Jump to content
Dogomania
Pianka

Nowy REGULAMIN Bazarku - AKTUALIZACJA - 5.12.2012!

Recommended Posts

NOWY REGULAMIN BAZARKU DOGOMANII (regulamin obowiązuje od 4.06.2008)


Bazarek to część forum DOGOMANIA, obowiązuje tu ten sam regulamin co na reszcie forum. Wątki łamiące regulamin będą zamykane/usuwane - zanim założysz wątek - zapoznaj się z regulaminem forum oraz regulaminem działu - Bazarek.
Jeżeli moderator odwiedzi wątek łamiący którykolwiek z regulaminów, a nie będzie w nim jeszcze ofert - wątek zostanie usunięty w trybie natychmiastowym!


Poza ogólnym regulaminem obowiązują zasady :


Bazarek jest miejscem gdzie zbierane są fundusze na bezdomne zwierzęta (za zwierze bezdomne uznaje się zwierzę, które jest do adopcji i szuka domu docelowego, nie wolno zakładać bazarków na zwierzęta w tzw: "dożywotnich DT")

Zakazana jest sprzedaż na prywatne cele (np."zbiórka na nowy sweter",na swoje zwierzęta lub zwierzęta znajomych/rodziny itd.). Cała suma z bazarku (poza kosztami wysyłki) idzie na wybrany cel. Zakazuje się zatem bazarku - sprzedam perfumy za 100 zł - połowa idzie na Burka.

W drodze wyjątku dopuszcza się możliwość wystawianie bazarków na sterylizacje zwierząt posiadających właścicieli - wymagana jest jednak zgoda moderatora działu bazarek - zanim taki bazarek powstanie. Chodzi tu przede wszystkim o suczki wiejskie, rodzące co cieczkę. Aby taki bazarek był zgodny z regulaminem zwierzę na którego zabieg zbierane są fundusze musi posiadać wątek na dogomanii (np. w dziale - Sterylizacje), tam trzeba prowadzić rozliczenia.
Bezwzględnie należy również przedstawić rachunek/fakturę za zabieg.

* Jeżeli pieniądze z bazarku mają być przekazane na konto schroniska lub fundacji ogólnie, a nie na konkretne działanie/konkretne zwierzęta (Sprzedający nie wie jakie są najpilniejsze potrzeby) proszę w pierwszym poście podać pełną nazwę organizacji, link do strony WWW oraz do wątku na dogomanii (jeśli istnieje), koniecznie w bazarku na konkretną organizację należy podać również jej numer KRS, adres prowadzonej działalności. W takim wypadku do rozliczenia bazarku będą potrzebne potwierdzenia odbioru przesyłek (na potwierdzenia czekamy 2 miesiące - jeśli nie będzie informacji o braku dostarczenia przesyłki - uznaje się ją za doręczoną) przez Kupujących oraz dowody wpłat (potwierdzenie przelewu/skan/zdjęcie) dokonanych przez Kupujących na oficjalne konto schroniska/fundacji. Wszystkie dowody wpłat zbiera Sprzedający i dopiero przy rozliczaniu się z pieniędzy przedstawia je Moderatorowi.
Jeśli pieniądze (z kosztami wysyłki) zbiera Sprzedający - to on przedstawia dowód wpłaty wszystkich środków (poza kosztami wysyłki) na konto schroniska/fundacji na PW do Moderatora w celu rozliczenia i usunięcia bazarku.

* W pozostałych przypadkach - gdy bazarek jest założony na konkretny cel/konkretne zwierzęta w wątku bazarkowym Kupujący potwierdzają odbiór przesyłek (na potwierdzenia czekamy 2 miesiące - jeśli nie będzie informacji o braku dostarczenia przesyłki - uznaje się ją za doręczoną), Sprzedający informuje o przekazaniu środków na konto docelowe.
Rozliczenia pieniędzy muszą znajdować się w pierwszym poście wątku wskazanym jako cel bazarku. Prowadzący wątek celu podlega pod regulamin PWP.


