BOB
- biorąc pod uwagę przepisy wystaw obowiązujące w Polsce = jeśli na danej wystawie do NDPwR/NDSwR wchodzą do porównania zwycięzcy z klas pośredniej, otwartej i championów to zwycięzca otrzymał tyle punktów ile w sumie było wystawionych (obecnych) psów w tych klasach czyli np: w Kl.poś - 2 + w Kl.otw - 1 + w Kl.ch - 5 = NDPwR/NDSwR 8 pkt. Do BOB wliczane były wszystkie psy obecne na wystawie (psy + suki) oprócz klasy szczeniąt i baby. Należy pamiętać że od 2007 roku do BOB wchodzi Klasa weteranów. Jeśli stawka wystawionych AA na wystawie = 1 i ten pies otrzymałby wszystkie ww. tytuły to otrzymałby 1 pkt. za zwycięstwo w klasie + 1 pkt. za NDPwR/NDSwR + 1 pkt. za BOB czyli = 3 pkt.

 

 

4a) Taka sama zasada jak w pkt. 4) dotyczy tytułu BOS (Najlepszy Płci Przeciwnej)

-  do BOS wliczane są wszystkie psy lub suki (w zależności od tego której płci przypadł ten tytuł) obecne na wystawie oprócz klasy szczeniąt i baby. [pkt. zaktualizowany w 2014 r. patrz niżej]
 

5) Stałe punkty stopniowane w zależności od rangi wystawy (krajowa = 5 pkt., klubowa & międzynarodowa = 10 pkt.) przyznawane za tytuły: CWC/CAC, res.CAC, CACIB, res.CACIB, Zw.Mł., Zw.Wet., Mł.Zw.KL, Zw.KL, Zw.PL (lub innego kraju), Zw. Europy Śr.&Wsch.

6) Za tytuły z finałów czyli BOG, BISsymboliczne, stałe punkty, niezależnie od rangi wystawy (wyjątek - wystawy europejskie i światowe = punkty liczone podwójnie): [pkt. zaktualizowany w 2010 r. patrz niżej]

Punktacja obowiązująca do 2009 r.

 

 

BOG 1 m. = 1,5 pkt.
BOG 2 m. = 1 pkt.
BOG 3 m. = 0,5 pkt.

BIS 1 m. = 3 pkt.
BIS 2 m. = 2 pkt.
BIS 3 m. = 1 pkt.

 

 

Punktacja obowiązująca od 2010 r.
 

 

 

 

- na finałach są teraz przyznawane 4 miejsca, więc punktacja wygląda następująco:

BOG 1 m. = 2 pkt.
BOG 2 m. = 1,5 pkt.
BOG 3 m. = 1 pkt.
BOG 4 m. = 0,5 pkt.

BIS 1 m. = 4 pkt.
BIS 2 m. = 3 pkt.
BIS 3 m. = 2 pkt.
BIS 4 m. = 1 pkt.

 

 

 

 

 

7) Punkty za lokaty i tytuły uzyskane na wystawach Europejskiej i Światowej liczone podwójnie względem wystawy międzynarodowej.

8 ) Wynik końcowy dla każdego psa jest uśredniony - tzn. zsumowane punkty (włącznie z 0 pkt.) jakie pies uzyskał na wszystkich wystawach w roku i podzielone przez ilość tych wystaw.

9) Psy zgłoszone a nieobecne na wystawie - bez przyznania punktów i bez brania wystawy do średniej

10) Psy ocenione poza konkurencją - otrzymują wyłącznie punkty za oceny jak w pkt. 2) nie są jednak brani przy naliczaniu punktów konkurentom w klasie + ND P/S wR + BOB itp.

11) Na koniec ranking podzielony jest na kategorie:
- szczenięta (punkty z klasy baby i szczeniąt)
- młodzież (punkty z klasy młodzieży) - psy / suki oddzielnie
- suki dorosłe (punkty z klas: pośredniej, otwartej, championów)
- psy dorosłe (punkty z klas: pośredniej, otwartej, championów)
– weterani

12) Na listę rankingową trafiają jedynie psy które punktowały (były obecne) na co najmniej pięciu wystawach w danej kategorii – wyjątek stanowią szczenięta i weterani (tylko 3 wystawy).

Katarzyna Łazarska

Pzdr


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AKTUALIZACJE:

1] z 2010 r. dot. pkt. 6

 

 

 

 

 

2] z 2014 r. dot. pkt 4a
Pzdr

Link to comment
Share on other sites

[CENTER][COLOR=black][B]Podsumowanie 2008 roku[/B][/COLOR][/CENTER]


[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=black]Do rankingu AA za 2008 rok kwalifikowało się [/COLOR][/SIZE][/FONT][COLOR=black][FONT=Verdana][SIZE=2]59 [/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2]wystaw zorganizowanych w Polsce[/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2], jednak na [/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2]2[/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2] z nich nie został zgłoszony żaden AA a z kolejnych [/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2]3[/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2] miałam jedynie częściowe wyniki (więc ich nie liczyłam). Ostatecznie więc zliczyłam punkty [/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2]z [/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2]54[/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2] polskich wystaw. Dodatkowo doliczyłam znane mi pełne wyniki AA (będących w polskich rękach) z [/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2]27[/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2] wystaw zagranicznych (wiem że było ich o kilka więcej ale z tych nie posiadałam pełnych wyników).[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=black]W 200[/COLOR][/SIZE][/FONT][COLOR=black][FONT=Verdana][SIZE=2]8[/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2] roku na polskie wystawy łącznie zgłoszono [/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2]75[/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2] polskich AA + [/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2]10[/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2] gości z zagranicy. Zagraniczne AA reprezentowały kraje: [/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2]3x (Węgry), 2x (Czechy), 2x (Niemcy) [/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2]i po razie z[/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2] Łotwy, Rosji i Ukrainy[/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2]. [/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2]24[/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=black] polskie AA odwiedziło za to wystawy poza granicami Polski (z sukcesami).[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Verdana][COLOR=black]Jeśli chodzi o płeć to polskie ringi tak samo jak i w zeszłym roku opanowały suki – [/COLOR][/FONT][/SIZE][COLOR=black][FONT=Verdana][SIZE=2]49[/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2] sztuk, psów – [/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2]26[/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=black] sztuk. W odróżnieniu od zeszłego roku to suki tym razem pobiły psy w zdobywaniu tytułu BOB.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Verdana][COLOR=black]Rekord w ilości AA zgłoszonych na polską wystawę został jedynie wyrównany (25 szt.), ale w tym roku mieliśmy więcej wystaw ze stawką ponad 15 szt. a nawet po ponad 20 szt. Patrząc na tegoroczny kalendarz narodzin to przyszły rok zapowiada się pod tym względem jeszcze owocniej – więc prawdopodobnie będzie się czemu przyglądać.[/COLOR][/FONT][/SIZE]

[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=black]A na sam koniec słowo o sędziach. Doliczyłam się 36 sędziów oceniających AA na polskich wystawach, w tym tylko 13 zagranicznych (z 10 krajów). Może kiedyś ta proporcja ulegnie zmianie na korzyść gości z zagranicy. Cieszy [/COLOR][/SIZE][/FONT][COLOR=black][FONT=Verdana][SIZE=2]natomiast [/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2]fakt, że zagraniczni sędziowie byli obecni na większości [/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2]z [/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2]dużych [/SIZE][/FONT][FONT=Verdana][SIZE=2]polskich [/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=black]wystaw (CACIB & KL) bo aż na 10 z 13 w roku. [/COLOR][/SIZE][/FONT]

[SIZE=2][FONT=Verdana][COLOR=black]I taki mały ranking “popularności sędziów” oceniających AA na wystawach w PL:[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=black]1] [B][I]Katarzyna Boryczko[/I][/B] [6 wystaw rangi CWC][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=black]2] [B][I]Paweł Szemraj[/I][/B] [1 CACIB + 2 CWC][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=black]3] [B][I]Katarzyna Fiszdon[/I][/B] + [B][I]Maciej Kozber[/I][/B] + [B][I]Zygmunt Jakubowski[/I][/B] [po 3 wystawy rangi CWC][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=black]4] [B][I]Vladimir Piskay[/I][/B] (Słowacja) [1 CACIB + 1 CWC][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=black]5] [B][I]Aleksander Waszkowski[/I][/B] + [B][I]Aleksandra Lubaszka[/I][/B] + [B][I]Andrzej Szutkiewicz[/I][/B] + [B][I]Marek Maciej Bork – Grabkowski[/I][/B] + [B][I]Maria Zasada[/I][/B] + [B][I]Mariola Semik[/I][/B] + [B][I]Viva Maria Soleckyj – Szpunar[/I][/B] [po 2 wystawy rangi CWC][/COLOR][/SIZE][/FONT]

[SIZE=2][FONT=Verdana]Pzdr[/FONT][/SIZE]

Link to comment
Share on other sites

[CENTER][B][SIZE=4]RANKING 2008[/SIZE][/B][/CENTER]

[B][I][COLOR=blue]PSY DOROSŁE[/COLOR][/I][/B]

