Jump to content
Dogomania

gosir

Members
 • Content Count

  51
 • Joined

 • Last visited

1 Follower

About gosir

 • Rank
  Advanced Member
 1. gosir

  Cała PRAWDA o MIEDARACH!!

  Stwierdziłem że lepiej i taniej kupić nowego psa. Wyjdzie taniej i mniej problemów i stresu
 2. gosir

  Bezprawne odanie psów do adopcji

  Tak ino mam informacje że są zacierane ślady
 3. gosir

  Bezprawne odanie psów do adopcji

  Wszystko dokładnie opisuje na http://szwajcary.com/posting.php?mode=reply&f=35&t=12356
 4. gosir

  Bezprawne odanie psów do adopcji

  Kilka fundacji tym też już się zajmuje
 5. gosir

  Bezprawne odanie psów do adopcji

  I tak robię ino nie chcę żeby ktoś miał do mnie zarzuty o nękanie
 6. gosir

  Bezprawne odanie psów do adopcji

  Sprawę skierowałem do prokuratury
 7. Wysłałem takie pismo do Komendant Zwracam się z prośbą o podjęcie działań w mojej sprawie gdzie wczoraj byłem u pąństwa i zostałem odprawiony z kwitkiem powłując się na niżej wymienione przepisy. Art. 284.KK § 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Kodeks Wykroczeń: Art. 125KW . Kto w ciągu dwóch tygodni od dnia znalezienia cudzej rzeczy albo przybłąkania się cudzego zwierzęcia nie zawiadomi o tym organu Policji lub innego organu państwowego albo w inny właściwy sposób nie poszukuje posiadacza,podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. A tu na wszelki wypadek, gdyby znalazca psa przekazal gdzies dalej: Kodeks Cywilny : "Art. 183. § 1. Kto znalazł rzecz zgubioną, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy. Jeżeli znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy, albo jeżeli nie zna miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, powinien niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu właściwy organ państwowy. § 2. Przepisy o rzeczach znalezionych stosuje się odpowiednio do rzeczy porzuconych bez zamiaru wyzbycia się własności, jak również do zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły. Następnie trzeba ustalić, czy właściciel zwierzę porzucił, czy je stracił, bo ktoś je ukradł, bo zgubił się. I jeżeli okaże się, że to właściciel je porzucił to: "Art. 180. Właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci. Art. 181. Własność ruchomej rzeczy niczyjej nabywa się przez jej objęcie w posiadanie samoistne. " Jednak jeżeli okaże się, że pies zaginął, to: Art. 187. Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną, które nie zostaną przez uprawnionego odebrane w ciągu roku od dnia wezwania go przez właściwy organ, a w razie niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od ich znalezienia, stają się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy stają się po upływie tych samych terminów własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom; jeżeli rzeczy są przechowywane przez organ państwowy, znalazca może je odebrać za zwrotem kosztów. I teraz: Ustawa o Ochronie Zwierząt nakłada zgodnie z art. 11 na gminę - "zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie" oraz mówi, że "wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi może odbywać się wyłącznie na mocy uchwały właściwej rady gminy, podjętej po uzgodnieniu z państwowym lekarzem weterynarii działającym na podstawie odrębnych przepisów oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela TOZ w Polsce lub innej organizacji społecznej o podobnym statutowym celu działania". Następnie trzeba przeczytać uchwałę konkretnej gminy, z której zapewne może wynikać ten okres 14 dni kwarantanny i np. to, że jeżeli pies zostanie adoptowany, to zwrot tego psa należy uzgadniać już z osobą adoptującą, a nie ze schroniskiem. A to oznacza, że jeżeli pies zaginął to właściciel ma 2 lata na to, aby odzyskać swojego psa od osoby, która go adoptowała.
 8. gosir

