Jump to content
Dogomania

Psy Ratownicze i rozporządzenia


kasia i PePe
 Share

Recommended Posts

W Białymstoku w tą sobote odbędzie się pierwszy egzmain na psa przewodnika i psy pracujące. Psy te po uzyskaniu tytułu-certyfikatu, będą miały prawo nosić specjalne kamizelki (wzór musi zostać dokłądnie opisany, ponieważ będą one swoistymi dokumentami tych psów)
Podejrzewam, że z psami ratownikami powinno być podbnie, to jak z noszeniem mundurów-trzeba mieć uprawnienia
?

Pozdrawiam
kasia

Link to comment
Share on other sites

[quote name='kasia i PePe']Podejrzewam, że z psami ratownikami powinno być podbnie, to jak z noszeniem mundurów-trzeba mieć uprawnienia
?[/QUOTE]

Oczywiście, że tak jest. Na temat sposobu egzaminowania psów oraz wykorzystywania ich w akcjach ratowniczych jest odpowiednie rozporządzenie MSWiA. Dopiero pies, który zda oficjalny egzamin zostaje psem ratowniczym.

Natomiast istnieją jak we wszystkich dziedzinach organizacje, które pomimo braku weryfikacji lub własnych weryfikacji nazywają swoje psy ratownikami. Każdy może tak zrobić- założyć psu kamizelkęi powiedzieć, że ma psa przewodnika, asystenta czy jakiegokolwiek innego..

Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj:
[URL="http://www.gpr.wow.net.pl/osp/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=25"]Rozporządzenie MSWiA o psach ratowniczych[/URL]

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

[FONT=Times New Roman][SIZE=3]Cześć Zachraniarka!! [/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3]Znamy się choć przypuszczam że możesz nie kojarzyć z skąd ale na pewno będziemy teraz częściej się spotykać na psich imprezach, Zauważyłem że często podnosisz temat weryfikacji i udziału psów w akcjach .Chciałbym abyś zwróciła uwagę że ustawa na która się powołujesz dotyczy PSP ( Na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:).[/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3]A więc inne organizacje ratunkowe mają prawo weryfikacji i nadawania stopni według swoich regulaminów . PSP ma podpisane umowy z niektórymi organizacjami krajowymi i udział tych członków w akcjach jest automatyczny .Działa to w obie strony bo nie wiem czy wiesz że są obszary w Polsce gdzie PSP nie ma monopolu a też jest proszona o pomoc i przyjeżdża z uprawnieniami jakie posiada. Pozdrawiam i do zobaczenia.[/SIZE][/FONT]

Link to comment
Share on other sites

Witam :)

Andrzej doskonale o tym wiem, że są grupy, które weryfikują się same lub się nie weryfikują wcale i uczestniczą w akcjach. Napisałam o tym już w poprzedniej wypowiedzi. Każdy jak to piszesz "ma prawo" nazwać swojego psa- psem ratowniczym, nałożyć mu kamizelkę, nawiązać z kimś współpracę i ruszyć na poszukiwania.. Co nie zmienia faktu, że są przepisy na temat wykorzystania zwierząt w akcjach ratowniczych, które przytoczyłam wyżej.

Link to comment
Share on other sites

[FONT=Times New Roman][SIZE=3]Nie w tym sensie „każdy” bo wtedy będzie tak jak piszesz. Są rożne organizacje działające w specyficznych warunkach i nie da się lub nie dało do tej pory na terenie całego kraju zastąpić w niektórych działaniach tych organizacji PSP. A ja jeszcze raz podkreślam że ustawa na którą się powołujesz dotyczy wykorzystania zwierząt w PSP w czasie akcji ratunkowych i tylko tej organizacji . I ni jak się nie ma do ustaw dotyczących takich organizacji ja np.(WOPR czy GOPR i TOPR.) .Te organizacje mają również ustawy które tworzyło MSWiA .
[/SIZE][/FONT]

Link to comment
Share on other sites

Ale kto chce zastępować inne organizacje grupami PSP? Myślę, że piszemy o innych sprawach i stąd to nieporozumienie. Piszesz o jakimś monopolu, a ja za bardzo nie rozumiem o co chodzi.. Do egzaminów państwowych podchodzą różne organizacje w tym wiele opartych wyłącznie na wolontariacie, również psy z TOPR i GOPR.. Tak jak piszesz są różne organizacje o różnej specyfice, ale moim zdaniem każda powinna podlegać konkretnej weryfikacji, bo samowolka w kwestiach kiedy chodzi o ludzkie życie i zdrowie to tak nie bardzo.. Ale to tylko i wyłącznie moja opinia, każdy ma prawo do własnej.