[B][COLOR=black]1][/COLOR][/B] [B][URL="http://img513.imageshack.us/img513/8030/9412wg2.jpg"]Maroteam BOSTON AT BUCKSHOT[/URL][/B] - [I]21,5 pkt.[/I] / 9 wystaw
[B][COLOR=black]2][/COLOR][/B] [B][URL="http://img300.imageshack.us/img300/5655/reikanjv7.jpg"]REIKAN Sasquehanna[/URL][/B] - [I]21,12 pkt.[/I] / 8 wystaw
[B][COLOR=black]3][/COLOR][/B] [B][URL="http://img402.imageshack.us/img402/9664/53695903hy4.jpg"]Anshee NO STONE UNTURNED[/URL][/B] - [I]15,15 pkt.[/I] / 13 wystaw
[B][COLOR=black]4][/COLOR][/B] [B][URL="http://img181.imageshack.us/img181/1503/cufenderw1ao9.jpg"]Finigan AK-TAN CUFENDER[/URL][/B] - [I]14,9 pkt.[/I] / 10 wystaw
[B][COLOR=black]5][/COLOR][/B] [B][URL="http://img145.imageshack.us/img145/5091/bensongd7.jpg"]Redwitch THE BEAT GOES ON[/URL][/B] - [I]13,92 pkt[/I]. / 7 wystaw
[B][COLOR=black]6][/COLOR][/B] [B][URL="http://img86.imageshack.us/img86/3927/anubishx6.jpg"]ANUBIS Nocne Życzenie[/URL][/B] - [I]12,57 pkt.[/I] / 13 wystaw
[B][COLOR=black]7][/COLOR][/B] [B][URL="http://img247.imageshack.us/img247/9641/kodiakab0.jpg"]Big Benz KODIAK AT AUSSERHALB[/URL][/B] - [I]9,28 pkt[/I]. / 7 wystaw
[B][COLOR=black]8][/COLOR][/B] [B][URL="http://img529.imageshack.us/img529/6584/cadillacre9.jpg"]BLACK CADILLAC DE Champernoune[/URL][/B] - [I]8,41 pkt.[/I] / 12 wystaw
[B][COLOR=black]9][/COLOR][/B] [B][URL="http://img520.imageshack.us/img520/3286/aeriwnx5.jpg"]Finigan JAS-UP AERI[/URL][/B] - [I]7,2 pkt[/I]. / 10 wystaw
[B][COLOR=black]9][/COLOR][/B] [B][URL="http://img300.imageshack.us/img300/1889/hiroec0.jpg"]HIRO z Miasta Na Soli[/URL][/B] - [I]7,2 pkt.[/I] / 5 wystaw


[B][I][COLOR=blue]SUKI DOROSŁE[/COLOR][/I][/B]

[B]1][/B] [B][URL="http://img394.imageshack.us/img394/8330/zairaaz8.jpg"]ZAIRA FINIGAN Inferno De La Noche[/URL][/B] - [I]18,35 pkt.[/I] / 7 wystaw
[B]2][/B] [B][URL="http://img267.imageshack.us/img267/8623/senseohv1.jpg"]Senseo's PUSSYCAT DOLLS[/URL][/B] - [I]15,21[/I] [I]pkt.[/I] / 7 wystaw
[B]3][/B] [B][URL="http://img267.imageshack.us/img267/7475/13ku3.jpg"]Aikenka BLACK BEAUTY[/URL][/B] - [I]13,46 pkt.[/I] / 14 wystaw
[B]4][/B] [B][URL="http://img108.imageshack.us/img108/2582/benka1ahz9.jpg"]Kariudogoya's DILEMMA AT BUNTARO[/URL][/B] - [I]12,78 pkt.[/I] / 16 wystaw
[B]5][/B] [B][URL="http://img267.imageshack.us/img267/5084/dsc00038ur4.jpg"]Sondaisa's STAR OF OREGON AT DAN DANILO[/URL][/B] - [I]11,16 pkt.[/I] / 6 wystaw
[B]6][/B] [B][URL="http://img118.imageshack.us/img118/308/agothikane6.jpg"]AGOTHIKA FINIGAN DE Gabritho[/URL][/B] - [I]10,12 pkt.[/I] / 8 wystaw
[B]7][/B] [B][URL="http://img394.imageshack.us/img394/7759/atayaxo3.jpg"]Finigan SAGUARO ATAYA[/URL][/B] - [I]7,08 pkt.[/I] / 12 wystaw
[B]8][/B] [B][URL="http://img300.imageshack.us/img300/2985/zewaep9.jpg"]ZEWA FINIGAN Inferno De La Noche[/URL][/B] - [I]7,04 pkt.[/I] / 12 wystaw
[B]9][/B] [B][URL="http://img118.imageshack.us/img118/9255/limbasw7.jpg"]LIMBA z Olexovho Dvora[/URL][/B] - [I]4,58 pkt.[/I] / 6 wystaw
[B]10][/B] [B][URL="http://img370.imageshack.us/img370/3820/zumaeh5.jpg"]ZUMA FINIGAN Inferno De La Noche[/URL][/B] - [I]2,31 pkt.[/I] / 8 wystaw

[B][I][COLOR=blue][COLOR=blue]MŁODZIEŻ[/COLOR] [/COLOR][/I][/B]
[SIZE=1](z powodu małej frekwencji na wystawach psów klasyfikacja jest dla obu płci łączna)[/SIZE]

[B]1][/B] [B][URL="http://img370.imageshack.us/img370/6656/bettyul5.jpg"]BETTY SASQUEHANNA Buckshot[/URL][/B] [SIZE=1][COLOR=#ff0000][COLOR=magenta](suka)[/COLOR] [/COLOR][/SIZE]- [I]13,35 pkt.[/I] / 7 wystaw
[B]2][/B] [B][URL="http://img76.imageshack.us/img76/4969/pandabw0.jpg"]Jazgar PANDA[/URL][/B] [SIZE=1][COLOR=#ff00ff](suka) [/COLOR][/SIZE]- [I]9 pkt.[/I] / 6 wystaw
[B]3][/B] [B][URL="http://img293.imageshack.us/img293/9244/brittany1mn9.jpg"]BRITTANY Gogolińska Karolina[/URL][/B] [SIZE=1][COLOR=#ff00ff](suka) [/COLOR][/SIZE]- [I]8,2 pkt.[/I] / 5 wystaw
[B]4][/B] [B][URL="http://img523.imageshack.us/img523/7781/kangitokaw2sv9.jpg"]Finigan ATI-KOD KANGITOKA[/URL][/B] [SIZE=1][COLOR=#ff00ff](suka) [/COLOR][/SIZE]- [I]7,61 pkt.[/I] / 9 wystaw
[B]5][/B] [B][URL="http://img258.imageshack.us/img258/3526/hoshikacs3.jpg"]HOSHIKA SASQUEHANNA Gaudeamus Camo[/URL][/B] [SIZE=1][COLOR=#ff00ff](suka) [/COLOR][/SIZE]- [I]6 pkt.[/I] / 5 wystaw
[B][COLOR=black]6][/COLOR][/B] [B][URL="http://img508.imageshack.us/img508/1746/cynamo1gt3.jpg"]Finigan ATI-KOD CYNAMO[/URL][/B] [SIZE=1][COLOR=red](pies)[/COLOR][/SIZE] - [I]5 pkt.[/I] / 5 wystaw
[B]7][/B] [B][URL="http://img220.imageshack.us/img220/9529/panamaxe4.jpg"]Jazgar PANAMA[/URL][/B] [SIZE=1][COLOR=#ff00ff](suka) [/COLOR][/SIZE]- [I]3,5 pkt.[/I] / 7 wystaw
[B]7][/B] [B][URL="http://img108.imageshack.us/img108/8955/fantaeg7.jpg"]Urasaghegyi FANTA AT BUCKSHOT[/URL][/B] [SIZE=1][COLOR=#ff00ff](suka) [/COLOR][/SIZE]- [I]3,5 pkt.[/I] / 7 wystaw
[B]8][/B] [B][URL="http://img76.imageshack.us/img76/1324/bellindadx1.jpg"]BELLINDA Gogolińska Karolina[/URL][/B] [SIZE=1][COLOR=#ff00ff](suka) [/COLOR][/SIZE]- [I]1,94 pkt.[/I] / 9 wystaw
[B]9][/B] [B][URL="http://img518.imageshack.us/img518/7707/ansheeua5.jpg"]Anshee DESERT CLASSIC[/URL][/B] [SIZE=1][COLOR=#ff00ff](suka) [/COLOR][/SIZE]- [I]1,8 pkt.[/I] / 5 wystaw
[B]9][/B] [B][URL="http://img518.imageshack.us/img518/685/norddg3.jpg"]NORD z Olexovho Dvora[/URL][/B] [SIZE=1][COLOR=#ff0000](pies) [/COLOR][/SIZE]- [I]1,8 pkt.[/I] / 5 wystaw

[B][I][COLOR=blue][COLOR=blue]SZCZENIĘTA[/COLOR] [/COLOR][/I][/B]
[SIZE=1](z powodu małej frekwencji na wystawach psów klasyfikacja jest dla obu płci łączna)[/SIZE]

