Jump to content
Dogomania

lutek323

Members
 • Content Count

  18
 • Joined

 • Last visited

About lutek323

 • Rank
  Member

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Powiem tyle wrzucicie Panie na luz idą święta i to nie pora i czas na jakieś kłótnie poza tym chciałbym obronić przedmówczynie odnośnie pieska do adopcji bo jeśli ktoś szuka czarnego opla to nie chce mieć żółtego audi , może to nie najlepszy przykład do porównania ale jeśli ktoś coś konkretnego zapewnia i podaje konkretne warunki jakie to nie można mu "wciskać" psa bo jest w potrzebie , psy są i będą zawsze w potrzebie niestety taki mamy naród i mentalność ludzi "pies na 5 minut" i później dzieje się jak się dzieje nie jesteśmy w stanie każdemu pomóc owszem zaraz będą głosy że mozna chociaż jednemu pomóc i zawsze będzie mniej , ale od razu odpowiem Pani chce pomóc osobie która nie daje sobie rady ze względów może finansowych bądz ma za małe mieszkanie bądz może dzieci mają alergie i chce oddać pieska .Chce wziąść do siebie ale nie chciała ze schroniska tylko z domu i tu powód że może się zakocha jest trochę mało na miejscu , bo zakochać to można się jak się kogoś zobaczy na żywo jak się zachowuje a nie na zdjęciu bo to miłość może być dalej na chwilę , jeśli macie jakieś pieski do zaoferowania koleżance to proponować , wiadomo że można tu podawać i oferty ze schronisk ale przynajmniej żeby mniej więcej pasowały do wymagań przyszłego właściciela bo skoro jest ujęte że mały bądz średni mniejszy od owczarka to podanie owczarka średnio pasuje do wymagań przyszłego właściciela , trzeba zdać sobie sprawę że są ludzie i ludzie jedni wezmą kazdego byle by pomóc nie ważne czy york czy kundel czy owczarek ale jedni chcą sprecyzować swoje wymagania bo jak to mówią co człowiek to inny gust i inne wymagania więc trzeba też to uszanować, pozdrawiam wszystkich i życze wesołych świąt.
 2. lutek323

  Zakup psa z ZKwP a umowa

  Będę chuchał jak na swoje dzieciaki , może nie będą bardzo zazdrosne :P , a zresztą ta sunia ma być częścią rodziny a nie maszynką do zarabiania kasy , jeśli tylko będzie można to zaczniemy wystawiać i później będziemy chwalić się osiągnięciami :)
 3. lutek323

  Zakup psa z ZKwP a umowa

  tutaj znalezione z umowy od hodowli zkwp podpunkt 11 11. Hodowca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania drugiego szczenięcia pochodzącego z jego hodowli w przypadku zgonu szczenięcia będącego przedmiotem niniejszej Umowy przed ukończeniem 1 roku życia, powstałego w wyniku chorób i wad wrodzonych. Warunkiem otrzymania przez Nabywcę drugiego szczenięcia jest przeprowadzenie sekcji zwłok zmarłego psa przez lekarza weterynarii wyznaczonego przez Hodowcę. także są hodowle które przestrzegają ten podpunkt
 4. lutek323