1. SPRZEDAJĄCY

Osoba która wystawia na Bazarku przedmiot na sprzedaż. Sprzedający może być w posiadaniu przedmiotu bazarku lub pośredniczyć w sprzedaży - przedmioty bazarku posiada inna osoba - określona w pierwszym poście wątku jako Posiadacz.
To do Sprzedającego należy pilnowanie porządku na jego wątkach, uzupełnianie danych, przestrzeganie regulaminu forum oraz regulaminu bazarku.
Obowiązkiem Sprzedającego jest dokładne i zgodne z prawdą opisanie przedmiotu, wskazanie celu, rozliczenie się z uzyskanych pieniędzy od Kupujących.
Sprzedający musi odpowiedzieć na pytania, rozwiać ewentualne wątpliwości Kupującego.
Zastanów się dobrze czy wystarczająco opisałeś wystawiony przedmiot. Jeśli sprzedajesz kilka razy użyty kosmetyk - umieść jego zużycie w opisie i najlepiej pokaż to na zdjęciu. Jeśli sprzedajesz ubranie, ale nie jesteś pewien czy jest oryginalne - też napisz o tym koniecznie!
Sprzedający przy sprzedawanym przedmiocie uzupełnia aktualne ceny, dane lidera w licytacji. Bazarek ma być prowadzony tak by w pierwszych postach były wszystkie ważne informacje. Nie każdy ma czas przekopywać się przez ileś stron wątku aby wiedzieć jaką sumę ma podać gdy chce licytować.

Poinformuj Kupującego na PW o wygranej licytacji. W treści podaj dane do przelewu (zgodne z treścią pierwszego postu), kwotę za przedmiot i koszty wysyłki.
Gdy pieniądze wpłyną na wskazane konto poinformuj Kupującego że otrzymałeś przelew i poinformuj kiedy przesyłka zostanie/została nadana.
NIGDY NIE WYSYŁAJ PRZESYŁKI PRZED OTRZYMANIEM PIENIĘDZY ZA PRZEDMIOT.

Gdy bazarek zostanie zakończony, wszystkie przesyłki trafią do Kupujących – udokumentuj w wątku fakt dotarcia pieniędzy na cel wskazany w pierwszym poście. Dla ułatwienia pracy moderatora po całkowitym sfinalizowaniu bazarku zmień jego tytuł na "DO USUNIĘCIA"
Rozlicz swoje bazarki zanim moderator sam o to poprosi. Jeśli nie wiesz jak to zrobić zgłoś się do moderatora bazarku.

Jeżeli Sprzedający został ukarany banem - jego bazarek traktuje się jako nieaktualny.


2. KUPUJĄCY

Osoba kupująca na bazarku musi sama ocenić czy wszystkie szczegóły aukcji jej odpowiadają. Zanim weźmiesz udział w bazarku sprawdź czy koszty wysyłki Ci odpowiadają, później Twoje ewentualne roszczenia nie będą brane pod uwagę. Upewnij się czy osoba Sprzedającego budzi Twoje zaufanie.
Po wygraniu licytacji, gdy zlecisz wpłatę za przedmiot poinformuj o tym Sprzedającego, będzie wiedział że przesyłkę należy przygotować do wysłania gdy pieniążki zostaną zaksięgowane na wskazanym koncie.
Po otrzymaniu przesyłki poinformuj o tym Sprzedającego w wątku bazarkowym oraz na PW.
Jeśli zostałeś oszukany patrz punkt : 6

Należy pamiętać, że przedmioty widoczne na zdjęciach mogą różnić się nieco kolorem od przedmiotu w rzeczywistości. Jest to zależne od jakości aparatu, oświetlenia w czasie robienia zdjęć, ustawień osobistych monitora (każdy może mieć inaczej) jak i rodzaju monitora. Jeśli więc zależy Ci na dokładnym określeniu koloru, bądź jego odcieniu, dopytaj o to Sprzedającego. Unikniesz w ten sposób rozczarowania.

Biorąc udział w licytacji zawsze podawaj CO i ZA ILE licytujesz. Posty typu "przebijam o złotówkę" mogą wprowadzić niepotrzebny chaos (podaj numer przedmiotu i konkretną kwotę jaką proponujesz w licytacji).

Jeżeli Kupujący został ukarany banem - jego oferty na bazarku zostają automatycznie anulowane. Inni użytkownicy licytujący w imieniu zbanowanych będą karani tak samo jakby użyczali konta osobie zablokowanej. Jeśli przez 2 miesiące Kupujący nie zgłosi problemów z otrzymaniem przesyłki uznaje się ją za dostarczoną.