Link to comment
Share on other sites

Z tego co znalazłam w rozporządzeniu to:
" 8. Lawinowe psy ratownicze są szkolone i egzaminowane przez podmioty uprawnione do szkolenia w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi programami szkolenia w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

9. Zwłokowe psy ratownicze są szkolone i egzaminowane przez podmioty uprawnione do szkolenia w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi programami szkolenia w Policji."

Niestety więcej na temat tego gdzie i kiedy mogą być psy tych specjalności weryfikowane nie wiem. Myślę, że najlepiej będzie dowiedzieć się u źródła.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Nikt a na pewno nie ja uciekam od odpowiedzi .
1. Jeżeli ktoś ma obowiązek to powinien mieć,posiadać środki do realizacji zadań i wcale to nie [U]wyklucza[/U] korzystania z innych środków należących do innej organizacji.
2. Czy można uznać za normalną sytuację że masz obowiązek i nie posiadasz nawet 1 sztuki psa o specjalności np. psa ratowniczego terenowego.
Nie chodzi o to że korzysta z pomocy lecz o to że nawet w ilościach minimalnych nie posiada środków do takich zadań. Żadna organizacja nie jest wstanie zapewnić takiego komfortu że w ciągu 1 godz, od zawiadomienia stawi się w ilościach wystarczających w każdym miejscu w Polsce , więc każda organizacja chcąc zapewnić minimum cierpień osobie poszukiwanej będzie musiała korzystać z pomocy innych organizacji.
Zapewniam cię że mam jeszcze większy kontakt z realem i ratownictwem ponieważ zawodowo się tym zajmuje nic nie omijam i czytam z uwagą. Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Laluna ! [SIZE=2][B][COLOR=SeaGreen][cenzura-proszę bez wycieczek osobistych][/COLOR][/B][/SIZE] rozumiem że jakoś ci się udało dotrzeć do mojej strony to może będziesz uprzejma zauważyć że nie opowiadam o marzeniach tylko o tym co potrafię zrobić i nie muszę pacząc na licznik na forach egzystować w środowisku „psiarzy”
Dalej podtrzymuje że nie masz pojęci o szkoleniu a o polityce i strukturze organizacyjne szkolenia psów ratowniczych w europie i na świecie w szczególności. Nigdzie nie napisałem że powołuję się na regulamin IRO . Dlatego że wiem o czmy pisze w przeciwieństwie do ciebie . Żeby poprawić ci humor to miałem na myśli egzamin narodowy w Chorwacji i np. międzynarodowy w Czechach , Słowaci a w Polsce STORATU.
Piszesz o uprawnieniach państwowych w Polsce >
Mogę tylko wzdychać i współczuć tym co to będą musieli czytać ale wydaje się mi że to jedyna droga do wskazania że oprócz nabijania licznika przez niektóre osoby i tworzenia swojego im aż jest daleka droga do zrozumienia sytuacji realnej i uwarunkowań prawnych.
[B][FONT=&quot]ROZPORZĄDZENIE[/FONT][/B]
[B][FONT=&quot]MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)[/FONT][/B]

[FONT=&quot]z dnia 4 lutego 2005 r.[/FONT]

[B][FONT=&quot]w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych[/FONT][/B]

[FONT=&quot](Dz. U. z dnia 1 marca 2005 r.)[/FONT]

