Jump to content
Dogomania
Sign in to follow this  
Natalia1990

Wybieg dla psów.

Recommended Posts

Witam serdecznie... orientuje się ktoś czy we Wrocławiu są jakieś wybiegi dla psów? Byliśmy w Gdańsku i tam było ich na pęczki... nasz Adi był cały w skowronkach gdy mógł biegać do woli;-) Teraz szukam takiego wynalazku we Wrocławiu, ale jest ciężko;-) Wiem, że jest jeden na Gaju, niestety ma dziury w płocie... byłabym bardzo wdzięczna za jakiekolwiek informacje;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Znaczny wpływ na prze*bieg prac miały nie*ko*rzystne warunki atmos*fe*ryczne. – [I]Powierzch*nia wybu*do*wa*nego wybiegu wynosi ok. 1000 m2, nato*miast w pierw*szej wer*sji miała wynieść ok. 400m2 [/I]- prze*ka*zał [B]Adrian Gaweł[/B] ze schro*ni*ska w Sosnowcu-Milowicach. Koszt inwe*sty*cji to 6000 zł. Edited by raq102

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

Announcements

×