Jump to content
Dogomania

III Otwarte Mistrzostwa Łodzi w Biegu z Psem - 20 VI '09


SZAMAN

Recommended Posts

[CENTER][CENTER][FONT=Verdana]III BIEG ŚWIĘTOJAŃSKI [/FONT][FONT=Verdana]
III Mistrzostwa Szkół Wyższych w Biegach Długich
[B]III Otwarte Mistrzostwa Łodzi w Biegu z Psem[/B]
[B]Arturówek, 20 czerwca 2009 roku [/B][/FONT][/CENTER][/CENTER]
[FONT=Verdana]

[B][COLOR=#0f243e]Cel imprezy:[/COLOR][/B]
Popularyzacja masowych biegów jako zdrowego stylu życia,
Promowanie aktywności sportowej wśród łodzian,
Promocja regionu łódzkiego,

[B][COLOR=#0f243e]Organizator:[/COLOR][/B]
Klub Biegacza Arturówek Łódź,
MOSiR Łódź

[B][COLOR=#0f243e]Współorganizator:[/COLOR] [/B][/FONT]
[B][FONT=Verdana]Klub Sportu Psich Zaprzegów "STAKE-OUT"[/FONT][/B][FONT=Verdana]
Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi,
[COLOR=#0f243e]
[B]Termin i miejsce:[/B][/COLOR]
[B]20 czerwca 2009 rok[/B], start godz. 16.00, Arturówek - Łódź ul. Skrzydlata 75 (dojazd autobusem linii 56 z placu Dąbrowskiego)
[B]Start Biegu z Psem o godz. 17.30 [/B]


[B][COLOR=#0f243e]Trasa i dystans:[/COLOR][/B]
Trasa wyznaczona będzie na terenie lasu Łagiewnickiego,
Mężczyźni ~14 km (3 pętle), Kobiety ~10 km (2 pętle),
[B]„Bieg z Psem" ~5 km, [/B]
Trasa oznaczona będzie co 1 km

[B][COLOR=#0f243e]Warunki uczestnictwa:[/COLOR][/B]
W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 20 czerwca 2009 ukończyli 16 lat,
Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów.
Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.


[B][COLOR=#0f243e]Zgłoszenia:[/COLOR][/B]
-[B]elektroniczne na stronie[/B] [B][URL="http://www.kbarturowek.pl/"]www.kbarturowek.pl[/URL][/B]
-[B]w dniu imprezy w godz. 13.30 - 15.30 w biurze zawodów[/B], które mieści się w świetlicy MOSiR w Arturówku ul. Skrzydlata 75, w przypadku startu w Mistrzostw Szkół Wyższych należy okazać ważną legitymację studencką, doktorancką, pracowniczą, w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych zaświadczenie z uczelni,
dodatkowe informacje pod nr tel. 608618583, 601242114 lub email: [EMAIL="[email protected]"][COLOR=#006699][email protected][/COLOR][/EMAIL]


[B][COLOR=#0f243e]Klasyfikacja:[/COLOR][/B]
generalna Kobiet i Mężczyzn
w Mistrzostwach Szkół Wyższych w Biegach Długich, prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
[B]w Otwartych Mistrzostwach w Biegu z Psem, prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn [/B]
drużynowa - zespoły 3 osobowe w tym co najmniej jedna kobieta


[B][COLOR=#0f243e]Nagrody:[/COLOR][/B]
Puchar i nagroda rzeczowa w kat. generalnej za miejsca I-VI
[B]Bieg z Psem – puchar i nagroda rzeczowa za miejsca I - III w kat. kobiet i mężczyzn, [/B]Mistrzostwa Szkół Wyższych w Biegach Długich puchar i nagroda rzeczowa za miejsca I-III w kat. kobiet i mężczyzn,
Drużynowa za miejsca I-III puchary i upominki
[B]Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal, dyplom, ciepły posiłek oraz wezmą udział w losowaniu nagród !![/B]


[B][COLOR=#0f243e]Wpisowe:[/COLOR][/B]
[B]Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 20 zł. [/B]


[B][COLOR=#0f243e]Postanowienie końcowe:[/COLOR][/B]
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz wprowadzenie zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów.
[B]
Będzie możliwość wypożyczenia psa do biegu oraz akcesoriów, pobierana będzie zwrotna kaucja za sprzęt.[/B]

[/FONT]
[B][COLOR=#0f243e][FONT=Verdana]Informacje dodatkowe:[/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=red][FONT=Verdana][URL="http://www.kbarturowek.pl/"][COLOR=red]www.kbarturowek.pl[/COLOR][/URL][/FONT][/COLOR][/B]
[B][COLOR=red][FONT=Verdana]WWW.huskyzone.pl[/FONT][/COLOR][/B][B][COLOR=red][FONT=Verdana][/FONT][/COLOR][/B]
[FONT=Calibri][SIZE=3] [/SIZE][/FONT]

Link to comment
Share on other sites

[CENTER][IMG]http://img104.imageshack.us/img104/4219/b240409.gif[/IMG][img][URL="http://img104.imageshack.us/img104/4219/b240409.gif"][FONT=Calibri][SIZE=3][COLOR=#006699]http://img104.imageshack.us/img104/4219/b240409.gif[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][/img][/CENTER]

Link to comment
Share on other sites

[CENTER][CENTER][B][COLOR=#0f243e][FONT=Verdana]REGULAMIN III OTWARTYCH MISTRZOSTW [B]ŁODZI[/B] w [B]BIEGU[/B] z [B]PSEM[/B]: [/FONT][/COLOR][/B][/CENTER][/CENTER]
[COLOR=black][FONT=Verdana]