[B]1][/B] [B][URL="http://img224.imageshack.us/img224/6342/max1gq1.jpg"]Jazgar MAD MAX[/URL][/B] [SIZE=1][COLOR=#ff0000](pies) [/COLOR][/SIZE]- [I]3,66 pkt.[/I] / 3 wystaw
[B]2][/B] [URL="http://img293.imageshack.us/img293/9244/brittany1mn9.jpg"][B]BRITTANY Gogolińska Karolina[/B][/URL] [SIZE=1][COLOR=#ff00ff](suka) [/COLOR][/SIZE]- [I]3,33 pkt.[/I] / 3 wystaw
[B]3][/B] [URL="http://img518.imageshack.us/img518/7707/ansheeua5.jpg"][B]Anshee DESERT CLASSIC[/B][/URL] [SIZE=1][COLOR=#ff00ff](suka) [/COLOR][/SIZE]- [I]2,8 pkt.[/I] / 5 wystaw
[B]4][/B] [B][URL="http://img213.imageshack.us/img213/466/fiziawrx2.jpg"]Algarin's FINIGAN FIZIA[/URL][/B] [SIZE=1][COLOR=#ff00ff](suka) [/COLOR][/SIZE]- [I]2,16 pkt.[/I] / 6 wystaw
[B]5][/B] [URL="http://img523.imageshack.us/img523/7781/kangitokaw2sv9.jpg"][B]Finigan ATI-KOD KANGITOKA[/B][/URL] [SIZE=1][COLOR=#ff00ff](suka) [/COLOR][/SIZE]- [I]2 pkt.[/I] / 7 wystaw
[B]6][/B] [URL="http://img76.imageshack.us/img76/1324/bellindadx1.jpg"][B]BELLINDA Gogolińska Karolina[/B][/URL] [SIZE=1][COLOR=#ff00ff](suka) [/COLOR][/SIZE]- [I]1,75 pkt.[/I] / 4 wystaw
[B]7][/B] [B][URL="http://img76.imageshack.us/img76/8472/vaxjx4.jpg"]VAX Nocne Życzenie[/URL][/B] [SIZE=1][COLOR=#ff0000](pies) [/COLOR][/SIZE]- [I]1,5 pkt.[/I] / 4 wystaw

[SIZE=2][FONT=Arial][COLOR=#ff0000][COLOR=black]Pzdr [/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE]

Link to comment
Share on other sites

A jakiej tam roboty :p, strzeliłam palcami i samo się zrobiło :evil_lol:. Skoro ranking już jest tradycją to nie wypadało się wykpić, zwłaszcza że niektóre duszyczki :cool3: to się już od miesiąca dopytywały czy będzie - no to jest.

A w Nowym Roku życzę sobie żebyście mnie zawalili samymi dobrymi wynikami do liczenia :lol: a Wam samych sukcesów. :lol:

Pzdr

Link to comment
Share on other sites

KASIU ,WIEM -ŻE NIE WSZYSCY ZGODZĄ SIĘ Z TYMI WYNIKAMI (TAK BYŁO ,JEST I BĘDZIE ), ALE JA NIE O NICH CHCIAŁAM PISAĆ:shake:. PODZIWIAM CIĘ,ZA TO CO ROBISZ DLA TEGO SERWISU AAM:lol:,TWOJA WIEDZA I SYSTEMATYCZNOŚĆ JEST NIEPRAWDOPODOBNA:crazyeye:.POZDRAWIAM I ŻYCZĘ WYTRWAŁOŚCI W 2009 R :evil_lol:-BO ZAPEWNE INNE EGZEMPLARZE AAM PODORASTAŁY I BĘDĄ ODWIEDZAŁY WYSTAWY W NADCHODZĄCYM ROKU ;).

Link to comment
Share on other sites

[quote name='elcia113'][B][I]KASIU ,WIEM -ŻE NIE WSZYSCY ZGODZĄ SIĘ Z TYMI WYNIKAMI (TAK BYŁO ,JEST I BĘDZIE ),[/I][/B] ALE JA NIE O NICH CHCIAŁAM PISAĆ:shake:. PODZIWIAM CIĘ,ZA TO CO ROBISZ DLA TEGO SERWISU AAM:lol:,TWOJA WIEDZA I SYSTEMATYCZNOŚĆ JEST NIEPRAWDOPODOBNA:crazyeye:.POZDRAWIAM I ŻYCZĘ WYTRWAŁOŚCI W 2009 R :evil_lol:-BO ZAPEWNE INNE EGZEMPLARZE AAM PODORASTAŁY I BĘDĄ ODWIEDZAŁY WYSTAWY W NADCHODZĄCYM ROKU ;).[/quote]

A dziękuję, dziękuję.:lol: Taka już jestem (dziwna ;)) i tyle, że jak się czegoś podejmuję to robię to do końca. :lol:
A do tego, że się wszystkim nie dogodzi to już się przyzwyczaiłam i uodporniłam. :diabloti:
I nowego sezonu już się doczekać nie mogę, jednym słowem nudzi mi się w tej kwestii. :evil_lol:
Pzdr

Link to comment
Share on other sites

Hej wszystkim...

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2009 :) to na początek...

Piszemy dopiero teraz, poniewaz byliśmy szczęściarzami i nie było nas w domu...;) stąd to opóźnienie w podziękowaniach...

Kasiu...

To co zrobiłaś, tworząc ten ranking jest nieocenione, to ze zbierałaś wszystkie wyniki, śledziłaś poczynania naszych psów jest nieprawdopodobne! powiem szczerze,ze podziwiam Cie już od dłuższego czasu i nie mogę sie nadziwic i pozazdroscic Twojej wytrwałości i chęci...o wiedzy na pewne tematy nie wspomne! tak więc...

z naszej strony wielkie[B] DZIĘKUJE...[/B]

a to,ze jak wspomniala elcia113...nie wszyscy beda zadowoleni...cóż...powinni dokladnie przeczytac regulamin, pomyslec, zastanowic sie i zdjąć różowe okulary, ktore w wielu przypadkach zniekształcaja wiarygodną ocene psów, ktore w naszym mniemaniu są wybitne i powinny stawac w czołówkach na ringach czy tez na w/w rankingu...pokora, jeszcze raz pokora i samokrytyka ... ot co...tego życze bardzo gorąco niektorych "podkurzonym" wynikami...my sie z nim w 100% zgadzamy...i daje nam to tylko troche do myślenia i tzw. "kopa" do pracy nad nami samymi i naszymi psami...a tych, którzy myślą,że pozjadali wszystkie rozumy i że mają "TOP AKITA IN POLAND" poprosze skromnie o wystąpienie ze swoim topdogiem na wystawach rangi światowej czy europejskiej....wtedy może spadnie na Ziemię... oby na cztery łapy...;)

i ranking stworzony przez Kasię nie jest jej wytworem! jej widzi mi się...jest regulamin, zasady i bardzo mądre podejście do tematu...życzę innym rasom takiej osoby, ktora tak bezinteresowanie dba o interesy innych i stara sie uświadomic ludziom jaki jest poziom rasy...


oczywiście dołączamy do tego wszystkiego
[COLOR=Red][B]WIELKIE GRATULACJE DLA ZWYCIĘZCÓW[/B][/COLOR]...w szczególności dla zaprzyjaznionego z nami Bosia :)
Pozdrawiamy
J&K

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...
  • 3 weeks later...

[CENTER][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]Podsumowanie 2009 roku[/B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]

