Jump to content
Dogomania

fundacja-sfora

Members
  • Posts

    3
  • Joined

  • Last visited

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

fundacja-sfora's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

10

Reputation

  1. [SIZE=4]Fundacja„Sfora” przedstawia fakty dotyczące Prezes Fundacji „Emir”:[/SIZE] [LIST=1] [*] [FONT=Times New Roman]K.S. musiała ustąpić oficjalnie z funkcji prezesa Fundacji Emir z powodu prawomocnych wyroków za przestępstwa umyślne z kodeksu karnego, choć uczyniła to długo po uprawomocnieniu się jednego z nich więc przez wiele miesięcy pełniła swoją funkcję niezgodnie z prawem. [/FONT] [/LIST] [LIST] [*][FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Times New Roman][SIZE=2]9.03.2011 - Sąd Rejonowy w Sochaczewie II Wydział Karny – wyrok prawomocny[/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=2][B] - [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=2]sygn. akt II K 384/10 – kara grzywny za naruszenie miru domowego[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT] [*][FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Times New Roman][SIZE=2]4.11. 2011[/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=2][B] - [/B][/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=2]Sąd Rejonowy w Jarocinie, Wydział II Karny, II K 230/10 - Art. 212 p. 2 kk- warunkowe umorzenie na okres jednego roku, zasądzono przeprosiny w prasie i pokrycie kosztów zastępstwa procesowego powódki[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT] [*][FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Times New Roman][SIZE=2]19.12.2011 – Sąd Rejonowy Żyrardów [/SIZE][/FONT][FONT=Times New Roman]– [/FONT][FONT=Times New Roman][SIZE=2]Sygn.akt IIK/339/10 - Art. 233 p.1 kk i Art. 273 kk w zw. z art. 11 p. 2 kk – wyrok prawomocny – wyrok 5 m-cy w zawieszeniu na 2 lata.[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT] [*][FONT=Times New Roman][SIZE=2]13.10.2011 - wniosek o ukaranie z dn. 20.03.2011 w postępowaniu zwyczajnym RSOW-74/10 posterunek Żabia Wola KPP Grodzisk Maz. o prowadzenie nielegalnego schroniska w czasie 13.03.2009-21.10.2010, z art. 10 u. 1 ustawy o zachowaniu porządku i czystości w gminie, uznana za winną.[/SIZE][/FONT] [/LIST] [FONT=Times New Roman][SIZE=2]W dniu 27 grudnia 2012 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie wydał decyzję administracyjną, którą zakazał prowadzenia działalności w zakresie schroniska dla zwierząt oraz skreślił schronisko dla zwierząt bezdomnych Fundacji EMIR z Rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie prowadzone przez w/w organizację. Wszystkie powyższe fakty kompromitują zarówno panią S. jak i Fundację Emir [/SIZE][/FONT]
×
×
  • Create New...