3. JAK MA WYGLĄDAĆ WĄTEK BAZARKOWY.

Na bazarku obowiązuje REGULAMIN FORUM

W tytule wątku zamieszczamy : Nazwę przedmiotu lub grupę (świecznik, książki różne), cel (który musi być podparty wątkiem na dogomanii) oraz datę zakończenia licytacji.
Bazarki mogą trwać przez 1 miesiąc (decyduje data pierwszego postu). Proszę zatem datę zakończenia ustalać biorąc pod uwagę ten fakt. Wątki nie będą przedłużane ani wznawiane!

W pierwszym poście muszą znaleźć się : dokładny opis przedmiotu/przedmiotów, opis celu z linkiem do wątku gdzie będą rozliczenia z uzyskanych poprzez DOGOMANIĘ funduszy, data i godzina zakończenia lub informacja przez jaki czas licytujemy. Konieczne jest podanie informacji o kosztach wysyłki - Kupujący musi to wiedzieć zanim weźmie udział w licytacji.
W jednym poście można umieścić max 5 zdjęć! Jeśli masz więcej przedmiotów, umieść je w kolejnych postach.
Pogrupuj wystawiane przedmioty, nie sprzedawaj w jednym wątku soli kuchennej, majtek i obroży dla psa. Pomoże to także Kupującemu w odnalezieniu np przez wyszukiwarkę tylko interesujących go wątków.
Przy sprzedawanym przedmiocie powinny być na bieżąco uzupełniane informacje co do aktualnej ceny i lidera w licytacji.
Jeżeli niektóre przedmioty się nie sprzedały, zakończ i rozlicz bazarek, a to co zostało wystaw na sprzedaż w kolejnym, nowym wątku (jeśli pojawi się w wątku oferta zakupu jednego fantu po zakończeniu bazarku - dopuszcza się taką sprzedaż - opisaną oczywiście dokładnie w temacie - w przypadku zakupu więcej niż jednego przedmiotu - należy wystawić nowy bazarek!).

Jeśli użytkownik ma nierozliczone bazarki z okresu dłuższego niż 3 miesiące, kolejne jego wątki mogą być blokowane (trwale usuwane) podczas moderacji, aż do czasu rozliczenia już zakończonych tematów.
Blokowane również mogą być bazarki na konkretne cele, które nie są rozliczane w odpowiedni, przejrzysty sposób (jeżeli osoba prowadzi wątki kilku zwierząt - wszystkie będą blokowane).
Jeśli dany cel będzie uparcie nierozliczany, a kolejni użytkownicy będą zakładać na niego bazarki grupa takich osób może spodziewać się zablokowania ich bazarków i odcięcia możliwości zbierania funduszy poprzez to forum. Użytkownicy którzy nie wyrażą chęci rozliczania bazarków będą banowani na zawsze i umieszczani na czarnej liście jako oszuści przywłaszczający sobie fundusze bezdomnych zwierząt.


Wszelkie zmiany w wątku (dokonywane po pierwszych ofertach) mające na celu zmianę formy zakupu - na przykład z planowanej licytacji na kup teraz - muszą odbyć się za zgodą wszystkich licytujących w danym bazarku. W przypadku jakiegokolwiek sprzeciwu należy zasady bazarku pozostawić niezmienione!


4. WYSYŁKA

Zasada jest jedna - wysyłamy zawsze przesyłkami rejestrowanymi. Czyli takimi na które mamy potwierdzenie nadania. W drodze wyjątku dopuszcza się wysyłkę listem zwykłym pod warunkiem wyraźnej prośby Kupującego umieszczonej w wątku (to jest wysyłka na odpowiedzialność Kupującego - nie może mieć pretensji że przesyłka nie doszła)
Przesyłkę zabezpieczyć należy odpowiednia kopertą, folią bąbelkową.

Kosztami przesyłki można się podzielić, może je pokryć kupujący lub sprzedający. Ale nawet jeśli Sprzedający pokrywa koszty przesłania przedmiotu do Kupującego – przesyłka musi być rejestrowana!