[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]Rok 2009 dobiega końca, więc czas na ranking. [/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]Na początek tradycyjna, stara ;) formułka podsumowująca rok.[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]Do rankingu AA za 2009 rok kwalifikowało się 61 wystaw zorganizowanych w Polsce, jednak na 4 z nich nie został zgłoszony żaden AA a z kolejnych 4 nie miałam (lub miałam tylko częściowe wyniki), więc ich nie liczyłam. Ostatecznie zliczyłam punkty z 53 polskich wystaw. Dodatkowo doliczyłam znane mi pełne wyniki AA (będących w polskich rękach) z 27 wystaw zagranicznych (taka sama ilość jak w zeszłym roku). Mam zanotowane jeszcze 7 dodatkowych wystaw zagranicznych na których zgłoszono psy z Polski, ale z braku wyników nie mogłam ich wliczyć (zapewne takich wystaw było więcej).[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]W 2009 roku na wystawy (w PL) łącznie zgłoszono 83 polskie AA (38 psów i 45 suk) + 9 gości z zagranicy (część tradycyjnie była nieobecna). Zagraniczne AA reprezentowały kraje: 2x (Holandia), 2x (Czechy), 2x (Niemcy), 2x (Słowacja) i 1x (Włochy). 30 polskich AA odwiedziło za to wystawy poza granicami Polski – wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem. 20 z nich było zgłoszonych na Światówkę w Bratysławie (4 były nieobecne).[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]Jeśli chodzi o zdobywców BOB-ów to po zeszłorocznym królowaniu suk powróciliśmy do normy, czyli tym razem górą były psy.[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]Rekord w ilości AA zgłoszonych na polską wystawę (powyżej 25 szt.) nie został pobity, największą stawkę zanotowaliśmy na wystawach: Katowice (20-22.03.2009 CACIB) i Łódź (20.09.2009 Klubowa) po 22 sztuki.[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][U]Kilka uwag co do wyników samego rankingu:[/U][/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]Kategoria - [B][I][COLOR=purple]PSY DOROSŁE[/COLOR][/I][/B] – mamy tu jedynie 8 lokat. Dlaczego? Z 19 psów zgłoszonych i wystawionych tylko 8 przekroczyło wymagany próg obecności na 5 wystawach w tej kategorii wiekowej. Czterem psom które mogły by znaleźć się w rankingu niewiele zabrakło a są to:[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]- [I]Redwitch THE BEAT GOES ON[/I] z wynikiem 19,875 pkt. / 4 wystawy[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]- [I]Corblyme GUVNA[/I] 23,166 pkt. / 3 wystawy[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]- [I]REIKAN Sasquehanna[/I] 14 pkt. / 3 wystawy[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]- [I]Jazgar PICASSO[/I] 9,333 pkt. / 3 wystawy[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]Kategoria – [I][B][COLOR=purple]SUKI DOROSŁE[/COLOR][/B][/I] – z 35 zgłoszonych (33 były obecne przynajmniej na 1 wystawie) 15 przekroczyło wymagany próg i tu bez problemu mamy „10”.[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]Kategoria – [B][I][COLOR=purple]MŁODZIEŻ[/COLOR][/I][/B] – sytuacja podobna jak w przypadku „Psów Dorosłych” niewielka liczba AA zaliczyła 5 wystaw. Na 28 sztuk młodzieży (15 psów i 13 suk) tylko 5 psów spełniło ten warunek i ani jedna suka.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]Dwa dodatkowe psy z 4 wystawami to:[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]- [I][B]OBI WAN KENOBI Buckshot[/B][/I] 9 pkt.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]- [I][B]OLD SHATERHAND Buckshot[/B][/I] 5,5 pkt.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]Suki z 4 wystawami:[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]- [I][B]CR LUCY LIU AT BUCKSHOT[/B][/I] 9 pkt.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]-[B] [I]Finigan BOS-ERI SHANTI[/I][/B] 7,5 pkt.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]- [I][B]YOKO ONO Nocne Życzenie[/B][/I] 6,625 pkt.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]Pozostała młodzież ma na koncie 3 lub mniej wystaw.[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]Kategoria – [I][B][COLOR=purple]SZCZENIĘTA[/COLOR][/B][/I] – tu bez problemu z 21 zgłoszonych (19 wystawionych) uzbierała się „10”.[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]Kategoria – [I][B][COLOR=purple]WETERANI[/COLOR][/B][/I] – tylko dwa zgłoszone i wystawione w roku i tylko jeden spełnił warunki rankingowe.[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][U]Jeszcze małe podsumowanie wyczynów polskich AA w konkurencjach finałowych (BOG, BIS-ach) na wystawach w PL i zagranicą:[/U][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Arial][COLOR=black][B]BIS 1 m.[/B] – 1 (K)[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]BIS 3 m.[/B] – 2 (2 K) [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]BOG 1 m.[/B] – 7 (2 M + 5 K)[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]BOG 2 m.[/B] – 10 (3 M + 7 K)[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]BOG 3 m.[/B] – 9 (3 M + 6 K)[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]BIS Junior 1 m.[/B] - 1 (K)[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]BIS Junior 2 m.[/B] - 1 (K)[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]BIS Junior 3 m.[/B] - 3 (K)[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]BIS Puppy 1 m.[/B] - 5 (1 M + 4 K)[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]BIS Puppy 2 m.[/B] - 2 (1 M + 1 K)[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]BIS Puppy 3 m.[/B] - 3 (2 M + 1 K)[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]BIS Weteranów 1 m.[/B] – 1 (K)[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]BIS Weteranów 2 m.[/B] – 2 (K)[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]BIS Weteranów 3 m.[/B] - 1 (M)[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]+[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]BIS Spiców Azjatyckich/Japońskich 1 m.[/B] – 1 (KL)[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]BIS KL 3 m.[/B] – 1 (KL)[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]BIS Wet. 2 m.[/B] – 1 (KL)[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]BIS BABY 3 m.[/B] – 1 (KL)[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]BIS Wet. 1 m.[/B] – 1 (K 5 gr.)[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]BIS 5 gr 1 m.[/B] – 1 (K 5 gr.)[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=Arial][SIZE=1][M = wystawa międzynarodowa ; K = wystawa Krajowa ; KL = wystawa klubowa][/SIZE][/FONT]

[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][U]A na koniec „ranking popularności” sędziów oceniających AA[/U]. :p[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]W tym roku w Polsce ringi AA gościły 40 sędziów, w tym 13 zagranicznych (tyle samo co w zeszłym roku) - z 7 krajów: Serbia, Słowacja, Czechy, Węgry, Dania, Szwajcaria, Niemcy. Zagraniczni sędziowie byli obecni na 7 z 13 w roku wystaw CACIB-owych.[/COLOR][/SIZE][/FONT]

[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]1] [B][I][COLOR=black][FONT=Verdana]Andrzej Szutkiewicz [/FONT][/COLOR][/I][/B][1 CACIB + 4 CWC][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]2] [COLOR=black][FONT=Verdana][B][I]Anna Jaśkiewicz [/I][/B][/FONT][/COLOR][4 CWC][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]3] [COLOR=black][FONT=Verdana][B][I]Katarzyna Boryczko [/I][/B][/FONT][/COLOR][1 CACIB + 2 CWC][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]4] [COLOR=black][FONT=Verdana][B][I]Elżbieta Augustyniak [/I][/B][/FONT][/COLOR][3 CWC][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]5] [B][I]Lisbeth Mach [/I][/B](Szwajcaria) [1 CACIB + 1 CH][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]6] [COLOR=black][FONT=Verdana][B][I]Barbara Larska [/I][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Verdana][B][I]&[/I][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Verdana] [B][I]Krystyna Opara[/I][/B] [1 CACIB + 1 CWC][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[COLOR=black][FONT=Verdana][FONT=Arial][COLOR=black]7] [COLOR=black][FONT=Verdana][B][I]Leos Jancik [/I][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Verdana][B][I](Czechy) &[B][I] Małgorzata Lorenc [/I][/B]&[/I][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Verdana] [B][I]Marek Bork – Grabkowski[/I][/B] [po 2 CWC][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]

[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]Pzdr[/COLOR][/SIZE][/FONT]

cdn

Link to comment
Share on other sites

[CENTER][B][SIZE=4]RANKING 2009[/SIZE][/B][/CENTER]


[B][I][COLOR=blue]PSY DOROSŁE[/COLOR][/I][/B]

[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]1][/B] [B][URL="http://img93.imageshack.us/img93/3070/dsc00289j.jpg"]Maroteam BOSTON AT BUCKSHOT[/URL][/B] - [I]26,66 pkt.[/I] / 6 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]2][/B] [URL="http://img151.imageshack.us/img151/2122/aa3rxz.jpg"][B]Jazgar MAD MAX[/B] [/URL]- [I]24,33 pkt.[/I] / 9 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]3][/B] [B][URL="http://img220.imageshack.us/img220/3049/radom3.jpg"]Finigan AK-TAN CUFENDER[/URL] [/B][/COLOR][COLOR=black]- [I]15,7 pkt.[/I] / 12 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]4][/B] [B][URL="http://img262.imageshack.us/img262/6992/wwa2.jpg"]Finigan JAS-UP AERI[/URL][/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black] - [I]13,7 pkt.[/I] / 5 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]5][/B] [B][URL="http://img265.imageshack.us/img265/5870/krak8.jpg"]ANUBIS Nocne Życzenie[/URL][/B] - [I]12,87 pkt.[/I] / 8 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Arial][COLOR=black][B]6][/B] [FONT=Arial][B][URL="http://img148.imageshack.us/img148/7527/cynamo.jpg"]Finigan ATI-KOD CYNAMO[/URL][/B][/FONT] - [I]11,83 pkt[/I]. / 12 wystaw[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]7][/B] [FONT=Arial][B][FONT=Arial][URL="http://img181.imageshack.us/img181/2875/bialystok1.jpg"]Finigan AK-TAN CALLAHAN TO MIDIAN'S[/URL][/FONT][/B] [/FONT]- [I]8,85 pkt.[/I] / 7 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Arial][COLOR=black][B]8][/B] [FONT=Arial][B][URL="http://img148.imageshack.us/img148/7976/vax.jpg"]VAX Nocne Życzenie[/URL][/B][/FONT] - [I]7,66 pkt[/I]. / 6 wystaw[/COLOR][/FONT][/SIZE]


[B][I][COLOR=blue]SUKI DOROSŁE[/COLOR][/I][/B]

[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]1][/B] [FONT=Arial][B][FONT=Arial][URL="http://img220.imageshack.us/img220/782/radom7.jpg"]Algarin's FINIGAN FIZIA[/URL][/FONT][/B] [/FONT]- [I]19,09 pkt.[/I] / 11 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Arial][COLOR=black][B]2][/B] [FONT=Arial][B][URL="http://img35.imageshack.us/img35/2120/kl27.jpg"]Finigan SIL-KOD BAIARA[/URL][/B][/FONT] - [I]17,77[/I] [I]pkt.[/I] / 9 wystaw[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]3][/B] [FONT=Arial][B][FONT=Arial][URL="http://img242.imageshack.us/img242/9106/ndm6.jpg"]Sondaisa's STAR OF OREGON AT DAN DANILO[/URL][/FONT][/B] [/FONT]- [I]15,83 pkt.[/I] / 15 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]4][/B] [FONT=Arial][B][URL="http://img193.imageshack.us/img193/6039/kl25.jpg"]Finigan ATI-KOD KANGITOKA[/URL][/B][/FONT] - [I]12,64 pkt.[/I] / 17 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]5][/B] [URL="http://img148.imageshack.us/img148/276/vivka.jpg"][FONT=Arial][B]Aikenka BLACK BEAUTY[/B][/FONT] [/URL]- [I]12,14 pkt.[/I] / 7 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]6][/B] [B][URL="http://img256.imageshack.us/img256/3111/panday.jpg"]Jazgar PANDA[/URL][/B] - [I]12,1 pkt.[/I] / 10 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]7] [/B][COLOR=black][FONT=Arial][B][URL="http://img148.imageshack.us/img148/5475/kl34.jpg"]ZAIRA FINIGAN Inferno De La Noche[/URL][/B] [FONT=Arial]- [I]11 pkt.[/I] / 5 wystaw[/FONT][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]8][/B] [B][COLOR=black][URL="http://img233.imageshack.us/img233/5558/kl35.jpg"]ZEWA FINIGAN Inferno De La Noche[/URL][/COLOR][/B] - [I]9,05 pkt.[/I] / 10 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]9][/B] [FONT=Arial][B][URL="http://img232.imageshack.us/img232/5779/wwa6.jpg"]Anshee DESERT CLASSIC[/URL][/B][/FONT] - [I]6,31 pkt.[/I] / 8 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]10][/B] [COLOR=black][FONT=Arial][B][URL="http://img193.imageshack.us/img193/3865/kl23.jpg"]BRITTANY Gogolińska Karolina[/URL][/B][/FONT][/COLOR] - [I]5,81 pkt.[/I] / 16 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]