[FONT=&quot]Na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. [COLOR=red]o Państwowej Straży Pożarnej[/COLOR] (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:[/FONT]
[B][COLOR=red][FONT=&quot]§ 1.[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=red][FONT=&quot] Rozporządzenie określa:[/FONT][/COLOR]
[COLOR=red][FONT=&quot] 1) gatunki i rasy zwierząt wykorzystywanych przez Państwową Straż Pożarną w akcjach ratowniczych;[/FONT][/COLOR]
Nawet o Ochotniczych Strażach nie wspomnieli.
Takie coś nazywa się resortowym zarządzeniem.
Jakoś Storat nie musi się przejmować tym zarządzeniem i kilka organizacji innych również. Czy będzie musiała pożyjemy zobaczymy ?
[SIZE=2][B][COLOR=SeaGreen][cenzura-proszę bez wycieczek osobistych-jefta]

[/COLOR][/B][/SIZE]

Link to comment
Share on other sites

[CENTER][CENTER][B][FONT=&quot]Przepisy karne[/FONT][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[B][FONT=&quot]Art. 57.[/FONT][/B][FONT=&quot] 1. Kto nie będąc do tego uprawnionym wykorzystuje bądź używa symboliki olimpijskiej oraz nazw, o których mowa w art. 11 ust. 3,[/FONT]
[FONT=&quot]podlega karze grzywny.[/FONT]
[FONT=&quot]2. Tej samej karze podlega, kto nie będąc do tego uprawnionym prowadzi działalność w zakresie sportu profesjonalnego [COLOR=red]lub narusza przepisy dotyczące bezpieczeństwa w dziedzinie kultury fizycznej.[/COLOR][/FONT]
[FONT=&quot]3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, orzeka się nawiązkę na rzecz Polskiego Komitetu Olimpijskiego w wysokości 100.000 złotych.[/FONT]
[FONT=&quot]4. Czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, rozpatrywane są w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.[/FONT]

[B][B]§ 3.[/B] 1. Organizacje specjalistyczne są obowiązane i uprawnione do:[/B]

[B] 1) organizowania pomocy oraz ratowania osób, w tym udzielania pomocy przedmedycznej;[/B]

[B] 2[COLOR=red]) organizowania oraz przeprowadzania szkolenia służby ratowniczej;[/COLOR][/B]

[B][COLOR=red] 3) ustalania programów kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa;[/COLOR][/B]

[B][COLOR=red] 4) nadawania stopni ratowniczych oraz określania uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji;[/COLOR][/B]

[B] 5) programowania i prowadzenia profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób;[/B]

[B] 6) stwierdzania zagrożeń bezpieczeństwa osób, na swoim terenie działania.[/B]

[B][FONT=&quot]To fragmenty niektórych przepisów Polskich [/FONT][/B]


[COLOR=Green][B][ciach][/B][/COLOR]

Link to comment
Share on other sites

[B]Podpierasz sie starymi przepisami.[/B]

[B]Artykuł 57 inaczej brzmi[/B] :p

rozdz 11
Art 57
1.Kto narusza przepisy dotyczące bezpieczeństwa w dziedzinie kultury fizycznej, podlega karze grzywny
2.Orzekanie w sprawach okreslonych w ust 1 następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.[B]A cytowana ustawa dotyczy wyłacznie ratownictwa górskiego i wodnego i do niej stosuje sie art 57[/B]Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 193 poz. 1624


[B]ROZPORZĄDZENIE[/B]
[B]MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)[/B]

z dnia 12 listopada 2002 r.

[B]w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej.[/B]

(Dz. U. z dnia 22 listopada 2002 r.)


Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820 i Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

W miejscowości Donovali (Słowacja ) Przez trzy dni(18-20.09) trwały egzaminy psów ratowniczych według międzynarodowego regulaminu IRO. Jednocześnie odbywały się Międzynarodowe Mistrzostwa Słowacji. Pies Baster Andrzeja Górowskiego z grupy Podhalańskiej GOPR zdobył największą ilość punktów w egzaminie RH-FL B i jest z tego co się orientuje jedynym psem ratowniczym w Polsce który posiada taki certyfikat.
[B]Gratulacje i wyrazy uznania !!! [/B]
Niestety, ale ja chyba nie doczekam się , aby choc jeden pies ratownik zasilił etatowo stan psów w policji . Zycie ludzkie powinno byc wartoscią najważniejszą i do niektorych to nie trafia. Tyle kasy wydawane jest na bzdury. Szkoda.

