Jump to content
Dogomania

Okrutny ubój


bogusia1

Recommended Posts

  • 2 months later...
  • 3 months later...

Podpisałam. Tylko czy to coś zmieni? Ponoć od nowego roku mają się zmienić przepisy unijne i zezwalać na dokonywanie tych tzw. "ubojów rytualnych". Dla mnie to zwykłe znęcanie się nad zwierzętami. I w imię czego?
6.12.2012 Dzisiaj przeczytane [URL]http://www.agronews.com.pl/pl/33,87,13702,0,1,bedzie_nowelizacja_ustawy_o_ochronie_zwierzat.html[/URL]
[I]"Stanowisko w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowany przepis rozporządzenia Ministra RiRW z dnia 9 września 2004 roku, a dotyczący możliwości dokonywania uboju bez ogłuszania zgodnie z obyczajami religijnymi, sprzeczny z ustawą, straci moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2012 r.
Wyznaczając taki termin umożliwiono ustawodawcy ukształtowanie przepisów odnoszących się do ochrony zwierząt podczas uboju. Gdyby ustawodawca nie dokonał takich dostosowań, to podmioty muszą do tego czasu dostosować się do przepisów ustawy zakazujących uboju rytualnego.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bezpośrednio po ogłoszeniu orzeczenia, podjął działania nad przygotowaniem rozwiązań prawnych, które nie prowadziłyby do naruszenia:
•art. 13 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej zobowiązującego Unię Europejską i Państwa Członkowskie do uwzględniania zwyczajów związanych w szczególności z obyczajami religijnymi, tradycjami kulturowymi i dziedzictwem regionalnym przy formułowaniu i wykonywaniu m.in. polityki rolnej oraz polityki związanej z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego,
•Karty praw podstawowych UE, która zgodnie z art. 10 zapewnia każdemu wolność uzewnętrzniania swojej religii lub przekonań poprzez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie w obrzędach,
•art. 35 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapewniającego obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania obyczajów i tradycji oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości,
•ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a jednocześnie uwzględniałyby ważne interesy społeczne i gospodarcze oraz wykonywałyby postanowienia rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.
Po analizach, w ocenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, niezbędna będzie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt."
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
[/I]Czyli już kombinują jak zabezpieczyć interesy lobby rzeźników. Zakłady Mięsne ubijają miesięcznie około 11 tys. sztuk bydła (ubój tradycyjny i rytualny). Przecież nie zrezygnują z kury znoszącej złote jajka. I co tam obrońcy praw zwierząt i Trybunał Konstytucyjny - za duża kasa z tego jest i tyle.

Edited by kasiek12
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...