[B][I][COLOR=blue][COLOR=blue]MŁODZIEŻ[/COLOR] (PSY)[/COLOR][/I][/B]

[SIZE=2][FONT=Arial][COLOR=black][B]1][/B] [COLOR=#00b050][FONT=Arial][B][COLOR=black][URL="http://img81.imageshack.us/img81/3698/lk2j.jpg"]LORIEN Buntaro[/URL][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR] - [I]13,16 pkt.[/I] / 6 wystaw[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=2][FONT=Arial][COLOR=black][B]2][/B] [COLOR=#00b050][FONT=Arial][B][COLOR=black][URL="http://img514.imageshack.us/img514/2903/szaa1.jpg"]Corblyme GUVNA[/URL][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR] - [I]10 pkt.[/I] / 7 wystaw[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=2][FONT=Arial][COLOR=black][B]3][/B] [COLOR=#00b050][FONT=Arial][COLOR=black][B][URL="http://img145.imageshack.us/img145/2488/aa19k.jpg"]LORD OF THE RING Buntaro[/URL][/B][/COLOR][/FONT][/COLOR] - [I]9,1 pkt.[/I] / 5 wystaw[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=2][FONT=Arial][COLOR=black][B]4][/B] [COLOR=#00b050][FONT=Arial][B][COLOR=black][URL="http://img148.imageshack.us/img148/6541/madox.jpg"]Jazgar MADOX[/URL][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR] - [I]5,6 pkt.[/I] / 5 wystaw[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=2][FONT=Arial][COLOR=black][B]5][/B] [COLOR=#00b050][FONT=Arial][B][COLOR=black][URL="http://img146.imageshack.us/img146/3007/radom2.jpg"]Finigan AK-KOD DABISIO[/URL][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR] - [I]4,7 pkt.[/I] / 10 wystaw[/COLOR][/FONT][/SIZE]


[B][I][COLOR=blue][COLOR=blue]MŁODZIEŻ (SUKI)[/COLOR] [/COLOR][/I][/B]

[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black](Nie spełniły kryteriów)[/COLOR][/SIZE][/FONT]


[B][I][COLOR=blue][COLOR=blue]SZCZENIĘTA[/COLOR] [/COLOR][/I][/B]
[SIZE=1][COLOR=black](klasyfikacja dla obu płci łączna[/COLOR])[/SIZE]

[FONT=Arial][COLOR=black][SIZE=2][B]1][/B] [FONT=Verdana][FONT=Verdana][B][FONT=Arial][URL="http://img198.imageshack.us/img198/4863/p13p.jpg"]SWEET LADY Amakita[/URL][/FONT][/B] [/FONT][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=lime](suka)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT] - [I]6,33 pkt.[/I] / 3 wystaw[/SIZE][/COLOR][/FONT]
[FONT=Arial][COLOR=black][SIZE=2][B]2][/B] [COLOR=#00b050][FONT=Verdana][B][FONT=Arial][COLOR=black][URL="http://img136.imageshack.us/img136/3182/17634107.jpg"]MOCHIRO ASHIGARU Gaudeamus Camo[/URL][/COLOR][/FONT][/B] [/FONT][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][SIZE=1][COLOR=magenta](pies)[/COLOR][/SIZE] - [I]5 pkt.[/I] / 5 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][COLOR=black][SIZE=2][B]3][/B] [/SIZE][/COLOR][/FONT][COLOR=#00b050][FONT=Arial][B][COLOR=black][URL="http://img81.imageshack.us/img81/3698/lk2j.jpg"]LORIEN Buntaro[/URL][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black] [SIZE=1][COLOR=#0000ff][COLOR=#ff00ff](pies)[/COLOR] [/COLOR][/SIZE]- [I]3,5 pkt.[/I] / 6 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[COLOR=black][SIZE=2][FONT=Arial][B]4][/B] [COLOR=#00b050][B][COLOR=black][URL="http://img294.imageshack.us/img294/8544/59944561.jpg"]SANDRO SILVER Amakita[/URL][/COLOR][/B][/COLOR] [SIZE=1][COLOR=#ff00ff](pies) [/COLOR][/SIZE]- [I]3,5 pkt.[/I] / 4 wystaw[/FONT][/SIZE][/COLOR]
[FONT=Arial][COLOR=black][SIZE=2][B]5][/B] [COLOR=#00b050][FONT=Arial][B][COLOR=black][URL="http://img145.imageshack.us/img145/2488/aa19k.jpg"]LORD OF THE RING Buntaro[/URL][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][/SIZE][/COLOR][SIZE=2][COLOR=black] [SIZE=1][COLOR=#0000ff][COLOR=#ff00ff](pies)[/COLOR] [/COLOR][/SIZE]- [I]3 pkt.[/I] / 8 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][COLOR=black][SIZE=2][B]6][/B] [COLOR=black][FONT=Arial][B][URL="http://img141.imageshack.us/img141/9880/rootsie.jpg"]Finigan BOS-ERI ROOTSIE[/URL][/B][/FONT][/COLOR][/SIZE][/COLOR][SIZE=2][COLOR=black] [SIZE=1][COLOR=lime](suka)[/COLOR][/SIZE] - [I]2,8 pkt.[/I] / 5 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[COLOR=black][SIZE=2][FONT=Arial][B]7][/B] [COLOR=#00b050][FONT=Arial][COLOR=black][B][URL="http://img146.imageshack.us/img146/3007/radom2.jpg"]Finigan AK-KOD DABISIO[/URL][/B][/COLOR][/FONT][/COLOR] [SIZE=1][COLOR=#0000ff][COLOR=#ff00ff](pies)[/COLOR] [/COLOR][/SIZE]- [I]2,33 pkt.[/I] / 3 wystaw[/FONT][/SIZE][/COLOR]
[SIZE=1][COLOR=#0000ff][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000000][B]8] [/B][/COLOR][COLOR=#00b050][FONT=Arial][COLOR=#00b050][FONT=Arial][B][COLOR=black][URL="http://img231.imageshack.us/img231/5354/kl04.jpg"]ONE FROM MANY TEXAS Bearhaven[/URL] [/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=1][COLOR=#0000ff][COLOR=#ff00ff](pies)[/COLOR] [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000000]- [I]1,37 pkt.[/I] / 8 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=1][COLOR=#0000ff][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#000000][B]9][/B] [/COLOR][COLOR=#00b050][FONT=Arial][COLOR=#00b050][FONT=Verdana][B][COLOR=black][FONT=Arial][URL="http://img42.imageshack.us/img42/4702/kl01.jpg"]Cherokee Dragon COLL JAZZ[/URL][/FONT] [/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=1][COLOR=#0000ff][COLOR=#ff00ff](pies)[/COLOR] [/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000000]- [I]1,33 pkt.[/I] / 3 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE]
[FONT=Arial][SIZE=2][B][COLOR=black]10][/COLOR][/B] [COLOR=#00b050][FONT=Arial][COLOR=#00b050][FONT=Arial][B][COLOR=black][URL="http://img54.imageshack.us/img54/4306/argo.jpg"]ARGO Inferno De La Noche[/URL][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR] [/SIZE][SIZE=1][COLOR=#0000ff][COLOR=#ff00ff](pies)[/COLOR] [/COLOR][/SIZE][SIZE=2]- [I]2,33 pkt.[/I] / 3 wystaw[/SIZE][/FONT]


[B][I][COLOR=blue][COLOR=blue]WETERANI[/COLOR] [/COLOR][/I][/B]

[COLOR=black][SIZE=2][FONT=Arial][B]1][/B] [FONT=Arial][B][URL="http://img217.imageshack.us/img217/4018/ndm3.jpg"]Big Benz KODIAK AT AUSSERHALB[/URL][/B][/FONT] [SIZE=1][COLOR=#0000ff][COLOR=#ff00ff](pies)[/COLOR] [/COLOR][/SIZE]- 3,25[I] pkt.[/I] / 12 wystaw[/FONT][/SIZE][/COLOR]


[COLOR=black][FONT=Verdana]I to tyle - mam nadzieję, że się nigdzie nie pomyliłam w obliczeniach, jeśli jednak tak się stało to nie jest to działanie celowe.[/FONT][/COLOR]

[COLOR=black][FONT=Verdana]Pzdr[/FONT][/COLOR]

Link to comment
Share on other sites

Witam

Chciałbym zrozumieć, więc mam kilka pytań.

1. jeśli przykładowo na wystawę zgłosi się łącznie 20 psów.
19 samców zgłosi się do klasy championów i jedna suka zgłosi się też do klasy championów.
to:

jeśli Pies wygrywa rasę
pies 19 za klasę,19 NDPwR,20BOB= 58pkt
suka 1 punkt

Suka wygrywa rasę
pies ma 19punktów za klasę,19punktów za NDPwR= 38pkt
suka ma 20 za BOB,1klasa,1NDSwR= 22pkt

dobrze rozumiem że suka mimo że wygrała z psem ma mniej punktów ?