  Zakup psa z ZKwP a umowa

  WstępRozdział IInformacje ogólne.Rozdział IIZwierzę(pies) a przepisy kodeksu cywilnego.Przepisy prawne dotyczące rękojmi.Rozdział IIIPróba zawarcia ugody pomiędzy właścicielem a hodowcą.(pismo do hodowcy)Rozdział IVPozew.Rozdział VWskazówki, które mogą okazać się przydatne w praktyce.WstępJest rzeczą istotną, by każdy z nas - właścicieli, nabywając psa drogą umowy sprzedaży, znał swoje prawa.Wbrew powszechnie panującej opinii kupujący, czyli właściciel, ma wiele praw, które pozwalają mu na domaganie się od sprzedawcy – czyli hodowcy, wydania rzeczy ( w tym przypadku psa ) – pełnowartościowej (wolnej od wad) i zgodnej z zawartą umową, a także przestrzegania warunków rękojmi.Niniejszy wątek ma na celu zaprezentowanie informacji, które mogą okazać się pomocne w zawieraniu takich umów oraz dochodzeniu swoich praw w przypadku, gdy rzecz (pies) którą kupiliśmy nie jest wolna od wad. Hodowla to przede wszystkim biznes, jak każdy inny i jako taki podlega regulacjom prawnym. A w świetle przepisów – po stronie hodowcy, jako sprzedającego, są nie tylko prawa, ale i obowiązki.Jednocześnie, proszę o wybaczenie wszystkich tych, którzy poczują się urażeni uprzedmiotawianiem psa. Temat jest ściśle prawniczy, zatem wymusza stosowanie takiego, a nie innego nazewnictwa.Rozdział I. Informacje ogólne.Zgodnie treścią art. 45 kodeksu cywilnego rzeczami są tylko przedmioty materialne.Czy zatem zwierzę możemy traktować jako rzecz w prawie? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Ustawie z dnia 21sierpnia1997r. O ochronie zwierząt:Art. 11. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. 2. W sprawach nie uregulowanych w ustawie, do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy.Sytuacje takie występują między innymi wtedy, kiedy zakupujemy zwierzę - w naszym przypadku - psa od hodowcy.Reasumując – pies w świetle przepisów kodeksu cywilnego, w niektórych sytuacjach, jest rzeczą.Obowiązki hodowcy podczas zawierania umowy sprzedaży psa:Kupując psa zawieramy z hodowcą umowę sprzedaży.Hodowca jako sprzedający, ma obowiązek udzielić przyszłemu właścicielowi, jako kupującemu informacji, które będą jasne, zrozumiałe i nie wprowadzające w błąd. Przyszły właściciel nie musi wykazywać się nadzwyczajną spostrzegawczością i znajomością kupowanej rzeczy/psa (np. wiedzieć o wadach zgryzu, chorobach genetycznych, które ujawniają się po jakimś czasie…).Wady psa nie stwierdzone w chwili zakupu, nie powodują zwolnienia hodowcy od odpowiedzialności za niezgodność rzeczy, czyli psa z umową, gdyż to właśnie hodowca zobowiązany jest do staranności właściwej dla profesjonalisty. Przyszły właściciel nie ma obowiązku dokładnego badania psa w chwili zakupu, ponieważ przyjmuje się, że sprzedawany pies jest wolny od wad.Jak „działa” rękojmia w sytuacji, gdy okazuje się, że pies nie jest wolny od wad?Hodowca ponosi odpowiedzialność za psa którego sprzedaje. Wady psa zmniejszają jego wartość, a także „przydatność”. W takich sytuacjach właścicielowi psa przysługuje prawo wynikające z tytułu rękojmi za wady fizyczne, art. 556. § 1. kodeksu cywilnego:Art. 556. § 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Zgodnie z treścią w/w art. właściciel psa może:- domagać się „usunięcia wad” (np. wymiany psa),- żądać obniżenia ceny zakupu psa,- właściciel psa i hodowca, czyli strony mogą też odstąpić od umowy sprzedaży.Jeżeli z powodu wady psa, właściciel odstępuje od umowy lub żąda obniżenia ceny zakupu, może także domagać się:- naprawienia szkody, np. zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania psa, zwrotu nakładów, np. za leczenie, transport.Sprzedawca/hodowca ponosi odpowiedzialność, nawet jeśli nie wiedział o wadzie. Nie ma znaczenia, czy sam dopuścił do zmniejszenia wartości psa i czy ponosi za to winę. Kiedy rękojmia przestaje chronić właściciela psa?1.) Hodowca jest zwolniony od odpowiedzialności tylko wtedy, gdy właściciel wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, a w przypadku zawarcia umowy przed narodzeniem psa - w momencie jego wydania - art. 557 k. c.: Art. 557§ 1. Sprzedwaca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. §2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący o wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.2.) Właściciel psa traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne psa, jeżeli nie zawiadomi hodowcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia.Jednak, jeżeli hodowca wadę podstępnie zataił albo zapewnił przyszłego właściciela psa, że pies wad nie ma, nawet zaniedbanie tego terminu nie pozbawia kupującego uprawnień z tytułu rękojmi. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku. Nie dotyczy to sytuacji, w których sprzedawca wadę podstępnie zataił. Zarzut może być podniesiony także po upływie roku, jeżeli wcześniej kupujący zawiadomił sprzedawcę o odkryciu wady.Wyłączenie lub ograniczenie rękojmi w zapisach umowy jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wadę przed kupującym. Art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych. § 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym. Według mojej oceny jest jeszcze jedna istotna rzecz.Zgodnie z:Art. 568. § 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. § 2. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił. § 3. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższych terminów, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie. Jednak Sąd Najwyższy, mając na względzie dobro kupującego, dopuścił możliwość przedłużenia powyższych terminów ( Wyrok SN z 5.8.2005r., II CK 28/05).Można dokonać tego w umowie sprzedaży za zgodą stron (sprzedającego i kupującego).W mojej ocenie, hodowca, który jest pewien swoich hodowlanych poczynań, nie powinien robić problemów z umieszczeniem w/w zapisu w umowie.Podsumowując:W przypadku wykrycia wady fizycznej u psa, właściciel może: 1.) domagać się "usunięcia wad" (np. wymiany psa),2.) żądać obniżenia ceny zakupu psa ( czyli żądać zwrotu części lub całości kwoty zapłaconej za psa),3.) właściciel psa i hodowca, czyli strony mogą odstąpić od umowy sprzedaży psa (patrz pkt1.)4.) domagać się naprawienia szkody, np. zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania psa, zwrotu nakładów, np. za leczenie, transport.Na co właściciel psa, powinien zwrócić uwagę: 1.) na zapisy w umowie sprzedaży psa - np. kupujący może zażądać umieszczenia w umowie zapisu, którego pierwotnie w niej nie było (zanim podpisze umowę!), np.:- jeżeli do 2 lat u psa zostanie wykryta choroba genetyczna (potwierdzona opinią weterynarza), hodowca ma obowiązek zwrotu części lub całości kwoty, która zapłacił właściciel za psa, a także zwrotu nakładów, które w związku z chorobą psa poczynił właściciel,- hodowca może np. domagać się zapisu o sterylizacji bądź kastracji psa obciążonego wadą genetyczną. 2.) na terminy - czyli do kiedy właściciel może wystąpić z roszczeniem. jest trochę lektury ale myślę że końcówka najważniejsza
 5. lutek323