Link to comment
Share on other sites

Widzieliście co osiągnął ratownik GOPR z grupy Podhalańskiej... nie wymyśla własnych torów przeszkód i regulaminów tylko konfrontuje swoje umiejętności na arenie międzynarodowej...

tu jest link:
[url=http://www.gopr-podhale.pl/strona.php?menu=wpis&id=222]Grupa Podhalańska GOPR[/url]

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

[quote name='jamor']W miejscowości Donovali (Słowacja ) Przez trzy dni(18-20.09) trwały egzaminy psów ratowniczych według międzynarodowego regulaminu IRO. Jednocześnie odbywały się Międzynarodowe Mistrzostwa Słowacji. Pies Baster Andrzeja Górowskiego z grupy Podhalańskiej GOPR zdobył największą ilość punktów w egzaminie RH-FL B i jest z tego co się orientuje jedynym psem ratowniczym w Polsce który posiada taki certyfikat.
[B]Gratulacje i wyrazy uznania !!! [/B]
Niestety, ale ja chyba nie doczekam się , aby choc jeden pies ratownik zasilił etatowo stan psów w policji . Zycie ludzkie powinno byc wartoscią najważniejszą i do niektorych to nie trafia. Tyle kasy wydawane jest na bzdury. Szkoda.[/QUOTE]

Witam,chyba ucieszy cię informacja,że bywają w policji etatowe psy ratownicze.W Komisariacie Wodnym w Poznaniu przez wiele lat pracował nowofundland Henio szkolony jako ratownik wodny,teraz Henio jest na emeryturze a jego nastepcą zostanie nowofundland z mojej hodowli ,nomen omen o imieniu Humbak.Ma teraz 5 miesięcy,kilka tygodni temu zaczął swoją edukację i mam nadzieję,ze będzie znakomitym ratownikiem.

Link to comment
Share on other sites

[quote name='jamor']W miejscowości Donovali (Słowacja ) Przez trzy dni(18-20.09) trwały egzaminy psów ratowniczych według międzynarodowego regulaminu IRO. Jednocześnie odbywały się Międzynarodowe Mistrzostwa Słowacji. Pies Baster Andrzeja Górowskiego z grupy Podhalańskiej GOPR zdobył największą ilość punktów w egzaminie RH-FL B i jest z tego co się orientuje jedynym psem ratowniczym w Polsce który posiada taki certyfikat.
[B]Gratulacje i wyrazy uznania !!! [/B]
Niestety, ale ja chyba nie doczekam się , aby choc jeden pies ratownik zasilił etatowo stan psów w policji . Zycie ludzkie powinno byc wartoscią najważniejszą i do niektorych to nie trafia. Tyle kasy wydawane jest na bzdury. Szkoda.[/quote]

Gratulejszyns dla Pana Górowskiego :)
No i dla Bastera!! :loveu:

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

ad 8. w GOPR lawinowe i teren otwarty na ten moment, zwłoki - Policja , gruzy teren otwarty PSP- OSP, w każdej z tych instytucji maja swoje regulaminy z sprowadza się to do tego że pies i przewodnik są unifikowani raz do roku dla potwierdzenia klas jakie posiadają. Ma to na celu stałą kontrolę nad tym ile psów jest sprawnych do podjęcia akcji.


Odnosząc się do stowarzyszeń i organizacji które trenują psy jako ratownicze mają swoje doświadczenie i odpowiednia wiedzę lecz monopol należy do organizacji państwowych a uczestnictwo w akcji jest uzależnione od zgody dowodzącego.

temat jest szeroki :) ale wart omówienia


[quote name='zachraniarka']Z tego co znalazłam w rozporządzeniu to:
" 8. Lawinowe psy ratownicze są szkolone i egzaminowane przez podmioty uprawnione do szkolenia w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi programami szkolenia w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

9. Zwłokowe psy ratownicze są szkolone i egzaminowane przez podmioty uprawnione do szkolenia w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi programami szkolenia w Policji."

Niestety więcej na temat tego gdzie i kiedy mogą być psy tych specjalności weryfikowane nie wiem. Myślę, że najlepiej będzie dowiedzieć się u źródła.[/QUOTE]

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...