2. pytanie.
15 suk

a)14 suk klasa pośrednia
b)1 suk klasa championów


poziom klas
a)suka z klasy pośredniej dostaje 14pkt
b)suka z klasy championów dostaje 1pkt


Poziom ndswr
a)suka z klasy pośredniej przegrywa =14pkt
b)suka z klasy championów wygrywa = 15pkt


Z tego rozumiem że championka która wygrała jest tylko o 1 pkt lepsza wg tego rankingu
Ale, jeśli na poziomie ndswr wygra suka z klasy pośredniej, to pomimo że wygrała jeszcze
tylko z jedną suką więcej to kończy z wynikiem 29 punktów i jest lepsza od championki o 15pkt.
Więc championka aby być lepszym psem powinna być zgłoszona w klasie pośredniej?

3. Jeśli przykładowo na wystawę w Poznaniu zgłosi się pies i będzie jedynym psem
To ponieważ dostaje tylko 3pkt a zwiększa mu się dzielnik to aby być lepszym psem
wg rankingu należy psa schować do klatki?


4.Rozumiem, że Kodiak który w tym roku był 5 razy na podium BIS weteranów jest
najgorszą dorosłą Akitą w Polsce.

5. Jeśli jednak źle podchodzę do tematu i to nie jest ranking który próbuje wyłonić
najlepszych przedstawicieli rasy, tylko samą sytuację wystawową wśród akit
to osobiście jest mi szkoda DanDanilo bo sukcesy wystawowe Baiary mają się nijak
do Spryte, Baiara nie wygrała ani razu rasy w tym roku.

6. Jeśli w czasie świąt ktoś nie miał czasu dopisać wyników wystaw może jeszcze naprawić ten błąd
i uzupełnić?

Link to comment
Share on other sites

[quote name='kira'][B]Dzięki Kasiu za kawał dobrej roboty ( jak zwykle zresztą :cool3: )[/B]
[B][COLOR=red][SIZE=3]Brawo !!!! :klacz:[/SIZE][/COLOR][/B]
[/QUOTE]

[CENTER][SIZE=4][COLOR=blue]ALEŻ PROSZĘ BARDZO, NIE MA ZA CO, ZAWSZE DO USŁUG I DZIĘKI.[/COLOR][/SIZE]
:lol::lol::lol:[/CENTER]

[quote name='Licho']Witam

Chciałbym zrozumieć, więc mam kilka pytań.

1. jeśli przykładowo na wystawę zgłosi się łącznie 20 psów.
19 samców zgłosi się do klasy championów i jedna suka zgłosi się też do klasy championów.
to:

jeśli Pies wygrywa rasę
pies 19 za klasę,19 NDPwR,20BOB= 58pkt
suka 1 punkt

[B][I][COLOR=red]Suka 2 pkt. (uściślając)[/COLOR][/I][/B]

Suka wygrywa rasę
pies ma 19punktów za klasę,19punktów za NDPwR= 38pkt
suka ma 20 za BOB,1klasa,1NDSwR= 22pkt

dobrze rozumiem że suka mimo że wygrała z psem ma mniej punktów ?

[B][I][COLOR=red]Dobrze.[/COLOR][/I][/B]


2. pytanie.
15 suk

a)14 suk klasa pośrednia
b)1 suk klasa championów


poziom klas
a)suka z klasy pośredniej dostaje 14pkt
b)suka z klasy championów dostaje 1pkt


Poziom ndswr
a)suka z klasy pośredniej przegrywa =14pkt
b)suka z klasy championów wygrywa = 15pkt

[B][I][COLOR=red]Suka championka w tej sytuacji = 16 pkt.[/COLOR][/I][/B]


Z tego rozumiem że championka która wygrała jest tylko o 1 pkt lepsza wg tego rankingu
Ale, jeśli na poziomie ndswr wygra suka z klasy pośredniej, to pomimo że wygrała jeszcze
tylko z jedną suką więcej to kończy z wynikiem 29 punktów i jest lepsza od championki o 15pkt.
Więc championka aby być lepszym psem powinna być zgłoszona w klasie pośredniej?


[B][I][COLOR=red]Nie tytuły czynią psa lepszym, a w tym rankingu liczy się ilość pokonanej konkurencji. Pies dostaje oceny na podstawie bieżącego wyglądu a nie wedle tego co kiedyś tam zdobył. Jeżeli suka z klasy pośredniej pokonuje starszą championkę to należy się z tego cieszyć bo mamy postęp w hodowli. Druga kwestia - championka wystawiona w pośredniej wcale nie musi wygrać z sukami bez tytułu, a wiele razy tak było, że taka suka dostaje sromotne lanie od konkurentek.[/COLOR][/I][/B]


3. Jeśli przykładowo na wystawę w Poznaniu zgłosi się pies i będzie jedynym psem
To ponieważ dostaje tylko 3pkt a zwiększa mu się dzielnik to aby być lepszym psem
wg rankingu należy psa schować do klatki?

[B][I][COLOR=red]To jest wybór właścicieli co zrobią ze swoim psem, a czy konkurencja mu dopisze to też jest nie do przewidzenia.[/COLOR][/I][/B]
[B][I][COLOR=#ff0000]Poza tym chyba lepszy jest pies wygrywający z konkurencją niż sam ze sobą - wiem wiem nie zawsze tak bywa :p, ale to tylko matematyka.[/COLOR][/I][/B]


4.Rozumiem, że Kodiak który w tym roku był 5 razy na podium BIS weteranów jest
najgorszą dorosłą Akitą w Polsce.

[B][I][COLOR=red]Już kiedyś pisałam, że BIS-y to nie jest rezultat liczący się dla mnie, wielu się ze mną zgadzało. Sami dobrze wiecie, że na Bisach często stają nie ci najlepsi ale z najlepszymi "znajomościami". Poza tym ktoś tu zapomniał, że weterani nie dostają dodatkowych tytułów (CWC, CACIB) ani nie konkurują o NDP/SwR - a co za tym idzie są na straconej pozycji w zdobywaniu punktów. Taki jest regulamin wystaw zatwierdzony przez ZK i nie ma co tu przyrównywać ich do "PSÓW DOROSŁYCH". Dlatego też jest oddzielna klasyfikacja dla weteranów.[/COLOR][/I][/B]

5. Jeśli jednak źle podchodzę do tematu i to nie jest ranking który próbuje wyłonić
najlepszych przedstawicieli rasy, tylko samą sytuację wystawową wśród akit
to osobiście jest mi szkoda DanDanilo bo sukcesy wystawowe Baiary mają się nijak
do Spryte, Baiara nie wygrała ani razu rasy w tym roku.

[B][I][COLOR=red]Taaaaaaak, źle podchodzisz do tematu - bo zbyt poważnie i ambicjonalnie wszystko odbierasz. Więcej luzu i dystansu.:roll::p:cool3:[/COLOR][/I][/B]
[B][I][COLOR=red]A ja już tyle razy to samo wyjaśniałam, ale widać że niektórzy dalej myślą to samo :roll: - żaden ranking nie jest miarodajny i nie da się wyłonić "najlepszego przedstawiciela rasy":roll:. To jest rzecz gustu i sprawa indywidualna co się komu podoba. Tak - to jest przedstawienie sytuacji na wystawach w liczbach - sama nazwa mówi wszystko "RANKING WYSTAWOWY" a nie "NAJLEPSZA AKITA AM. W RASIE" - bo tego nie da się oszacować. Nie wyniki na wystawach mówią nam czy dany pies jest najlepszy czy też nie, ale to jakie potomstwo po sobie zostawi jeśli wogóle zostawi ;). Takie mam zdanie[/COLOR][/I][/B].

6. Jeśli w czasie świąt ktoś nie miał czasu dopisać wyników wystaw może jeszcze naprawić ten błąd
i uzupełnić?

[B][I][COLOR=red]Ranking wedle moich wyliczeń powstaje od dwóch/trzech lat (nie pamiętam) i jak zawsze tradycyjnie zamieszczam go ostatniego dnia grudnia. Do tego czasu zbieram wyniki - każdy będący w rasie i w tym temacie o tym doskonale wie. Potem już nie zliczam jeszcze raz rankingu. Czas na podawanie wyników i ich uzupełnianie jest w ciągu trwania całego sezonu wystawowego i można zrobić to na bieżąco, a nie czekać na ostatnią chwilę. Odpowiedź na pytanie jest więc prosta - Uzupełnić można ale ja i tak tego nie policzę.[/COLOR][/I][/B]
[/QUOTE]


Odpowiedzi na pytania są na kolorowo w cytacie.

Dodam jeszcze, tylko dwie rzeczy - nie można licząc zapominać o przyznawanych tytułach i o porażkach (wielu pamięta tylko o sukcesach psów, ale wystawy to jak jazda na kolejce górskiej "raz góra raz dół"), bo wtedy wyliczenia się zmieniają.

Taaaaaaaaaa.......................... :p

Szanowni amerykańscy dogomaniacy zasady są proste i chyba wiele rzeczy było wyjaśnianych po kilka razy. Traktujcie ranking jako zabawę a nie walkę o "życie" czy "byt na piedestale". :roll:

Ranking rankingiem a ja Wam powiem jedno :eviltong: - skoro mowa o najlepszych przedstawicielach rasy - to będę stronnicza i powiem, że żaden amerykaniec nie przebije pod jakimkolwiek względem mojej GABISI :loveu: (czyli KOGIKU GO Aka-Dan) - GABI jest THE BEST i koniec kropka. :diabloti::diabloti::evil_lol::evil_lol:
Pzdr w NOWYM ROKU 2010

Link to comment
Share on other sites

[quote name='Licho']...