  Zakup psa z ZKwP a umowa

  Umowa nie jest z pseudohodowli bo kupili sukę sami na takich samych warunkach jak oni sprzedają zajmują się hodowlą od 7 lat i sprzedali już kilka miotów na takich warunkach tzn że jest to normalne , tą sukę co mają to jest champion polski i interchampionem w zkwp i linia jest tez bardzo bogata wiec mysle ze to dobre skojarzenie skoro ojcem tez jest interchampion , dodam coś od siebie przy spisywaniu umowy na pewno kwotę i to że będę miał prawo sprzedać lub oddać osobie trzeciej pieska jak będe chciał a nie tylko hodowcy bo to jest moim zdaniem bezsens noi i jeszcze jak się zgodzą to podpunkt że w razie smierci do 1 roku czasu szczeniaka chcialbym nowego szczeniaka z hodowli... zobaczymy za 2 tygodnie będą do odbioru jak będzie mała to się pochwalę zdjęciami :)
 6. lutek323

  Zakup psa z ZKwP a umowa

  Myślę że Zarka masz w 100% rację , Ci ludzie nie chcą mnie zrobić w ch... tylko sami podpisali pewnie podobną umowę i na niej bazują nie chcą podawać kwoty bo to chyba starsi ludzie i może nie chcą podawac tego w sprawozdaniu coroczny do US , ciężko powiedzieć pewnie trzeba by na miejscu coś dopisać ręcznie tak żeby obydwie strony były zadowolone
×