Koszty przesyłki zawsze podane są na konkretnym bazarku. Jednak pamiętajmy że w sytuacji kiedy kupujemy u jednej osoby kilka przedmiotów na kilku wątkach – warto omówić koszty przesyłki ze sprzedającym. Wtedy koszt przesyłki w jednej paczce może ulec zmianie ze względu na wagę.

Sprzedający zachowuje dowód nadania do czasu aż Kupujący potwierdzi odbiór przesyłki. W przypadku zaginięcia na Poczcie przesyłki rejestrowanej Sprzedający składa reklamację którą PP rozpatruje w ciągu minimum 30 dni. Warto wiedzieć że za list polecony najmniejszej wagi można dostać nawet około 120 zł. Wystarczy wpisać na reklamacji taką wartość przesyłki.


5. BAZARKI ZAKOŃCZONE (rozliczone z wpłat, potwierdzenia odbioru przesyłek, udokumentowane przekazanie pieniędzy na dany cel) zostaną przeniesione do Archiwum Dogomanii.

UWAGA- jeśli bazarek kończy się o 20:00 liczy się ostatni post z godziny 19:59; jeśli do 24:00 liczy się ostatni post zapisany o 23:59 (i analogicznie do innych godzin) - i oczywiście najwyższa oferta w licytacji.


6. OSZUŚCI

Zanim zalicytujesz lub kupisz coś na Bazarku sprawdź czy sprzedający nie znajduje się na liście czarnych kwiatków. Cały wątek znajduje się tu : CZARNA LISTA
Jeśli czujesz że coś nie gra - zapytaj - to sprzedający ma rozwiać Twoje wątpliwości. Możesz zapytać o radę również Moderatora.

Sprawdź czy wskazany cel na prawdę istnieje. Po zakończeniu bazarku żądaj dowodów że Twoje pieniądze trafiły właśnie tam.

Jeśli zostałeś oszukany zgłoś to do Moderatorów, oni zablokują oszusta banem.
Warto też wiedzieć że Policja ma dział walki z przestępczością internetową. Dogomania udostępnia tylko miejsce na bazarki, na Policje zgłosić musi się poszkodowany.


7. PRZEDMIOTY ZAKAZANE

Na bazarku nie wolno sprzedawać:

* nielegalnych kopii filmów, oprogramowania, muzyki i innych
* leków na receptę
* alkoholu
* papierosów i wyrobów tytoniowych
* narkotyków
* grzybów bez atestu - sprzedaż grzybów bez atestu jest w Polsce zabroniona
* towary "dla dorosłych" sprzedawać można tylko w przypadku gdy Sprzedający jest pewny wieku Kupującego. W przypadku wątpliwości Sprzedający powinien odwołać ofertę.

8. PRZYDATNE LINKI

Regulamin forum :

Jeśli chcesz coś kupić zamieść informacje tu:
http://www.dogomania.pl/threads/137319

Jeżeli masz pytania odnośnie Bazarku najlepiej pytaj tu :
http://www.dogomania.pl/threads/28037

Jak rozliczyć się z pieniędzy, co zrobić by wątek został usunięty:
http://www.dogomania.pl/threads/126607

wątek usługowy
http://www.dogomania.pl/threads/102410

co jest listem a co paczką
http://www.dogomania.pl/threads/188807

watek cegiełkowy
http://www.dogomania.pl/threads/126597

CZARNA LISTA :
http://www.dogomania.pl/threads/74676

W przypadku sporów, których regulamin nie przewidział decyzje podejmuje moderator.


MODERATORZY BAZARKU :

 

Osoby którym nie odpowiadają zmiany wprowadzone w regulaminie Bazarku informuję że bez nich to miejsce prawdopodobnie zostałoby zamknięte.
Wszelkie inne aukcje można poprowadzić na ogólnodostępnych serwisach aukcyjnych. Uzyskacie tam szansę na pomoc swojemu psu, zwrot kosztów itp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Informuję, że dnia 24.10.2010 zostały wprowadzone do regulaminu drobne zmiany, a są nimi ([B]oczywiście podaję w skrótach, proszę się dokładnie zapoznać ze zmianami w regulaminie[/B])
- określenie z której godziny/minuty liczy się ostatnia deklaracja
- kupujący zobowiązany jest w postach podawania co i za ile licytuje
- bazarki mogą trwać tylko 1 miesiąc
- dopuszczenie bazarków na sterylki psów "domnych"
- zostało bardziej rozpisane jak trzeba się rozliczać
userzy którzy maja nierozliczone watki z okresu dłuższego niż 3 miesiące będą mieli blokowane kolejne bazarki
również jeśli dany cel ma nie rozliczone bazarki- to bazarki na ten cel będą blokowane
- nie można licytować w imieniu osoby zbanowanej
- zmiana formy z licytacji na kup teraz może się odbyć tylko za zgoda wszystkich userów biorących udział w licytacji
- dodane zostały przedmioty zakazane, a także przydatne linki