4.Rozumiem, że Kodiak który w tym roku był 5 razy na podium BIS weteranów jest
najgorszą dorosłą Akitą w Polsce.

5. Jeśli jednak źle podchodzę do tematu i to nie jest ranking który próbuje wyłonić
najlepszych przedstawicieli rasy, tylko samą sytuację wystawową wśród akit
to osobiście jest mi szkoda DanDanilo bo sukcesy wystawowe Baiary mają się nijak
do Spryte, Baiara nie wygrała ani razu rasy w tym roku.

...[/QUOTE]

Wczoraj z racji późnej pory nie chciało już mi się wertować wyników to dzisiaj dopiszę dodatkowy pomysł dotyczący pkt.5

Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości to można sobie porównać bezpośrednią rywalizację danych psów. Jakie wyniki osiągnęły spotykając się razem na tych samych wystawach - porównać sobie ilość stawki, rangę wystawy, klasy wystawowe, a nawet sędziego - to też jakaś metoda - a i tak każdy dojdzie do innych wniosków.

W tym konkretnym przykładzie podanym wyżej "Baiara" kontra "Spryte" - obie suki spotykały się na następujących wystawach:
[URL="http://www.dogomania.pl/threads/144987-BiaA-ystok-29-30-VIII-2009-CACIB?p=12882818&viewfull=1#post12882818"]Białystok 29-30.VIII.2009 (CACIB)[/URL]
[URL="http://www.dogomania.pl/threads/146665-A-A-dA-20-IX-2009-Klubowa?p=13005899&viewfull=1#post13005899"]Łódź 20.IX.2009 (Klubowa)[/URL]
[URL="http://www.dogomania.pl/threads/145254-BratysA-awa-SA-owacja-8-11-X-2009-A-wiatowa?p=13120504&viewfull=1#post13120504"]Bratysława 8-11.X.2009 (Światowa)[/URL]
Zachęcam do zerknięcia. Nie patrzyłam na inne psy, ale najgorsza sytuacja jest wtedy gdy w całym sezonie psy ani razu nie spotkały się na wystawach (np: Boston i Mad Max z tego co pamiętam to bezpośrednio ze sobą nie konkurowali w 2009 r.) - wtedy trudno dokonać jakiegokolwiek porównania.

Co do pkt.4 - "bardzo lubię" :p takie podliczanie w stylu: pies zdobył X razy BOB, X razy BOG, X razy CACIB itd., itp. - tylko że dla mnie liczy się oprócz tego na jakich to było wystawach, jaka była konkurencja, kto sędziował itd. - bo to są bardzo ważne czynniki wpływające na takie a nie inne osiągnięcia.

I tak jak już pisałam wcześniej - liczy się całokształt występów na wystawach w sezonie - a nie tylko wybrane sukcesy.

Pzdr

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

[FONT=Verdana][SIZE=2][B][I]Aktualizacja zasad[/I][/B][/SIZE][/FONT]
[FONT=Verdana][SIZE=2][/SIZE][/FONT]
[FONT=Verdana][SIZE=2]W tym roku zmienił się (troszeczkę) regulamin polskich wystaw, więc konieczna jest aktualizacja naliczania rankingu.[/SIZE][/FONT]

[FONT=Verdana][SIZE=2]- zamiast tytułu „NDPwR/NDSwR” – mamy tytuł „Zwycięzca” - zasady naliczania punktów pozostają bez zmian (zmieniła się tylko nazwa)[/SIZE][/FONT]

[FONT=Verdana][SIZE=2]- wprowadzono na wszystkich polskich wystawach klasę BABY oraz jest wybierany „Najlepszy Baby w Rasie” (punkty z tej klasy będą wchodzić do klasyfikacji w kategorii „Szczenięta”)[/SIZE][/FONT]

[FONT=Verdana][SIZE=2]- na finałach są teraz przyznawane 4 miejsca, więc punktacja wygląda następująco:[/SIZE][/FONT]

[I][COLOR=#4e4e4e][FONT=Verdana][SIZE=2]BOG 1 m. = 2 pkt.[/SIZE][/FONT][/COLOR][/I]
[I][COLOR=#4e4e4e][FONT=Verdana][SIZE=2]BOG 2 m. = 1,5 pkt.[/SIZE][/FONT][/COLOR][/I]
[I][COLOR=#4e4e4e][FONT=Verdana][SIZE=2]BOG 3 m. = 1 pkt.[/SIZE][/FONT][/COLOR][/I]
[I][COLOR=#4e4e4e][FONT=Verdana][SIZE=2]BOG 4 m. = 0,5 pkt.[/SIZE][/FONT][/COLOR][/I]

[I][COLOR=#4e4e4e][FONT=Verdana][SIZE=2]BIS 1 m. = 4 pkt.[/SIZE][/FONT][/COLOR][/I]
[I][COLOR=#4e4e4e][FONT=Verdana][SIZE=2]BIS 2 m. = 3 pkt.[/SIZE][/FONT][/COLOR][/I]
[I][COLOR=#4e4e4e][FONT=Verdana][SIZE=2]BIS 3 m. = 2 pkt.[/SIZE][/FONT][/COLOR][/I]
[I][COLOR=#4e4e4e][FONT=Verdana][SIZE=2]BIS 4 m. = 1 pkt.[/SIZE][/FONT][/COLOR][/I]


[FONT=Verdana][SIZE=2]I to tyle nowości [/SIZE][SIZE=1](chyba o niczym nie zapomniałam).[/SIZE][/FONT]

Pzdr

Link to comment
Share on other sites

[CENTER][SIZE=2][B]Podsumowanie 2010 r.[/B][/SIZE][/CENTER]


[COLOR=black][SIZE=2]Do rankingu AA za 2010 rok kwalifikowały się 63 wystawy zorganizowane w Polsce, na 4 z nich nie został zgłoszony żaden AA, a z 1 nie znam wyników. Ostatecznie zliczyłam punkty z 58 polskich wystaw. Dodatkowo doliczyłam znane mi pełne wyniki AA (będących w polskich rękach) z 22 wystaw zagranicznych.[/SIZE][/COLOR]

[SIZE=2][COLOR=black]W 2010 roku na polskie wystawy łącznie zgłoszono 85 polskich AA (34 psów i 51 suk) + 14 gości z zagranicy (więcej niż w zeszłym roku). Zagraniczne AA reprezentowały kraje: po [/COLOR][COLOR=black]3x[/COLOR][COLOR=black] (Holandia, Czechy, Niemcy), po [/COLOR][COLOR=black]1x[/COLOR][COLOR=black] (Słowacja, Węgry, Litwa, Francja, Wlk.Bryt.). [/COLOR][/SIZE]

[SIZE=2][COLOR=black]19 polskich AA odwiedziło wystawy poza granicami Polski (część z nich była nieobecna) – dużo mniej niż w zeszłym roku. Tylko 1 był zgłoszony na Światówkę w Danii i 2 na Europejską w Słowenii.[/COLOR][/SIZE]

[COLOR=black][SIZE=2]Jeśli chodzi o zdobywców BOB-ów to mamy powtórkę z zeszłego roku – więcej razy wygrywały psy.[/SIZE][/COLOR]

[COLOR=black][SIZE=2]Rekord w ilości AA zgłoszonych na polską wystawę został pobity, największą stawkę zanotowaliśmy na wystawie klubowej w Łodzi (19.09.2010) - 27 sztuk. [/SIZE][/COLOR]


[SIZE=2][COLOR=black]Kilka uwag co do wyników samego rankingu.[/COLOR][/SIZE]

[SIZE=2][COLOR=black]Tak jak i w zeszłym roku mało psów i suk przekroczyło wymagane progi obecności na wystawach, szczerze - to bardzo marnie to wygląda (najgorsza sytuacja jest w młodzieży). Tuż przed progiem zatrzymało się również mało psów. [/COLOR][/SIZE]


[COLOR=black][SIZE=2]A na koniec „ranking popularności” sędziów oceniających AA. [/SIZE][/COLOR]
[SIZE=2][COLOR=black]W tym roku w Polsce ringi AA gościły 33 sędziów, w tym 12 zagranicznych - z 10 krajów: [/COLOR]Słowacja, Czechy, Węgry[COLOR=black], Litwa, Irlandia, Szwecja, Rumunia, Wlk. Bryt., Białoruś i Łotwa. Zagraniczni sędziowie byli obecni na 9 z 14 w roku wystaw CACIB-owych. [/COLOR][/SIZE]

[COLOR=black][SIZE=2]1] [I][B]Magdalena Musiał [/B]&[B] Ewa Stolarska[/B][/I] [5 wystawy = 1 CACIB + 4 CWC][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=black][SIZE=2]2] [B][I]Marek Bork-Grabkowski[/I][/B] [4 CWC][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=black][SIZE=2]3] [B][I]Ewa Szeliga – Szeremeta[/I][/B] [3 wystawy = 1 CACIB + 2 CWC][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Verdana][SIZE=2]4] [I][B]Katarzyna Boryczko[/B] &[B] Elżbieta Augustyniak[/B] &[B] Anna Jaśkiewicz[/B] &[B] Joanna Szczepańska – Korpetta[/B] &[B] Katarzyna Czarkowska[/B] [/I][3 CWC][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Verdana][SIZE=2]5] [B][I]Vladimir Piskay [/I][/B](Słowacja) [2 wystawy = 1 CACIB + 1 CWC][/SIZE][/FONT][/COLOR]

[COLOR=black][FONT=Verdana][SIZE=2]I to tyle – i jak zwykle mam nadzieję, że się nigdzie nie pomyliłam w obliczeniach.[/SIZE][/FONT][/COLOR]