  Bezprawne odanie psów do adopcji

  Wysłałem takie pismo do komendanta Zwracam się z prośbą o podjęcie działań w mojej sprawie gdzie wczoraj byłem u pąństwa i zostałem odprawiony z kwitkiem powłując się na niżej wymienione przepisy. Art. 284.KK § 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Kodeks Wykroczeń: Art. 125KW . Kto w ciągu dwóch tygodni od dnia znalezienia cudzej rzeczy albo przybłąkania się cudzego zwierzęcia nie zawiadomi o tym organu Policji lub innego organu państwowego albo w inny właściwy sposób nie poszukuje posiadacza,podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. A tu na wszelki wypadek, gdyby znalazca psa przekazal gdzies dalej: Kodeks Cywilny : "Art. 183. § 1. Kto znalazł rzecz zgubioną, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy. Jeżeli znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy, albo jeżeli nie zna miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, powinien niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu właściwy organ państwowy. § 2. Przepisy o rzeczach znalezionych stosuje się odpowiednio do rzeczy porzuconych bez zamiaru wyzbycia się własności, jak również do zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły. Następnie trzeba ustalić, czy właściciel zwierzę porzucił, czy je stracił, bo ktoś je ukradł, bo zgubił się. I jeżeli okaże się, że to właściciel je porzucił to: "Art. 180. Właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci. Art. 181. Własność ruchomej rzeczy niczyjej nabywa się przez jej objęcie w posiadanie samoistne. " Jednak jeżeli okaże się, że pies zaginął, to: Art. 187. Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną, które nie zostaną przez uprawnionego odebrane w ciągu roku od dnia wezwania go przez właściwy organ, a w razie niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od ich znalezienia, stają się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy stają się po upływie tych samych terminów własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom; jeżeli rzeczy są przechowywane przez organ państwowy, znalazca może je odebrać za zwrotem kosztów. I teraz: Ustawa o Ochronie Zwierząt nakłada zgodnie z art. 11 na gminę - "zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie" oraz mówi, że "wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi może odbywać się wyłącznie na mocy uchwały właściwej rady gminy, podjętej po uzgodnieniu z państwowym lekarzem weterynarii działającym na podstawie odrębnych przepisów oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela TOZ w Polsce lub innej organizacji społecznej o podobnym statutowym celu działania". Następnie trzeba przeczytać uchwałę konkretnej gminy, z której zapewne może wynikać ten okres 14 dni kwarantanny i np. to, że jeżeli pies zostanie adoptowany, to zwrot tego psa należy uzgadniać już z osobą adoptującą, a nie ze schroniskiem. A to oznacza, że jeżeli pies zaginął to właściciel ma 2 lata na to, aby odzyskać swojego psa od osoby, która go adoptowała.
 9. gosir

  Bezprawne odanie psów do adopcji

  Brezyl daj jakieś namiary albo odzwonie lub napisze bo na priv niedzie wysłać
 10. Nikt niewie bo niechcą ujawnić. Psy ze schroniska poszły do pani x a potem niewiadomo gdzie. Pani x odpowiada chaotycznie chciała najpierw pieniądze a teraz wogule niechce sprawy załatwić polubownie
 11. gosir

  Cała PRAWDA o MIEDARACH!!

  prosze osby ktore miały problem z owym schroniskiem o kontakt
 12. gosir

  Cała PRAWDA o MIEDARACH!!

  Napisałem do tv i gazet
 13. gosir

  Bezprawne odanie psów do adopcji

  Mam chipa jak i ksiązeczke i rodowu. Akwiztorzy jak spałem po nocy nie domkneli furtki
 14. gosir

  Cała PRAWDA o MIEDARACH!!

  Zagineły mi dwa psy jeden rasowy z chipem 12 grudnia dałem ogłoszenia do internetu porozwieszałem w okolicy wbazie też zaznaczyłem i szukałem. Wczoraj dostałem telefon że psy zostały wywiezione do schroniska Miedarach . Okazało się że oni nie znależli chipa u psa 2 letniego i odali psy do adopcji jak je moge odzyskać. Byłem tam dzisaj okazało się że odali jakieś pani te psy a ta pani odała je jakiejś rodzinie. Niechcą mi podać dany zasłanią się ochronom danych osobowych i tym że niemam prawa do psów.
 15. Mam oto taką sprawę sprawę zagineły mi dwa psy jeden rasowy z chipem 12 grudnia dałem ogłoszenia do internetu porozwieszałem w okolicy wbazie też zaznaczyłem i szukałem. Wczoraj dostałem telefon że psy zostały wywiezione do schroniska . Okazało się że oni nie znależli chipa u psa 2 letniego i odali psy do adopcji jak je moge odzyskać. Byłem tam dzisaj okazało się że odali jakieś pani te psy a ta pani odała je jakiejś rodzinie. Niechcą mi podać dany zasłanią się ochronom danych osobowych i tym że niemam prawa do psów.
×