[U][B]P[/B][/U][U][B]rzypomnę tylko, że to wszystko podane jest w skrótach, zapoznajcie się z całymi zdaniami na ten temat. Najlepiej przeczytajcie po prostu cały regulamin jeszcze raz.[/B][/U]

Share this post


Link to post
Share on other sites
[B]W dniu 5.12.2012 decyzją grona Moderatorów zostaje zlikwidowana możliwość organizacji bazarków "za zwrotem kosztów"

Usunięty został zapis:[/B]

[COLOR=#a9a9a9][QUOTE]dopuszcza się możliwość założenia bazarku za zwrotem kosztów lub też wątków np kosmetycznych - gdzie prowizja trafia na pomoc bezdomnym zwierzętom. Zezwolenie na otworzenie takiego bazarku wydawane jest na indywidualną prośbę - należy wysłać PW do jednego z Moderatorów Bazarku zanim założy się wątek z bazarkiem, decyzja podejmowana jest przez minimum 3 moderatorów, w czasie 7 dni i nie wymaga uzasadnienia. Wyznaczony moderator po zakończeniu bazarku skrupulatnie skontroluje dokumentacje finansową. Do potwierdzenia poniesionych kosztów wymagana jest faktura VAT lub rachunek/paragon. W pierwszym poście takiego bazarku należy umieścić informację że bazarek został zaakceptowany przez moderatorów oraz nick moderatora nadzorującego. Muszą również pojawić się informacje o rzeczywistych kwotach które pomogą bezdomnym zwierzętom. Tego typu bazarki mogą trwać maksymalnie 3 miesiące - po tym czasie wątek należy podsumować, rozliczyć, udokumentować wpłaty i w razie potrzeby założyć kolejną edycję - na takich samych warunkach, czyli ponownie trzeba z moderatorem ustalić zgodę itp.[/QUOTE][/COLOR]


Niestety bazarki te budziły wiele negatywnych emocji, wiele podejrzeń, w większości nie były rozliczane we właściwy sposób. A użytkownicy - zwolennicy tego typu bazarków rościli coraz większe pretensje. Bazarki powstawały jak grzyby po deszczu - bez zgody moderatorów - przecież to tak mało istotny szczegół. Coraz więcej było absurdalnych pomysłów, śmiało można by uznać, że niedługo ktoś wpadłby na pomysł by żądać zwrotu kosztu prądu, za prowadzenie wątku.


Decyzja ta jest nieodwołalna i nie podlega dyskusji. Bazarki, na które użytkownik otrzymał zgodę mogą zostać założone/prowadzone najpóźniej do końca lutego 2013. Z dniem 1 marca wszystkie tego typu wątki będą zamykane.

W punkcie 3 wprowadzono drobną zmianę:

Jeżeli niektóre przedmioty się nie sprzedały, zakończ i rozlicz bazarek, a to co zostało wystaw na sprzedaż w kolejnym, nowym wątku [B](jeśli pojawi się w wątku oferta zakupu jednego fantu po zakończeniu bazarku - dopuszcza się taką sprzedaż - opisaną oczywiście dokładnie w temacie - w przypadku zakupu więcej niż jednego przedmiotu - należy wystawić nowy bazarek!).[/B] Edited by Viris

Share this post


Link to post
Share on other sites
[B]Przy okazji poprawienia błędnie działającego linku do Regulaminu forum została wprowadzona niewielka zmiana. Od dnia 1 stycznia 2013 roku wszystkie bazarki na konkretne organizacje mają w pierwszym poście mieć informację o organizacji (Pełna nazwa, KRS, adres działalności).[/B]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

Announcements

×