[SIZE=2]Pzdr[/SIZE]

Link to comment
Share on other sites

[CENTER][B][SIZE=4]RANKING 2010[/SIZE][/B][/CENTER]


[B][I][COLOR=blue]PSY DOROSŁE[/COLOR][/I][/B]

[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]1][/B] [B][COLOR=#006400]OBI WAN KENOBI Buckshot[/COLOR][/B] - [I]19,9 pkt.[/I] / 5 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]2][/B] [FONT=Arial][COLOR=darkgreen][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B][FONT=Arial CE][COLOR=darkgreen]Jazgar MAD MAX[/COLOR][/FONT] -[/B] [I]19 pkt.[/I] / 11 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]3][/B] [B][COLOR=black][FONT=Arial CE][COLOR=darkgreen]LORD OF THE RING Buntaro[/COLOR][/FONT][/COLOR] [/B][/COLOR][COLOR=black]- [I]12,97 pkt.[/I] / 18 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]4][/B] [FONT=Arial][B][COLOR=darkgreen]Cherokee Dragon COLL JAZZ[/COLOR][/B] [/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black]- [I]11 pkt.[/I] / 7 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]5][/B] [FONT=Arial CE][B][COLOR=darkgreen]OLD SHATTERHAND Buckshot[/COLOR][/B] [/FONT]- [I]9,2 pkt.[/I] / 5 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Arial][COLOR=black][B]6][/B] [FONT=Arial CE][B][COLOR=darkgreen]REIKAN Sasquehanna[/COLOR][/B][/FONT] - [I]9 pkt[/I]. / 5 wystaw[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]7][/B] [COLOR=black][FONT=Arial CE][B][COLOR=darkgreen]LORIEN Buntaro [/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]- [I]8,3 pkt.[/I] / 18 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Arial][COLOR=black][B]8][/B] [COLOR=black][FONT=Arial CE][B][COLOR=darkgreen]ARGO Inferno De La Noche[/COLOR][/B][/FONT][/COLOR] - [I]6 pkt[/I]. / 6 wystaw[/COLOR][/FONT][/SIZE]


[B][I][COLOR=blue]SUKI DOROSŁE[/COLOR][/I][/B]

[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]1][/B] [FONT=Arial][B][COLOR=darkgreen]CR LUCY LIU AT BUCKSHOT[/COLOR][/B] [/FONT]- [I]17,4 pkt.[/I] / 5 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[SIZE=2][FONT=Arial][COLOR=black][B]2][/B] [FONT=Arial CE][B][COLOR=darkgreen]Jazgar PANDA[/COLOR][/B][/FONT] - [I]16 [/I][I]pkt.[/I] / 5 wystaw[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]3][/B] [COLOR=black][FONT=Arial CE][B][COLOR=darkgreen]Finigan SIL-KOD BOSSITA [/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]- [I]14,7 pkt.[/I] / 10 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]4][/B] [COLOR=black][FONT=Arial CE][B][COLOR=darkgreen]Jazgar MALAGA[/COLOR][/B][/FONT][/COLOR] - [I]12 pkt.[/I] / 5 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][B]5][/B] [COLOR=black][FONT=Arial CE][B][COLOR=darkgreen]BRITTANY Gogolińska Karolina[/COLOR][/B][/FONT][/COLOR] - [I]11,93 pkt.[/I] / 8 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]


[B][I][COLOR=blue][COLOR=blue]MŁODZIEŻ[/COLOR] [/COLOR][/I][/B]
[SIZE=1][COLOR=black](klasyfikacja dla obu płci łączna[/COLOR])[/SIZE]

[SIZE=2][FONT=Arial][COLOR=black][B]1] [/B][COLOR=#00b050][FONT=Arial][B][COLOR=darkgreen]Cherokee Dragon COLL JAZZ[/COLOR][/B] [SIZE=1][COLOR=#ff00ff](pies)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR] - [I]6,5 pkt.[/I] / 10 wystaw[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=2][FONT=Arial][COLOR=black][B]2][/B] [COLOR=black][FONT=Arial][B][COLOR=darkgreen]UŁAŃSKA FANTAZJA Etruria Polonia[/COLOR][/B] [SIZE=1][COLOR=blue](suka)[/COLOR][/SIZE] [/FONT][/COLOR]- [I]4,6 pkt.[/I] / 5 wystaw[/COLOR][/FONT][/SIZE]
[SIZE=2][FONT=Arial][COLOR=black][B]3][/B] [COLOR=black][FONT=Arial CE][B][COLOR=darkgreen]CORA Brontepure[/COLOR][/B] [FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=blue](suka)[/COLOR][/SIZE] [/FONT][/FONT][/COLOR]- 2,18[I] pkt.[/I] / 8 wystaw[/COLOR][/FONT][/SIZE]


[B][I][COLOR=blue][COLOR=blue]SZCZENIĘTA[/COLOR] [/COLOR][/I][/B]
[SIZE=1][COLOR=black](klasyfikacja dla obu płci łączna[/COLOR])[/SIZE]

[FONT=Arial][COLOR=black][SIZE=2][B]1][/B] [FONT=Arial][B][COLOR=darkgreen]ADAJA From The Burning Castle [/COLOR][/B][/FONT][FONT=Verdana][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=blue](suka)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT] - [I]6,66 pkt.[/I] / 3 wystaw[/SIZE][/COLOR][/FONT]
[FONT=Arial][COLOR=black][SIZE=2][B]2][/B] [COLOR=#00b050][FONT=Arial CE][B][COLOR=darkgreen]SEWER MY SUNHINE Interrinus [/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][SIZE=1][COLOR=magenta](pies)[/COLOR][/SIZE] - [I]3,66 pkt.[/I] / 6 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][COLOR=black][SIZE=2][B]3][/B] [FONT=Arial CE][B][COLOR=darkgreen]FIRST LADY Strażnik Beskidu[/COLOR][/B] [/FONT][/SIZE][/COLOR][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][SIZE=1][COLOR=blue](suka) [/COLOR][/SIZE]- [I]2,66 pkt.[/I] / 3 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[COLOR=black][SIZE=2][FONT=Arial][B]4][/B] [COLOR=#3e3e3e][FONT=Arial][B][COLOR=darkgreen]DAISY Gogolińska Karolina [/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][SIZE=2][COLOR=black][SIZE=1][FONT=Arial][COLOR=blue](suka) [/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/SIZE]- [I]2 pkt.[/I] / 3 wystaw[/FONT][/SIZE][/COLOR]
[FONT=Arial][COLOR=black][SIZE=2][COLOR=black][SIZE=2][FONT=Arial][B]4] [/B][COLOR=#3e3e3e][FONT=Arial][COLOR=darkgreen][B][COLOR=#3e3e3e][FONT=Arial][COLOR=darkgreen]DASTY[/COLOR][/FONT][/COLOR] Gogolińska Karolina[/B] [/COLOR][/FONT][/COLOR][SIZE=2][COLOR=black][SIZE=1][COLOR=#00ff00][FONT=Arial][COLOR=blue](suka) [/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][B]-[/B] [I]2 pkt.[/I] / 3 wystaw[/FONT][/SIZE][/COLOR]
[/SIZE][/COLOR][/FONT][FONT=Arial][COLOR=black][SIZE=2][B]5][/B] [FONT=Arial CE][COLOR=darkgreen][COLOR=black][FONT=Arial CE][B][COLOR=darkgreen]F'EMMA[/COLOR][/B] [/FONT][/COLOR][B]Strażnik Beskidu[/B][/COLOR] [/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][SIZE=1][COLOR=blue](suka) [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/COLOR][SIZE=2][COLOR=black]- [I]1 pkt.[/I] / 4 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][COLOR=black][SIZE=2][B]6][/B] [COLOR=black][FONT=Arial][COLOR=black][FONT=Arial CE][B][COLOR=darkgreen]CORA Brontepure[/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/COLOR][SIZE=2][COLOR=black] [SIZE=1][COLOR=blue](suka)[/COLOR][/SIZE] - [I]0,83 pkt.[/I] / 3 wystaw[/COLOR][/SIZE][/FONT]


[B][I][COLOR=blue][COLOR=blue]WETERANI[/COLOR] [/COLOR][/I][/B]

[COLOR=black][SIZE=2][FONT=Arial][B]1][/B] [FONT=Arial][COLOR=green][B]Big Benz KODIAK AT AUSSERHALB[/B][/COLOR][/FONT] [SIZE=1][COLOR=#0000ff][COLOR=#ff00ff](pies)[/COLOR] [/COLOR][/SIZE]- 4,87[I] pkt.[/I] / 8 wystaw[/FONT][/SIZE][/COLOR]


Patrząc na wyniki nasuwa się jeden wniosek - KRYZYS dopadł AA na wystawach. :roll:

[COLOR=black][FONT=Verdana]Pzdr[/FONT][/COLOR]

p.s.
Reklamacji i marudzenia nie przyjmuję :eviltong:;):diabloti::evil_lol:

Link to comment
Share on other sites

[B][COLOR="red"]Kasiu[/COLOR][/B]- [B]Dziękujemy za kawałek dobrej roboty ! ( nie powiem " kawał ", bo rzeczywiście psiorstwa maławo w tym roku ( hm.. ) ......... no to i się nie narobiłaś za[/B] [B]bardzo !?!? )) . Pozdrawiamy Was serdecznie ![/B]

[B][COLOR="blue"] Hej![/COLOR][/B]

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

Announcements


×
×
  • Create New...