[/FONT][/COLOR][B][COLOR=#0f243e][FONT=Verdana]I - Warunki uczestnictwa ludzi:[/FONT][/COLOR][/B][B][COLOR=black][FONT=Verdana] [/FONT][/COLOR][/B][B][COLOR=black][FONT=Verdana]
[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Verdana]
1) W [B]biegu[/B] mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 19 sierpnia 2007 ukończyli 16 lat,

2) Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na start,

3) Udział w [B]biegu[/B] jest dobrowolny. Każda osoba startująca w [B]biegu[/B] z [B]psem[/B], uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy,

4) Każdy zawodnik ponosi odpowiedzialność za zachowanie psa i ewentualne szkody wyrządzone przez psa. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone wobec psów i uczestników przez osoby trzecie,

5) Jedna osoba może startować tylko z jednym [B]psem[/B],

7) [B]Uczestnik [B]biegu[/B] z [B]psem[/B] zobowiązany jest przed startem okazać książeczkę zdrowia psa z ważnymi szczepieniami przeciw wściekliźnie oraz podpisać oświadczenie że pies jest zdrowy[/B],

8) Uczestnik powinien być wyposażony w pas do biegania, do którego będzie mógł przypiąć smycz psa,

9) Zawodnik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w [B]biegu[/B]. Zakazane jest zmuszanie psa do [B]biegu[/B].


[/FONT][/COLOR][B][COLOR=#0f243e][FONT=Verdana]II - Warunki uczestnictwa psów:[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Verdana] [/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Verdana]

1. Dla bezpieczeństwa uczestników wyścigu, wszystkie psy uczestniczące w [B]biegu[/B] muszą być zdrowe i mieć książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami przeciw wściekliźnie. Kontrola książeczek nastąpi przed startem,

2. Przez cały czas trwania imprezy psy muszą być na smyczy / lince.
Nie mogą być puszczone luzem na terenie rozgrywanych zawodów,

3. Pies biorący udział w [B]biegu[/B] musi mieć ukończone 12 miesięcy, a w przypadku ras olbrzymich 18 miesięcy. Jest to spowodowane troską o zdrowie psa, który nie powinien przed zakończeniem rozwoju pokonywać długich tras,

4. Pies uczestniczący w [B]biegu[/B] musi być w dobrej kondycji fizycznej i zdrowotnej.
Wzrost i waga psa nie mają znaczenia. Należy pamiętać jednak o dystansie, który pies ma do pokonania: 5 km

5. Nie zaleca się, by brały udział w [B]biegu[/B] psy ze stwierdzoną dysplazją,

6. [B]Ze względów bezpieczeństwa suki z cieczką nie mogą brać udziału w [B]biegu[/B],[/B]

7. Wskazane jest by psy były w szelkach,

5. Do [B]biegu[/B] dopuszcza się psy biegnące w obrożach. Nie mogą to być jednak obroże typu kanatrek, łańcuszki, kolczatki, zaciskowe (z wyjątkiem obroży parcianych o ograniczonym zacisku),

6. Pies musi być połączony z człowiekiem za pomocą smyczy lub linki o max. długości 2,5 metra. Wskazane jest by była amortyzowana,

7. W trakcie [B]biegu[/B] psy muszą biec obok człowieka lub przed nim.
Zakazane jest wyprzedzanie psa przez zawodnika, ciągnięcie psa, zmuszanie go do [B]biegu[/B], a także branie go na ręce.
Niehumanitarne traktowanie psa może być podstawą do dyskwalifikacji zawodnika.


[/FONT][/COLOR][B][COLOR=#0f243e][FONT=Verdana]
WAŻNE:[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Verdana] [/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Verdana]

Organizator ma prawo wycofać uczestnika z trasy [B]biegu[/B] w przypadku stwierdzenia niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego przez zawodnika lub jego psa oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

[/FONT][/COLOR]
[B][COLOR=red][FONT=Verdana]WARUNKI WYPOŻYCZENIA PSA:[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=black][FONT=Verdana]
Osoby nie mające własnego psa, a chcące wystartować w III Otwartych Mistrzostwach [B]Łodzi[/B] w [B]Biegu[/B] z [B]Psem[/B] mogą zgłaszać się do [B]Klubu Sportu Psich Zaprzęgów „Stake-out”[/B]. Klub ma możliwość nieodpłatnie udostępnić na czas zawodów przeszkolone do [B]biegu[/B] psy, łagodne w stosunku do ludzi. Za sprzęt do biegania i akcesoria dla psów będzie pobierana [B]zwrotna kaucja[/B] w wysokości: 50 zł lub w zastawie dowód osobisty.
Informacje można uzyskać mailem: [B][EMAIL="[email protected]"][COLOR=black][email protected][/COLOR][/EMAIL] [/B]lub pod nr [B]kom.0-609-567-135[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Calibri][SIZE=3] [/SIZE][/FONT][/COLOR]

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Limit psów do wypożyczania już nam się wyczerpała,ale jeśli ktoś chce wystartować ze swoim futrzakiem lub chce udostepnić swojego psa innej osobie, zapraszam jutro do Arturówka do biura rejestracyjnego.

Każdy zawodnik otrzyma medal za ukończenie wyścigu, dyplom, posiłek regeneracyjny, będą puchary za miejsca: I - III, atrakcyjne nagrody (plecaki, saszetki, portfele Jacka Wolfskina, warsztaty Nordic Walking, opaski Adidasa, karma i przekąski dla psów) za miejsca I-IV ufundowane przez Akademię Języków Obcych oraz STAKE-OUT.
A także rozlosowane zostaną nagrody wśród wszystkich uczestników biegu!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...